Zuzana Zimenová, Ondrej Dostál a Lucia Ďuriš Nicholsonová