Čo prinieslo leto /júl-august 2019/

4.9.2019 | Peter Dráľ | Vláda a reforma

Témy leta

 

Školy naďalej trápi nedostatok asistentov učiteľa • V Bratislave a okolí je kriticky málo pedagógov, chýbajú najmä učitelia informatiky • Ministerka učiteľom odporúča, aby spolupracovali • Povinná predškolská výchova naďalej vzbudzuje obavy

 

Výroky leta


„Škola je služba pre študenta, nie študent je službou pre školu. Študent je náš zákazník, akurát nemôže hovoriť do známok, ktoré mu dáme, a musí dodržiavať pravidlá. Za to urobíme všetko pre to, aby po skončení školy mal vedomosti, ktoré mu umožnia uplatniť sa v živote.

Karel Kostka
riaditeľ SŠ, ZUŠ, vysokoškolský pedagóg
rozhovore Denníka N | 19. 8. 2019„Záujem o pedagogickú profesiu je stále nízky. Ak sa spýtate maturantov z gymnázií, koľkí z nich by chceli učiť, v triedach sa obvykle nezdvihne ani jedna ruka. Pedagogická fakulta pre nich nebýva prvá voľba. Napriek tomu, že je to práca, ktorá sama o sebe prináša uspokojenie, štát robí všetko pre to, aby naše školy neboli pripravené na zásadné zmeny v spoločnosti a aby o pár rokov nemal kto učiť. Už dnes v školách chýbajú stovky učiteľov a mnohé predmety sa učia nekvalifikovane, učiteľské zbory starnú a absolventi pedagogických fakúlt sa zamestnávajú v lukratívnejších oblastiach.“

Soňa Puterková
viceprezidentka Slovenskej komory učiteľov
téme platov a nedostatku učiteľov| 14. 8. 2019

 

Nenechajte si ujsť


Na Slovensku i v Českej republike je hodnotenie kvality škôl a vzdelávacích výsledkov žiakov široko diskutovanou témou. Z národných aj medzinárodných testovaní sa opakovane dozvedáme, že výsledky slovenských žiakov sa zhoršujú a v mnohých školách sa ani necítia dobre.

O tom, akými premenami a úskaliami v tomto ohľade prechádza vzdelávací systém v Českej republike, prednesie už tento štvrtok 5. 9. v Bratislave svoj príspevok matematik, konzultant a odborník v oblasti merania kvality vzdelávania Oldřich Botlík. 

Prihláste sa na prednášku o tom, ako zmysluplne testovať žiakov.Výber z udalostí


Po prázdninovej prestávke opäť začíname s pravidelným súhrnom správ z oblasti vzdelávania. V úvode školského roka najprv prinášame zhrnutie udalostí z leta 2019.

 

Nekonečný príbeh: nedostatok asistentov učiteľa


• Koncom júla zverejnilo ministerstvo školstva informáciu o tom, koľko financií od 1. septembra poskytne na asistentov učiteľa školám, ktoré o nich požiadali. Na to, že v novom školskom roku opäť nebude naplnená ani polovica požiadaviek škôl na asistentov vzápätí zareagoval poslanec NR SR Miroslav Sopko (OĽaNO) aj Slovenská komora učiteľov (SKU).

Došlo k presunom počtu asistentov zo špeciálnych škôl do bežných škôl, čo vyvolá veľké napätia, zhorší starosť o najzraniteľnejších a zníži ešte viac kvalitu vzdelávania,“ uviedol v stanovisku SKU pedagóg Viktor Križo. Zároveň dodal, že súčasná právna úprava asistentom neumožňuje kariérne rásť a dofinancovanie podpory detí cez eurofondy nie je vyhovujúce.

„Špeciálne školy sú našou prioritou, rovnako ako aj iné kategórie škôl. Preto by som chcela všetkých ubezpečiť, že proces prideľovania asistentov pre školy ešte nie je ukončený a že žiadna zo škôl, ani špeciálne, ani bežné základné školy od septembra nebudú mať menší počet asistentov než ten, na ktorý sú zvyknutí z minulého školského roka,“ zareagovala na kritiku ministerka Martina Lubyová (nom. SNS).

• Na informácie o prideľovaní asistentov na nový školský rok zareagovali aj viacerí politici a političky:

x Bývalá europoslankyňa Jana Žitňanská (Za ľudí) upozornila na to, že nedostatok nevyhnutnej asistencie v školách môže viesť k nútenému domácemu vzdelávaniu a odňatie asistentov zo špeciálnych škôl označila za nepochopiteľný krok.

x Presné čísla o požadovanom a schválenom počte asistentov zverejnila poslankyňa Zuzana Zimenová (nez., klub SaS). Školy žiadali na prvý polrok nového školského roka 7045 pedagogických asistentov. Ministerstvo ich požiadavku „objektivizovalo“ a celkový počet skorigovalo na 6292 asistentov. V skutočnosti im však vyčlenilo peniaze iba na 2380 asistentov.“  To predstavuje necelých 34 % pôvodne žiadaných a menej než 38 % „objektivizovaných“ žiadostí.

x Poslankyňa Veronika Remišová (Za ľudí) avizovala predloženie novely zákona, ktorým chce odstrániť svojvôľu ministerstva pri prideľovaní financií na asistentov a zaviesť ich nárokovateľnosť.

x Zámer iniciovať mimoriadne zasadnutie školského výboru parlamentu k téme nedostatku asistentov vyjadril poslanec Branislav Gröhling (SaS). Predseda výboru Ľubomír Petrák (Smer-SD) v polovici augusta informoval, že žiadosť o zvolanie mimoriadneho zasadnutia nedostal a bod týkajúci sa počtov asistentov prisľúbil zaradiť do programu riadnej septembrovej schôdze výboru.

• Ministerstvo školstva sa kritike pre nedostatok asistentov učiteľa v školách bránilo tvrdením, že medzi asistentom učiteľa a osobným asistentom žiaka je rozdiel a mnohí študenti potrebujú skôr osobnú asistenciu. „Nie je cieľom, aby v triede pôsobilo toľko pedagogických asistentov, koľko žiakov so zdravotným znevýhodnením sa v nej vzdeláva,“uviedol tlačový odbor ministerstva.

• „Ak má ťažko zdravotne postihnuté dieťa navrhnutú osobnú asistenciu, osobný asistent nezabezpečuje osobnú asistenciu počas doby, keď je dieťa v škole, asistencia na tieto účely má byť zabezpečovaná prostredníctvom asistenta učiteľa,“ reagovala riaditeľka kancelárie generálneho riaditeľa Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny Jana Lukáčová.

O tom, akým problémom čelia deti so zdravotným znevýhodnením a ich rodiny v prípade, že nemajú zabezpečenú podporu asistenta, si môžete viac prečítať tu aj tu. K téme sa vyjadril aj vysokoškolský študent práva Dominik Drdul, ktorý sa venuje právam zdravotne znevýhodnených.

 

Počty, platy a spolupráca učiteľov


•Nielen asistentov učiteľa je v školách nedostatok. „Slovenské školy mali v minulom mesiaci vypísaných zhruba osemsto voľných pozícií len na portáli Edujobs, ktorý sa špecializuje na tento druh povolaní. Z toho polovica bola v hlavnom meste a jeho okolí,“ informoval v polovici júla týždenník Trend v reportáži, v ktorej kritickú situáciu s nedostatkom učiteľov opisujú viacerí riaditelia.

„Chýbajú hlavne učitelia prvého stupňa, matematiky, fyziky, hudobnej výchovy, vychovávatelia a odborní zamestnanci – špeciálni pedagógovia či školskí psychológovia. Školám chýbajú aj nepedagogickí zamestnanci, napríklad zamestnanci kuchyne, upratovačky, údržbári – školníci,“ doplnila k téme prezidentka Združenia základných škôl Slovenska Alena Petáková.

„Tento rok mi odišiel šikovný učiteľ, pretože sa mu narodil syn. Aby pokryli výpadok príjmu v rodine, rozhodol sa odísť do komerčnej sféry,“ vysvetľoval jednu z príčin nedostatku pedagógov riaditeľ bratislavskej základnej školy Gabriel Kalna. „Noví učitelia informatiky už z univerzít prakticky vôbec neprechádzajú do škôl,“ dodal riaditeľ.

• K pretrvávajúcej nespokojnosti so zvyšovaním platov sa vyjadrila viceprezidentka SKU Soňa Puterková. „Doterajší aj očakávaný rast platov v žiadnom prípade nepokladáme za rapídny, ani za dostatočný. V podstate len kopíruje celkové zvyšovanie miezd na Slovensku a infláciu,“uviedla Puterková. Reagovala tým na vyjadrenia ministerstva školstva, podľa ktorého sa za pôsobenia súčasnej ministerky „podarilo presadiť razantné navýšenie platov začínajúcich pedagógov základných a stredných škôl.“

Novela zákona o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, ktorú začiatkom leta podpísala prezidentka SR Zuzana Čaputová, od 1. septembra zvyšuje platy začínajúcich učiteľov o 9,5 %. „Plat začínajúceho učiteľa sa zvýši o 76,50 eura. Zatiaľ čo dnes je nástupný plat začínajúceho učiteľa 805 eur, po novom to bude 881,50 eura,“ uviedlo ministerstvo.

Učiteľom, ktorí musia mať dve zamestnania, aby sa uživili, sa venuje podcast spravodajského portálu Aktuality.sk a s ním súvisiaca reportáž.

• O tom, že v slovenskom školstve učitelia medzi sebou navzájom málo spolupracujú, hovorila počas konferencie Európsky učiteľ 21. storočia ministerka Lubyová.

K tejto téme sa vyjadril aj pedagóg Ivan Stodola. „V rámci školy sú jednou z inštitucionalizovaných foriem spolupráce takzvané predmetové komisie, v rámci ktorých sa združujú učitelia podobne zameraných predmetov. (...) V praxi je však fungovanie predmetových komisií na školách rôzne – od čisto formálnych až po veľmi funkčné a hodnotné stretnutia, vďaka ktorým sa môže výchovno-vzdelávací proces zlepšovať a napredovať,“ doplnil Stodola.Materské školy: povinné vzdelávanie, očkovanie aj poplatky


• Diskusia o tom, či je zavedenie povinného predškolského vzdelávania pre deti od 5 rokov dobrým alebo zlým krokom, neutíchla ani po schválení tohto návrhu ešte pred prázdninami.

Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) sa kvôli zavedeniu povinnej škôlky obrátilo na Ústavný súd. Sme presvedčení o rozpore zákona s ústavou aj princípmi ochrany samospráv, ku ktorým sa Slovensko zaviazalo ratifikáciou európskej charty,“ vyhlásil hovorca ZMOS Michal Kaliňák s tým, že podľa ústavy nie je možné „presúvať na samosprávu povinnosti a úlohy bez finančného krytia.“

Predstavitelia ZMOS zároveň poukázali na ďalšie chyby v prijatej novele a požiadali prezidentku Zuzanu Čaputovú, aby parlamentom schválený návrh nepodpísala. Novela, ktorú sa však prezidentka svojim podpisom rozhodla odobriť, nadobudne účinnosť 1. januára 2021.

• Za dobrý krok považuje zavedenie povinného predprimárneho vzdelávania Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku (OZPŠaV). Jeho predseda Pavel Ondek za možné riziko označil finančnú náročnosť na pleciach miest a obcí, ktorá zo zmeny legislatívy vyplýva.

Podobne to vidí aj Únia miest Slovenska (ÚMS). „Tento zákon je len jeden z mnohých príkladov v posledných mesiacoch, ako sa problémy na centrálnej úrovni riešia prenesením zodpovednosti na samosprávy bez adekvátnej komunikácie a financovania,“ upozornil viceprezident ÚMS Miroslav Kollár.

Realizáciu podporných opatrení k tomu, aby bolo povinné predprimárne vzdelávanie úspešné, sľubuje splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Ábel Ravasz (Most-Híd). Jeho predchodca Peter Pollák (OĽaNO) tvrdí, že novela prinesie problémy spojené so zavádzaním povinného predškolského vzdelávania budúcej vláde, ktorá už nebude mať dostatok prostriedkov z eurofondov.

• Kým v júli doznievala diskusia o dôsledkoch zavedenia povinného predškolského vzdelávania, v auguste vláda do parlamentu odoslala návrh, ktorý stanovuje povinnosť prijímať do škôlok „len dieťa, ktoré sa podrobilo povinnému pravidelnému očkovaniu zodpovedajúcemu veku dieťaťa podľa očkovacieho kalendára, alebo má potvrdenie od ošetrujúceho lekára, že je proti nákaze imúnne alebo nemôže byť očkované pre trvalú kontraindikáciu.“ Obmedzenie sa nemá vzťahovať na deti od piatich rokov, pre ktoré by už mala platiť povinná škôlka.

• Prijímanie detí do materských škôl a určovanie poplatkov za školné podľa miesta trvalého pobytu dieťaťa posudzovala v lete Generálna prokuratúra (GP SR) na podnet Verejnej ochrankyne práv Márie Patakyovej. Jej úradu boli adresované viaceré podnety týkajúce sa zvyšovania poplatkov za návštevu škôlok.

Orgány prokuratúry nepovažujú za diskriminačné, ak obce pri rozhodovaní vo veciach prijímania detí do materských škôl a určovania výšky mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt dieťaťa v materskej škole zriadenej obcou si vo svojich všeobecne záväzných nariadeniach upravia podmienky tak, že preferujú deti a rodičov s trvalým pobytom na území obce, ktorá zriadi materskú školu,“ uviedla v liste Patakyovej GP SR.

 

Všimli sme si


• O tom, ako je možné zmierniť stres dieťaťa z nástupu do školy, ako ho učiť samostatnosti a ako podporovať nadväzovanie vzťahov v prostredí školy, rozprávala pre Denník N špeciálna pedagogička Soňa Pekarovičová.

Psychologička z Pedagogickej fakulty Karlovej Univerzity v Prahe Irena Smetáčková v českej DV TV hovorila o syndróme vyhorenia u učiteľov, pričom zdôraznila prípady, pri ktorých vyčerpanie nedokážu vyriešiť ani letné prázdniny.

• Efektívne a motivujúce spôsoby učenia sa cudzích jazykov u detí i dospelých Konzervatívnemu denníku Postoj priblížila slovenská polyglotka Lýdia Machová. V DV TV o podobnej téme diskutoval moderátor Martin VeselovskýBronislavom Sobotkom, ktorého videá majú desaťtisíce odberateľov.

• „S naším severným susedom máme podobnú minulosť, mentalitu i geopolitiku. Kedy sa naše cesty rozdelili pri vzdelávaní? Rozprávali sme sa s desiatkami učiteľov a odborníkov, aby sme pochopili výhody poľského školstva,“ píše v rozsiahlej reportáži časopisu .týždeň Denisa Gdovinová.

Vláda a reforma

Čo sa udialo | Súhrn vybraných postrehov z diania v školstve v roku 2021 /december 2021/

O chýbajúcom funkčnom strednom článku riadenia a podpory v školstve /november 2021/

Spor o vysokoškolskú reformu /október 2021/

Učitelia a učiteľky sú už „ohrozený druh“. Ľudia chcú na školách viac upratovať ako učiť /september 2021/

Čo prinieslo leto /júl-august 2021/

Stratégia inkluzívneho vzdelávania? Sme svedkami Potemkinovej dediny /jún 2021/

Deťom pobyt v nepripravených škôlkach veľmi nepomôže /máj 2021/

Tri správy o vplyve pandémie na deti a vzdelávanie /apríl 2021/

Domáce vzdelávanie sa vynára zo šedej zóny len čiastočne /marec 2021/

Nezvládnutá údržbárčina v školstve /február 2021/

Čo sa udialo | Súhrn vybraných postrehov z diania v školstve v roku 2020 /január 2021/

Plán premárnených príležitostí? /december 2020/

Keď plán predbehne cieľ /november 2020/

Reformné plány a diskusia o nich /október 2020/

Vzdelávanie na diaľku prehlbuje rozdiely /september 2020/

Čo prinieslo leto /júl-august 2020/

Dopady uzatvorenia škôl podľa britského modelu /jún 2020/

Porovnanie dvoch programových vyhlásení troch vlád v školstve /máj 2020/

Ako zostať vo vzdelávaní blízko na diaľku? /apríl 2020/

Revízia výdavkov na skupiny ohrozené chudobou alebo sociálnym vylúčením /marec 2020/

Odporúčania To dá rozum pre skvalitnenie školstva na Slovensku /február 2020/

Čo sa udialo | Súhrn vybraných postrehov z diania v školstve v roku 2019 /január 2020/

Výsledky PISA opäť nepotešili /december 2019/

Školstvo potrebuje zmeny, no neopravujme hodiny sekerou /november 2019/

To dá rozum, že chceme vedieť viac! /október 2019/

Zistenia Komisie naďalej viac zarmucujú ako tešia / september 2019/

Čo prinieslo leto /júl-august 2019/

OECD o práci učiteľov na Slovensku /jún 2019/

Dokedy sa budeme učiť nohami namiesto hlavou? /máj 2019/

V parlamente zasadla komisia pre inklúziu /apríl 2019/

Dobré a zlé správy o deťoch a vzdelávaní /marec 2019/

Petícia za stiahnutie návrhu nového zákona o pedagogických a odborných zamestnancoch /február 2019/

Čo sa udialo | Súhrn vybraných postrehov z diania v školstve v roku 2018 /január 2019/

Štátny rozpočet nemyslí na zlepšenie kvality podporných služieb v školách /december 2018/

Prečo medzi mladými voličmi vyhráva Kotleba? /november 2018/

Kríza v školstve /október 2018/

Rok Lubyovej /september 2018/

Čo prinieslo leto /júl-august 2018/

Tento způsob reformy školstva zdá se mi poněkud nešťastným /jún 2018/

Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania /máj 2018/

Malé víťazstvo socializmu nad kapitalizmom za 35 miliónov eur /apríl 2018/

Výzva ministrovi vnútra a ministerke školstva /marec 2018/

Odluka škôl od samospráv nepomôže /február 2018/

Čo sa udialo | Súhrn vybraných postrehov z diania v školstve v roku 2017 /január 2018/

Premiér Fico orbanizuje slovenské školstvo /december 2017/

Otvorený list o inklúzii /november 2017/

Rozpočet a reforma spolu neladia /október 2017/

K riadeniu a financovaniu školstva /september 2017/

Každý školský rok víta deti v školách iný minister /august 2017/

K zverejnenému počtu asistentov učiteľa /júl 2017/

Prehliadka strateného času /jún 2017/

Regionálne školstvo sa dnes nedá riadiť /apríl-máj 2017/

Vajce vs. sliepka v slovenskom školstve /marec 2017/

Hromadná pripomienka za asistentov učiteľov /február 2017/

Čo sa udialo | Súhrn vybraných postrehov z diania v školstve v roku 2016 /január 2017/

Preto volíme, ako volíme /december 2016/

Reformný tím navrhol prekopať vysoké školstvo od základu /november 2016/

Oceňujeme prvý krok /október 2016/

Školstvo – chce to zmenu /september 2016/

Školy nedokážu čeliť extrémizmu, pretože sú neslobodné /august 2016/

Sú pre Fica s Kažimírom učiteľky kravy a vedci teliatka? /júl 2016/

Rodičia otvorili v parlamente viacero problémov nášho školstva /jún 2016/

Porušovanie základných práv detí vo vzdelávaní na Slovensku /máj 2016/

Deti nie sú v centre záujmu vzdelávania /apríl 2016/

Vzdelávanie a školstvo v programoch politických strán a hnutí /marec 2016/

Bilancia programového vyhlásenia vlády /február 2016/

Čo sa udialo | Súhrn vybraných postrehov z diania v školstve v roku 2015 /január 2016/

Fico s Kažimírom sú hrobári slovenského školstva /december 2015/

Zatriasť školstvom nestačí /november 2015/

Najvyšší súd podporil inkluzívne vzdelávanie /október 2015/

Vláda zbabrala aj opravnú skúšku z reformy školstva /september 2015/

Päť dôvodov na obavy /august 2015/

Správy z prieskumu verejnej mienky o vzdelávaní /júl 2015/

Školstvo potrebuje impulz /jún 2015/

Kam smerujú eurofondy vo vzdelávaní na Slovensku? /máj 2015/

Čo potrebujú angličtinári /apríl 2015/

Hromadná pripomienka proti okliešteniu školskej samosprávy /marec 2015/

Je nový Štátny vzdelávací program skutočne inovovaný? /február 2015/

Duálny model po slovensky /január 2015/

Čo sa udialo | Súhrn vybraných postrehov z diania v školstve v roku 2014 /december 2014/

Fico si vylepšuje imidž Pellegrinim, na školstvo kašle /november 2014/

Svet ešte nikdy nebol tak nedorobený /október 2014/

Ilúzie o vzdelávaní na Slovensku /september 2014/

Kam kráča ministerstvo školstva /august 2014/

Pellegrini plní Kažimírov sľub /júl 2014/

Zverejňujeme ministerské návrhy na zmeny kľúčových zákonov v školstve /jún 2014/

O budúcnosti školstva rozhoduje jeden človek /máj 2014/

Koncentrácia moci školstvo nezachráni /apríl 2014/

Inšpirujme sa tým, čo funguje /marec 2014/

Hlas detí zatiaľ nepočuť /február 2014/

Čaplovičov švédsky stôl /január 2014/

Chceme vedieť viac /december 2013/

Všetko, čo nie je v poriadku, treba zverejniť! /november 2013/

Málo miest v škôlkach má riešenie! /október 2013/

Čaplovičove národné projekty /september 2013/

Štátne týranie vs. blaho detí /august 2013/

Správa z vládneho auditu vykonanom na ministerstve školstva /júl 2013/

Varovanie ministrom: Školy nie sú lego! /jún 2013/

O skutočnom duálnom modeli vzdelávania /máj 2013/

Čaplovičova utajená správa o stave školstva /apríl 2013/

Zmätky a precitnutia ministra Čaploviča /marec 2013/

Testovanie podľa INEKO – chybné rady Čaplovičovi /február 2013/

Ide o deti /január 2013/

Inkluzívne vzdelávanie /december 2012/

Zvýšme učiteľom platy a posuňme diskusie ďalej /november 2012/

Nový vzdelávací systém pre všetkých /október 2012/

K tupinám z debaty o platoch v školstve /september 2012/

Centrálne plánovaný absolvent /august 2012/

Prvých 100 dní Dušana Čaploviča v kresle ministra školstva /júl 2012/

„Akčný“ pán a jeho „akčný“ plán /jún 2012/

Výzva Iniciatívy rodičov za dobré školy /máj 2012/

Čaplovič nie je svätý Juraj a nebojuje s drakom /apríl 2012/

Volebný odpočet /marec 2012/

Ako (a načo) čítať volebné programy strán /február 2012/

Ako ohlupovať národ /január 2012/

Základná línia vzdelávacej politiky na Slovensku a jej reflexia vo verejnej diskusii /december 2011/

Domáca škola, mravov stodola /november 2011/

Slabá záplata na deravé vrece /október 2011/

Planéta nehorázností /september 2011/

Čo si myslia učitelia o dnešnom stave v oblasti učebníc? /august 2011/

Horká pilulka na záver školského roka /júl 2011/

Reformu školstva brzdia systémové prekážky /jún 2011/

Čo všetko musí slovenský učiteľ /máj 2011/

Planéta vedomostí /apríl 2011/

Zmena hodnotenia testu z matematiky bola zbytočná a odborne pomýlená /marec 2011/

Otvorené listy ministrovi školstva /február 2011/

Policajti poznajú vízie svojho šéfa. A učitelia? /január 2011/

Kto nečíta, nevie. Kto číta, nerozumie? /december 2010/

Smutné voľby rektora /november 2010/

Vlažné korekcie Mikolajovej deformy /október 2010/

Angličtina do každého vrecka? /september 2010/

Hodnotenie programového vyhlásenia vlády v oblasti vzdelávania /august 2010/

Učiteľom treba dať slobodu /júl 2010/

Vzdelávací systém - odporúčania pre budúcu vládu /jún 2010/

Tradične žalostná gramotnosť /máj 2010/

Európska óda na vzdelanie /apríl 2010/

Kauza Waldorf na Slovensku /marec 2010/

Rodičia vynechaní z reformnej hry /február 2010/

Falošný vlastenecký diktát /január 2010/

Premýšľanie o reforme /december 2009/

Reforma školstva bez učebníc podľa Mikolaja /november 2009/

Absurdné divadlo v alternatívnych školách /október 2009/

Papieroví draci na predvolebnej oblohe /september 2009/

Druhý rok reformy klope na dvere /august 2009/

Rok jeden reformy vzdelávania bez reformy /júl 2009/

(druhý) pohľad obyčajného (m)učiteľa na reformu školstva /jún 2009/

Učiteľské noviny ako čistý kšeft /máj 2009/

Mikolajov papierový drak /apríl 2009/

Nevedomosť skrytá za ústretovosť /marec 2009/

10 dôvodov, prečo dať výpoveď kvôli Mikolajovi /február 2009/

Zahmlené kontúry školskej politiky /január 2009/

Národné učebnice? Deforma /december 2008/

Pochod veľkej septembrovej obsahovej reformy /november 2008/

Reforma po slovensky: Základné omyly štátnych vzdelávacích programov /október 2008/

Ciele ministerstva školstva sledujú viac kvantitu ako kvalitu /september 2008/

Reformná prskavka /august 2008/

Edičná politika plná pochybností /júl 2008/

Ministerstvo školstva schválilo vzorové školské programy /jún 2008/

Falošné pierka kačku na páva nepremenia /máj 2008/

Reforma? - hodnotenie Štátneho vzdelávacieho programu /apríl 2008/

Otvorená výzva ministrovi školstva /marec 2008/

Školstvo v roku 2007 /február 2008/

Nový školský zákon je omyl /január 2008/

Výsledky PISA 2006 – problém zo slepej uličky /december 2007/

EuroSZM - hodnotenie návrhu zákona o podpore a rozvoji práce s mládežou /november 2007/

Pripomienka za zachovanie rovnoprávnosti vo financovaní ZUŠ a školských zariadení /október 2007/

Hodnotenie návrhov nového školského zákona /september 2007/

Hodnotenie Mikolajovho školského zákona: nebude reformný /august 2007/

Hodnotenie legislatívneho zámeru zákona o výchove a vzdelávaní /júl 2007/

Hodnotenie Návrhu koncepcie vyučovania cudzích jazykov v základných a stredných školách /jún 2007/

Hodnotenie Návrhu koncepcie dvojúrovňového modelu vzdelávacích programov v oblasti odborného vzdelávania a prípravy v SR /máj 2007/

Minister školstva vymenoval Kurikulárnu radu /apríl 2007/

Centralizácia z kuchyne ministerstva školstva /marec 2007/

Hodnotenie koncepcie profesijného rozvoja učiteľov v kariérnom systéme /február 2007/

Pripomienky k Návrhu koncepcie predškolskej výchovy /január 2007/

Hodnotenie návrhu stratégie celoživotného vzdelávania /január 2007/

Hodnotenie programového vyhlásenia vlády /2006/