Spor o vysokoškolskú reformu /október 2021/

30.11.2021 | Anna Dráľová | Vláda a reforma

V marci kvôli návrhu novely ohlásila protest UK v Bratislave. Následne sa pridali aj Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici a STU. Ministerstvo na kritiku reagovalo vyhlásením, že znenie novely ešte nie je definitívne a ďalej sa na ňom pracuje. „Od začiatku sú k spolupráci prizývaní aj zástupcovia vysokých škôl, odborníci z externého prostredia a zahraniční konzultanti,“ uviedlo ministerstvo s tým, že vysokoškolské systémy, ako ich návrh prezentuje, fungujú vo viacerých krajinách EÚ. Na ministerstve zároveň vznikla expertná skupina, do ktorej boli prizvaní zástupcovia vysokoškolských reprezentácií.


Univerzity na jar ministra nekritizovali len pre pripravovanú reformu riadenia VŠ, ale ajkvôli návrhu Plánu obnovy a odolnosti (napr. tutu a tu). Nespokojnosť Trnavskej univerzity vyústila do požiadavky na výmenu vedenia ministerstva. „Obidva dokumenty vznikali bez toho, aby vysoké školy mali možnosť vyjadrovať sa k ich obsahu, redukujú podstatu univerzitného vzdelávania na obsluhu pracovného trhu,“ skonštatovala TU. Ministerstvo školstva vydalo v stanovisko, v ktorom zopakovalo, že znenie návrhu novely VŠ zákona pripraví expertná pracovná skupina. V apríli prezident SRK Rudolf Kropil vyhlásil, žezásadné výhrady k predloženému návrhu sa v expertnej skupine podarilo zvrátiť. Naopak, predseda RVŠ Martin Putala zaujal kritický postoj: „Vyzerá to tak, akoby zriadenie expertnej skupiny bolo len formálne.“


„Nie je to prezidentka a nie je to ani ministerstvo školstva a jeho kontroverzná novela vysokých škôl, kto na Slovensku prispieva k rozkladu univerzitného prostredia. (…) Slovenské univerzity rozkladajú mafiánske praktiky, kamarátšafty, vybavovačky a až sektárska kmeňová príslušnosť úzkej skupiny mocibažných pomstychtivých oportunistov,“ napísal v apríli komentátor denníka SME Tomáš Prokopčák. Reagoval tým na otvorený list predsedu AS STU Peciara adresovaný prezidentke Čaputovej. V ňom vyzval, aby rektora Fikara odvolala z funkcie, pretože vyčkávanie začína ohrozovať fungovanie univerzity. Prezidentka napokon rektora odvolalaFikar tento krok akceptoval, no vyhlásil, že dôvody, pre ktoré senát schválil jeho odvolanie naďalej považuje za neopodstatnené.


Na začiatku nového akademického roka Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo (SAAVŠ) informovala o výsledkoch rozsiahleho prieskumu Akademická štvrťhodinka. Zistenia poukázali aj na to, že väčšina prvákov a prváčok potrebuje pri adaptácii na VŠ prostredie podporu. Tú však dostáva len časť z nich, čo môže súvisieť s predčasným ukončovaním štúdia u takmer tretiny prvákov. Podrobné dáta z prieskumu SAAVŠ zverejnila v októbri, aj za jednotlivé školy, fakulty, odbory, stupne či formy štúdia (viac tu). Agentúra poukázala aj na to, že rozpočet na rok 2021 pre VŠ znamenal pokles príjmov o 18,2 milióna eur a návrh na rok 2022 počítal s ďalším poklesom o 27,2 milióna. Spoločné vyhlásenie k návrhu rozpočtu vydali viaceré vysokoškolské reprezentácie. „Navrhovaný pokles rozpočtu pre verejné VŠ na rok 2022 (…) nevytvára podmienky pre realizáciu reforiem a ohrozuje nielen kvalitu poskytovaného vzdelávania, výskum, umeleckú a ďalšiu tvorivú činnosť, ale už aj samotnú existenciu verejných vysokých škôl,“ konštatovalo sa vo vyhlásení. Minister Gröhling reagoval, že o téme chce hovoriť s premiérom a škrty pre VŠ označil za neakceptovateľné.


Následne šéf rezortu školstva a štátny tajomník Ľudovít Paulis (SaS) oznámili predloženie návrhu novely VŠ zákona do MPK. „Niektoré základné body novelizácie sú v rozpore s tým, ako sa na nich väčšinovo zhodla kontaktná skupina na pôde ministerstva,“ vyhlásil predseda RVŠ Martin Putala. S tým, že návrh neberie do úvahy výsledky diskusie, súhlasila aj UK, ktorá opäť vstúpila do protestu. Aj pozmenený návrh predostrel zmeny vo voľbe rektorov. „Rektora bude spoločne voliť v spolupráci akademický senát a správna rada ako jeden celok,“ povedal Paulis s tým, že správna rada bude mať prinajmenšom štvrtinový podiel hlasov. Polovicu členov rady mal vyberať akademický senát, druhú polovicu ministerstvo školstva. Predkladatelia navrhli aj skrátenie externého štúdia na 5 rokov, zavedenie tzv. výkonnostných zmlúv a zadefinovanie kritérií na obsadzovanie funkčných miest docentov a profesorov. Rektori VŠ požiadali o stiahnutie návrhu z legislatívneho procesu a o odstúpenie štátneho tajomníka aj ministra z funkcií.


Počas jesene bola o druhej verzii návrhu búrlivá diskusia. Rektor UK Marek Števček vyhlásil, že návrh zablokuje akademický senát, z rektora urobí štatistu podriadeného správnej rade a pre možnosť politizácie je stavaný „len do pekného počasia“. Rezort oponoval potrebou udeliť správnej rade viac ako len formálnu funkciu, keďže v súčasnosti „neotvára chod vysokej školy verejnosti, vedecko-výskumným pracovníkom, trhu práce či podnikateľskému sektoru, ako je to napríklad v zahraničí.“ Do diskusie sa zapojili viacerí politici, analytici a komentátori (napr. tu, tu, tu, tu, tutu). Za stiahnutie novely z legislatívneho procesu sa vyslovili aj študenti UK, ktorí v novembri začali protestnú akciu. Spoločný protest proti novele 16. novembra prichystali univerzity aj vysokoškolské združenia. „Novela vysokoškolského zákona dáva nebezpečné právomoci politickým nominantom, ktorí by mohli úplne ovládnuť vysoké školy a ich majetok a blokovať všetky dôležité rozhodovacie procesy. Nechceme návrat do obdobia spred roku 1989,“ napísali organizátori protestu. Zároveň iniciovali petíciu za zachovanie akademickej samosprávy, pod ktorú sa podpísalo viac ako 20-tisíc ľudí.


Okrem kritických reakcií sa objavovali aj vyjadrenia podporujúce vládny návrh vysokoškolskej reformy. Fedor Blaščák upozornil, že predstavy otca myšlienky akademickej samosprávy Ladislava Kováča v praxi havarovali. V roku 2010 sám poukázal na „udržovanie slovenských necností: kultu priemeru, závisti, rodinkárstva, solidarity kamarátov z mokrej štvrte.“ S protestami proti návrhu sa nestotožnila ani časť vysokoškolských pedagógov (napr. tu, tutu). „Školám chýba reflexia, ktorá by im umožnila rozpoznať príčiny vlastných zlyhaní, priznať svoj podiel na plagiátorstve či odchode študentov. Hovoria, že reformy treba. Ale hneď dodávajú ,teraz nie, teraz máme dôležitejšie problémy‘,“ napísali vysokoškolskí učitelia Jozef Hvorecký a Vladimír Šucha.


Ministerstvo školstva sa voči vyjadreniam o politizácii vysokých škôl opakovane ohradzovalo a pri argumentácii v prospech navrhovanej novely sa odvolávalo na medzinárodné analýzy a odporúčania európskych inštitúcií či OECD. „Reforma sa musí uskutočniť, ak chceme, aby bolo Slovensko úspešnou krajinou s výkonnou ekonomikou a kvalitnými verejnými službami,“ povedal k téme premiér Eduard Heger (OĽaNO). „Reforma riadenia vysokých škôl podporuje akademické slobody smerom ku kvalitnému výskumu, tvorivej činnosti a dosiahnutiu merateľných výsledkov, a to najlepšie v medzinárodnom kontexte. Je hlbokým nedorozumením tvrdiť opak,“ dodal premiér. Stiahnutie návrhu novely vysokoškolského zákona a jeho prepracovanie žiadala aj Generálna prokuratúra SR. V MPK bolo vznesených 865 pripomienok, z toho 503 zásadných. Štátny tajomník Paulis uviedol, že obavy z politizácie boli vypočuté a podľa nového návrhu ministerstvo ani senát nebudú môcť voliť členov správnej rady, iba vyberať z nominácií iných aktérov. UK či Rada vysokých škôl však s aktualizovanou verziou naďalej nesúhlasia, keďže podľa nich stále obsahuje nekoncepčné zásahy do akademickej samosprávy. S tým, že návrh zahŕňa silné prvky politizácie, súhlasí aj STU.

Vláda a reforma

Čo sa udialo | Súhrn vybraných postrehov z diania v školstve v roku 2021 /december 2021/

O chýbajúcom funkčnom strednom článku riadenia a podpory v školstve /november 2021/

Spor o vysokoškolskú reformu /október 2021/

Učitelia a učiteľky sú už „ohrozený druh“. Ľudia chcú na školách viac upratovať ako učiť /september 2021/

Čo prinieslo leto /júl-august 2021/

Stratégia inkluzívneho vzdelávania? Sme svedkami Potemkinovej dediny /jún 2021/

Deťom pobyt v nepripravených škôlkach veľmi nepomôže /máj 2021/

Tri správy o vplyve pandémie na deti a vzdelávanie /apríl 2021/

Domáce vzdelávanie sa vynára zo šedej zóny len čiastočne /marec 2021/

Nezvládnutá údržbárčina v školstve /február 2021/

Čo sa udialo | Súhrn vybraných postrehov z diania v školstve v roku 2020 /január 2021/

Plán premárnených príležitostí? /december 2020/

Keď plán predbehne cieľ /november 2020/

Reformné plány a diskusia o nich /október 2020/

Vzdelávanie na diaľku prehlbuje rozdiely /september 2020/

Čo prinieslo leto /júl-august 2020/

Dopady uzatvorenia škôl podľa britského modelu /jún 2020/

Porovnanie dvoch programových vyhlásení troch vlád v školstve /máj 2020/

Ako zostať vo vzdelávaní blízko na diaľku? /apríl 2020/

Revízia výdavkov na skupiny ohrozené chudobou alebo sociálnym vylúčením /marec 2020/

Odporúčania To dá rozum pre skvalitnenie školstva na Slovensku /február 2020/

Čo sa udialo | Súhrn vybraných postrehov z diania v školstve v roku 2019 /január 2020/

Výsledky PISA opäť nepotešili /december 2019/

Školstvo potrebuje zmeny, no neopravujme hodiny sekerou /november 2019/

To dá rozum, že chceme vedieť viac! /október 2019/

Zistenia Komisie naďalej viac zarmucujú ako tešia / september 2019/

Čo prinieslo leto /júl-august 2019/

OECD o práci učiteľov na Slovensku /jún 2019/

Dokedy sa budeme učiť nohami namiesto hlavou? /máj 2019/

V parlamente zasadla komisia pre inklúziu /apríl 2019/

Dobré a zlé správy o deťoch a vzdelávaní /marec 2019/

Petícia za stiahnutie návrhu nového zákona o pedagogických a odborných zamestnancoch /február 2019/

Čo sa udialo | Súhrn vybraných postrehov z diania v školstve v roku 2018 /január 2019/

Štátny rozpočet nemyslí na zlepšenie kvality podporných služieb v školách /december 2018/

Prečo medzi mladými voličmi vyhráva Kotleba? /november 2018/

Kríza v školstve /október 2018/

Rok Lubyovej /september 2018/

Čo prinieslo leto /júl-august 2018/

Tento způsob reformy školstva zdá se mi poněkud nešťastným /jún 2018/

Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania /máj 2018/

Malé víťazstvo socializmu nad kapitalizmom za 35 miliónov eur /apríl 2018/

Výzva ministrovi vnútra a ministerke školstva /marec 2018/

Odluka škôl od samospráv nepomôže /február 2018/

Čo sa udialo | Súhrn vybraných postrehov z diania v školstve v roku 2017 /január 2018/

Premiér Fico orbanizuje slovenské školstvo /december 2017/

Otvorený list o inklúzii /november 2017/

Rozpočet a reforma spolu neladia /október 2017/

K riadeniu a financovaniu školstva /september 2017/

Každý školský rok víta deti v školách iný minister /august 2017/

K zverejnenému počtu asistentov učiteľa /júl 2017/

Prehliadka strateného času /jún 2017/

Regionálne školstvo sa dnes nedá riadiť /apríl-máj 2017/

Vajce vs. sliepka v slovenskom školstve /marec 2017/

Hromadná pripomienka za asistentov učiteľov /február 2017/

Čo sa udialo | Súhrn vybraných postrehov z diania v školstve v roku 2016 /január 2017/

Preto volíme, ako volíme /december 2016/

Reformný tím navrhol prekopať vysoké školstvo od základu /november 2016/

Oceňujeme prvý krok /október 2016/

Školstvo – chce to zmenu /september 2016/

Školy nedokážu čeliť extrémizmu, pretože sú neslobodné /august 2016/

Sú pre Fica s Kažimírom učiteľky kravy a vedci teliatka? /júl 2016/

Rodičia otvorili v parlamente viacero problémov nášho školstva /jún 2016/

Porušovanie základných práv detí vo vzdelávaní na Slovensku /máj 2016/

Deti nie sú v centre záujmu vzdelávania /apríl 2016/

Vzdelávanie a školstvo v programoch politických strán a hnutí /marec 2016/

Bilancia programového vyhlásenia vlády /február 2016/

Čo sa udialo | Súhrn vybraných postrehov z diania v školstve v roku 2015 /január 2016/

Fico s Kažimírom sú hrobári slovenského školstva /december 2015/

Zatriasť školstvom nestačí /november 2015/

Najvyšší súd podporil inkluzívne vzdelávanie /október 2015/

Vláda zbabrala aj opravnú skúšku z reformy školstva /september 2015/

Päť dôvodov na obavy /august 2015/

Správy z prieskumu verejnej mienky o vzdelávaní /júl 2015/

Školstvo potrebuje impulz /jún 2015/

Kam smerujú eurofondy vo vzdelávaní na Slovensku? /máj 2015/

Čo potrebujú angličtinári /apríl 2015/

Hromadná pripomienka proti okliešteniu školskej samosprávy /marec 2015/

Je nový Štátny vzdelávací program skutočne inovovaný? /február 2015/

Duálny model po slovensky /január 2015/

Čo sa udialo | Súhrn vybraných postrehov z diania v školstve v roku 2014 /december 2014/

Fico si vylepšuje imidž Pellegrinim, na školstvo kašle /november 2014/

Svet ešte nikdy nebol tak nedorobený /október 2014/

Ilúzie o vzdelávaní na Slovensku /september 2014/

Kam kráča ministerstvo školstva /august 2014/

Pellegrini plní Kažimírov sľub /júl 2014/

Zverejňujeme ministerské návrhy na zmeny kľúčových zákonov v školstve /jún 2014/

O budúcnosti školstva rozhoduje jeden človek /máj 2014/

Koncentrácia moci školstvo nezachráni /apríl 2014/

Inšpirujme sa tým, čo funguje /marec 2014/

Hlas detí zatiaľ nepočuť /február 2014/

Čaplovičov švédsky stôl /január 2014/

Chceme vedieť viac /december 2013/

Všetko, čo nie je v poriadku, treba zverejniť! /november 2013/

Málo miest v škôlkach má riešenie! /október 2013/

Čaplovičove národné projekty /september 2013/

Štátne týranie vs. blaho detí /august 2013/

Správa z vládneho auditu vykonanom na ministerstve školstva /júl 2013/

Varovanie ministrom: Školy nie sú lego! /jún 2013/

O skutočnom duálnom modeli vzdelávania /máj 2013/

Čaplovičova utajená správa o stave školstva /apríl 2013/

Zmätky a precitnutia ministra Čaploviča /marec 2013/

Testovanie podľa INEKO – chybné rady Čaplovičovi /február 2013/

Ide o deti /január 2013/

Inkluzívne vzdelávanie /december 2012/

Zvýšme učiteľom platy a posuňme diskusie ďalej /november 2012/

Nový vzdelávací systém pre všetkých /október 2012/

K tupinám z debaty o platoch v školstve /september 2012/

Centrálne plánovaný absolvent /august 2012/

Prvých 100 dní Dušana Čaploviča v kresle ministra školstva /júl 2012/

„Akčný“ pán a jeho „akčný“ plán /jún 2012/

Výzva Iniciatívy rodičov za dobré školy /máj 2012/

Čaplovič nie je svätý Juraj a nebojuje s drakom /apríl 2012/

Volebný odpočet /marec 2012/

Ako (a načo) čítať volebné programy strán /február 2012/

Ako ohlupovať národ /január 2012/

Základná línia vzdelávacej politiky na Slovensku a jej reflexia vo verejnej diskusii /december 2011/

Domáca škola, mravov stodola /november 2011/

Slabá záplata na deravé vrece /október 2011/

Planéta nehorázností /september 2011/

Čo si myslia učitelia o dnešnom stave v oblasti učebníc? /august 2011/

Horká pilulka na záver školského roka /júl 2011/

Reformu školstva brzdia systémové prekážky /jún 2011/

Čo všetko musí slovenský učiteľ /máj 2011/

Planéta vedomostí /apríl 2011/

Zmena hodnotenia testu z matematiky bola zbytočná a odborne pomýlená /marec 2011/

Otvorené listy ministrovi školstva /február 2011/

Policajti poznajú vízie svojho šéfa. A učitelia? /január 2011/

Kto nečíta, nevie. Kto číta, nerozumie? /december 2010/

Smutné voľby rektora /november 2010/

Vlažné korekcie Mikolajovej deformy /október 2010/

Angličtina do každého vrecka? /september 2010/

Hodnotenie programového vyhlásenia vlády v oblasti vzdelávania /august 2010/

Učiteľom treba dať slobodu /júl 2010/

Vzdelávací systém - odporúčania pre budúcu vládu /jún 2010/

Tradične žalostná gramotnosť /máj 2010/

Európska óda na vzdelanie /apríl 2010/

Kauza Waldorf na Slovensku /marec 2010/

Rodičia vynechaní z reformnej hry /február 2010/

Falošný vlastenecký diktát /január 2010/

Premýšľanie o reforme /december 2009/

Reforma školstva bez učebníc podľa Mikolaja /november 2009/

Absurdné divadlo v alternatívnych školách /október 2009/

Papieroví draci na predvolebnej oblohe /september 2009/

Druhý rok reformy klope na dvere /august 2009/

Rok jeden reformy vzdelávania bez reformy /júl 2009/

(druhý) pohľad obyčajného (m)učiteľa na reformu školstva /jún 2009/

Učiteľské noviny ako čistý kšeft /máj 2009/

Mikolajov papierový drak /apríl 2009/

Nevedomosť skrytá za ústretovosť /marec 2009/

10 dôvodov, prečo dať výpoveď kvôli Mikolajovi /február 2009/

Zahmlené kontúry školskej politiky /január 2009/

Národné učebnice? Deforma /december 2008/

Pochod veľkej septembrovej obsahovej reformy /november 2008/

Reforma po slovensky: Základné omyly štátnych vzdelávacích programov /október 2008/

Ciele ministerstva školstva sledujú viac kvantitu ako kvalitu /september 2008/

Reformná prskavka /august 2008/

Edičná politika plná pochybností /júl 2008/

Ministerstvo školstva schválilo vzorové školské programy /jún 2008/

Falošné pierka kačku na páva nepremenia /máj 2008/

Reforma? - hodnotenie Štátneho vzdelávacieho programu /apríl 2008/

Otvorená výzva ministrovi školstva /marec 2008/

Školstvo v roku 2007 /február 2008/

Nový školský zákon je omyl /január 2008/

Výsledky PISA 2006 – problém zo slepej uličky /december 2007/

EuroSZM - hodnotenie návrhu zákona o podpore a rozvoji práce s mládežou /november 2007/

Pripomienka za zachovanie rovnoprávnosti vo financovaní ZUŠ a školských zariadení /október 2007/

Hodnotenie návrhov nového školského zákona /september 2007/

Hodnotenie Mikolajovho školského zákona: nebude reformný /august 2007/

Hodnotenie legislatívneho zámeru zákona o výchove a vzdelávaní /júl 2007/

Hodnotenie Návrhu koncepcie vyučovania cudzích jazykov v základných a stredných školách /jún 2007/

Hodnotenie Návrhu koncepcie dvojúrovňového modelu vzdelávacích programov v oblasti odborného vzdelávania a prípravy v SR /máj 2007/

Minister školstva vymenoval Kurikulárnu radu /apríl 2007/

Centralizácia z kuchyne ministerstva školstva /marec 2007/

Hodnotenie koncepcie profesijného rozvoja učiteľov v kariérnom systéme /február 2007/

Pripomienky k Návrhu koncepcie predškolskej výchovy /január 2007/

Hodnotenie návrhu stratégie celoživotného vzdelávania /január 2007/

Hodnotenie programového vyhlásenia vlády /2006/