Nový vzdelávací systém pre všetkých /október 2012/

29.10.2012 | Zuzana Zimenová | Vláda a reforma

Pre spoločnosť je oveľa výhodnejšie, ak sa v nej zvyšuje počet tých, ktorí úspešne dokončia aspoň stredoškolské vzdelanie a hneď po škole začnú pracovať. V takej spoločnosti je pravdepodobnejšie, že bude narastať počet ľudí s aktívnym ekonomickým potenciálom, klesať nezamestnanosť a ubúdať tých, ktorí sú odkázaní na pomoc štátu. Krajiny, ktoré sa veľmi nezamýšľajú nad tým, ako pritiahnuť k vzdelávaniu deti, ktoré v školskom systéme permanentne zlyhávajú, až z neho napokon vypadnú bez kvalifikácie, musia vynakladať enormné úsilie na zmiernenie neblahých dôsledkov zlyhávania „problémových“ žiakov v ich dospelom živote. Investície smerované do rôznych sociálnych dávok, motivačných stimulov a programov ďalšieho vzdelávania dospelých často prevyšujú tie, ktoré mala krajina radšej investovať do skvalitňovania vzdelávania detí.

Prieskumy potvrdzujú, že dokončenie stredoškolského vzdelania ľuďom nielen zvyšuje šance získať lepšie zamestnanie, ale ich aj motivuje k zodpovednejšiemu a zdravšiemu životnému štýlu. Prirodzeným dôsledkom týchto skutočností sú potom vyššie príspevky do verejných rozpočtov prostredníctvom vyššieho objemu daní a nižšie výdavky verejných rozpočtov na zdravotnú starostlivosť a sociálne dávky, takže sa dá hovoriť o istej návratnosti investícií, vynaložených spoločnosťou do počiatočného vzdelávania. Porovnania týchto nákladov s tými, ktoré sa investujú do záchranných sietí sociálnej podpory, kam padajú „nedovzdelaní“ dospelí, ukazujú, že je oveľa zmysluplnejšie investovať pár rokov do kvalitného vzdelávania detí, ako celoživotne vydržiavať armádu neproduktívnych dospelých.

Správna cesta bez hĺbky

Podobne začína uvažovať už aj vláda na Slovensku. Pod názvom Správna cesta (Rómska reforma) predstavil minister vnútra so splnomocnencom vlády pre rómske komunity v októbri návrhy opatrení na posilnenie úlohy štátu vo vzdelávaní rómskych detí, s cieľom prelomiť začarovaný kruh, v ktorom sa z neúspešných školákov stávajú automaticky profesionálni poberatelia sociálnych dávok. Či je na mieste razantnosť opatrení a či sú vôbec realizovateľné, nechajme teraz bokom. Zaujímavé je, že napriek tomu, že sa kreovali na ministerstve vnútra, objavuje sa medzi nimi aj požiadavka na inkluzívne vzdelávanie rómskych detí.

Inklúzia rómskych žiakov zjednodušene znamená neoddeľovať rómske deti od ostatných vrstovníkov, ale vzdelávať ich spoločne s nimi. V školskej praxi to znamená zaraďovať ich nie do špeciálnych, ale do bežných škôl a učiť ich nie menej, ale to isté, čo sa učia všetci ostatní, avšak primeraným spôsobom a tempom, rešpektujúc ich špecifické vzdelávacie potreby. Fungovať to môže samozrejme len vtedy, ak vedia učitelia tieto špecifické potreby správne identifikovať a ak s nimi vedia v rámci heterogénnej skupiny pracovať tak, že žiadne dieťa v skupine nezaostáva, ale napreduje. A hoci je malý predpoklad, že sú naši učitelia na takýto typ vzdelávania pripravení tak, ako napríklad ich fínski kolegovia, ktorí majú s inklúziou dlhoročné skúsenosti, už len to, že sa o inkluzívnom vzdelávaní na Slovensku vôbec hovorí, možno považovať za dobrú správu. Zlou správou je nepochopenie hĺbky danej témy.

Inkluzívne vzdelávanie môže rómskym žiakom skutočne pomôcť. Chybou je, že vláda hádže toto záchranné lano iba im. Nevidí, že podobné zmeny v prístupe škôl ku žiakom by sa mali odohrať naprieč celým Slovenskom, nielen v jeho rizikových oblastiach a že profitovať by z nich by mali nielen zanedbané deti z rómskych osád, ale všetky deti. Hlavným problémom nášho vzdelávacieho systému totiž nie je to, že bežná škola nevie pracovať s problematickými žiakmi, ale že nevie „potiahnuť“ ani tie menej problémové, či dokonca celkom bezproblémové deti.

Inklúzia sa netýka len Rómov

Okrem malých Rómov sedia v triedach bežnej školy i dyslektici, dysgrafici, dysortografici a ďalšie deti, ktoré sa pasujú s problémami v učení. Spolu s nimi chodia do tej istej školy aj deti nadané a deti s vážnymi zdravotnými problémami. A ako maku je v nej detí, ktoré žiadne výrazné problémy nemajú, ale každé z nich je iné, s jedinečnou osobnosťou a s jedinečným vzdelávacím potenciálom. Všetky tieto deti potrebujú zvláštnu pozornosť učiteľov rovnako ako deti zo sociálne znevýhodneného prostredia. Ak by ju dostali, učili by sa ľahšie, s lepšou motiváciou a s lepšími výsledkami. Žiaľ, zatiaľ ju nedostávajú automaticky všade, len tam, kde náhodne narazia na obetavých učiteľov. Tá pravá reformná výzva by preto mala znieť – nový vzdelávací systém pre všetkých.

Hoci existuje viacero, v detailoch možno diametrálne odlišných predstáv, ako má inkluzívne vzdelávanie v školskej praxi vyzerať, základná charakteristika inkluzívneho vzdelávacieho systému je pomerne jednoduchá. Moderný inkluzívny vzdelávací systém budeme mať na Slovensku vtedy, keď bude natoľko otvorený, flexibilný a vnútorne priepustný, že prestane mladým ľuďom brániť v rozvoji ich potenciálu, ale začne im v tom pomáhať. Sila inkluzívneho vzdelávania tkvie práve vtom, že dokáže školy meniť z miesta, kde sa všetkým deťom pomyselne navlieka rovnaké číslo jednotnej školskej uniformy na miesto, kde sa rešpektuje rôznorodosť ich potrieb a kde učitelia dokážu ušiť každému jednému dieťaťu vzdelávanie na mieru.

Nie bez reformy vzdelávacieho systému

Na to, aby školy túto premenu zvládli, je potrebné, aby toho pre ne vláda urobila oveľa viac, než doteraz prezentovala. Keď vytiahli minister vnútra so splnomocnencom vlády pre rómske komunity inkluzívne vzdelávanie ako tromf na riešenie vzdelávania Rómov, zrejme netušili, aké veľké sústo si odhryzli. Ak má inklúzia vo vzdelávaní naozaj priniesť ovocie, bude jej zavedenie do škôl znamenať oveľa hlbšie zmeny, než aké predpokladajú. Tentoraz nebude stačiť hodiť školám na krk ďalšie povinnosti bez adekvátnej pomoci. Pri inkluzívnom vzdelávaní sa učitelia nezaobídu bez strategicky pripravenej podpory. Školy budú potrebovať metodickú pomoc, expertných učiteľov pripravených na prácu s rôznorodým detským kolektívom, špeciálnych pedagógov a psychológov priamo v školskom teréne a nie vo vzdialených poradenských centrách, asistentov, praktikantov a dobrovoľníkov, ktorí budú vedieť učiteľom prácu uľahčiť. Budú tiež potrebovať špeciálne vybavenie na prácu s hendikepovanými deťmi, bezbariérové priestory, motivačné učebné pomôcky, moderné učebnice. To všetko niečo stojí, takže pôjde aj o financie. Tie však treba naliať nie do starých štruktúr školského systému, ale do jeho novej podoby.

V čase, keď minister vnútra Kaliňák prezentoval svoje návrhy na riešenie tzv. rómskeho problému, minister školstva Čaplovič habkal pred kamerami o tom, či má alebo nemá jeho rezort financie na zvýšenie učiteľských platov. Ani slovom nespomenul, že zvýšený balík financií bude potrebný na zásadnejšie zmeny v školstve. Znamená to, že vláda buď nemá svoje kroky skoordinované a minister školstva vonkoncom netuší, čo na neho ušil minister vnútra, alebo sa vláda púšťa do projektu, o ktorom veľa nevie a preto ho podceňuje. Je ešte tretia možnosť, na Slovensku obvyklá – že celá rómska reforma je len marketingový ťah politikov.

Reformná cesta k inkluzívnemu vzdelávaniu nie je jednoduchá. Vyžaduje si komplexný plán v podobe konkrétnych strategických krokov, ktoré spolu ladia a navzájom sa dopĺňajú. Ak nemá ostať inklúzia vo vzdelávaní iba na papieri, ale má nadobudnúť reálnu podobu, mala by vláda na stôl položiť detailnejšie prepracované opatrenia, ktoré budú do seba logicky zapadať. Nič také sa v dokumente rezortu vnútra o rómskej reforme zatiaľ nenachádza. Vláda sa vydala na cestu do neznáma bez mapy, bez prípravy a bez zhodnotenia vlastných síl. Pri systémových zmenách to môže ešte nebezpečnejšia cesta ako pri horskej túre.


Autorka je analytička pre oblasť vzdelávania a editorka portálu noveskolstvo.sk.


Článok bol publikovaný v Konzervatívnych listoch 10/2012.


Zuzana Zimenová je autorkou reformnej koncepcie, ktorá bola v roku 2011 predstavená pod názvom Štart k novej kvalite vzdelávania. Rozmanitosť vzdelávacích ciest v regionálnom školstve.


Materiál je k dispozícii na stiahnutie vo formáte PDF tu, súvisiace prílohy tu (príloha 1), tu (príloha 2a) a tu (príloha 2b).


Materiál si môžete tiež prezrieť v náhľade nižšie:

Vláda a reforma

Čo sa udialo | Súhrn vybraných postrehov z diania v školstve v roku 2021 /december 2021/

O chýbajúcom funkčnom strednom článku riadenia a podpory v školstve /november 2021/

Spor o vysokoškolskú reformu /október 2021/

Učitelia a učiteľky sú už „ohrozený druh“. Ľudia chcú na školách viac upratovať ako učiť /september 2021/

Čo prinieslo leto /júl-august 2021/

Stratégia inkluzívneho vzdelávania? Sme svedkami Potemkinovej dediny /jún 2021/

Deťom pobyt v nepripravených škôlkach veľmi nepomôže /máj 2021/

Tri správy o vplyve pandémie na deti a vzdelávanie /apríl 2021/

Domáce vzdelávanie sa vynára zo šedej zóny len čiastočne /marec 2021/

Nezvládnutá údržbárčina v školstve /február 2021/

Čo sa udialo | Súhrn vybraných postrehov z diania v školstve v roku 2020 /január 2021/

Plán premárnených príležitostí? /december 2020/

Keď plán predbehne cieľ /november 2020/

Reformné plány a diskusia o nich /október 2020/

Vzdelávanie na diaľku prehlbuje rozdiely /september 2020/

Čo prinieslo leto /júl-august 2020/

Dopady uzatvorenia škôl podľa britského modelu /jún 2020/

Porovnanie dvoch programových vyhlásení troch vlád v školstve /máj 2020/

Ako zostať vo vzdelávaní blízko na diaľku? /apríl 2020/

Revízia výdavkov na skupiny ohrozené chudobou alebo sociálnym vylúčením /marec 2020/

Odporúčania To dá rozum pre skvalitnenie školstva na Slovensku /február 2020/

Čo sa udialo | Súhrn vybraných postrehov z diania v školstve v roku 2019 /január 2020/

Výsledky PISA opäť nepotešili /december 2019/

Školstvo potrebuje zmeny, no neopravujme hodiny sekerou /november 2019/

To dá rozum, že chceme vedieť viac! /október 2019/

Zistenia Komisie naďalej viac zarmucujú ako tešia / september 2019/

Čo prinieslo leto /júl-august 2019/

OECD o práci učiteľov na Slovensku /jún 2019/

Dokedy sa budeme učiť nohami namiesto hlavou? /máj 2019/

V parlamente zasadla komisia pre inklúziu /apríl 2019/

Dobré a zlé správy o deťoch a vzdelávaní /marec 2019/

Petícia za stiahnutie návrhu nového zákona o pedagogických a odborných zamestnancoch /február 2019/

Čo sa udialo | Súhrn vybraných postrehov z diania v školstve v roku 2018 /január 2019/

Štátny rozpočet nemyslí na zlepšenie kvality podporných služieb v školách /december 2018/

Prečo medzi mladými voličmi vyhráva Kotleba? /november 2018/

Kríza v školstve /október 2018/

Rok Lubyovej /september 2018/

Čo prinieslo leto /júl-august 2018/

Tento způsob reformy školstva zdá se mi poněkud nešťastným /jún 2018/

Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania /máj 2018/

Malé víťazstvo socializmu nad kapitalizmom za 35 miliónov eur /apríl 2018/

Výzva ministrovi vnútra a ministerke školstva /marec 2018/

Odluka škôl od samospráv nepomôže /február 2018/

Čo sa udialo | Súhrn vybraných postrehov z diania v školstve v roku 2017 /január 2018/

Premiér Fico orbanizuje slovenské školstvo /december 2017/

Otvorený list o inklúzii /november 2017/

Rozpočet a reforma spolu neladia /október 2017/

K riadeniu a financovaniu školstva /september 2017/

Každý školský rok víta deti v školách iný minister /august 2017/

K zverejnenému počtu asistentov učiteľa /júl 2017/

Prehliadka strateného času /jún 2017/

Regionálne školstvo sa dnes nedá riadiť /apríl-máj 2017/

Vajce vs. sliepka v slovenskom školstve /marec 2017/

Hromadná pripomienka za asistentov učiteľov /február 2017/

Čo sa udialo | Súhrn vybraných postrehov z diania v školstve v roku 2016 /január 2017/

Preto volíme, ako volíme /december 2016/

Reformný tím navrhol prekopať vysoké školstvo od základu /november 2016/

Oceňujeme prvý krok /október 2016/

Školstvo – chce to zmenu /september 2016/

Školy nedokážu čeliť extrémizmu, pretože sú neslobodné /august 2016/

Sú pre Fica s Kažimírom učiteľky kravy a vedci teliatka? /júl 2016/

Rodičia otvorili v parlamente viacero problémov nášho školstva /jún 2016/

Porušovanie základných práv detí vo vzdelávaní na Slovensku /máj 2016/

Deti nie sú v centre záujmu vzdelávania /apríl 2016/

Vzdelávanie a školstvo v programoch politických strán a hnutí /marec 2016/

Bilancia programového vyhlásenia vlády /február 2016/

Čo sa udialo | Súhrn vybraných postrehov z diania v školstve v roku 2015 /január 2016/

Fico s Kažimírom sú hrobári slovenského školstva /december 2015/

Zatriasť školstvom nestačí /november 2015/

Najvyšší súd podporil inkluzívne vzdelávanie /október 2015/

Vláda zbabrala aj opravnú skúšku z reformy školstva /september 2015/

Päť dôvodov na obavy /august 2015/

Správy z prieskumu verejnej mienky o vzdelávaní /júl 2015/

Školstvo potrebuje impulz /jún 2015/

Kam smerujú eurofondy vo vzdelávaní na Slovensku? /máj 2015/

Čo potrebujú angličtinári /apríl 2015/

Hromadná pripomienka proti okliešteniu školskej samosprávy /marec 2015/

Je nový Štátny vzdelávací program skutočne inovovaný? /február 2015/

Duálny model po slovensky /január 2015/

Čo sa udialo | Súhrn vybraných postrehov z diania v školstve v roku 2014 /december 2014/

Fico si vylepšuje imidž Pellegrinim, na školstvo kašle /november 2014/

Svet ešte nikdy nebol tak nedorobený /október 2014/

Ilúzie o vzdelávaní na Slovensku /september 2014/

Kam kráča ministerstvo školstva /august 2014/

Pellegrini plní Kažimírov sľub /júl 2014/

Zverejňujeme ministerské návrhy na zmeny kľúčových zákonov v školstve /jún 2014/

O budúcnosti školstva rozhoduje jeden človek /máj 2014/

Koncentrácia moci školstvo nezachráni /apríl 2014/

Inšpirujme sa tým, čo funguje /marec 2014/

Hlas detí zatiaľ nepočuť /február 2014/

Čaplovičov švédsky stôl /január 2014/

Chceme vedieť viac /december 2013/

Všetko, čo nie je v poriadku, treba zverejniť! /november 2013/

Málo miest v škôlkach má riešenie! /október 2013/

Čaplovičove národné projekty /september 2013/

Štátne týranie vs. blaho detí /august 2013/

Správa z vládneho auditu vykonanom na ministerstve školstva /júl 2013/

Varovanie ministrom: Školy nie sú lego! /jún 2013/

O skutočnom duálnom modeli vzdelávania /máj 2013/

Čaplovičova utajená správa o stave školstva /apríl 2013/

Zmätky a precitnutia ministra Čaploviča /marec 2013/

Testovanie podľa INEKO – chybné rady Čaplovičovi /február 2013/

Ide o deti /január 2013/

Inkluzívne vzdelávanie /december 2012/

Zvýšme učiteľom platy a posuňme diskusie ďalej /november 2012/

Nový vzdelávací systém pre všetkých /október 2012/

K tupinám z debaty o platoch v školstve /september 2012/

Centrálne plánovaný absolvent /august 2012/

Prvých 100 dní Dušana Čaploviča v kresle ministra školstva /júl 2012/

„Akčný“ pán a jeho „akčný“ plán /jún 2012/

Výzva Iniciatívy rodičov za dobré školy /máj 2012/

Čaplovič nie je svätý Juraj a nebojuje s drakom /apríl 2012/

Volebný odpočet /marec 2012/

Ako (a načo) čítať volebné programy strán /február 2012/

Ako ohlupovať národ /január 2012/

Základná línia vzdelávacej politiky na Slovensku a jej reflexia vo verejnej diskusii /december 2011/

Domáca škola, mravov stodola /november 2011/

Slabá záplata na deravé vrece /október 2011/

Planéta nehorázností /september 2011/

Čo si myslia učitelia o dnešnom stave v oblasti učebníc? /august 2011/

Horká pilulka na záver školského roka /júl 2011/

Reformu školstva brzdia systémové prekážky /jún 2011/

Čo všetko musí slovenský učiteľ /máj 2011/

Planéta vedomostí /apríl 2011/

Zmena hodnotenia testu z matematiky bola zbytočná a odborne pomýlená /marec 2011/

Otvorené listy ministrovi školstva /február 2011/

Policajti poznajú vízie svojho šéfa. A učitelia? /január 2011/

Kto nečíta, nevie. Kto číta, nerozumie? /december 2010/

Smutné voľby rektora /november 2010/

Vlažné korekcie Mikolajovej deformy /október 2010/

Angličtina do každého vrecka? /september 2010/

Hodnotenie programového vyhlásenia vlády v oblasti vzdelávania /august 2010/

Učiteľom treba dať slobodu /júl 2010/

Vzdelávací systém - odporúčania pre budúcu vládu /jún 2010/

Tradične žalostná gramotnosť /máj 2010/

Európska óda na vzdelanie /apríl 2010/

Kauza Waldorf na Slovensku /marec 2010/

Rodičia vynechaní z reformnej hry /február 2010/

Falošný vlastenecký diktát /január 2010/

Premýšľanie o reforme /december 2009/

Reforma školstva bez učebníc podľa Mikolaja /november 2009/

Absurdné divadlo v alternatívnych školách /október 2009/

Papieroví draci na predvolebnej oblohe /september 2009/

Druhý rok reformy klope na dvere /august 2009/

Rok jeden reformy vzdelávania bez reformy /júl 2009/

(druhý) pohľad obyčajného (m)učiteľa na reformu školstva /jún 2009/

Učiteľské noviny ako čistý kšeft /máj 2009/

Mikolajov papierový drak /apríl 2009/

Nevedomosť skrytá za ústretovosť /marec 2009/

10 dôvodov, prečo dať výpoveď kvôli Mikolajovi /február 2009/

Zahmlené kontúry školskej politiky /január 2009/

Národné učebnice? Deforma /december 2008/

Pochod veľkej septembrovej obsahovej reformy /november 2008/

Reforma po slovensky: Základné omyly štátnych vzdelávacích programov /október 2008/

Ciele ministerstva školstva sledujú viac kvantitu ako kvalitu /september 2008/

Reformná prskavka /august 2008/

Edičná politika plná pochybností /júl 2008/

Ministerstvo školstva schválilo vzorové školské programy /jún 2008/

Falošné pierka kačku na páva nepremenia /máj 2008/

Reforma? - hodnotenie Štátneho vzdelávacieho programu /apríl 2008/

Otvorená výzva ministrovi školstva /marec 2008/

Školstvo v roku 2007 /február 2008/

Nový školský zákon je omyl /január 2008/

Výsledky PISA 2006 – problém zo slepej uličky /december 2007/

EuroSZM - hodnotenie návrhu zákona o podpore a rozvoji práce s mládežou /november 2007/

Pripomienka za zachovanie rovnoprávnosti vo financovaní ZUŠ a školských zariadení /október 2007/

Hodnotenie návrhov nového školského zákona /september 2007/

Hodnotenie Mikolajovho školského zákona: nebude reformný /august 2007/

Hodnotenie legislatívneho zámeru zákona o výchove a vzdelávaní /júl 2007/

Hodnotenie Návrhu koncepcie vyučovania cudzích jazykov v základných a stredných školách /jún 2007/

Hodnotenie Návrhu koncepcie dvojúrovňového modelu vzdelávacích programov v oblasti odborného vzdelávania a prípravy v SR /máj 2007/

Minister školstva vymenoval Kurikulárnu radu /apríl 2007/

Centralizácia z kuchyne ministerstva školstva /marec 2007/

Hodnotenie koncepcie profesijného rozvoja učiteľov v kariérnom systéme /február 2007/

Pripomienky k Návrhu koncepcie predškolskej výchovy /január 2007/

Hodnotenie návrhu stratégie celoživotného vzdelávania /január 2007/

Hodnotenie programového vyhlásenia vlády /2006/