Martin Mojžiš

Fyzik, absolvent teoretickej fyziky na Matematicko-fyzikálnej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave.

Od roku 1984 je vysokoškolským učiteľom na MFF UK. Je autorom niekoľkých článkov z fyziky elementárnych častíc a tiež metodických príručiek Záujmový útvar fyziky pre žiakov 1. a 2. ročníka stredných škôl (SPN 1989) a Záujmový útvar fyziky pre žiakov 3. a 4. ročníka stredných škôl (SPN 1993, spoluautor Mikuláš Gintner).

V roku 1985 zakladal a potom niekoľko rokov viedol korešpondenčný seminár z fyziky pre študentov stredných škôl (seminár existuje dodnes). Od roku 2004 je redaktorom časopisu .týždeň, do ktorého pravidelne píše populárno-vedecké články.

Od roku 2006 je garantom projektu Kurikulárnej transformácie pre osemročné gymnáziá.