Verejná komisia pre reformu vzdelávacej politiky

9.1.2013 | Admin | Projekty pre reformu

Dobrý vzdelávací systém nie je dôsledkom reformy, ktorá sa niekedy v minulosti stala, ale je výsledkom debát a zmien, ktoré sa nepretržite dejú.


O tom, že diskutovať o budúcnosti takpovediac „do nemoty“ sa vypláca, svedčí aj historická skúsenosť Fínska. Po roku 1945 pôsobili vo Fínsku tri rôzne komisie, v nich pracovali politici spolu s nezávislými expertmi na podobe budúceho vzdelávacieho systému. Fínsky expert Pasi Sahlberg v knihe Finnish Lesson priznáva, že by v tejto súvislosti bolo „nenáležité priznávať zásluhy len vtedajším politikom a expertom“. Naopak, v tomto procese zohrali „významnú úlohu občianske iniciatívy a organizácie.“ Nový školský zákon bol vo Fínsku napokon prijatý po viac než pätnástich rokoch debát dňa 22. novembra 1963.


A čo Slovensko?

Na Slovensku máme reformu školstva už za sebou - tzv. „Mikolajova reforma“ sa stala v roku 2008. Aktuálne sa pripravujú ďalšie zmeny. Pod tlakom požiadaviek štrajkujúcich učiteľov zriadilo Ministerstvo školstva v decembri minulého roka nový reformný orgán – radu pre systémové zmeny v školstve. Návrhy avizovaných systémových zmien sľúbilo predložiť do konca marca 2013.


Veríme, že podobne ako pred šesťdesiatimi rokmi vo Fínsku aj dnes na Slovensku môže pluralita foriem verejnej a odbornej diskusie výsledku pripravovaných zmien len pomôcť. Preto spoločnosť TREND Holding v rámci projektu CSR TRENDY v spolupráci s portálom Nové školstvo a s finančnou podporou spoločnosti Orange zakladajú Verejnú komisiu pre reformu vzdelávacej politiky. Vytvárajú tak medzinárodnú platformu pre odborníkov v oblasti vzdelávania, ktorí chcú spoločne hľadať reformné nástroje a posúvať nové myšlienky vo verejnej diskusii o vzdelávaní na Slovensku.


Verejná komisia bude na Slovensko pozývať medzinárodných expertov na vzdelávanie, ktorí okrem prednášky a diskusie pre verejnosť budú tiež konzultovať v spolupráci so slovenskými expertami v rámci pracovných skupín na workshopoch (účasť na workshopoch je možná na základe pozvánkyod organizátorov).Realizované podujatia:


17. január 2013


Prednáška: Leo Pahkin: Financovanie vzdelávania vo Fínsku


18. január 2013


Workshop: Prvé zasadnutie Verejnej komisie pre reformu vzdelávacej politiky (Leo Pahkin, Adriana Vančová, Martin Kríž a expertná skupina)


27. marec 2013


Prednáška: Josef Widmer: Duálny systém odborného vzdelávania vo Švajčiarsku


28. marec 2013


Workshop: Druhé zasadnutie Verejnej komisie pre reformu vzdelávacej politiky (Josef Widmer, František Tamašovič, Lukáš Zajac a expertná skupina)


27. máj 2014


Prednáška: Daniel Sobel: Ako školský systém v Anglicku reaguje na individuálne potreby detí


28. máj 2014


Workshop: Tretie zasadnutie Verejnej komisie pre reformu vzdelávacej politiky (Daniel Sobel, Zuzana Zimenová, Miroslava Zubová a expertná skupina)


11. október 2017


Prednáška: Wilfried W. Steinert: Waldhofschule – škola pre všetkých. Ako môže inkluzívne vzdelávanie úspešne fungovať


12. október 2017


Workshop: Štvrté zasadnutie Verejnej komisie pre reformu vzdelávacej politiky (Wilfried W. Steinert, Zuzana Zimenová, Magdaléna Jakubíková a expertná skupina)


28. máj 2018


Prednáška: Mart Laidmets: Dobrá škola za rohom – ako to dosiahnuť?


29. máj 2018


Workshop: Piate zasadnutie Verejnej komisie pre reformu vzdelávacej politiky (Mart Laidmets, Zdenko Krajčír a expertná skupina)


8. november 2018


Prednáška: Arnošt Veselý: Reforma školstva zhora či zmena škôl zdola?


9. november 2018


Workshop: Šieste zasadnutie Verejnej komisie pre reformu vzdelávacej politiky (Arnošt Veselý, Peter Mederly, Ján Toman a expertná skupina)


5. september 2019


Prednáška: Oldřich Botlík: Zmysluplné testovanie žiakov. Čo, ako a prečo je užitočné zisťovať o vzdelávacích výsledkoch?


6. september 2019


Workshop: Siedme zasadnutie Verejnej komisie pre reformu vzdelávacej politiky (Oldřich Botlík, Romana Kanovská, Vladimír Burjan a expertná skupina)
Blog:


etrend.sk: Verejná komisia

Projekty pre reformu

Školy pre všetkých

Posilnenie hlasu verejnosti vo vzdelávaní

Za inklúziu a rovnosť vo vzdelávaní

Štartujeme kampaň CHCEME VEDIEŤ VIAC

Verejná komisia pre reformu vzdelávacej politiky

Kurikulárna transformácia vzdelávania na 8-ročných gymnáziách

Vzdelávací program pre učiteľov so zameraním na reformu vzdelávania

Vzdelávanie pre život

Rozvoj životných zručností a kľúčových kompetencií detí a mládeže

Čitateľská gramotnosť

Model hodnotenia kvality školy

Kurikulárna transformácia pre stredné školy