Čaplovič nie je svätý Juraj a nebojuje s drakom /apríl 2012/

26.4.2012 | Zuzana Zimenová | Vláda a reforma

Vzdelávacia politika síce býva plná rôznych ideologicky ladených cieľov, hladké fungovanie školského systému však nezávisí od ideologického presvedčenia hlavy rezortu školstva. Modely školských systémov sa vo vyspelých demokraciách neprešívajú podľa aktuálnych straníckych hesiel. Ich podobu formuje stupeň poznania, zažitá historická skúsenosť a široký spoločenský konsenzus. To treba mať na pamäti, keď si kladieme otázku, čo prinesie našim školám výmena modrého ministra za červeného.

Odborníci na školstvo, novinári i samotní učitelia špekulujú, aké zmeny nás čakajú. Úvahy sú rôzne, niekedy však odrážajú viac túžbu po stabilizácii situácie v rezorte, ako objektívne posúdenie reality. Niektorých teší už len to, že nastupujúci minister prejavil vôľu diskutovať s odborníkmi, iní sú v očakávaniach ešte skromnejší a vopred avizujú, že budúce zmeny budú povinnou daňou za opačné ideové nastavenie ministra, aké mal jeho predchodca. V zásade všetci dúfajú, že to nemusí dopadnúť zle. Ľudia sa radi nechajú ukolísať predstavou, že nová metla bude možno dobre miesť a v očakávaní skôr lepších ako horších časov radšej prižmúria oči nad signálmi, ktoré naznačujú, že budúcnosť školstva nebude ružová.

Minister Čaplovič sa netají tým, že bude viesť rezort školstva v duchu línie strany SMER – sociálna demokracia. Tá sľubuje posilniť štátne štruktúry a kompetencie, prehĺbiť dohľad vlády nad strategickými oblasťami a integrovať roztrieštenú miestnu štátnu správu. Už vo svojom predvolebnom programe deklarovala, že jej ide o „posilnenie rozsahu, obsahu a intenzity činnosti štátu, ktorého funkcie boli v nedávnej minulosti neprimerane oslabované“. Čaká nás teda ak nie zastavenie, tak určite pribrzdenie decentralizačného a emancipačného pohybu v spoločnosti, oblasť školstva nevynímajúc. Po rokoch akého-takého úsilia o spestrenie školského prostredia, o posilnenie zodpovednosti učiteľov za vzdelávanie svojich žiakov, o otvorenie trhu s učebnicami, s metodickými materiálmi a so servisnými službami pre učiteľov, vzbudzujú tieto vyjadrenia prirodzene obavy.

Ideologický boj zahmlieva realitu

Všímavý treba byť najmä k motívom, ktoré sa vinú v pozadí ohlasovaných zmien. Strana SMER – sociálna demokracia vystužila svoje politické zámery obrazom Slovenska, ktoré je podľa nej ideovo polarizované na dva svety. Nahrubo ho rozparcelovala v duchu pravicových a ľavicových ideálov a zápas o moc oklieštila na osvedčený ideologický boj. Do roly úhlavného nepriateľa pasovala neoliberalizmus a neokonzervativizmus a vyhlásením nekompromisného boja proti nim hladko premostila ideovo podfarbený stranícky program s praktickou politikou nastupujúcej vlády. Vytvorila tak emocionálne nabitý leitmotív, ktorým bude v nasledujúcich štyroch rokoch zdôvodňovať rázne rezy prakticky vo všetkých spoločenských oblastiach. Na túto udičku však netreba skočiť. Ide len o šikovný marketingový ťah, ktorý v marci zapôsobil na voličov, s realitou však nemá veľa spoločného.

Na Slovensku neprebieha žiadny veľký ideový zápas o lepšiu budúcnosť, ale zápas o elementárnu slušnosť, transparentné pravidlá, spravodlivosť a úsporné hospodárenie. Základné kontúry spoločenskej diskusie o charaktere tejto krajiny neformuje boj ideológií, ale témy ako korupcia, obchádzanie zákona, zlodejiny, plytvanie verejnými financiami a neodbornosť. Sústrediť sa preto treba nie na boj s fiktívnym nepriateľom, ale na to, čo stojí reálne v centre záujmu verejnosti – na identifikáciu kľúčových problémov v spoločnosti a na účelnosť návrhov, ktoré ich majú riešiť. To platí i pre oblasť školstva, bez ohľadu na to, aké stranícke tričko oblieka nový minister.

Dodržiavanie univerzálnych pravidiel

Pravidlá efektívneho riadenia, transparentného vynakladania verejných financií a zmysluplnej spätnej väzby by mali platiť (nielen) v rezorte školstva univerzálne, bez ohľadu na výsledky volieb. Sú princípy, ktoré nie je dôvod meniť podľa toho, ktorá strana vyhrá voľby. Princípy ako napr. neplytvať verejnými zdrojmi, nekradnúť, nemíňať financie na nezmysly, nefavorizovať v národných projektoch straníckych kamarátov, či naopak – otvárať dvere škôl inováciám, poskytovať im potrebný servis, dostatok učebných a metodických materiálov a kvalitné odborné zázemie, majú byť imperatívom pre každého ministra školstva.

Ideologicky podfarbené budú zrejme názory ministra na dĺžku povinnej školskej dochádzky, na postoj k súkromným školám, k národnostným menšinám, či jeho predstavy o charaktere výučby vlastenectva, cudzích jazykov, dejepisu alebo občianskej výchovy. Je však nezmyselné automaticky predpokladať, že jeho odpoveď na každú jednu systémovú otázku musí byť závislá od jeho politického presvedčenia. Ešte väčší nezmysel je považovať to za prirodzený vedľajší efekt výmeny vládnej garnitúry.

Zdravý rozum namiesto straníckej knižky

Ideológia nepredurčuje, ako budú nastavené finančné toky smerujúce do škôl, aká veľká má byť zodpovednosť zriaďovateľov a manažmentu škôl za vzdelávací program, či aká pestrá by mala byť ponuka učebníc. To patrí k systémovým otázkam a na tie sa nedá odpovedať ideologicky, ale len múdro alebo hlúpo, resp. komplexne alebo bez znalosti systémového kontextu. Bývalý minister Jurzyca, ktorý vyšiel zo strany napravo od stredu, na ne veľa komplexných odpovedí nedal. Od ministra Čaploviča, ktorého do kresla síce posadila strana naľavo od stredu, treba rovnako požadovať nie ideologické rozhodnutia, ale nevyhnutné konkrétne systémové zlepšenia.

Spomeniem jeden príklad za všetky. Minister Čaplovič sa nemusí vysporiadať ideologicky s otázkou, či majú bežné základné školy poskytovať každému jednému žiakovi, i tomu so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, na mieru ušitú podporu jeho potenciálu. Odpoveď na ňu je už dávno vydiskutovaná a jasná ako facka. Čakajú ho však praktické rozhodnutia, ako to urobiť. Bude musieť nastaviť systém tak, aby školy začali na tomto princípe reálne fungovať, aby sa v nich objavil dostatok vzdelaných učiteľov, špeciálnych pedagógov, psychológov a asistentov a bude musieť vymyslieť, ako to všetko zaplatiť. Na to netreba mať „správnu“ stranícku knižku, iba zdravý rozum. V školstve je otvorených množstvo ďalších podobných problémov, ktorých riešenia sa dajú naštartovať len racionálnym, nie straníckym rozhodnutím.

Nedajme sa zlákať do slepej uličky

Na Slovensku rozhodne neprebieha ani v rezorte školstva, ani inde súboj paradigiem, na to by museli mať ľudia tejto krajiny oveľa hlbšie vedomosti, rozvinutejšiu čitateľskú gramotnosť, komplexnejšie videnie sveta a museli by vedieť spolu konštruktívne diskutovať. Nedajme sa preto zaviesť do slepej uličky vášnivého ideologického boja, ktorý by bolo treba na Slovensku najprv rozdúchať, aby bol vôbec badateľný.

Venovať sa treba skutočným problémom. Na Slovensku prebieha už dlhé roky zápas za optimálne nastavenie základných pravidiel, za efektívne vynakladanie verejných zdrojov, za menej byrokracie. Školy bojujú za viac priestoru na moderné učenie, za zmysluplnú spätnú väzbu a za spoločenské uznanie učiteľského povolania. Preto keď zasadne nový minister školstva do kresla, hodnotiť by sme ho mali nie cez prizmu jeho boja s pomyselným ideologickým nepriateľom, ale len podľa toho, či má dostatok ochoty, schopností a odvahy upratať v rezorte.


Autorka je analytička pre oblasť vzdelávania a editorka portálu noveskolstvo.sk.

Vláda a reforma

Čo sa udialo | Súhrn vybraných postrehov z diania v školstve v roku 2021 /december 2021/

O chýbajúcom funkčnom strednom článku riadenia a podpory v školstve /november 2021/

Spor o vysokoškolskú reformu /október 2021/

Učitelia a učiteľky sú už „ohrozený druh“. Ľudia chcú na školách viac upratovať ako učiť /september 2021/

Čo prinieslo leto /júl-august 2021/

Stratégia inkluzívneho vzdelávania? Sme svedkami Potemkinovej dediny /jún 2021/

Deťom pobyt v nepripravených škôlkach veľmi nepomôže /máj 2021/

Tri správy o vplyve pandémie na deti a vzdelávanie /apríl 2021/

Domáce vzdelávanie sa vynára zo šedej zóny len čiastočne /marec 2021/

Nezvládnutá údržbárčina v školstve /február 2021/

Čo sa udialo | Súhrn vybraných postrehov z diania v školstve v roku 2020 /január 2021/

Plán premárnených príležitostí? /december 2020/

Keď plán predbehne cieľ /november 2020/

Reformné plány a diskusia o nich /október 2020/

Vzdelávanie na diaľku prehlbuje rozdiely /september 2020/

Čo prinieslo leto /júl-august 2020/

Dopady uzatvorenia škôl podľa britského modelu /jún 2020/

Porovnanie dvoch programových vyhlásení troch vlád v školstve /máj 2020/

Ako zostať vo vzdelávaní blízko na diaľku? /apríl 2020/

Revízia výdavkov na skupiny ohrozené chudobou alebo sociálnym vylúčením /marec 2020/

Odporúčania To dá rozum pre skvalitnenie školstva na Slovensku /február 2020/

Čo sa udialo | Súhrn vybraných postrehov z diania v školstve v roku 2019 /január 2020/

Výsledky PISA opäť nepotešili /december 2019/

Školstvo potrebuje zmeny, no neopravujme hodiny sekerou /november 2019/

To dá rozum, že chceme vedieť viac! /október 2019/

Zistenia Komisie naďalej viac zarmucujú ako tešia / september 2019/

Čo prinieslo leto /júl-august 2019/

OECD o práci učiteľov na Slovensku /jún 2019/

Dokedy sa budeme učiť nohami namiesto hlavou? /máj 2019/

V parlamente zasadla komisia pre inklúziu /apríl 2019/

Dobré a zlé správy o deťoch a vzdelávaní /marec 2019/

Petícia za stiahnutie návrhu nového zákona o pedagogických a odborných zamestnancoch /február 2019/

Čo sa udialo | Súhrn vybraných postrehov z diania v školstve v roku 2018 /január 2019/

Štátny rozpočet nemyslí na zlepšenie kvality podporných služieb v školách /december 2018/

Prečo medzi mladými voličmi vyhráva Kotleba? /november 2018/

Kríza v školstve /október 2018/

Rok Lubyovej /september 2018/

Čo prinieslo leto /júl-august 2018/

Tento způsob reformy školstva zdá se mi poněkud nešťastným /jún 2018/

Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania /máj 2018/

Malé víťazstvo socializmu nad kapitalizmom za 35 miliónov eur /apríl 2018/

Výzva ministrovi vnútra a ministerke školstva /marec 2018/

Odluka škôl od samospráv nepomôže /február 2018/

Čo sa udialo | Súhrn vybraných postrehov z diania v školstve v roku 2017 /január 2018/

Premiér Fico orbanizuje slovenské školstvo /december 2017/

Otvorený list o inklúzii /november 2017/

Rozpočet a reforma spolu neladia /október 2017/

K riadeniu a financovaniu školstva /september 2017/

Každý školský rok víta deti v školách iný minister /august 2017/

K zverejnenému počtu asistentov učiteľa /júl 2017/

Prehliadka strateného času /jún 2017/

Regionálne školstvo sa dnes nedá riadiť /apríl-máj 2017/

Vajce vs. sliepka v slovenskom školstve /marec 2017/

Hromadná pripomienka za asistentov učiteľov /február 2017/

Čo sa udialo | Súhrn vybraných postrehov z diania v školstve v roku 2016 /január 2017/

Preto volíme, ako volíme /december 2016/

Reformný tím navrhol prekopať vysoké školstvo od základu /november 2016/

Oceňujeme prvý krok /október 2016/

Školstvo – chce to zmenu /september 2016/

Školy nedokážu čeliť extrémizmu, pretože sú neslobodné /august 2016/

Sú pre Fica s Kažimírom učiteľky kravy a vedci teliatka? /júl 2016/

Rodičia otvorili v parlamente viacero problémov nášho školstva /jún 2016/

Porušovanie základných práv detí vo vzdelávaní na Slovensku /máj 2016/

Deti nie sú v centre záujmu vzdelávania /apríl 2016/

Vzdelávanie a školstvo v programoch politických strán a hnutí /marec 2016/

Bilancia programového vyhlásenia vlády /február 2016/

Čo sa udialo | Súhrn vybraných postrehov z diania v školstve v roku 2015 /január 2016/

Fico s Kažimírom sú hrobári slovenského školstva /december 2015/

Zatriasť školstvom nestačí /november 2015/

Najvyšší súd podporil inkluzívne vzdelávanie /október 2015/

Vláda zbabrala aj opravnú skúšku z reformy školstva /september 2015/

Päť dôvodov na obavy /august 2015/

Správy z prieskumu verejnej mienky o vzdelávaní /júl 2015/

Školstvo potrebuje impulz /jún 2015/

Kam smerujú eurofondy vo vzdelávaní na Slovensku? /máj 2015/

Čo potrebujú angličtinári /apríl 2015/

Hromadná pripomienka proti okliešteniu školskej samosprávy /marec 2015/

Je nový Štátny vzdelávací program skutočne inovovaný? /február 2015/

Duálny model po slovensky /január 2015/

Čo sa udialo | Súhrn vybraných postrehov z diania v školstve v roku 2014 /december 2014/

Fico si vylepšuje imidž Pellegrinim, na školstvo kašle /november 2014/

Svet ešte nikdy nebol tak nedorobený /október 2014/

Ilúzie o vzdelávaní na Slovensku /september 2014/

Kam kráča ministerstvo školstva /august 2014/

Pellegrini plní Kažimírov sľub /júl 2014/

Zverejňujeme ministerské návrhy na zmeny kľúčových zákonov v školstve /jún 2014/

O budúcnosti školstva rozhoduje jeden človek /máj 2014/

Koncentrácia moci školstvo nezachráni /apríl 2014/

Inšpirujme sa tým, čo funguje /marec 2014/

Hlas detí zatiaľ nepočuť /február 2014/

Čaplovičov švédsky stôl /január 2014/

Chceme vedieť viac /december 2013/

Všetko, čo nie je v poriadku, treba zverejniť! /november 2013/

Málo miest v škôlkach má riešenie! /október 2013/

Čaplovičove národné projekty /september 2013/

Štátne týranie vs. blaho detí /august 2013/

Správa z vládneho auditu vykonanom na ministerstve školstva /júl 2013/

Varovanie ministrom: Školy nie sú lego! /jún 2013/

O skutočnom duálnom modeli vzdelávania /máj 2013/

Čaplovičova utajená správa o stave školstva /apríl 2013/

Zmätky a precitnutia ministra Čaploviča /marec 2013/

Testovanie podľa INEKO – chybné rady Čaplovičovi /február 2013/

Ide o deti /január 2013/

Inkluzívne vzdelávanie /december 2012/

Zvýšme učiteľom platy a posuňme diskusie ďalej /november 2012/

Nový vzdelávací systém pre všetkých /október 2012/

K tupinám z debaty o platoch v školstve /september 2012/

Centrálne plánovaný absolvent /august 2012/

Prvých 100 dní Dušana Čaploviča v kresle ministra školstva /júl 2012/

„Akčný“ pán a jeho „akčný“ plán /jún 2012/

Výzva Iniciatívy rodičov za dobré školy /máj 2012/

Čaplovič nie je svätý Juraj a nebojuje s drakom /apríl 2012/

Volebný odpočet /marec 2012/

Ako (a načo) čítať volebné programy strán /február 2012/

Ako ohlupovať národ /január 2012/

Základná línia vzdelávacej politiky na Slovensku a jej reflexia vo verejnej diskusii /december 2011/

Domáca škola, mravov stodola /november 2011/

Slabá záplata na deravé vrece /október 2011/

Planéta nehorázností /september 2011/

Čo si myslia učitelia o dnešnom stave v oblasti učebníc? /august 2011/

Horká pilulka na záver školského roka /júl 2011/

Reformu školstva brzdia systémové prekážky /jún 2011/

Čo všetko musí slovenský učiteľ /máj 2011/

Planéta vedomostí /apríl 2011/

Zmena hodnotenia testu z matematiky bola zbytočná a odborne pomýlená /marec 2011/

Otvorené listy ministrovi školstva /február 2011/

Policajti poznajú vízie svojho šéfa. A učitelia? /január 2011/

Kto nečíta, nevie. Kto číta, nerozumie? /december 2010/

Smutné voľby rektora /november 2010/

Vlažné korekcie Mikolajovej deformy /október 2010/

Angličtina do každého vrecka? /september 2010/

Hodnotenie programového vyhlásenia vlády v oblasti vzdelávania /august 2010/

Učiteľom treba dať slobodu /júl 2010/

Vzdelávací systém - odporúčania pre budúcu vládu /jún 2010/

Tradične žalostná gramotnosť /máj 2010/

Európska óda na vzdelanie /apríl 2010/

Kauza Waldorf na Slovensku /marec 2010/

Rodičia vynechaní z reformnej hry /február 2010/

Falošný vlastenecký diktát /január 2010/

Premýšľanie o reforme /december 2009/

Reforma školstva bez učebníc podľa Mikolaja /november 2009/

Absurdné divadlo v alternatívnych školách /október 2009/

Papieroví draci na predvolebnej oblohe /september 2009/

Druhý rok reformy klope na dvere /august 2009/

Rok jeden reformy vzdelávania bez reformy /júl 2009/

(druhý) pohľad obyčajného (m)učiteľa na reformu školstva /jún 2009/

Učiteľské noviny ako čistý kšeft /máj 2009/

Mikolajov papierový drak /apríl 2009/

Nevedomosť skrytá za ústretovosť /marec 2009/

10 dôvodov, prečo dať výpoveď kvôli Mikolajovi /február 2009/

Zahmlené kontúry školskej politiky /január 2009/

Národné učebnice? Deforma /december 2008/

Pochod veľkej septembrovej obsahovej reformy /november 2008/

Reforma po slovensky: Základné omyly štátnych vzdelávacích programov /október 2008/

Ciele ministerstva školstva sledujú viac kvantitu ako kvalitu /september 2008/

Reformná prskavka /august 2008/

Edičná politika plná pochybností /júl 2008/

Ministerstvo školstva schválilo vzorové školské programy /jún 2008/

Falošné pierka kačku na páva nepremenia /máj 2008/

Reforma? - hodnotenie Štátneho vzdelávacieho programu /apríl 2008/

Otvorená výzva ministrovi školstva /marec 2008/

Školstvo v roku 2007 /február 2008/

Nový školský zákon je omyl /január 2008/

Výsledky PISA 2006 – problém zo slepej uličky /december 2007/

EuroSZM - hodnotenie návrhu zákona o podpore a rozvoji práce s mládežou /november 2007/

Pripomienka za zachovanie rovnoprávnosti vo financovaní ZUŠ a školských zariadení /október 2007/

Hodnotenie návrhov nového školského zákona /september 2007/

Hodnotenie Mikolajovho školského zákona: nebude reformný /august 2007/

Hodnotenie legislatívneho zámeru zákona o výchove a vzdelávaní /júl 2007/

Hodnotenie Návrhu koncepcie vyučovania cudzích jazykov v základných a stredných školách /jún 2007/

Hodnotenie Návrhu koncepcie dvojúrovňového modelu vzdelávacích programov v oblasti odborného vzdelávania a prípravy v SR /máj 2007/

Minister školstva vymenoval Kurikulárnu radu /apríl 2007/

Centralizácia z kuchyne ministerstva školstva /marec 2007/

Hodnotenie koncepcie profesijného rozvoja učiteľov v kariérnom systéme /február 2007/

Pripomienky k Návrhu koncepcie predškolskej výchovy /január 2007/

Hodnotenie návrhu stratégie celoživotného vzdelávania /január 2007/

Hodnotenie programového vyhlásenia vlády /2006/