Planéta nehorázností /september 2011/

29.9.2011 | Martin Mojžiš | Vláda a reforma

Úrad pre verejné obstarávanie, Ministerstvo školstva a firma Agemsoft sa opäť pustili do cynickej hry, v ktorej môžu daňoví poplatníci prísť až o stovky miliónov korún. Podľa najnovších zistení .týždňa je táto hra ešte špinavšia, než sa zdalo doteraz.


V júni tohto roku vyšlo verejne najavo, že súbor elektronických učebníc Planéta vedomostí, o kúpe ktorého rokovalo Ministerstvo školstva s Agemsoftom, je veľmi nekvalitný, mnohonásobne predražený a plný faktických chýb. Minister Jurzyca preto rokovania s Agemsoftom prerušil a vyhlásil, že pokračovať sa môže až po splnení troch podmienok. Podmienky boli nasledovné: 1. Agemsoft odstráni chyby, 2. Úrad pre verejné obstarávanie schváli proces priameho zadania bez súťaže, 3. nezávislí experti posúdia cenu produktu.

Cez prázdniny bolo ticho, ale začiatkom septembra sa rokovania obnovili. Človek by teda očakával, že tri Jurzycove podmienky boli splnené. V skutočnosti bola splnená len jedna, a aj tá dosť hanebným spôsobom. Ale všetko zlé je na niečo dobré. Vďaka obnoveným rokovaniam sme sa na celú vec pozreli z iného uhla a odhalili sme nové škandalózne skutočnosti. Také, že pri nich bledne skoro všetko, čo sme doteraz o Planéte vedomostí publikovali.

.chyby

O chybách, ktorých je Planéta vedomostí plná, hovoria predstavitelia Agemsoftu dve veci: po prvé, že v minulosti ich opravovali, a po druhé, že v budúcnosti ich budú opravovať. O prítomnosti múdro mlčia.

Predstaviteľom médií rozprávajú o tom, aký majú pripravený systém okamžitých opráv chýb, ktoré im nahlásia učitelia, a ako tento systém fungoval počas testovania celého projektu. Lenže o tom, ako systém naozaj fungoval, sa v skutočnosti veľa nedozviete. Nedozviete sa, koľko chýb učitelia nahlásili, aké to boli chyby a nemáte ako overiť, či boli naozaj odstránené.

V každom prípade, keď sme si po ukončení testovania pozreli lekciu Oko a ucho, ktorú odporučil Štátny pedagogický ústav ako vzorovú, našli sme v nej prekvapujúce množstvo faktických chýb. Niektoré z nich boli skutočne ťažko prehliadnuteľné: napríklad tvrdenie, že svetlo sa v oku láme na sietnici. Ak tento trápny nezmysel (a s ním stovky ďalších) unikol pozornosti testovateľov, niečo to vypovedá o kvalite testovania. Ak pozornosti testovateľov neunikol a bol nahlásený, niečo to vypovedá o tom slávnom systéme prom­ptného odstraňovania chýb. Niekedy v máji sme na túto a mnoho ďalších chýb upozornili vedenie Ministerstva školstva. Ak o tom ministerstvo následne nerokovalo s Agemsoftom, potom zostáva záhadou, o čom vlastne v otázke odstraňovania chýb rokujú. A ak o tom ministerstvo s Agemsoftom rokovalo, potom zostáva záhadou, prečo sa v Planéte vedomostí aj po uplynutí viac ako troch mesiacov svetlo ešte stále láme na sietnici.

Nech už je to tak alebo onak, konštatujeme, že za tri mesiace neodstránil Agemsoft ani jednu-jedinú z mnohých faktických chýb vo vzorovej lekcii Oko a ucho. Je úplne nepochopiteľné, ako vôbec môže Ministerstvo školstva za takýchto okolností s Agemsoftom obnoviť rokovania.

.úrad

Pritom ešte na konci minulého školského roka sa zdalo, že ministerstvo zaujalo celkom realistické stanovisko a začalo pripravovať zrušenie celoplošného zavedenia Planéty vedomostí. Namiesto centrálneho nákupu sa seriózne zvažovala možnosť ponechať rozhodnutie o nákupe na jednotlivé školy. V skutočnosti však ministerstvo len vyčkávalo.

Nič iné vlastne robiť nemohlo, pretože Úrad pre verejné obstarávanie „predbežným opatrením pozastavil rokovacie konanie za účelom vykonania kontroly“. Toto svoje opatrenie zrušil až na konci júla. Tým sa formálne naplnila jedna z troch Jurzycových podmienok. Možno v súlade s literou zákona, ale celkom určite v príkrom rozpore s duchom zákona.

ÚVO totiž neskúmal, prečo Ministerstvo školstva nevyhlásilo v prípade zákazky za šesť až dvanásť miliónov eur verejnú súťaž.a namiesto toho pristúpilo priamo k „rokovaciemu konaniu bez zverejnenia“ (ktoré síce zverejnilo, ale tým z neho súťaž neurobilo). Pritom jediným zdôvodnením, ktoré pre takýto postup ministerstvo uviedlo, bola údajná ochrana výhradných práv dodávateľa – a ten vraj ako jediný mohol poskytnúť požadovaný tovar.

Nikto na svete však nemôže myslieť vážne tvrdenie, že digitálne učebnice alebo iný vzdelávací obsah je schopný dodať len jeden dodávateľ. A rovnako nepochopiteľné je aj to, akým spôsobom by mohla súťaž didaktických softvérov ohroziť výhradné práva ktoréhokoľvek dodávateľa.

Úradu nevadilo ani to, že ak sa aj v „Oznámení o rokovacom konaní“ spomína súťaž, tak jedine taká, v ktorej by podmienky boli šité na mieru jedinému uchádzačovi. Konkrétne tak, že „kvantitatívne a kvalitatívne parametre Planéty vedomostí“ sú explicitne uvedené ako kritériá, ktoré by musel každý iný potenciálny uchádzač splniť.

Toto zjavné porušenie ducha zákona zvýhodnením jedného vopred vybraného uchádzača však Úradu pre verejné obstarávanie vôbec nevadilo. Úrad preskúmal len to, či je Agemsoft naozaj výhradným držiteľom licencie, a potom rokovanie povolil. To je podobné, ako keby sa ministerstvo rozhodlo kúpiť automobily a začalo rokovať bez súťaže s jedinou automobilkou, povedzme, s Toyotou. Rokovanie by sa, samozrejme, netýkalo nákupu automobilov všeobecne, ale len a práve automobilov značky Toyota. ÚVO by preskúmalo, či je firma Toyota naozaj jediným dodávateľom áut značky Toyota na Slovensku, a ak áno, tak by celý postup dostal zelenú.

Vrcholom rozhodnutia ÚVO, pod ktorým je podpísaná riaditeľka odboru kontroly Beáta Šimorová, je parádne žonglérske číslo. Úrad upozorňuje pracovníkov ministerstva, že v jednej vete „Oznámenia o rokovacom konaní“ pripúšťajú existenciu iného dodávateľa než je Agemsoft. Ďalej sú pracovníci ministerstva poučení, že v prípade akýchkoľvek pochybností o úplnej výhradnosti Agemsoftu sú povinní vyhlásiť verejnú súťaž, a nie rokovanie bez zverejnenia. ÚVO však z tohto zistenia nevyvodí záver o nutnosti rokovanie zrušiť a vyhlásiť súťaž. Nie, ÚVO namiesto toho odporučí ministerstvu inkriminovanú vetu odstrániť. Takýto úrad by sa asi nemal volať ÚVO, ale ÚVA – úrad pre výrobu alibi.

.cena

V skutočnosti Ministerstvo školstva nielenže nedokázalo, že vo verejnom obstarávaní bolo nevyhnutné pristúpiť k rokovaniu s jediným dodávateľom, ono si nesplnilo oveľa základnejšiu povinnosť. Vôbec si neoverilo, či je nákup produktu za šesť až dvanásť miliónov eur potrebný.

Pred viac ako tromi mesiacmi sme sa predstaviteľov ministerstva pýtali, či existuje nejaké vyhodnotenie používania didaktického softvéru, ktorý sa už na školách nachádza, a či existuje porovnanie tohto v minulosti zakúpeného softvéru s Planétou vedomostí. Bolo nám povedané, že vyhodnotenie ani porovnanie neexistuje, ale že ak chceme, môžeme si porovnanie urobiť sami. A dostali sme sadu cédečiek z roku 2003 s názvom Vedomosti v hrsti 1.

Narazili sme však na menší problém – spomínané cédečká sa nedali nainštalovať. Nefungovalo to nielen nám, ale už nejaký čas ani mnohým školám, ktoré aj preto prestali celý balík používať. Zvedavosť nám však nedala, a tak sme požiadali o pomoc priateľov z oblasti IT technológií, ktorí nám Vedomosti v hrsti 1 nakoniec rozbehli. Takže sme mohli porovnať tento osem rokov starý produkt so skvelou, úžasne modernou a nesmierne potrebnou Planétou vedomostí.

Porovnanie sme urobili na obľúbenej lekcii Oko a ucho. Výsledok je takýto: z 28 položiek tejto lekcie Planéty vedomostí je tretina úplne alebo takmer totožná s položkami v lekciách Vedomostí v hrsti 1. Ide o tie isté obrázky, tie isté animácie, tie isté komentáre. Je to neuveriteľné, ale je to tak – pozývame čitateľov presvedčiť sa na vlastné oči na našu stránku www.tyzden.sk v sekcii videá:


Martin Mojžiš o Planéte vedomostí na ministerstve školstva


Zdroj: .týždeň, www.tyzden.sk


Výraznú podobnosť vykazujú aj ďalšie položky – znova ich je približne tretina – pričom rozdiely sú takmer vždy v prospech Vedomostí v hrsti (zrozumiteľnejší výklad, menej chýb, krajšia grafika). Zvyšné položky tejto lekcie Planéty vedomostí sú často zmätočné (napríklad akomodácia), zbytočné (napríklad astigmatizmus), alebo nezrozumiteľné (napríklad mechanizmus rovnovážneho orgánu). V celej lekcii obsahuje Planéta v porovnaní s Vedomosťami navyše len tri užitočné položky (podrobné porovnanie nájde čitateľ na www.tyzden.sk v sekcii denník).

A ako je to s ostatnými lekciami? Podobnosť je niekde väčšia, inde menšia, ale určite ide o porovnateľné a ľahko zameniteľné produkty. Vedomosti v hrsti 1 a 2 pritom pokrývajú, rovnako ako Planéta vedomostí, učivo základných a stredných škôl v predmetoch matematika, fyzika, chémia, biológia a prírodoveda. Inými slovami, ide o dva veľmi podobné produkty. Najviditeľnejší rozdiel spočíva v tom, že Vedomosti sa inštalovali na školské servery, zatiaľ čo Planéta má byť dostupná cez webový portál. Akosi menej viditeľný, ale oveľa podstatnejší, je však iný rozdiel – rozdiel v cene.

Vedomosti v hrsti (oba diely) sa ešte pred pol rokom dali kúpiť ako multilicencia pre jednu školu za 150 eur. Ak to vynásobíme počtom základných škôl s prvým aj druhým stupňom (1 450) plus počtom gymnázií (250) a odborných stredných škôl (500) dostaneme sumu 330-tisíc eur. Porovnajme to so šiestimi až dvanástimi miliónmi eur, ktoré tvoria oficiálne zverejnený interval pre kúpu Planéty vedomostí.

Navyše, podľa oficiálneho letáčika Vedomostí v hrsti 1 dostalo túto sadu 1 225 slovenských škôl v rámci projektu Infovek už pred siedmimi až ôsmimi rokmi. To, čo už na školách je, by hádam nebolo treba kupovať druhý raz (stačilo by to spojazdniť), čím by sa celková suma za Vedomosti znížila na necelých 240-tisíc eur. A to sme neuvažovali o nijakej zľave za množstvo ani o skutočnosti, že stredné školy predsa nepotrebujú materiály určené pre základné školy a naopak, takže konečná cena by sa dala zredukovať ešte o viac ako polovicu, na nejakých stotisíc eur.

Podľa nedávneho vyjadrenia štátneho tajomníka Jaroslava Ivanča ministerstvo ešte stále nemá nezávislú expertízu týkajúcu sa primeranej ceny Planéty vedomostí. Možno ju ani nemusí zháňať. Stačí si s kalkulačkou v ruke ešte raz prečítať predchádzajúce dva odseky.

.nerokovať, nerokovať, nerokovať

Prečo ministerstvo nevyužilo to, čo už na školách dávno je? Prečo namiesto toho rokuje o kúpe podobného produktu za približne stonásobne vyššiu cenu? A ako je vlastne možné, že autor a distribútor Vedomostí v hrsti proti tomu nijako neprotestuje?

Nuž, aj to je veľmi zaujímavé. Autorom Vedomostí v hrsti je totiž poľská firma Young Digital Planet, ktorá je – čuduj sa svete – aj autorom Planéty vedomostí. V prípade Vedomostí v hrsti previedla YDP autorské práva pre českú verziu na českú firmu Langmaster. Distribútorom Vedomostí na Slovensku bola – hádajte kto. Áno, bola to firma Agemsoft, ktorá dnes vlastní práva na slovenskú verziu Planéty vedomostí.

O perfektnej zohratosti YDP, Langmasteru a Agemsoftu svedčí aj nasledujúca „drobnosť“. Prvého apríla tohto roku ukončil Langmaster predaj Vedomostí v hrsti aj ďalších titulov pre školy. Stalo sa tak necelé dva mesiace po tom, čo slovenské Ministerstvo školstva spustilo veľké testovanie Planéty na školách, a zároveň dva mesiace predtým, ako namiesto súťaže vyhlásilo rokovanie o kúpe Planéty od Agemsoftu. Načasovanie stiahnutia titulov Langmasterom bolo dokonalé – predávali ich až do poslednej chvíle, ale v čase vyhlásenia rokovania bez zverejnenia už na trhu neboli. Ak by totiž na trhu zostali, tak by sa celý kšeft nemusel podariť. Pretože to by už bolo hádam priveľa aj pre náš ÚVO.

Agemsoft, prirodzene, nikde nevykrikuje, že už raz veľmi podobný produkt firmy YDP slovenským školám prostredníctvom Infoveku masovo predal. Menej prirodzené je, že na túto skutočnosť neupozornili predstaviteľov ministerstva školstva bývalí vedúci pracovníci Infoveku, ktorí dnes pracujú pre ministerstvo (Katarína Kalašová je riaditeľkou Štátneho pedagogického ústavu, Roman Baranovič je riaditeľom Ústavu informácií a prognóz v školstve). Aké mohli mať motívy na svoje mlčanie? Prečo zatajili pred ministrom a štátnym tajomníkom mimoriadne dôležité skutočnosti, ktoré im ako predstaviteľom Infoveku predsa museli byť známe?

Nuž, nech je to akokoľvek, teraz už minister aj štátny tajomník poznajú obsah tohto článku aj súvisiaceho videa. A ak Jurzycovo heslo v prípade protestujúcich učiteľov znie „rokovať, rokovať, rokovať“, v prípade Agemsoftu by sa mal čo najrýchlejšie začať riadiť heslom presne opačným. Ak mu to neporadí nikto iný, mal by mu to našepkať aspoň pud sebazáchovy. Rokovania s Agemsoftom treba okamžite ukončiť a od celého obchodu definitívne odstúpiť. Inak hrozí vedeniu ministerstva aféra porovnateľná s českou kauzou Indoš (Internet do škol). Ak o tejto afére minister a štátny tajomník veľa nevedia, je najvyšší čas niečo si o nej prečítať. Bude to nepochybne veľmi užitočné čítanie.


Autor je vysokoškolský učiteľ, redaktor časopisu .týždeň a spolupracovník Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika.


Článok bol pôvodne uverejnený v týždenníku .týždeň dňa 19. septembra 2011 a nájdete ho tu.

Vláda a reforma

Čo sa udialo | Súhrn vybraných postrehov z diania v školstve v roku 2021 /december 2021/

O chýbajúcom funkčnom strednom článku riadenia a podpory v školstve /november 2021/

Spor o vysokoškolskú reformu /október 2021/

Učitelia a učiteľky sú už „ohrozený druh“. Ľudia chcú na školách viac upratovať ako učiť /september 2021/

Čo prinieslo leto /júl-august 2021/

Stratégia inkluzívneho vzdelávania? Sme svedkami Potemkinovej dediny /jún 2021/

Deťom pobyt v nepripravených škôlkach veľmi nepomôže /máj 2021/

Tri správy o vplyve pandémie na deti a vzdelávanie /apríl 2021/

Domáce vzdelávanie sa vynára zo šedej zóny len čiastočne /marec 2021/

Nezvládnutá údržbárčina v školstve /február 2021/

Čo sa udialo | Súhrn vybraných postrehov z diania v školstve v roku 2020 /január 2021/

Plán premárnených príležitostí? /december 2020/

Keď plán predbehne cieľ /november 2020/

Reformné plány a diskusia o nich /október 2020/

Vzdelávanie na diaľku prehlbuje rozdiely /september 2020/

Čo prinieslo leto /júl-august 2020/

Dopady uzatvorenia škôl podľa britského modelu /jún 2020/

Porovnanie dvoch programových vyhlásení troch vlád v školstve /máj 2020/

Ako zostať vo vzdelávaní blízko na diaľku? /apríl 2020/

Revízia výdavkov na skupiny ohrozené chudobou alebo sociálnym vylúčením /marec 2020/

Odporúčania To dá rozum pre skvalitnenie školstva na Slovensku /február 2020/

Čo sa udialo | Súhrn vybraných postrehov z diania v školstve v roku 2019 /január 2020/

Výsledky PISA opäť nepotešili /december 2019/

Školstvo potrebuje zmeny, no neopravujme hodiny sekerou /november 2019/

To dá rozum, že chceme vedieť viac! /október 2019/

Zistenia Komisie naďalej viac zarmucujú ako tešia / september 2019/

Čo prinieslo leto /júl-august 2019/

OECD o práci učiteľov na Slovensku /jún 2019/

Dokedy sa budeme učiť nohami namiesto hlavou? /máj 2019/

V parlamente zasadla komisia pre inklúziu /apríl 2019/

Dobré a zlé správy o deťoch a vzdelávaní /marec 2019/

Petícia za stiahnutie návrhu nového zákona o pedagogických a odborných zamestnancoch /február 2019/

Čo sa udialo | Súhrn vybraných postrehov z diania v školstve v roku 2018 /január 2019/

Štátny rozpočet nemyslí na zlepšenie kvality podporných služieb v školách /december 2018/

Prečo medzi mladými voličmi vyhráva Kotleba? /november 2018/

Kríza v školstve /október 2018/

Rok Lubyovej /september 2018/

Čo prinieslo leto /júl-august 2018/

Tento způsob reformy školstva zdá se mi poněkud nešťastným /jún 2018/

Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania /máj 2018/

Malé víťazstvo socializmu nad kapitalizmom za 35 miliónov eur /apríl 2018/

Výzva ministrovi vnútra a ministerke školstva /marec 2018/

Odluka škôl od samospráv nepomôže /február 2018/

Čo sa udialo | Súhrn vybraných postrehov z diania v školstve v roku 2017 /január 2018/

Premiér Fico orbanizuje slovenské školstvo /december 2017/

Otvorený list o inklúzii /november 2017/

Rozpočet a reforma spolu neladia /október 2017/

K riadeniu a financovaniu školstva /september 2017/

Každý školský rok víta deti v školách iný minister /august 2017/

K zverejnenému počtu asistentov učiteľa /júl 2017/

Prehliadka strateného času /jún 2017/

Regionálne školstvo sa dnes nedá riadiť /apríl-máj 2017/

Vajce vs. sliepka v slovenskom školstve /marec 2017/

Hromadná pripomienka za asistentov učiteľov /február 2017/

Čo sa udialo | Súhrn vybraných postrehov z diania v školstve v roku 2016 /január 2017/

Preto volíme, ako volíme /december 2016/

Reformný tím navrhol prekopať vysoké školstvo od základu /november 2016/

Oceňujeme prvý krok /október 2016/

Školstvo – chce to zmenu /september 2016/

Školy nedokážu čeliť extrémizmu, pretože sú neslobodné /august 2016/

Sú pre Fica s Kažimírom učiteľky kravy a vedci teliatka? /júl 2016/

Rodičia otvorili v parlamente viacero problémov nášho školstva /jún 2016/

Porušovanie základných práv detí vo vzdelávaní na Slovensku /máj 2016/

Deti nie sú v centre záujmu vzdelávania /apríl 2016/

Vzdelávanie a školstvo v programoch politických strán a hnutí /marec 2016/

Bilancia programového vyhlásenia vlády /február 2016/

Čo sa udialo | Súhrn vybraných postrehov z diania v školstve v roku 2015 /január 2016/

Fico s Kažimírom sú hrobári slovenského školstva /december 2015/

Zatriasť školstvom nestačí /november 2015/

Najvyšší súd podporil inkluzívne vzdelávanie /október 2015/

Vláda zbabrala aj opravnú skúšku z reformy školstva /september 2015/

Päť dôvodov na obavy /august 2015/

Správy z prieskumu verejnej mienky o vzdelávaní /júl 2015/

Školstvo potrebuje impulz /jún 2015/

Kam smerujú eurofondy vo vzdelávaní na Slovensku? /máj 2015/

Čo potrebujú angličtinári /apríl 2015/

Hromadná pripomienka proti okliešteniu školskej samosprávy /marec 2015/

Je nový Štátny vzdelávací program skutočne inovovaný? /február 2015/

Duálny model po slovensky /január 2015/

Čo sa udialo | Súhrn vybraných postrehov z diania v školstve v roku 2014 /december 2014/

Fico si vylepšuje imidž Pellegrinim, na školstvo kašle /november 2014/

Svet ešte nikdy nebol tak nedorobený /október 2014/

Ilúzie o vzdelávaní na Slovensku /september 2014/

Kam kráča ministerstvo školstva /august 2014/

Pellegrini plní Kažimírov sľub /júl 2014/

Zverejňujeme ministerské návrhy na zmeny kľúčových zákonov v školstve /jún 2014/

O budúcnosti školstva rozhoduje jeden človek /máj 2014/

Koncentrácia moci školstvo nezachráni /apríl 2014/

Inšpirujme sa tým, čo funguje /marec 2014/

Hlas detí zatiaľ nepočuť /február 2014/

Čaplovičov švédsky stôl /január 2014/

Chceme vedieť viac /december 2013/

Všetko, čo nie je v poriadku, treba zverejniť! /november 2013/

Málo miest v škôlkach má riešenie! /október 2013/

Čaplovičove národné projekty /september 2013/

Štátne týranie vs. blaho detí /august 2013/

Správa z vládneho auditu vykonanom na ministerstve školstva /júl 2013/

Varovanie ministrom: Školy nie sú lego! /jún 2013/

O skutočnom duálnom modeli vzdelávania /máj 2013/

Čaplovičova utajená správa o stave školstva /apríl 2013/

Zmätky a precitnutia ministra Čaploviča /marec 2013/

Testovanie podľa INEKO – chybné rady Čaplovičovi /február 2013/

Ide o deti /január 2013/

Inkluzívne vzdelávanie /december 2012/

Zvýšme učiteľom platy a posuňme diskusie ďalej /november 2012/

Nový vzdelávací systém pre všetkých /október 2012/

K tupinám z debaty o platoch v školstve /september 2012/

Centrálne plánovaný absolvent /august 2012/

Prvých 100 dní Dušana Čaploviča v kresle ministra školstva /júl 2012/

„Akčný“ pán a jeho „akčný“ plán /jún 2012/

Výzva Iniciatívy rodičov za dobré školy /máj 2012/

Čaplovič nie je svätý Juraj a nebojuje s drakom /apríl 2012/

Volebný odpočet /marec 2012/

Ako (a načo) čítať volebné programy strán /február 2012/

Ako ohlupovať národ /január 2012/

Základná línia vzdelávacej politiky na Slovensku a jej reflexia vo verejnej diskusii /december 2011/

Domáca škola, mravov stodola /november 2011/

Slabá záplata na deravé vrece /október 2011/

Planéta nehorázností /september 2011/

Čo si myslia učitelia o dnešnom stave v oblasti učebníc? /august 2011/

Horká pilulka na záver školského roka /júl 2011/

Reformu školstva brzdia systémové prekážky /jún 2011/

Čo všetko musí slovenský učiteľ /máj 2011/

Planéta vedomostí /apríl 2011/

Zmena hodnotenia testu z matematiky bola zbytočná a odborne pomýlená /marec 2011/

Otvorené listy ministrovi školstva /február 2011/

Policajti poznajú vízie svojho šéfa. A učitelia? /január 2011/

Kto nečíta, nevie. Kto číta, nerozumie? /december 2010/

Smutné voľby rektora /november 2010/

Vlažné korekcie Mikolajovej deformy /október 2010/

Angličtina do každého vrecka? /september 2010/

Hodnotenie programového vyhlásenia vlády v oblasti vzdelávania /august 2010/

Učiteľom treba dať slobodu /júl 2010/

Vzdelávací systém - odporúčania pre budúcu vládu /jún 2010/

Tradične žalostná gramotnosť /máj 2010/

Európska óda na vzdelanie /apríl 2010/

Kauza Waldorf na Slovensku /marec 2010/

Rodičia vynechaní z reformnej hry /február 2010/

Falošný vlastenecký diktát /január 2010/

Premýšľanie o reforme /december 2009/

Reforma školstva bez učebníc podľa Mikolaja /november 2009/

Absurdné divadlo v alternatívnych školách /október 2009/

Papieroví draci na predvolebnej oblohe /september 2009/

Druhý rok reformy klope na dvere /august 2009/

Rok jeden reformy vzdelávania bez reformy /júl 2009/

(druhý) pohľad obyčajného (m)učiteľa na reformu školstva /jún 2009/

Učiteľské noviny ako čistý kšeft /máj 2009/

Mikolajov papierový drak /apríl 2009/

Nevedomosť skrytá za ústretovosť /marec 2009/

10 dôvodov, prečo dať výpoveď kvôli Mikolajovi /február 2009/

Zahmlené kontúry školskej politiky /január 2009/

Národné učebnice? Deforma /december 2008/

Pochod veľkej septembrovej obsahovej reformy /november 2008/

Reforma po slovensky: Základné omyly štátnych vzdelávacích programov /október 2008/

Ciele ministerstva školstva sledujú viac kvantitu ako kvalitu /september 2008/

Reformná prskavka /august 2008/

Edičná politika plná pochybností /júl 2008/

Ministerstvo školstva schválilo vzorové školské programy /jún 2008/

Falošné pierka kačku na páva nepremenia /máj 2008/

Reforma? - hodnotenie Štátneho vzdelávacieho programu /apríl 2008/

Otvorená výzva ministrovi školstva /marec 2008/

Školstvo v roku 2007 /február 2008/

Nový školský zákon je omyl /január 2008/

Výsledky PISA 2006 – problém zo slepej uličky /december 2007/

EuroSZM - hodnotenie návrhu zákona o podpore a rozvoji práce s mládežou /november 2007/

Pripomienka za zachovanie rovnoprávnosti vo financovaní ZUŠ a školských zariadení /október 2007/

Hodnotenie návrhov nového školského zákona /september 2007/

Hodnotenie Mikolajovho školského zákona: nebude reformný /august 2007/

Hodnotenie legislatívneho zámeru zákona o výchove a vzdelávaní /júl 2007/

Hodnotenie Návrhu koncepcie vyučovania cudzích jazykov v základných a stredných školách /jún 2007/

Hodnotenie Návrhu koncepcie dvojúrovňového modelu vzdelávacích programov v oblasti odborného vzdelávania a prípravy v SR /máj 2007/

Minister školstva vymenoval Kurikulárnu radu /apríl 2007/

Centralizácia z kuchyne ministerstva školstva /marec 2007/

Hodnotenie koncepcie profesijného rozvoja učiteľov v kariérnom systéme /február 2007/

Pripomienky k Návrhu koncepcie predškolskej výchovy /január 2007/

Hodnotenie návrhu stratégie celoživotného vzdelávania /január 2007/

Hodnotenie programového vyhlásenia vlády /2006/