Školy pre všetkých

28.8.2017 | Admin | Projekty pre reformu

Mnohé základné školy na Slovensku dnes nedostávajú dostatočnú podporu, aby sa mohli zlepšovať. Projekt Školy pre všetkých to chce zmeniť a poskytnúť školám komplexné a flexibilné služby, ktoré im umožnia napredovať v oblastiach, ktoré si sami vyberú.


Prečo projekt realizujeme?

Projekt vyvinuli a realizujú občianske združenie Nové školstvo, Nadácia Milana Šimečku a Centrum pre výskum etnicity a kultúry. Všetky tri organizácie sa dlhodobo venujú vzdelávaniu a spolupracujú so školami vo výskumných, vzdelávacích, metodických a advokačných aktivitách. Sme presvedčení, že ozajstná zmena školstva sa udeje iba podporou škôl, ktorá bude „zhora“ dobre nastavená a „zdola“ kvalitne poskytovaná. Projekt má ambíciu komplexné služby pre školy vyvinúť, poskytnúť a po vyhodnotení presadzovať ich rozšírenie do celého školského systému.


Viac informácií o projekte nájdete tu (formát PDF) alebo v náhľade nižšie.


Odkaz na prihlasovací formulár pre školy nájdete tu.
Projekty pre reformu

Školy pre všetkých

Posilnenie hlasu verejnosti vo vzdelávaní

Za inklúziu a rovnosť vo vzdelávaní

Štartujeme kampaň CHCEME VEDIEŤ VIAC

Verejná komisia pre reformu vzdelávacej politiky

Kurikulárna transformácia vzdelávania na 8-ročných gymnáziách

Vzdelávací program pre učiteľov so zameraním na reformu vzdelávania

Vzdelávanie pre život

Rozvoj životných zručností a kľúčových kompetencií detí a mládeže

Čitateľská gramotnosť

Model hodnotenia kvality školy

Kurikulárna transformácia pre stredné školy