Reformné plány a diskusia o nich /október 2020/

12.11.2020 | Anna Dráľová | Vláda a reforma

Ministerstvo financií zverejnilo dlho očakávaný dokument smerujúci k plánu obnovy. Čo obsahuje v oblasti týkajúcej sa vedy, vzdelávania a školstva?


Keď v septembri na verejnosť prenikol dokument Slovensko 2.0 stručne opisujúci reformy, na základe ktorých chce Slovensko od Európskej únie získať 7,5 miliardy eur z Fondu obnovy, reagovali naň viacerí politici, či komentátori (napr. tutu a tu). Vyjadrila sa aj prezidentka Zuzana Čaputová, ktorá ministra financií Eduarda Hegera (OĽaNO) vyzvala, aby investície do vzdelávania, inovácií, vedy a výskumu z reformných plánov určite nevypadli. Finálnu verziu takzvaného plánu obnovy minister predstavil verejnosti začiatkom októbra, keď zverejnil dokument Moderné a úspešné Slovensko: Národný integrovaný reformný plán. Ten obsahovo korešponduje s materiálom Slovensko 2.0.V oblasti vzdelávania do roku 2030 rezort financií navrhol realizovať zmeny v týchto podoblastiach:


 1. Posilnenie ranej starostlivosti a predprimárneho vzdelávania: Vytvorenie nadrezortnej stratégie ranej starostlivosti, podmienok pre zavedenie povinného predškolského vzdelávania detí od 5 rokov a zavedenie nároku na miesto v škôlke pre deti od 3 rokov.
 2. Desegregácia vo vzdelávaní: Začleňovanie zdravotne znevýhodnených detí do bežného vzdelávacieho prúdu a eliminácia segregovania detí z vylúčených komunít cez vytvorenie štandardov poradenstva a prevencie, aj rušením špeciálnych škôl a tried.
 3. Podpora inkluzívneho vzdelávania: Prijatie stratégie inkluzívneho vzdelávania v roku 2021, zavedenie právneho nároku škôl na odborných zamestnancov i debarierizácia školských priestorov.
 4. Kurikulárna reforma: Otvorenie trhu s učebnicami, vybudovanie tímu lídrov kurikulárnej reformy, pilotné overovanie nového kurikula v roku 2022 a jeho plošné zavádzanie od roku 2023.
 5. Odmeňovanie učiteľov a príprava ich profesijného rozvoja: Skokový nárast učiteľských platov na úroveň 85 % priemernej mzdy vysokoškolsky vzdelaných ľudí a stanovenie minimálneho rozsahu praktickej prípravy budúcich učiteľov.
 6. Systém riadenia regionálneho školstva: Presun kompetencií v oblasti riadenia a financovania škôl z ministerstva vnútra pod ministerstvo školstva a posilnenie kariérneho rastu riaditeľov.
 7. Optimalizácia siete škôl: Vyššia kvalita výučby a nákladová efektívnosť cez optimalizáciu 2. stupňa základných škôl.
 8. Zmena koncepcie externých testovaní a podpora sebahodnotenia škôl: Aktualizácia modelu sebahodnotenia pre materské, základné aj stredné školy, zmena plošných testovaní žiakov a žiačok z rozlišovacích na kriteriálne v roku 2022.
 9. Reforma financovania a riadenia vysokých škôl: Audit vysokých škôl do roku 2021, vytvorenie novej štruktúry riadenia a zavedenie nového finančného nástroja, tzv. výkonnostných zmlúv.
 10. Odborné vzdelávanie a vzdelávanie dospelých: Zavedenie flexibilnejšieho systému získavania kvalifikácií, zabezpečenie zberu dát týkajúcich sa uplatnenia absolventov a podpora vzdelávania dospelých cez individuálne vzdelávacie účty.
 11. Digitalizácia: Podpora rozvoja digitálnych zručností učiteľov formou ďalšieho vzdelávania, vybavením škôl digitálnymi technológiami a reformou kurikula.
 12. Investícia do komplexnej obnovy budov a areálov škôl: Plánované rekonštrukcie na všetkých úrovniach školstva spojené so zatepľovaním, digitálnymi a zelenými riešeniami.


Medzi priority v oblasti vedy, výskumu a inovácií autori reformných plánov zaradili efektívnejšie riadenie, ktorému má predchádzať revízia výdavkov na vedu, výskum a inovácie, ako aj zjednotenie podpory a koordinácie pod jednou strešnou organizáciou. Súčasťou zmien má byť aj transformácia Slovenskej akadémie vied a reforma financovania. „Reformné menu“ z dielne ministerstva financií zároveň spomína stratégiu lákania vysokokvalifikovaných pracovníkov na Slovensko.


Z prezentovaného materiálu má vláda vybrať opatrenia, ktoré predloží Európskej komisii. Ako na reformné zámery reagovala odborná verejnosť, komentátori či predstavitelia politických strán?


Reformné priority vo vzdelávaní z pohľadu ekonómov


Analytici Národnej banky Slovenska medzi najdôležitejšie reformné priority zaradili moderné a inkluzívne vzdelávanie od predškolskej výchovy po celoživotné vzdelávanie, ako aj aktívne politiky trhu práce. Do tejto oblasti začlenili aj zvýšenie atraktivity učiteľského povolania.


O tom, že dôležitým nástrojom na zvýšenie záujmu o prácu v školstve nie sú len platy, ale aj infraštruktúra a vybavenosť škôl, dostupnosť nájomného bývania pre učiteľov či motivačné príplatky, v denníku Pravda písal ekonóm Ľuboš Pavelka. Finančnú nenáročnosť tých najzásadnejších zmien v školstve okomentoval ekonóm Libor Melioris v ankete Denníka N:


„Nevysloveným tajomstvom je, že tie najdôležitejšie reformy nepatria medzi finančne najviac nákladné. Najlepším príkladom je školstvo. Reforma obsahu vyučovaného na základných školách alebo reforma riadenia vysokých škôl nestojí veľa peňazí. Vyžaduje však veľa práce a politickej odvahy. Akýkoľvek reformátor v školstve nutne narazí na vzburu učiteľov, docentov, profesorov, ktorí odmietajú akékoľvek zmeny, lebo aktuálny systém (zhmotnený v plagiátorstve, formalizme a alibizme) im vyhovuje.“


K tomuto názoru sa priklonil aj analytik INESS Martin Vlachynskýdiskusii o pandemickom balíčku EÚ počas Bratislavských Hanusových dní. „Na robenie reforiem nie sú kľúčové peniaze. Na to, aby ste zreformovali súdnictvo, zdravotníctvo alebo školský systém, musíte urobiť hlavne manažérske zmeny. (…) Peniaze odpútavajú pozornosť od reforiem. Historicky vidíme, že reformy sa najlepšie robia v najťažších časoch. Keď máte dostatok zdrojov, strašne to láka, aby ste ich premenili na betón, na tehly, na budovy. To nie sú reformy, to sú len výdavky,“ uviedol Vlachynský.


Exminister financií Ivan Mikloš k potenciálnym reformám z plánu obnovy uviedol, že budú hradené z úverových peňazí, ktoré budeme musieť vrátiť. „To znamená, že rast platov v školstve nemusí byť udržateľný, ak neurobíme aj iné reformy, ktoré nám naštartujú rast ekonomiky a budú generovať potrebné zdroje,“ skonštatoval Mikloš.


Nie všetci politici vnímajú školstvo ako prioritu


Predstavitelia niektorých opozičných strán reformným zámerom ministerstva financií vyčítajú vágnosť a neprofesionalitu. Opozičný Smer-SD dokument vníma iba ako ďalšie programové vyhlásenie vlády, ktoré nemá nič spoločné s tým, ako má vláda minúť prostriedky z Fondu obnovy. Poslanci mimoparlamentnej strany Hlas-SD plán reforiem označili za neodborný a nekonkrétny.


Aj koaličná strana Za ľudí skonštatovala, že v niektorých oblastiach má o reformách inú predstavu, ako ministerstvo financií. „Viac štátu v orgánoch vysokých škôl nepovažujeme za reformu ani cestu k vyššej kvalite škôl. Potrebujeme väčší dôraz na reformu obsahu a spôsobu vzdelávania a menší na administratívne a čisto technické záležitosti,“ zdôraznila predsedníčka strany Veronika Remišová. Strana zároveň koncom októbra predstavila svoju vlastnú víziu pre plán obnovy, podľa ktorej by náklady na reformu školstva mali dosiahnuť 550 miliónov a investície na rozvoj vedy a výskumu 520 miliónov eur.


Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak (Sme rodina) však spochybnil tézu, že by jednou z priorít financovaných z Fondu obnovy malo byť školstvo. „Ak minieme na školstvo peniaze zle, nepomôžeme tým nikomu,“ povedal Krajniak pre Denník N.


To, že jedným z prioritných reformných plánov má byť aj zbavenie sa „nezdravých stereotypov, pohodlnosti, ale aj klanov, ktoré dusia na vysokých školách kvalitu“ v komentári pre aktuality.sk skonštatoval minister financií Eduard Heger (OĽaNO).


Ako reformné plány hodnotia akademici, vedci či riaditelia základných škôl?


Nesúhlas s oklieštením akademickej samosprávy v takej podobe, ako je to načrtnuté v dokumente Národný integrovaný reformný plán – Moderné a úspešné Slovensko, vyjadrila Slovenská rektorská konferencia.


„Akademické slobody stelesnené v systéme akademickej samosprávy SRK považuje za zásadný výdobytok Novembra ’89 a za nadviazanie na akademické privilégiá stredovekých univerzít, k odkazu ktorých sa slovenské univerzity a VŠ hrdo hlásia,“ vyhlásili rektori, ktorí sa však stotožňujú „s potrebou inovovať a spružniť systém riadenia VŠ posilnením manažérskych prvkov a rozumného vyváženia kompetencií orgánov akademickej samosprávy.“


Osobitné stanovisko v súvislosti s integrovaným reformným plánom prezentovala Slovenská akadémia vied (SAV) spoločne s Univerzitou Komenského, Slovenskou technickou univerzitou v Bratislave, Univerzitou Pavla Jozefa Šafárika a Technickou univerzitou v Košiciach. Univerzity a SAV navrhujú vzájomné inštitucionálne prepojenie. „Spojeným úsilím chceme vytvoriť podmienky, aby sa do roku 2025 dva slovenské subjekty dokázali presadiť v renomovaných rankingoch v skupine TOP 500. Týmto krokom chceme vytvoriť podmienky pre lepšiu a väčšiu internacionalizáciu vo výskume aj výučbe,“ uvádza sa v ich stanovisku.


To, že „reformné menu“ má v oblasti vedy a výskumu ciele stanovené rozumne, si myslí Peter Moczo zo SAV a Učenej spoločnosti Slovenska. Dodáva však, že dokument prezentuje len zúžený pohlaď na vedu a výskum a nevyvážene akcentuje najmä podnikový výskum a inovácie. Podľa šéfa grantovej agentúry pre vedu VEGA Petra Múčku zas reformný plán prehliada potrebu podpory základného výskumu a prináša riziko, že výdavky na vedu a výskum nebudú smerovať do finančne podvyživeného výskumu, ale na zvýšenie byrokracie, vytvorenie ďalších zbytočných stupňov riadenia či nových inštitútov.


To, že časť finančného balíčka by mala byť určená na budovy a zvyšovanie platov učiteľov, si myslia niektorí riaditelia základných škôl. Vedúci Zastúpenia Európskej komisie v SR Ladislav Miko v tejto súvislosti pre portál Euractiv skonštatoval, že zvyšovanie učiteľských platov Únia z plánu obnovy pravdepodobne nepreplatí.


Komentátor denníka SME Peter Schutz prirovnal prebiehajúcu „reformnú diskusiu“ k známej rozprávke. „Reformám chýba jedna ozaj otvorená líderská hlava, ktorá by gulášu dala filozofiu a tvar ucelenejší než torta, ktorú piekli psíček a mačička,“ napísal na margo dokumentu. To, že vyhlásenia slovenských vlád o potrebe lákania mozgov zo zahraničia sú už u nás obľúbenou klasikou reformného jedálneho lístka, v rovnakom denníku skonštatovala Zuzana Kepplová.


Diskusiu o plánovaných a potrebných reformách naďalej sledujeme a sumarizujeme v našich týždenných prehľadoch udalostí z oblasti školstva a vedy.

Vláda a reforma

Čo sa udialo | Súhrn vybraných postrehov z diania v školstve v roku 2021 /december 2021/

O chýbajúcom funkčnom strednom článku riadenia a podpory v školstve /november 2021/

Spor o vysokoškolskú reformu /október 2021/

Učitelia a učiteľky sú už „ohrozený druh“. Ľudia chcú na školách viac upratovať ako učiť /september 2021/

Čo prinieslo leto /júl-august 2021/

Stratégia inkluzívneho vzdelávania? Sme svedkami Potemkinovej dediny /jún 2021/

Deťom pobyt v nepripravených škôlkach veľmi nepomôže /máj 2021/

Tri správy o vplyve pandémie na deti a vzdelávanie /apríl 2021/

Domáce vzdelávanie sa vynára zo šedej zóny len čiastočne /marec 2021/

Nezvládnutá údržbárčina v školstve /február 2021/

Čo sa udialo | Súhrn vybraných postrehov z diania v školstve v roku 2020 /január 2021/

Plán premárnených príležitostí? /december 2020/

Keď plán predbehne cieľ /november 2020/

Reformné plány a diskusia o nich /október 2020/

Vzdelávanie na diaľku prehlbuje rozdiely /september 2020/

Čo prinieslo leto /júl-august 2020/

Dopady uzatvorenia škôl podľa britského modelu /jún 2020/

Porovnanie dvoch programových vyhlásení troch vlád v školstve /máj 2020/

Ako zostať vo vzdelávaní blízko na diaľku? /apríl 2020/

Revízia výdavkov na skupiny ohrozené chudobou alebo sociálnym vylúčením /marec 2020/

Odporúčania To dá rozum pre skvalitnenie školstva na Slovensku /február 2020/

Čo sa udialo | Súhrn vybraných postrehov z diania v školstve v roku 2019 /január 2020/

Výsledky PISA opäť nepotešili /december 2019/

Školstvo potrebuje zmeny, no neopravujme hodiny sekerou /november 2019/

To dá rozum, že chceme vedieť viac! /október 2019/

Zistenia Komisie naďalej viac zarmucujú ako tešia / september 2019/

Čo prinieslo leto /júl-august 2019/

OECD o práci učiteľov na Slovensku /jún 2019/

Dokedy sa budeme učiť nohami namiesto hlavou? /máj 2019/

V parlamente zasadla komisia pre inklúziu /apríl 2019/

Dobré a zlé správy o deťoch a vzdelávaní /marec 2019/

Petícia za stiahnutie návrhu nového zákona o pedagogických a odborných zamestnancoch /február 2019/

Čo sa udialo | Súhrn vybraných postrehov z diania v školstve v roku 2018 /január 2019/

Štátny rozpočet nemyslí na zlepšenie kvality podporných služieb v školách /december 2018/

Prečo medzi mladými voličmi vyhráva Kotleba? /november 2018/

Kríza v školstve /október 2018/

Rok Lubyovej /september 2018/

Čo prinieslo leto /júl-august 2018/

Tento způsob reformy školstva zdá se mi poněkud nešťastným /jún 2018/

Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania /máj 2018/

Malé víťazstvo socializmu nad kapitalizmom za 35 miliónov eur /apríl 2018/

Výzva ministrovi vnútra a ministerke školstva /marec 2018/

Odluka škôl od samospráv nepomôže /február 2018/

Čo sa udialo | Súhrn vybraných postrehov z diania v školstve v roku 2017 /január 2018/

Premiér Fico orbanizuje slovenské školstvo /december 2017/

Otvorený list o inklúzii /november 2017/

Rozpočet a reforma spolu neladia /október 2017/

K riadeniu a financovaniu školstva /september 2017/

Každý školský rok víta deti v školách iný minister /august 2017/

K zverejnenému počtu asistentov učiteľa /júl 2017/

Prehliadka strateného času /jún 2017/

Regionálne školstvo sa dnes nedá riadiť /apríl-máj 2017/

Vajce vs. sliepka v slovenskom školstve /marec 2017/

Hromadná pripomienka za asistentov učiteľov /február 2017/

Čo sa udialo | Súhrn vybraných postrehov z diania v školstve v roku 2016 /január 2017/

Preto volíme, ako volíme /december 2016/

Reformný tím navrhol prekopať vysoké školstvo od základu /november 2016/

Oceňujeme prvý krok /október 2016/

Školstvo – chce to zmenu /september 2016/

Školy nedokážu čeliť extrémizmu, pretože sú neslobodné /august 2016/

Sú pre Fica s Kažimírom učiteľky kravy a vedci teliatka? /júl 2016/

Rodičia otvorili v parlamente viacero problémov nášho školstva /jún 2016/

Porušovanie základných práv detí vo vzdelávaní na Slovensku /máj 2016/

Deti nie sú v centre záujmu vzdelávania /apríl 2016/

Vzdelávanie a školstvo v programoch politických strán a hnutí /marec 2016/

Bilancia programového vyhlásenia vlády /február 2016/

Čo sa udialo | Súhrn vybraných postrehov z diania v školstve v roku 2015 /január 2016/

Fico s Kažimírom sú hrobári slovenského školstva /december 2015/

Zatriasť školstvom nestačí /november 2015/

Najvyšší súd podporil inkluzívne vzdelávanie /október 2015/

Vláda zbabrala aj opravnú skúšku z reformy školstva /september 2015/

Päť dôvodov na obavy /august 2015/

Správy z prieskumu verejnej mienky o vzdelávaní /júl 2015/

Školstvo potrebuje impulz /jún 2015/

Kam smerujú eurofondy vo vzdelávaní na Slovensku? /máj 2015/

Čo potrebujú angličtinári /apríl 2015/

Hromadná pripomienka proti okliešteniu školskej samosprávy /marec 2015/

Je nový Štátny vzdelávací program skutočne inovovaný? /február 2015/

Duálny model po slovensky /január 2015/

Čo sa udialo | Súhrn vybraných postrehov z diania v školstve v roku 2014 /december 2014/

Fico si vylepšuje imidž Pellegrinim, na školstvo kašle /november 2014/

Svet ešte nikdy nebol tak nedorobený /október 2014/

Ilúzie o vzdelávaní na Slovensku /september 2014/

Kam kráča ministerstvo školstva /august 2014/

Pellegrini plní Kažimírov sľub /júl 2014/

Zverejňujeme ministerské návrhy na zmeny kľúčových zákonov v školstve /jún 2014/

O budúcnosti školstva rozhoduje jeden človek /máj 2014/

Koncentrácia moci školstvo nezachráni /apríl 2014/

Inšpirujme sa tým, čo funguje /marec 2014/

Hlas detí zatiaľ nepočuť /február 2014/

Čaplovičov švédsky stôl /január 2014/

Chceme vedieť viac /december 2013/

Všetko, čo nie je v poriadku, treba zverejniť! /november 2013/

Málo miest v škôlkach má riešenie! /október 2013/

Čaplovičove národné projekty /september 2013/

Štátne týranie vs. blaho detí /august 2013/

Správa z vládneho auditu vykonanom na ministerstve školstva /júl 2013/

Varovanie ministrom: Školy nie sú lego! /jún 2013/

O skutočnom duálnom modeli vzdelávania /máj 2013/

Čaplovičova utajená správa o stave školstva /apríl 2013/

Zmätky a precitnutia ministra Čaploviča /marec 2013/

Testovanie podľa INEKO – chybné rady Čaplovičovi /február 2013/

Ide o deti /január 2013/

Inkluzívne vzdelávanie /december 2012/

Zvýšme učiteľom platy a posuňme diskusie ďalej /november 2012/

Nový vzdelávací systém pre všetkých /október 2012/

K tupinám z debaty o platoch v školstve /september 2012/

Centrálne plánovaný absolvent /august 2012/

Prvých 100 dní Dušana Čaploviča v kresle ministra školstva /júl 2012/

„Akčný“ pán a jeho „akčný“ plán /jún 2012/

Výzva Iniciatívy rodičov za dobré školy /máj 2012/

Čaplovič nie je svätý Juraj a nebojuje s drakom /apríl 2012/

Volebný odpočet /marec 2012/

Ako (a načo) čítať volebné programy strán /február 2012/

Ako ohlupovať národ /január 2012/

Základná línia vzdelávacej politiky na Slovensku a jej reflexia vo verejnej diskusii /december 2011/

Domáca škola, mravov stodola /november 2011/

Slabá záplata na deravé vrece /október 2011/

Planéta nehorázností /september 2011/

Čo si myslia učitelia o dnešnom stave v oblasti učebníc? /august 2011/

Horká pilulka na záver školského roka /júl 2011/

Reformu školstva brzdia systémové prekážky /jún 2011/

Čo všetko musí slovenský učiteľ /máj 2011/

Planéta vedomostí /apríl 2011/

Zmena hodnotenia testu z matematiky bola zbytočná a odborne pomýlená /marec 2011/

Otvorené listy ministrovi školstva /február 2011/

Policajti poznajú vízie svojho šéfa. A učitelia? /január 2011/

Kto nečíta, nevie. Kto číta, nerozumie? /december 2010/

Smutné voľby rektora /november 2010/

Vlažné korekcie Mikolajovej deformy /október 2010/

Angličtina do každého vrecka? /september 2010/

Hodnotenie programového vyhlásenia vlády v oblasti vzdelávania /august 2010/

Učiteľom treba dať slobodu /júl 2010/

Vzdelávací systém - odporúčania pre budúcu vládu /jún 2010/

Tradične žalostná gramotnosť /máj 2010/

Európska óda na vzdelanie /apríl 2010/

Kauza Waldorf na Slovensku /marec 2010/

Rodičia vynechaní z reformnej hry /február 2010/

Falošný vlastenecký diktát /január 2010/

Premýšľanie o reforme /december 2009/

Reforma školstva bez učebníc podľa Mikolaja /november 2009/

Absurdné divadlo v alternatívnych školách /október 2009/

Papieroví draci na predvolebnej oblohe /september 2009/

Druhý rok reformy klope na dvere /august 2009/

Rok jeden reformy vzdelávania bez reformy /júl 2009/

(druhý) pohľad obyčajného (m)učiteľa na reformu školstva /jún 2009/

Učiteľské noviny ako čistý kšeft /máj 2009/

Mikolajov papierový drak /apríl 2009/

Nevedomosť skrytá za ústretovosť /marec 2009/

10 dôvodov, prečo dať výpoveď kvôli Mikolajovi /február 2009/

Zahmlené kontúry školskej politiky /január 2009/

Národné učebnice? Deforma /december 2008/

Pochod veľkej septembrovej obsahovej reformy /november 2008/

Reforma po slovensky: Základné omyly štátnych vzdelávacích programov /október 2008/

Ciele ministerstva školstva sledujú viac kvantitu ako kvalitu /september 2008/

Reformná prskavka /august 2008/

Edičná politika plná pochybností /júl 2008/

Ministerstvo školstva schválilo vzorové školské programy /jún 2008/

Falošné pierka kačku na páva nepremenia /máj 2008/

Reforma? - hodnotenie Štátneho vzdelávacieho programu /apríl 2008/

Otvorená výzva ministrovi školstva /marec 2008/

Školstvo v roku 2007 /február 2008/

Nový školský zákon je omyl /január 2008/

Výsledky PISA 2006 – problém zo slepej uličky /december 2007/

EuroSZM - hodnotenie návrhu zákona o podpore a rozvoji práce s mládežou /november 2007/

Pripomienka za zachovanie rovnoprávnosti vo financovaní ZUŠ a školských zariadení /október 2007/

Hodnotenie návrhov nového školského zákona /september 2007/

Hodnotenie Mikolajovho školského zákona: nebude reformný /august 2007/

Hodnotenie legislatívneho zámeru zákona o výchove a vzdelávaní /júl 2007/

Hodnotenie Návrhu koncepcie vyučovania cudzích jazykov v základných a stredných školách /jún 2007/

Hodnotenie Návrhu koncepcie dvojúrovňového modelu vzdelávacích programov v oblasti odborného vzdelávania a prípravy v SR /máj 2007/

Minister školstva vymenoval Kurikulárnu radu /apríl 2007/

Centralizácia z kuchyne ministerstva školstva /marec 2007/

Hodnotenie koncepcie profesijného rozvoja učiteľov v kariérnom systéme /február 2007/

Pripomienky k Návrhu koncepcie predškolskej výchovy /január 2007/

Hodnotenie návrhu stratégie celoživotného vzdelávania /január 2007/

Hodnotenie programového vyhlásenia vlády /2006/