K tupinám z debaty o platoch v školstve /september 2012/

18.9.2012 | Dušan Sloboda | Vláda a reforma

Školstvo je veeeľká priorita vlády, ale v poradí až niekde za investičnými stimulmi, sociálnym programom baníkov, dotáciami na riešenie vplyvov sucha na poľnohospodárov, dotáciami na odbyt mliečnych výrobkov, financovaním rekonštrukcie kaštieľov pre štátnych pohlavárov, až niekde za zbytočným štátnym dopravným servisom či PR vládneho SMER-SD v regiónoch. Ale to nie je všetko – ďalšou smutnou správou je, že mnohí naši učitelia mentálne ostali v socializme.

Minister školstva Čaplovič sa v deň štrajku učiteľov nechal počuť, že nevie, či bude môcť splniť ich platové požiadavky, a tiež sa vyjadril nasledovne: „Ja nie som veštec a ja neviem momentálne, aký je stav štátneho rozpočtu. Záleží aj od rokovania s ministrom financií a s podpredsedom vlády. Z toho dôvodu by som naozaj očakával strpenie.“ Nie je náhodou pán minister členom vlády, ktorá celkom nedávno – dňa 22. augusta 2012 – prerokovávala správu o opatreniach na udržanie plánovaného deficitu verejných financií SR na rok 2012?

Chabé argumenty ministra

Ak pán minister napriek tomu nevie, či môže učiteľom sľúbiť pár drobných navrch, stačí sa pozrieť na to, ako vláda, ktorej je členom, od apríla do septembra 2012 “uspokojovala zo štátneho rozpočtu potreby” rôznych záujmových skupín, pričom na prioritu zvanú platy učiteľov opäť raz neostalo:

1. Nehlasoval náhodou aj minister Čaplovič na rokovaní vlády dňa 12. septembra 2012 za “zmenu účelu použitia prostriedkov kapitoly Ministerstva hospodárstva SR na rok 2012″, čím sa nevyčerpané kapitálové výdavky na investičné stimuly v sume 1,7 mil. eur presunuli z pôvodného účelu na iný, predtým v rozpočte neplánovaný? Aha, takže školstvo je veeeľká priorita vlády, ale v poradí až niekde za investičnými stimulmi. Aj z daní učiteľov dotujeme pracovné miesta v stimulovanom súkromnom sektore.

2. Nehlasoval náhodou aj minister Čaplovič na rokovaní vlády dňa 5. septembra 2012 za aktualizáciu analýzy fungovania štátnej podpory baníctva resp. podpredseda vlády Čaplovič dňa 2. septembra 2009 za umelé pokračovanie štátom podporovanej stratovej ťažby uhlia na horne Nitre? Aha, takže školstvo je veeeľká priorita vlády, ale v poradí až niekde za dotáciami na riešenie sociálneho programu baníkov, ktorý samotný nás stojí takmer milión eur len na pár rokov. Aj z daní učiteľov dotujeme pracovné miesta v súkromných akciových spoločnostiach v baníctve.

3. Nehlasoval náhodou aj minister Čaplovič na rokovaní vlády dňa 22. augusta 2012 za Správu o priebehu žatvy v roku 2012 a podporné opatrenia na zmiernenie nepriaznivej situácie v poľnohospodárstve, v ktorej vláda navrhla poľnohospodárov podporiť sumou 70 mil. eur? Aha, takže školstvo je veeeľká priorita vlády, ale v poradí až niekde za dotáciami na riešenie vplyvov raz sucha a iný raz vlhka, tu zimy a inokedy tepla na výsledky práce našich poľnohospodárov. Aj z daní učiteľov dotujeme pracovné miesta v súkromných spoločnostiach v poľnohospodárstve.

4. Nehlasoval náhodou aj minister Čaplovič na rokovaní vlády dňa 1. augusta 2012 za pokračovanie tzv. mliečneho programu, ktorým štát dotuje spotrebu mlieka a mliečnych výrobkov v školách v celkovej výške 2,7 mil. eur ročne, z toho 1,9 mil. eur tvoria zdroje štátneho rozpočtu a zvyšok zdroje Európskej únie? Aha, takže školstvo je veeeľká priorita vlády, ale v poradí až niekde za dotáciami na odbyt mliečnych výrobkov? Aj z daní učiteľov dotujeme udržiavanie pracovných miest v súkromných spoločnostiach v poľnohospodárstve a potravinárstve.

5. Nehlasoval náhodou aj minister Čaplovič na rokovaní vlády dňa 1. augusta 2012 za zámer na rekonštrukciu kaštieľa v Rusovciach a priľahlého areálu, na základe ktorého by sa primárne zo štátneho rozpočtu malo preinvestovať cca 33 mil. eur bez DPH? Aha, takže školstvo je veeeľká priorita vlády, ale v poradí až niekde za financovaním rekonštrukcie kaštieľov pre štátnych pohlavárov? Aj z daní učiteľov budeme financovať rekonštrukciu národnej kultúrnej pamiatky, ktorú síce bolo treba urobiť už dávno, ale udeje sa tak až teraz. Teraz preto, lebo naši papaláši chcú mať “v súvislosti s predsedníctvom Slovenskej republiky v Rade Európskej únie” v roku 2016 k dispozícii nielen Paškov hrad (dosiaľ za 64,6 mil. eur), ale i anglický park a tenisový kurt pri kaštieli v Rusovciach.

6. Nehlasoval náhodou aj minister Čaplovič na rokovaní vlády dňa 1. augusta 2012 resp. podpredseda vlády Čaplovič dňa 9. septembra 2009 za realizáciu investičného zámeru, na základe ktorého mala byť postavená za 8,6 mil. eur a v spolupráci s farmaceutickou firmou prevádzkovaná výrobňa vakcín proti chrípke? Aha, takže školstvo je veeeľká priorita vlády, ale v poradí až niekde za dotáciami na výrobu a odbyt vakcín? Aj z daní učiteľov sme mali financovať výrobu súkromnej farmaceutickej firmy, o mrhaní peniazmi Správou štátnych hmotných rezerv SR nielen v tomto prípade ani nehovoriac.

7. Nehlasoval náhodou aj minister Čaplovič na rokovaní vlády dňa 6. júla 2012 za návrh zákona o inteligentných dopravných systémoch v cestnej doprave, na základe ktorého má vzniknúť Národné dopravné informačné centrum za 150 mil. eur? Aha, takže školstvo je veeeľká priorita vlády, ale v poradí až niekde za zbytočným štátnym dopravným servisom, ktorý tu už dnes aj bez štátu poskytujú denne súkromné firmy? Aj z daní učiteľov budeme financovať vznik štátneho dopravného servisu, o ktorom samotný rezort dopravy v súčasnosti ešte nevie jednoznačne zrozumiteľne odôvodniť ani to, kto a načo ho bude prevádzkovať.

8. Nehlasoval náhodou aj minister Čaplovič na rokovaní vlády dňa 6. júna 2012 za návrh na uvoľnenie prostriedkov z rezervy vlády SR vo výške 3 mil. eur pre vybrané samosprávy okresov Poltár, Rimavská Sobota a Revúca? Aha, takže školstvo je veeeľká priorita vlády, ale v poradí až niekde za PR vládneho SMER-SD v regiónoch? Aj z daní učiteľov dofinancúvame z rezervy premiéra vybrané samosprávy, ktoré už svoje peniaze z našich daní prostredníctvom fiškálnej decentralizácie dostali tak či tak.

Minister Čaplovič isto nie je veštec, keďže jeho kroky vo funkcii potvrdzujú, že častejšie sa obzerá do minulosti, než do budúcnosti. Ak by nešiel do tej minulosti až tak ďaleko kamsi do rokov sedemdesiatych, a pozastavil sa nad vlastným spolurozhodovaním vo vláde, ktorej je členom, možno by zistil, aký je stav rozpočtu a aké sú priority vlády a kam sa možné zdroje na platy učiteľov opäť raz rozutekali. Pozornosti pána ministra – ale tiež učiteľov – by nemali ujsť návrhy ministerstva hospodárstva, ktoré dňa 14. septembra 2012 – teda len deň po štrajku učiteľov – dalo do pripomienkového konania niekoľko materiálov, v ktorých členom vlády odporúča schváliť jedenástim firmám investičné stimuly vo forme úľavy na dani z príjmu vo výške presahujúcej 130 mil. eur. Bude pán minister s prioritou školstvo na rokovaní vlády za tieto stimuly hlasovať?

Chabé argumenty učiteľov

Hrubé čísla hovoria, že vlani bola priemerná hrubá mesačná mzda na Slovensku 855 eur. Smutné štatistiky o priemernom hrubom zárobku vybraných učiteľov hovoria nasledovné: učiteľ na základnej škole priemerne zarobí 744 eur, učiteľ všeobecno-vzdelávacích predmetov 766 eur a učiteľ odborných predmetov 791 eur. Učitelia teda v priemere zarábajú menej, než je u nás vykazovaná priemerná mzda, a to nie je v poriadku.

Viacerí učitelia sa v deň štrajku pohoršene nechali počuť, že majú vysokoškolské vzdelanie a pritom zarábajú menej než zvárači či murári a pod. Viacerí učitelia sú zrejme mentálne stále v socializme. Nedochádza im, že zvárači, murári a ďalšie menej kvalifikované profesie pôsobia v tejto krajine na rozdiel od učiteľov v trhových podmienkach. Platy murárov totiž nestanovujú štátne tabuľky s platovými triedami. Nie je teda platový problém učiteľov skôr v samotnom systéme odmeňovania? Všetkým je nám jasné, že na upadajúci status učiteľov v spoločnosti nakoniec doplatíme všetci. Ale od málokoho, vrátane učiteľov samotných, počuť požiadavku na zrušenie platových tabuliek a nastolenie spravodlivosti v odmeňovaní učiteľov podľa skutočného výkonu. Nie je to len zlá správa najmä pre tých obetavých a šikovných učiteľov. Je to tiež zlá správa o falošnej solidarite v učiteľskom stave. Prečo pridávať na platoch všetkým bez rozdielu? Čudovanie sa, prečo trh dokáže pre murárov vygenerovať vyšší plat než štátom regulovaný rigidný tabuľkový systém v školstve, je tiež zlá správa o stave logického myslenia tých učiteľov, ktorí dôvodom týchto rozdielov nerozumejú.

Učitelia, a podobne zdravotníci, by mali nielen kvôli sebe, ale i kvôli nám – ich klientom – požadovať viac trhových princípov do nášho “bezplatného” školstva a ešte “bezplatnejšieho” zdravotníctva. Niečo, čomu prisudzujeme takú vysokú hodnotu, ako vzdelaniu či starostlivosti o zdravotný stav, predsa nemôže byť “zadarmo”.

A je tu ešte ďalší dôvod – ten ale berte, prosím, s patričnou rezervou – prečo by učitelia mali chcieť zavedenie trhového prostredia do školstva. Ak by existovali “súkromné spoločnosti učené”, mohli by sa pridať k súkromným spoločnostiam zahraničných investorov, súkromným banským spoločnostiam či súkromným poľnohospodárskym spoločnostiam a žiadať spolu s nimi vládu o stimuly, pomoc a podporu z našich daní. Učitelia by sa tak pohodlne mohli pridať k tým záujmovým skupinám, ktoré si z daňového koláča ukrajujú aj bez toho, aby museli štrajkovať.


Autor je analytik Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika.


Článok bol uverejnený dňa 17. septembra 2012 na blogu KIosk a nájdete ho tu.

Vláda a reforma

Čo sa udialo | Súhrn vybraných postrehov z diania v školstve v roku 2021 /december 2021/

O chýbajúcom funkčnom strednom článku riadenia a podpory v školstve /november 2021/

Spor o vysokoškolskú reformu /október 2021/

Učitelia a učiteľky sú už „ohrozený druh“. Ľudia chcú na školách viac upratovať ako učiť /september 2021/

Čo prinieslo leto /júl-august 2021/

Stratégia inkluzívneho vzdelávania? Sme svedkami Potemkinovej dediny /jún 2021/

Deťom pobyt v nepripravených škôlkach veľmi nepomôže /máj 2021/

Tri správy o vplyve pandémie na deti a vzdelávanie /apríl 2021/

Domáce vzdelávanie sa vynára zo šedej zóny len čiastočne /marec 2021/

Nezvládnutá údržbárčina v školstve /február 2021/

Čo sa udialo | Súhrn vybraných postrehov z diania v školstve v roku 2020 /január 2021/

Plán premárnených príležitostí? /december 2020/

Keď plán predbehne cieľ /november 2020/

Reformné plány a diskusia o nich /október 2020/

Vzdelávanie na diaľku prehlbuje rozdiely /september 2020/

Čo prinieslo leto /júl-august 2020/

Dopady uzatvorenia škôl podľa britského modelu /jún 2020/

Porovnanie dvoch programových vyhlásení troch vlád v školstve /máj 2020/

Ako zostať vo vzdelávaní blízko na diaľku? /apríl 2020/

Revízia výdavkov na skupiny ohrozené chudobou alebo sociálnym vylúčením /marec 2020/

Odporúčania To dá rozum pre skvalitnenie školstva na Slovensku /február 2020/

Čo sa udialo | Súhrn vybraných postrehov z diania v školstve v roku 2019 /január 2020/

Výsledky PISA opäť nepotešili /december 2019/

Školstvo potrebuje zmeny, no neopravujme hodiny sekerou /november 2019/

To dá rozum, že chceme vedieť viac! /október 2019/

Zistenia Komisie naďalej viac zarmucujú ako tešia / september 2019/

Čo prinieslo leto /júl-august 2019/

OECD o práci učiteľov na Slovensku /jún 2019/

Dokedy sa budeme učiť nohami namiesto hlavou? /máj 2019/

V parlamente zasadla komisia pre inklúziu /apríl 2019/

Dobré a zlé správy o deťoch a vzdelávaní /marec 2019/

Petícia za stiahnutie návrhu nového zákona o pedagogických a odborných zamestnancoch /február 2019/

Čo sa udialo | Súhrn vybraných postrehov z diania v školstve v roku 2018 /január 2019/

Štátny rozpočet nemyslí na zlepšenie kvality podporných služieb v školách /december 2018/

Prečo medzi mladými voličmi vyhráva Kotleba? /november 2018/

Kríza v školstve /október 2018/

Rok Lubyovej /september 2018/

Čo prinieslo leto /júl-august 2018/

Tento způsob reformy školstva zdá se mi poněkud nešťastným /jún 2018/

Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania /máj 2018/

Malé víťazstvo socializmu nad kapitalizmom za 35 miliónov eur /apríl 2018/

Výzva ministrovi vnútra a ministerke školstva /marec 2018/

Odluka škôl od samospráv nepomôže /február 2018/

Čo sa udialo | Súhrn vybraných postrehov z diania v školstve v roku 2017 /január 2018/

Premiér Fico orbanizuje slovenské školstvo /december 2017/

Otvorený list o inklúzii /november 2017/

Rozpočet a reforma spolu neladia /október 2017/

K riadeniu a financovaniu školstva /september 2017/

Každý školský rok víta deti v školách iný minister /august 2017/

K zverejnenému počtu asistentov učiteľa /júl 2017/

Prehliadka strateného času /jún 2017/

Regionálne školstvo sa dnes nedá riadiť /apríl-máj 2017/

Vajce vs. sliepka v slovenskom školstve /marec 2017/

Hromadná pripomienka za asistentov učiteľov /február 2017/

Čo sa udialo | Súhrn vybraných postrehov z diania v školstve v roku 2016 /január 2017/

Preto volíme, ako volíme /december 2016/

Reformný tím navrhol prekopať vysoké školstvo od základu /november 2016/

Oceňujeme prvý krok /október 2016/

Školstvo – chce to zmenu /september 2016/

Školy nedokážu čeliť extrémizmu, pretože sú neslobodné /august 2016/

Sú pre Fica s Kažimírom učiteľky kravy a vedci teliatka? /júl 2016/

Rodičia otvorili v parlamente viacero problémov nášho školstva /jún 2016/

Porušovanie základných práv detí vo vzdelávaní na Slovensku /máj 2016/

Deti nie sú v centre záujmu vzdelávania /apríl 2016/

Vzdelávanie a školstvo v programoch politických strán a hnutí /marec 2016/

Bilancia programového vyhlásenia vlády /február 2016/

Čo sa udialo | Súhrn vybraných postrehov z diania v školstve v roku 2015 /január 2016/

Fico s Kažimírom sú hrobári slovenského školstva /december 2015/

Zatriasť školstvom nestačí /november 2015/

Najvyšší súd podporil inkluzívne vzdelávanie /október 2015/

Vláda zbabrala aj opravnú skúšku z reformy školstva /september 2015/

Päť dôvodov na obavy /august 2015/

Správy z prieskumu verejnej mienky o vzdelávaní /júl 2015/

Školstvo potrebuje impulz /jún 2015/

Kam smerujú eurofondy vo vzdelávaní na Slovensku? /máj 2015/

Čo potrebujú angličtinári /apríl 2015/

Hromadná pripomienka proti okliešteniu školskej samosprávy /marec 2015/

Je nový Štátny vzdelávací program skutočne inovovaný? /február 2015/

Duálny model po slovensky /január 2015/

Čo sa udialo | Súhrn vybraných postrehov z diania v školstve v roku 2014 /december 2014/

Fico si vylepšuje imidž Pellegrinim, na školstvo kašle /november 2014/

Svet ešte nikdy nebol tak nedorobený /október 2014/

Ilúzie o vzdelávaní na Slovensku /september 2014/

Kam kráča ministerstvo školstva /august 2014/

Pellegrini plní Kažimírov sľub /júl 2014/

Zverejňujeme ministerské návrhy na zmeny kľúčových zákonov v školstve /jún 2014/

O budúcnosti školstva rozhoduje jeden človek /máj 2014/

Koncentrácia moci školstvo nezachráni /apríl 2014/

Inšpirujme sa tým, čo funguje /marec 2014/

Hlas detí zatiaľ nepočuť /február 2014/

Čaplovičov švédsky stôl /január 2014/

Chceme vedieť viac /december 2013/

Všetko, čo nie je v poriadku, treba zverejniť! /november 2013/

Málo miest v škôlkach má riešenie! /október 2013/

Čaplovičove národné projekty /september 2013/

Štátne týranie vs. blaho detí /august 2013/

Správa z vládneho auditu vykonanom na ministerstve školstva /júl 2013/

Varovanie ministrom: Školy nie sú lego! /jún 2013/

O skutočnom duálnom modeli vzdelávania /máj 2013/

Čaplovičova utajená správa o stave školstva /apríl 2013/

Zmätky a precitnutia ministra Čaploviča /marec 2013/

Testovanie podľa INEKO – chybné rady Čaplovičovi /február 2013/

Ide o deti /január 2013/

Inkluzívne vzdelávanie /december 2012/

Zvýšme učiteľom platy a posuňme diskusie ďalej /november 2012/

Nový vzdelávací systém pre všetkých /október 2012/

K tupinám z debaty o platoch v školstve /september 2012/

Centrálne plánovaný absolvent /august 2012/

Prvých 100 dní Dušana Čaploviča v kresle ministra školstva /júl 2012/

„Akčný“ pán a jeho „akčný“ plán /jún 2012/

Výzva Iniciatívy rodičov za dobré školy /máj 2012/

Čaplovič nie je svätý Juraj a nebojuje s drakom /apríl 2012/

Volebný odpočet /marec 2012/

Ako (a načo) čítať volebné programy strán /február 2012/

Ako ohlupovať národ /január 2012/

Základná línia vzdelávacej politiky na Slovensku a jej reflexia vo verejnej diskusii /december 2011/

Domáca škola, mravov stodola /november 2011/

Slabá záplata na deravé vrece /október 2011/

Planéta nehorázností /september 2011/

Čo si myslia učitelia o dnešnom stave v oblasti učebníc? /august 2011/

Horká pilulka na záver školského roka /júl 2011/

Reformu školstva brzdia systémové prekážky /jún 2011/

Čo všetko musí slovenský učiteľ /máj 2011/

Planéta vedomostí /apríl 2011/

Zmena hodnotenia testu z matematiky bola zbytočná a odborne pomýlená /marec 2011/

Otvorené listy ministrovi školstva /február 2011/

Policajti poznajú vízie svojho šéfa. A učitelia? /január 2011/

Kto nečíta, nevie. Kto číta, nerozumie? /december 2010/

Smutné voľby rektora /november 2010/

Vlažné korekcie Mikolajovej deformy /október 2010/

Angličtina do každého vrecka? /september 2010/

Hodnotenie programového vyhlásenia vlády v oblasti vzdelávania /august 2010/

Učiteľom treba dať slobodu /júl 2010/

Vzdelávací systém - odporúčania pre budúcu vládu /jún 2010/

Tradične žalostná gramotnosť /máj 2010/

Európska óda na vzdelanie /apríl 2010/

Kauza Waldorf na Slovensku /marec 2010/

Rodičia vynechaní z reformnej hry /február 2010/

Falošný vlastenecký diktát /január 2010/

Premýšľanie o reforme /december 2009/

Reforma školstva bez učebníc podľa Mikolaja /november 2009/

Absurdné divadlo v alternatívnych školách /október 2009/

Papieroví draci na predvolebnej oblohe /september 2009/

Druhý rok reformy klope na dvere /august 2009/

Rok jeden reformy vzdelávania bez reformy /júl 2009/

(druhý) pohľad obyčajného (m)učiteľa na reformu školstva /jún 2009/

Učiteľské noviny ako čistý kšeft /máj 2009/

Mikolajov papierový drak /apríl 2009/

Nevedomosť skrytá za ústretovosť /marec 2009/

10 dôvodov, prečo dať výpoveď kvôli Mikolajovi /február 2009/

Zahmlené kontúry školskej politiky /január 2009/

Národné učebnice? Deforma /december 2008/

Pochod veľkej septembrovej obsahovej reformy /november 2008/

Reforma po slovensky: Základné omyly štátnych vzdelávacích programov /október 2008/

Ciele ministerstva školstva sledujú viac kvantitu ako kvalitu /september 2008/

Reformná prskavka /august 2008/

Edičná politika plná pochybností /júl 2008/

Ministerstvo školstva schválilo vzorové školské programy /jún 2008/

Falošné pierka kačku na páva nepremenia /máj 2008/

Reforma? - hodnotenie Štátneho vzdelávacieho programu /apríl 2008/

Otvorená výzva ministrovi školstva /marec 2008/

Školstvo v roku 2007 /február 2008/

Nový školský zákon je omyl /január 2008/

Výsledky PISA 2006 – problém zo slepej uličky /december 2007/

EuroSZM - hodnotenie návrhu zákona o podpore a rozvoji práce s mládežou /november 2007/

Pripomienka za zachovanie rovnoprávnosti vo financovaní ZUŠ a školských zariadení /október 2007/

Hodnotenie návrhov nového školského zákona /september 2007/

Hodnotenie Mikolajovho školského zákona: nebude reformný /august 2007/

Hodnotenie legislatívneho zámeru zákona o výchove a vzdelávaní /júl 2007/

Hodnotenie Návrhu koncepcie vyučovania cudzích jazykov v základných a stredných školách /jún 2007/

Hodnotenie Návrhu koncepcie dvojúrovňového modelu vzdelávacích programov v oblasti odborného vzdelávania a prípravy v SR /máj 2007/

Minister školstva vymenoval Kurikulárnu radu /apríl 2007/

Centralizácia z kuchyne ministerstva školstva /marec 2007/

Hodnotenie koncepcie profesijného rozvoja učiteľov v kariérnom systéme /február 2007/

Pripomienky k Návrhu koncepcie predškolskej výchovy /január 2007/

Hodnotenie návrhu stratégie celoživotného vzdelávania /január 2007/

Hodnotenie programového vyhlásenia vlády /2006/