Čo potrebujú angličtinári /apríl 2015/

12.4.2015 | Anna Oslancová a Marcela Kováčová | Vláda a reforma

Metodicko-pedagogické centrum (MPC) vyhlásilo vo februári verejné obstarávanie na didaktické pomôcky na výučbu anglického jazyka pre základné a stredné školy v hodnote za temer 20 miliónov eur. Tender je súčasťou projektu Nové trendy vzdelávania učiteľov anglického jazyka na základných školách.


Súťažné podmienky tendra boli nastavené tak, že renomované vydavateľstvá Macmillan, Cambridge, Oxford a Pearson, ktorých učebnice sa dnes používajú vo väčšine škôl, sa ho nemohli zúčastniť, lebo ich nedokázali splniť. Ťažko totiž môžu vyhovieť napríklad požiadavke, aby boli vytvorené metodické materiály pre učiteľov výlučne v slovenskom jazyku.


Tender vyhrali firmy, ktoré by mali školám dodávať komplexné materiály v podobe tzv. edukačných balíčkov. Deje sa tak v situácii, keď nové učebnice spomínaných vydavateľstiev už dnes obsahujú kódy na online podporu a doplnkové materiály zdarma, ako bonus k zakúpeným učebniciam.


Ministerstvo tak ide minúť obrovské peniaze na niečo, čo už angličtinári v skutočnosti majú.


Čo teda angličtinári v skutočnosti potrebujú? Spýtali sme sa priamo ich. Na otázku nám odpovedala učiteľka anglického jazyka Marcela Kováčová z gymnázia A. Sládkoviča v Banskej Bystrici a jej kolegyne.


Čo potrebujú angličtinári?


Otázka, ktorá by naozaj mala byť otázkou. Položenou otázkou. Nám, učiteľom, ktorí vyučujú anglický jazyk. Koľkých z nás sa ju ale naozaj už niekto spýtal? A ak aj, kto to bol? Človek, ktorý by nám chcel naozaj pomôcť?


Učím bezmála 18 rokov, okrem priamej vyučovacej činnosti ročne absolvujem niekoľko vzdelávacích seminárov, webinárov (semináre na webe, ktoré robia vydavateľstvá pravidelne raz mesačne a zadarmo), konferencií, či školení MPC. Vediem pedagogickú prax pre budúcich učiteľov. A čakám, že naozaj niekto príde a spýta sa: čo potrebujete, aby ste mohli naozaj kvalitne a spokojne pracovať?


Nie, nechcem hovoriť o platoch. Chcem vyjadriť našu naozajstnú túžbu – spokojne učiť. Bez vytrvalého pocitu mačky naháňajúcej vlastný chvost. A dokonca aj viem, ako na to. Stačí len, aby sa naše potreby neprispôsobovali ponuke, ale presne naopak – aby sa prispôsobila ponuka našim potrebám.


Čo by nám teda naozaj pomohlo?


Nižší počet hodín v úväzku. Bez urážky, oproti kolegom, ktorí vyučujú iné predmety, cítim podstatný rozdiel v tom, že musím pripraviť všetkých žiakov na maturitnú skúšku, čo zahŕňa denno-denné opravovanie písomných prác, slohov, testov, ... Nehovoriac o pocite zodpovednosti. Viac času navyše by nám umožnilo lepšiu reflexiu odučenej hodiny, spokojnú prípravu na hodinu nasledujúcu a celkové zlepšenie kvality vyučovania.


Vzdelávanie. Také, ktoré nám umožní kontakt so živým jazykom (stáže, krátkodobé aj dlhšie pobyty v anglicky hovoriacich krajinách). Školenia MPC sú po odbornej metodickej stránke na vysokej úrovni, ale samé o sebe majú len malý vplyv na zvýšenie kvality vyučovania jazyka, ktorý je živým, neustále sa meniacim organizmom. To na nás, učiteľov, kladie nesmierne nároky, najmä pri vyučovaní vyšších úrovní.


Po metodickej stránke máme dostatok možností držať tempo s dobou vo forme webinárov, ktoré sú väčšinou bezplatné. Poskytujú výborné nápady, námety a vďaka interaktívnosti aj rady na naše konkrétne problémy. Takéto vzdelávanie však prebieha v našom voľnom čase a nie je nijako zohľadnené. Aj napriek tomu sa ho však nemienime vzdať, lebo práve ono prináša želanú zmenu vo vyučovaní a skutočne zvyšuje kvalitu. Taký je aspoň náš pocit, a dôkazom sú aj reakcie a výsledky žiakov.


Vyšší počet hodín. Schválením nového štátneho vzdelávacieho programu sme v našej škole prišli o 2 hodiny angličtiny.


Ak sa počet hodín nezvýši, treba znížiť povinnú vyžadovanú úroveň B2. Pre bežný život stačí dobre zvládnutá úroveň B1. Vysokoškoláci tiež väčšinou opakujú gramatické štruktúry zo strednej školy a špecializujú sa len na slovnú zásobu svojho študijného odboru. Navyše, nie každý človek má reálne predpoklady, vlohy, danosti a jazykový cit pre dosiahnutie úrovne B2.


Maximálne 15 žiakov v skupine. Toto je maximálny počet žiakov, pri ktorom sa skutočne môže zohľadniť individualita žiakov.


Prestať s neustálymi zmenami. Zmeny v dokumentácii, v cieľových požiadavkách, v počte hodín, to všetko sa deje v krkolomne krátkom čase bez toho, aby sa komunikovalo so širokou učiteľskou verejnosťou.


Naozajstná humanizácia vzdelávania. Jej súčasťou je v prvom rade podpora reálnej, nie virtuálnej komunikácie (čo sa dá ťažko realizovať v skupinách s počtami nad 20 žiakov).


Nie viac študijných a pracovných materiálov, ale viac času na ich spracovanie a prispôsobenie konkrétnej skupine žiakov. Aj pri učení platí, že nevstúpiš dvakrát do tej istej rieky.


Kvalitné technické zabezpečenie IKT. Potrebujeme mať vytvorené také podmienky, ktoré nás viac nebudú nútiť riešiť kompatibilitu zariadení, technický stav, internetové pripojenie a pod., čomu sa musíme venovať v čase prestávok, alebo dokonca počas vyučovacej hodiny, z ktorej sa takto ukrajuje vzácny pracovný čas náš i študentov.


Chcem sa dotknúť aj problematiky prípravy vzdelávania budúcich učiteľov. To, že sa do triedy ako učitelia dostanú až v letnom semestri 1. ročníka magisterského štúdia (to znamená až v 4. ročníku!), je zarážajúce. Ruku na srdce, akú dôveru by ste mali v lekára, ktorý strávil s pacientmi len niekoľko málo desiatok hodín? Učenie je okrem iného aj zručnosť, ktorú treba cvičiť, cibriť, zdokonaľovať.


Na záver ešte k myšlienke ponuky a dopytu


Ponúkajú nám vzdelávanie. Sme všetkými desiatimi za. Ale nech je naozaj zmysluplné a vedúce k reálnemu zvyšovaniu kvality. To, že sa budeme vedieť vyjadrovať sofistikovaným spôsobom v odborných didaktických výrazoch z nás ešte neurobí naozaj dobrých učiteľov.

Ponúkajú nám edukačný balíček. Ďakujem, neprosím. Pripomína mi to totiž nasledovnú situáciu: mám plnú chladničku výborných potravín a skvele zariadenú kuchyňu. Napriek tomu idem do drahej reštaurácie a zaplatím za niečo, čo som mohla mať za lacný peniaz, len s trochou práce, doma. Jedným slovom – plytvanie. Dnešné učebnice sú moderné a ponúkajú, čo potrebujeme. A ak v nich predsa len nenájdem, to čo chcem, internet ponúka nepreberné množstvo materiálov. Ba čo viac, viem, že je medzi nami väčšina takých učiteľov, ktorí si materiály aj sami vytvárajú. A mnohí si ich nenechávajú pre seba, ale bez nároku na akúkoľvek odmenu sa s nimi podelia.


Budúcnosť krajiny je vo vzdelaných a vychovaných ľuďoch. My, učitelia, ju máme v rukách. Hľadajme spoločne spôsoby, ako robiť veci lepšie, nie dôvody, prečo to nejde. Väčšina z tých vecí totiž nie je o peniazoch, ale o dobrej vôli.


Anna Oslancová pracuje v Albion Books - dovoz a distribúcia cudzojazyčnej odbornej literatúry. Marcela Kováčová je učiteľka anglického jazyka na gymnáziu A. Sládkoviča v Banskej Bystrici.

Vláda a reforma

Čo sa udialo | Súhrn vybraných postrehov z diania v školstve v roku 2021 /december 2021/

O chýbajúcom funkčnom strednom článku riadenia a podpory v školstve /november 2021/

Spor o vysokoškolskú reformu /október 2021/

Učitelia a učiteľky sú už „ohrozený druh“. Ľudia chcú na školách viac upratovať ako učiť /september 2021/

Čo prinieslo leto /júl-august 2021/

Stratégia inkluzívneho vzdelávania? Sme svedkami Potemkinovej dediny /jún 2021/

Deťom pobyt v nepripravených škôlkach veľmi nepomôže /máj 2021/

Tri správy o vplyve pandémie na deti a vzdelávanie /apríl 2021/

Domáce vzdelávanie sa vynára zo šedej zóny len čiastočne /marec 2021/

Nezvládnutá údržbárčina v školstve /február 2021/

Čo sa udialo | Súhrn vybraných postrehov z diania v školstve v roku 2020 /január 2021/

Plán premárnených príležitostí? /december 2020/

Keď plán predbehne cieľ /november 2020/

Reformné plány a diskusia o nich /október 2020/

Vzdelávanie na diaľku prehlbuje rozdiely /september 2020/

Čo prinieslo leto /júl-august 2020/

Dopady uzatvorenia škôl podľa britského modelu /jún 2020/

Porovnanie dvoch programových vyhlásení troch vlád v školstve /máj 2020/

Ako zostať vo vzdelávaní blízko na diaľku? /apríl 2020/

Revízia výdavkov na skupiny ohrozené chudobou alebo sociálnym vylúčením /marec 2020/

Odporúčania To dá rozum pre skvalitnenie školstva na Slovensku /február 2020/

Čo sa udialo | Súhrn vybraných postrehov z diania v školstve v roku 2019 /január 2020/

Výsledky PISA opäť nepotešili /december 2019/

Školstvo potrebuje zmeny, no neopravujme hodiny sekerou /november 2019/

To dá rozum, že chceme vedieť viac! /október 2019/

Zistenia Komisie naďalej viac zarmucujú ako tešia / september 2019/

Čo prinieslo leto /júl-august 2019/

OECD o práci učiteľov na Slovensku /jún 2019/

Dokedy sa budeme učiť nohami namiesto hlavou? /máj 2019/

V parlamente zasadla komisia pre inklúziu /apríl 2019/

Dobré a zlé správy o deťoch a vzdelávaní /marec 2019/

Petícia za stiahnutie návrhu nového zákona o pedagogických a odborných zamestnancoch /február 2019/

Čo sa udialo | Súhrn vybraných postrehov z diania v školstve v roku 2018 /január 2019/

Štátny rozpočet nemyslí na zlepšenie kvality podporných služieb v školách /december 2018/

Prečo medzi mladými voličmi vyhráva Kotleba? /november 2018/

Kríza v školstve /október 2018/

Rok Lubyovej /september 2018/

Čo prinieslo leto /júl-august 2018/

Tento způsob reformy školstva zdá se mi poněkud nešťastným /jún 2018/

Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania /máj 2018/

Malé víťazstvo socializmu nad kapitalizmom za 35 miliónov eur /apríl 2018/

Výzva ministrovi vnútra a ministerke školstva /marec 2018/

Odluka škôl od samospráv nepomôže /február 2018/

Čo sa udialo | Súhrn vybraných postrehov z diania v školstve v roku 2017 /január 2018/

Premiér Fico orbanizuje slovenské školstvo /december 2017/

Otvorený list o inklúzii /november 2017/

Rozpočet a reforma spolu neladia /október 2017/

K riadeniu a financovaniu školstva /september 2017/

Každý školský rok víta deti v školách iný minister /august 2017/

K zverejnenému počtu asistentov učiteľa /júl 2017/

Prehliadka strateného času /jún 2017/

Regionálne školstvo sa dnes nedá riadiť /apríl-máj 2017/

Vajce vs. sliepka v slovenskom školstve /marec 2017/

Hromadná pripomienka za asistentov učiteľov /február 2017/

Čo sa udialo | Súhrn vybraných postrehov z diania v školstve v roku 2016 /január 2017/

Preto volíme, ako volíme /december 2016/

Reformný tím navrhol prekopať vysoké školstvo od základu /november 2016/

Oceňujeme prvý krok /október 2016/

Školstvo – chce to zmenu /september 2016/

Školy nedokážu čeliť extrémizmu, pretože sú neslobodné /august 2016/

Sú pre Fica s Kažimírom učiteľky kravy a vedci teliatka? /júl 2016/

Rodičia otvorili v parlamente viacero problémov nášho školstva /jún 2016/

Porušovanie základných práv detí vo vzdelávaní na Slovensku /máj 2016/

Deti nie sú v centre záujmu vzdelávania /apríl 2016/

Vzdelávanie a školstvo v programoch politických strán a hnutí /marec 2016/

Bilancia programového vyhlásenia vlády /február 2016/

Čo sa udialo | Súhrn vybraných postrehov z diania v školstve v roku 2015 /január 2016/

Fico s Kažimírom sú hrobári slovenského školstva /december 2015/

Zatriasť školstvom nestačí /november 2015/

Najvyšší súd podporil inkluzívne vzdelávanie /október 2015/

Vláda zbabrala aj opravnú skúšku z reformy školstva /september 2015/

Päť dôvodov na obavy /august 2015/

Správy z prieskumu verejnej mienky o vzdelávaní /júl 2015/

Školstvo potrebuje impulz /jún 2015/

Kam smerujú eurofondy vo vzdelávaní na Slovensku? /máj 2015/

Čo potrebujú angličtinári /apríl 2015/

Hromadná pripomienka proti okliešteniu školskej samosprávy /marec 2015/

Je nový Štátny vzdelávací program skutočne inovovaný? /február 2015/

Duálny model po slovensky /január 2015/

Čo sa udialo | Súhrn vybraných postrehov z diania v školstve v roku 2014 /december 2014/

Fico si vylepšuje imidž Pellegrinim, na školstvo kašle /november 2014/

Svet ešte nikdy nebol tak nedorobený /október 2014/

Ilúzie o vzdelávaní na Slovensku /september 2014/

Kam kráča ministerstvo školstva /august 2014/

Pellegrini plní Kažimírov sľub /júl 2014/

Zverejňujeme ministerské návrhy na zmeny kľúčových zákonov v školstve /jún 2014/

O budúcnosti školstva rozhoduje jeden človek /máj 2014/

Koncentrácia moci školstvo nezachráni /apríl 2014/

Inšpirujme sa tým, čo funguje /marec 2014/

Hlas detí zatiaľ nepočuť /február 2014/

Čaplovičov švédsky stôl /január 2014/

Chceme vedieť viac /december 2013/

Všetko, čo nie je v poriadku, treba zverejniť! /november 2013/

Málo miest v škôlkach má riešenie! /október 2013/

Čaplovičove národné projekty /september 2013/

Štátne týranie vs. blaho detí /august 2013/

Správa z vládneho auditu vykonanom na ministerstve školstva /júl 2013/

Varovanie ministrom: Školy nie sú lego! /jún 2013/

O skutočnom duálnom modeli vzdelávania /máj 2013/

Čaplovičova utajená správa o stave školstva /apríl 2013/

Zmätky a precitnutia ministra Čaploviča /marec 2013/

Testovanie podľa INEKO – chybné rady Čaplovičovi /február 2013/

Ide o deti /január 2013/

Inkluzívne vzdelávanie /december 2012/

Zvýšme učiteľom platy a posuňme diskusie ďalej /november 2012/

Nový vzdelávací systém pre všetkých /október 2012/

K tupinám z debaty o platoch v školstve /september 2012/

Centrálne plánovaný absolvent /august 2012/

Prvých 100 dní Dušana Čaploviča v kresle ministra školstva /júl 2012/

„Akčný“ pán a jeho „akčný“ plán /jún 2012/

Výzva Iniciatívy rodičov za dobré školy /máj 2012/

Čaplovič nie je svätý Juraj a nebojuje s drakom /apríl 2012/

Volebný odpočet /marec 2012/

Ako (a načo) čítať volebné programy strán /február 2012/

Ako ohlupovať národ /január 2012/

Základná línia vzdelávacej politiky na Slovensku a jej reflexia vo verejnej diskusii /december 2011/

Domáca škola, mravov stodola /november 2011/

Slabá záplata na deravé vrece /október 2011/

Planéta nehorázností /september 2011/

Čo si myslia učitelia o dnešnom stave v oblasti učebníc? /august 2011/

Horká pilulka na záver školského roka /júl 2011/

Reformu školstva brzdia systémové prekážky /jún 2011/

Čo všetko musí slovenský učiteľ /máj 2011/

Planéta vedomostí /apríl 2011/

Zmena hodnotenia testu z matematiky bola zbytočná a odborne pomýlená /marec 2011/

Otvorené listy ministrovi školstva /február 2011/

Policajti poznajú vízie svojho šéfa. A učitelia? /január 2011/

Kto nečíta, nevie. Kto číta, nerozumie? /december 2010/

Smutné voľby rektora /november 2010/

Vlažné korekcie Mikolajovej deformy /október 2010/

Angličtina do každého vrecka? /september 2010/

Hodnotenie programového vyhlásenia vlády v oblasti vzdelávania /august 2010/

Učiteľom treba dať slobodu /júl 2010/

Vzdelávací systém - odporúčania pre budúcu vládu /jún 2010/

Tradične žalostná gramotnosť /máj 2010/

Európska óda na vzdelanie /apríl 2010/

Kauza Waldorf na Slovensku /marec 2010/

Rodičia vynechaní z reformnej hry /február 2010/

Falošný vlastenecký diktát /január 2010/

Premýšľanie o reforme /december 2009/

Reforma školstva bez učebníc podľa Mikolaja /november 2009/

Absurdné divadlo v alternatívnych školách /október 2009/

Papieroví draci na predvolebnej oblohe /september 2009/

Druhý rok reformy klope na dvere /august 2009/

Rok jeden reformy vzdelávania bez reformy /júl 2009/

(druhý) pohľad obyčajného (m)učiteľa na reformu školstva /jún 2009/

Učiteľské noviny ako čistý kšeft /máj 2009/

Mikolajov papierový drak /apríl 2009/

Nevedomosť skrytá za ústretovosť /marec 2009/

10 dôvodov, prečo dať výpoveď kvôli Mikolajovi /február 2009/

Zahmlené kontúry školskej politiky /január 2009/

Národné učebnice? Deforma /december 2008/

Pochod veľkej septembrovej obsahovej reformy /november 2008/

Reforma po slovensky: Základné omyly štátnych vzdelávacích programov /október 2008/

Ciele ministerstva školstva sledujú viac kvantitu ako kvalitu /september 2008/

Reformná prskavka /august 2008/

Edičná politika plná pochybností /júl 2008/

Ministerstvo školstva schválilo vzorové školské programy /jún 2008/

Falošné pierka kačku na páva nepremenia /máj 2008/

Reforma? - hodnotenie Štátneho vzdelávacieho programu /apríl 2008/

Otvorená výzva ministrovi školstva /marec 2008/

Školstvo v roku 2007 /február 2008/

Nový školský zákon je omyl /január 2008/

Výsledky PISA 2006 – problém zo slepej uličky /december 2007/

EuroSZM - hodnotenie návrhu zákona o podpore a rozvoji práce s mládežou /november 2007/

Pripomienka za zachovanie rovnoprávnosti vo financovaní ZUŠ a školských zariadení /október 2007/

Hodnotenie návrhov nového školského zákona /september 2007/

Hodnotenie Mikolajovho školského zákona: nebude reformný /august 2007/

Hodnotenie legislatívneho zámeru zákona o výchove a vzdelávaní /júl 2007/

Hodnotenie Návrhu koncepcie vyučovania cudzích jazykov v základných a stredných školách /jún 2007/

Hodnotenie Návrhu koncepcie dvojúrovňového modelu vzdelávacích programov v oblasti odborného vzdelávania a prípravy v SR /máj 2007/

Minister školstva vymenoval Kurikulárnu radu /apríl 2007/

Centralizácia z kuchyne ministerstva školstva /marec 2007/

Hodnotenie koncepcie profesijného rozvoja učiteľov v kariérnom systéme /február 2007/

Pripomienky k Návrhu koncepcie predškolskej výchovy /január 2007/

Hodnotenie návrhu stratégie celoživotného vzdelávania /január 2007/

Hodnotenie programového vyhlásenia vlády /2006/