Oceňujeme prvý krok /október 2016/

16.10.2016 | Peter Dráľ | Vláda a reforma

Ministerstvo školstva zverejnilo návrh základných téz Národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania pod názvom UČIACE SA SLOVENSKO. Po takmer troch rokoch kampane Chceme vedieť viac vítame tento krok z dvoch dôvodov: obsahového aj procesného.


Z obsahu dokumentu, ktorý spracoval externý tím odborníkov, vyplýva, že pri úvahách o budúcnosti vzdelávania na Slovensku začína aj rezort školstva konečne uvažovať z perspektívy učiacich sa – detí aj dospelých. Tézy národného programu prezentujú vzdelávanie ako celoživotné úsilie, na začiatku ktorého má byť pre všetky deti dostupný kvalitný základ a v prípade potreby im majú pomôcť opatrenia na vyrovnávanie šancí. Všestranný rozvoj jednotlivca sa v nich prepája s potrebami spoločnosti a neopomína sa ani formovanie hodnôt a postojov. Dôležité je i to, že dokument popri tzv. formálnom vzdelávaní v školách vyzdvihuje zmysluplné učenie sa aj v iných, neformálnejších prostrediach.

Z dokumentu ako celku badáme snahu prebudovať vzdelávacie prostredie tak, aby sa svojim nastavením orientovalo na potreby a záujmy učiacich sa, a nie aby ich naďalej nútilo prispôsobovať sa „systému“, ktorý je už v mnohých ohľadoch prekonaný a nefunkčný.

Zámer najprv predstaviť cieľový stav, ku ktorému by mali konkrétne opatrenia viesť, je pozitívnym krokom, ktorý môže diskusiu o vzdelávaní posunúť na vyššiu úroveň. Počas našej kampane sme totiž upozorňovali na to, že na Slovensku sa obvykle pri diskusiách o vzdelávaní takmer všetka energia venuje handrkovaniu sa o rôznych „prevádzkových“ otázkach bez toho, aby sme sa najprv zamysleli nad základným zmyslom vzdelávania a jeho žiaducou podobou. Až keď sa budeme vedieť zhodnúť na cieľoch, bude aj diskusia o konkrétnych návrhoch zmysluplnejšia a konštruktívnejšia.

Prostredníctvom kampane Chceme vedieť viac sa už takmer tri roky snažíme verejnú diskusiu o vzdelávaní obohatiť o nové podnety a väčšmi do nej vtiahnuť aj hlas verejnosti. Po 25 rokoch sa nám už totiž zunovalo hrať s rezortom školstva neustále iba Človeče, nehnevaj sa, a tak sme ponúkli novú hru Človeče, zapoj sa. Aj preto sme realizovali workshopy pre širokú verejnosť v rôznych kútoch Slovenska, organizovali okrúhle stoly pre odborníkov aj politikov, uskutočnili prieskumy a mnohé ďalšie podujatia. Zozbierané nápady a podnety sme spracovali do atlasu predstáv o budúcnosti vzdelávania. Spoluiniciátorka kampane Zuzana Zimenová sa ako členka poradného tímu ministra vo významnej miere pričinila o to, aby sa zozbierané predstavy a želania ľudí odzrkadlili aj v tézach národného programu.


 

Už pri otvorení kampane sme hovorili, že nám nejde len o presadenie potrebných zmien vo vzdelávaní, ale aj o zmenu spôsobu, akým sa pripravujú, realizujú a vyhodnocujú. Snahu ministra školstva vtiahnuť verejnosť už do procesu prípravy národného programu vnímame ako správne a užitočné rozhodnutie. Sme naďalej presvedčení, že v demokratickej spoločnosti je slušnosťou a povinnosťou vládnej moci návrhy na zásadné zmeny včas zverejňovať a konzultovať ich s verejnosťou ešte pred prijatím konečných rozhodnutí.

Zverejnený materiál vnímame ako prvý krok k tomu, aby sme na Slovensku konečne prijali ucelenú a široko akceptovanú predstavu o tom, aké vzdelávanie chceme a aké zmeny vo vzdelávacej politike preto potrebujeme uskutočniť. Skutočnosť, že ministerstvo ponúka na verejné konzultácie pracovný dokument a dopracuje ho až na základe spätnej väzby, dáva nádej, že aj kultúra tvorby vzdelávacej politiky sa u nás mení. Nemôžeme (si) už totiž dovoliť, aby sa v školstve diali väčšie či menšie zmeny bez toho, aby sa k nim mohli vyjadriť ľudia, ktorých sa bezprostredne týkajú. Veríme teda, že diskusia iniciovaná rezortom školstva nebude zredukovaná iba na zasielanie pripomienok emailom a na stretnutia iba so zástupcami stavovských a profesijných organizácií v školstve.

Očakávame, že predstavitelia rezortu školstva budú tézy národného programu aktívne komunikovať a vysvetľovať širokej verejnosti, a zároveň načúvať tomu, čo na ne hovoria nielen učitelia, ale aj deti a mladí ľudia a ich rodičia.

Zároveň veríme, že konzultačný proces nebude len jednorazovou záležitosťou. Aj v samotných tézach národného programu sa uvádza, že sa majú vo vzdelávacej politike vytvoriť mechanizmy na pravidelné získavanie spätnej väzby a jej vyhodnocovanie, aby sa mohlo vzdelávanie neustále skvalitňovať a inovovať. Berieme preto ministerstvo za slovo, že bude v tomto procese podporovať zapájanie a spoluprácu všetkých aktérov a taktiež, že akékoľvek významnejšie zmeny sa uskutočnia až na základe širokej diskusie.

Priebeh diskusie o tézach národného programu budeme naďalej monitorovať prostredníctvom našich týždenných spravodajov. Zároveň sa aktívne zapojíme do rozpracovania téz do konkrétnych opatrení, aby sa na základe prijatej vízie vytvorila realistická a zároveň ambiciózna reformná stratégia, ktorá predstavené princípy vzdelávania rozmení na drobné a prispeje tak k pozitívnym a udržateľným zmenám v slovenskom vzdelávacom systéme.

Už najbližšie týždne ukážu, či naozaj žijeme na UČIACOM SA Slovensku, ktoré chce podporovať vzdelávanie orientované na človeka a má ambíciu poskytovať ho vo vysokej kvalite naozaj všetkým. Aby tomu tak naozaj bolo, zostáva len zopakovať: Človeče, zapoj sa!


Autor je spoluiniciátor kampane Chceme vedieť viac.


Vláda a reforma

Čo sa udialo | Súhrn vybraných postrehov z diania v školstve v roku 2021 /december 2021/

O chýbajúcom funkčnom strednom článku riadenia a podpory v školstve /november 2021/

Spor o vysokoškolskú reformu /október 2021/

Učitelia a učiteľky sú už „ohrozený druh“. Ľudia chcú na školách viac upratovať ako učiť /september 2021/

Čo prinieslo leto /júl-august 2021/

Stratégia inkluzívneho vzdelávania? Sme svedkami Potemkinovej dediny /jún 2021/

Deťom pobyt v nepripravených škôlkach veľmi nepomôže /máj 2021/

Tri správy o vplyve pandémie na deti a vzdelávanie /apríl 2021/

Domáce vzdelávanie sa vynára zo šedej zóny len čiastočne /marec 2021/

Nezvládnutá údržbárčina v školstve /február 2021/

Čo sa udialo | Súhrn vybraných postrehov z diania v školstve v roku 2020 /január 2021/

Plán premárnených príležitostí? /december 2020/

Keď plán predbehne cieľ /november 2020/

Reformné plány a diskusia o nich /október 2020/

Vzdelávanie na diaľku prehlbuje rozdiely /september 2020/

Čo prinieslo leto /júl-august 2020/

Dopady uzatvorenia škôl podľa britského modelu /jún 2020/

Porovnanie dvoch programových vyhlásení troch vlád v školstve /máj 2020/

Ako zostať vo vzdelávaní blízko na diaľku? /apríl 2020/

Revízia výdavkov na skupiny ohrozené chudobou alebo sociálnym vylúčením /marec 2020/

Odporúčania To dá rozum pre skvalitnenie školstva na Slovensku /február 2020/

Čo sa udialo | Súhrn vybraných postrehov z diania v školstve v roku 2019 /január 2020/

Výsledky PISA opäť nepotešili /december 2019/

Školstvo potrebuje zmeny, no neopravujme hodiny sekerou /november 2019/

To dá rozum, že chceme vedieť viac! /október 2019/

Zistenia Komisie naďalej viac zarmucujú ako tešia / september 2019/

Čo prinieslo leto /júl-august 2019/

OECD o práci učiteľov na Slovensku /jún 2019/

Dokedy sa budeme učiť nohami namiesto hlavou? /máj 2019/

V parlamente zasadla komisia pre inklúziu /apríl 2019/

Dobré a zlé správy o deťoch a vzdelávaní /marec 2019/

Petícia za stiahnutie návrhu nového zákona o pedagogických a odborných zamestnancoch /február 2019/

Čo sa udialo | Súhrn vybraných postrehov z diania v školstve v roku 2018 /január 2019/

Štátny rozpočet nemyslí na zlepšenie kvality podporných služieb v školách /december 2018/

Prečo medzi mladými voličmi vyhráva Kotleba? /november 2018/

Kríza v školstve /október 2018/

Rok Lubyovej /september 2018/

Čo prinieslo leto /júl-august 2018/

Tento způsob reformy školstva zdá se mi poněkud nešťastným /jún 2018/

Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania /máj 2018/

Malé víťazstvo socializmu nad kapitalizmom za 35 miliónov eur /apríl 2018/

Výzva ministrovi vnútra a ministerke školstva /marec 2018/

Odluka škôl od samospráv nepomôže /február 2018/

Čo sa udialo | Súhrn vybraných postrehov z diania v školstve v roku 2017 /január 2018/

Premiér Fico orbanizuje slovenské školstvo /december 2017/

Otvorený list o inklúzii /november 2017/

Rozpočet a reforma spolu neladia /október 2017/

K riadeniu a financovaniu školstva /september 2017/

Každý školský rok víta deti v školách iný minister /august 2017/

K zverejnenému počtu asistentov učiteľa /júl 2017/

Prehliadka strateného času /jún 2017/

Regionálne školstvo sa dnes nedá riadiť /apríl-máj 2017/

Vajce vs. sliepka v slovenskom školstve /marec 2017/

Hromadná pripomienka za asistentov učiteľov /február 2017/

Čo sa udialo | Súhrn vybraných postrehov z diania v školstve v roku 2016 /január 2017/

Preto volíme, ako volíme /december 2016/

Reformný tím navrhol prekopať vysoké školstvo od základu /november 2016/

Oceňujeme prvý krok /október 2016/

Školstvo – chce to zmenu /september 2016/

Školy nedokážu čeliť extrémizmu, pretože sú neslobodné /august 2016/

Sú pre Fica s Kažimírom učiteľky kravy a vedci teliatka? /júl 2016/

Rodičia otvorili v parlamente viacero problémov nášho školstva /jún 2016/

Porušovanie základných práv detí vo vzdelávaní na Slovensku /máj 2016/

Deti nie sú v centre záujmu vzdelávania /apríl 2016/

Vzdelávanie a školstvo v programoch politických strán a hnutí /marec 2016/

Bilancia programového vyhlásenia vlády /február 2016/

Čo sa udialo | Súhrn vybraných postrehov z diania v školstve v roku 2015 /január 2016/

Fico s Kažimírom sú hrobári slovenského školstva /december 2015/

Zatriasť školstvom nestačí /november 2015/

Najvyšší súd podporil inkluzívne vzdelávanie /október 2015/

Vláda zbabrala aj opravnú skúšku z reformy školstva /september 2015/

Päť dôvodov na obavy /august 2015/

Správy z prieskumu verejnej mienky o vzdelávaní /júl 2015/

Školstvo potrebuje impulz /jún 2015/

Kam smerujú eurofondy vo vzdelávaní na Slovensku? /máj 2015/

Čo potrebujú angličtinári /apríl 2015/

Hromadná pripomienka proti okliešteniu školskej samosprávy /marec 2015/

Je nový Štátny vzdelávací program skutočne inovovaný? /február 2015/

Duálny model po slovensky /január 2015/

Čo sa udialo | Súhrn vybraných postrehov z diania v školstve v roku 2014 /december 2014/

Fico si vylepšuje imidž Pellegrinim, na školstvo kašle /november 2014/

Svet ešte nikdy nebol tak nedorobený /október 2014/

Ilúzie o vzdelávaní na Slovensku /september 2014/

Kam kráča ministerstvo školstva /august 2014/

Pellegrini plní Kažimírov sľub /júl 2014/

Zverejňujeme ministerské návrhy na zmeny kľúčových zákonov v školstve /jún 2014/

O budúcnosti školstva rozhoduje jeden človek /máj 2014/

Koncentrácia moci školstvo nezachráni /apríl 2014/

Inšpirujme sa tým, čo funguje /marec 2014/

Hlas detí zatiaľ nepočuť /február 2014/

Čaplovičov švédsky stôl /január 2014/

Chceme vedieť viac /december 2013/

Všetko, čo nie je v poriadku, treba zverejniť! /november 2013/

Málo miest v škôlkach má riešenie! /október 2013/

Čaplovičove národné projekty /september 2013/

Štátne týranie vs. blaho detí /august 2013/

Správa z vládneho auditu vykonanom na ministerstve školstva /júl 2013/

Varovanie ministrom: Školy nie sú lego! /jún 2013/

O skutočnom duálnom modeli vzdelávania /máj 2013/

Čaplovičova utajená správa o stave školstva /apríl 2013/

Zmätky a precitnutia ministra Čaploviča /marec 2013/

Testovanie podľa INEKO – chybné rady Čaplovičovi /február 2013/

Ide o deti /január 2013/

Inkluzívne vzdelávanie /december 2012/

Zvýšme učiteľom platy a posuňme diskusie ďalej /november 2012/

Nový vzdelávací systém pre všetkých /október 2012/

K tupinám z debaty o platoch v školstve /september 2012/

Centrálne plánovaný absolvent /august 2012/

Prvých 100 dní Dušana Čaploviča v kresle ministra školstva /júl 2012/

„Akčný“ pán a jeho „akčný“ plán /jún 2012/

Výzva Iniciatívy rodičov za dobré školy /máj 2012/

Čaplovič nie je svätý Juraj a nebojuje s drakom /apríl 2012/

Volebný odpočet /marec 2012/

Ako (a načo) čítať volebné programy strán /február 2012/

Ako ohlupovať národ /január 2012/

Základná línia vzdelávacej politiky na Slovensku a jej reflexia vo verejnej diskusii /december 2011/

Domáca škola, mravov stodola /november 2011/

Slabá záplata na deravé vrece /október 2011/

Planéta nehorázností /september 2011/

Čo si myslia učitelia o dnešnom stave v oblasti učebníc? /august 2011/

Horká pilulka na záver školského roka /júl 2011/

Reformu školstva brzdia systémové prekážky /jún 2011/

Čo všetko musí slovenský učiteľ /máj 2011/

Planéta vedomostí /apríl 2011/

Zmena hodnotenia testu z matematiky bola zbytočná a odborne pomýlená /marec 2011/

Otvorené listy ministrovi školstva /február 2011/

Policajti poznajú vízie svojho šéfa. A učitelia? /január 2011/

Kto nečíta, nevie. Kto číta, nerozumie? /december 2010/

Smutné voľby rektora /november 2010/

Vlažné korekcie Mikolajovej deformy /október 2010/

Angličtina do každého vrecka? /september 2010/

Hodnotenie programového vyhlásenia vlády v oblasti vzdelávania /august 2010/

Učiteľom treba dať slobodu /júl 2010/

Vzdelávací systém - odporúčania pre budúcu vládu /jún 2010/

Tradične žalostná gramotnosť /máj 2010/

Európska óda na vzdelanie /apríl 2010/

Kauza Waldorf na Slovensku /marec 2010/

Rodičia vynechaní z reformnej hry /február 2010/

Falošný vlastenecký diktát /január 2010/

Premýšľanie o reforme /december 2009/

Reforma školstva bez učebníc podľa Mikolaja /november 2009/

Absurdné divadlo v alternatívnych školách /október 2009/

Papieroví draci na predvolebnej oblohe /september 2009/

Druhý rok reformy klope na dvere /august 2009/

Rok jeden reformy vzdelávania bez reformy /júl 2009/

(druhý) pohľad obyčajného (m)učiteľa na reformu školstva /jún 2009/

Učiteľské noviny ako čistý kšeft /máj 2009/

Mikolajov papierový drak /apríl 2009/

Nevedomosť skrytá za ústretovosť /marec 2009/

10 dôvodov, prečo dať výpoveď kvôli Mikolajovi /február 2009/

Zahmlené kontúry školskej politiky /január 2009/

Národné učebnice? Deforma /december 2008/

Pochod veľkej septembrovej obsahovej reformy /november 2008/

Reforma po slovensky: Základné omyly štátnych vzdelávacích programov /október 2008/

Ciele ministerstva školstva sledujú viac kvantitu ako kvalitu /september 2008/

Reformná prskavka /august 2008/

Edičná politika plná pochybností /júl 2008/

Ministerstvo školstva schválilo vzorové školské programy /jún 2008/

Falošné pierka kačku na páva nepremenia /máj 2008/

Reforma? - hodnotenie Štátneho vzdelávacieho programu /apríl 2008/

Otvorená výzva ministrovi školstva /marec 2008/

Školstvo v roku 2007 /február 2008/

Nový školský zákon je omyl /január 2008/

Výsledky PISA 2006 – problém zo slepej uličky /december 2007/

EuroSZM - hodnotenie návrhu zákona o podpore a rozvoji práce s mládežou /november 2007/

Pripomienka za zachovanie rovnoprávnosti vo financovaní ZUŠ a školských zariadení /október 2007/

Hodnotenie návrhov nového školského zákona /september 2007/

Hodnotenie Mikolajovho školského zákona: nebude reformný /august 2007/

Hodnotenie legislatívneho zámeru zákona o výchove a vzdelávaní /júl 2007/

Hodnotenie Návrhu koncepcie vyučovania cudzích jazykov v základných a stredných školách /jún 2007/

Hodnotenie Návrhu koncepcie dvojúrovňového modelu vzdelávacích programov v oblasti odborného vzdelávania a prípravy v SR /máj 2007/

Minister školstva vymenoval Kurikulárnu radu /apríl 2007/

Centralizácia z kuchyne ministerstva školstva /marec 2007/

Hodnotenie koncepcie profesijného rozvoja učiteľov v kariérnom systéme /február 2007/

Pripomienky k Návrhu koncepcie predškolskej výchovy /január 2007/

Hodnotenie návrhu stratégie celoživotného vzdelávania /január 2007/

Hodnotenie programového vyhlásenia vlády /2006/