Mikolajov papierový drak /apríl 2009/

15.4.2009 | Ondrej Dostál | Vláda a reforma

Status verejného činiteľa učiteľov pred agresívnymi žiakmi neochráni.

/Analýzu Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika "Učitelia ako verejní činitelia" nájdete tu./

Ministerstvo školstva chce chrániť učiteľov tým, že z nich spraví verejných činiteľov. Niektorí žiaci sú totiž čoraz agresívnejší a učiteľov napádajú nielen slovne, ale aj fyzicky. Útok na verejného činiteľa je trestným činom a hrozba trestu by teda mohla potenciálnych páchateľov od takýchto útokov odrádzať. Bude? Odstraší tento „drak“ agresívnych žiakov od útokov proti učiteľom? Drak to síce bude, ale len papierový. Príliš mäkký a bezzubý, navyše ľahko horľavý.

Zajtra sa začne parlamentná schôdza, na programe ktorej sa nachádza aj vládny návrh zákona o pedagogických zamestnancoch. Podľa návrhu z dielne ministra školstva Jána Mikolaja by sa z pedagogických a odborných zamestnancov mali stať verejní činitelia pre účely Trestného zákona. Navrhovaná úprava je zdôvodňovaná snahou o lepšiu ochranu učiteľov, ktorá sa má zabezpečiť prostredníctvom uplatňovania trestného činu útoku na verejného činiteľa. V súčasnosti učitelia nie sú verejnými činiteľmi, útoky voči nim preto nemožno posudzovať ako trestný čin útoku na verejného činiteľa.

Vo vzťahu k žiakom však navrhovaná úprava nebude veľmi účinná. Predovšetkým vôbec nerieši problém fyzického a slovného násilia voči učiteľom zo strany žiakov mladších ako 14 rokov. Trestná zodpovednosť vzniká až dovŕšením veku 14 rokov. Mladší žiaci si teda naďalej budú môcť dovoľovať voči učiteľom tak ako doteraz a žiadny trestnoprávny postih im hroziť nebude. Verejný činiteľ sem, verejný činiteľ tam.

Len veľmi čiastočne sa zmení situácia žiakov, ktorí dovŕšili vek 14 rokov, ale nedovŕšili vek 18 rokov. Takíto mladiství páchatelia tiež nebudú až na výnimky môcť byť za útok na verejného činiteľa postihovaní, pretože podľa Trestného zákona ide o prečin (trestný čin s hornou sadzbou trestu neprevyšujúcou 5 rokov) a prečin nie je považovaný za trestný čin, ak bol spáchaný mladistvým a jeho závažnosť je malá.

Postihovanie za trestný čin útoku na verejného činiteľa by bolo možné iba vo vzťahu k plnoletým žiakom a študentom (po dovŕšení veku 18 rokov) a vo vzťahu k rodičom. Avšak už aj dnes existujú trestné činy, ktoré umožňujú postihovať fyzické a verbálne násilie voči učiteľom aj bez toho, aby mali postavenie verejného činiteľa (ublíženie na zdraví, vydieranie, nebezpečné vyhrážanie, výtržníctvo). Ak napriek tomu dochádza k násiliu voči učiteľom, nie je to problém nedostatočnej legislatívy, ale predovšetkým nedostatočnej vymožiteľnosti práva. A tá sa predsa ustanovením učiteľov za verejných činiteľov nezvýši.

S postavením verejného činiteľa nie je spojená iba ochrana, ale aj prísnejšie posudzovanie niektorých trestných činov. Iba verejní činitelia môžu byť trestne stíhaní za trestné činy zneužitia právomoci verejného činiteľa a marenia úlohy verejným činiteľom. Niektoré konania učiteľov, ktoré sú v súčasnosti posudzované ako porušenie pracovnej disciplíny, by po zmene legislatívy mohli byť považované za trestný čin. To vytvára hrozbu, že učitelia môžu byť obviňovaní zo zneužívania právomoci verejného činiteľa zo strany niektorých rodičov, ktorí si takto budú riešiť konflikty s učiteľmi.

Budú napríklad orgány činné v trestnom konaní preverovať podozrenia, či nedošlo k spáchaniu trestného činu zneužitia právomoci verejného činiteľa tak, že učiteľ poškodil žiaka na jeho právach tým, že ho neobjektívne zhodnotil, čím porušil povinnosť, ktorá mu vyplýva zo zákona? Ministerstvo ubezpečuje, že nič také nehrozí, pretože „učiteľ nevykonáva štátnu správu v školstve, neuskutočňuje rozhodnutia zasahujúce do základných práv a slobôd“. Problémom však je, že navrhovaný zákon na rozdiel od iných ústavných činiteľov nedefinuje právomoc učiteľov prostredníctvom rozhodovania o právach a povinnostiach iných, ale prostredníctvom pomerne všeobecne definovaných práv a povinností učiteľov. Keď je právomoc verejného činiteľa určená jasne a konkrétne, ako napr. u policajtov, je možné pomerne jednoznačne určiť, akým konaním dochádza k zneužitiu právomoci verejného činiteľa. Keď sa právomocou učiteľa rozumie výkon jeho práv a povinností pri výkone pedagogickej činnosti, bude to omnoho komplikovanejšie a nejasnejšie.

Okrem toho bude mať postavenie verejných činiteľov za následok, že učiteľom bude za niektoré trestné činy možné ukladať prísnejšie tresty ako iným osobám. Korupcia učiteľa bude posudzovaná prísnejšie ako korupcia lekára. Porušenie dôvernosti ústneho prejavu alebo iného prejavu osobnej povahy učiteľom bude kvalifikované ako trestný čin s vyššou trestnou sadzbou než spáchanie toho istého trestného činu psychiatrom. Nejde o to, žeby sme mali byť zhovievaví k učiteľom, ktorí sa dopúšťajú trestných činov. Existuje však nejaký dôvod trestať učiteľa za korupciu prísnejšie ako lekára?

Ministerstvo školstva je presvedčené, že „postavenie pedagogického zamestnanca ako verejného činiteľa je účinným opatrením na ochranu pedagogického zamestnanca a zároveň aj ocenením ich dôležitosti pre spoločnosť“. Nie je síce jasné, či sa učitelia budú cítiť dôležitejší, keď budú v Trestnom zákone označení za verejných činiteľov, alebo či si ich kvôli tomu budú viac vážiť ich žiaci a iní ľudia. Jasné však je, že účinné opatrenie na ich ochranu to rozhodne nebude. Najmä nie na ich ochranu pred agresivitou žiakov.

Autor je riaditeľ Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika.

Článok bol uverejnený na blogu KIosk na stránkach týždenníka TREND dňa 14. apríla 2009.

Vláda a reforma

Čo sa udialo | Súhrn vybraných postrehov z diania v školstve v roku 2021 /december 2021/

O chýbajúcom funkčnom strednom článku riadenia a podpory v školstve /november 2021/

Spor o vysokoškolskú reformu /október 2021/

Učitelia a učiteľky sú už „ohrozený druh“. Ľudia chcú na školách viac upratovať ako učiť /september 2021/

Čo prinieslo leto /júl-august 2021/

Stratégia inkluzívneho vzdelávania? Sme svedkami Potemkinovej dediny /jún 2021/

Deťom pobyt v nepripravených škôlkach veľmi nepomôže /máj 2021/

Tri správy o vplyve pandémie na deti a vzdelávanie /apríl 2021/

Domáce vzdelávanie sa vynára zo šedej zóny len čiastočne /marec 2021/

Nezvládnutá údržbárčina v školstve /február 2021/

Čo sa udialo | Súhrn vybraných postrehov z diania v školstve v roku 2020 /január 2021/

Plán premárnených príležitostí? /december 2020/

Keď plán predbehne cieľ /november 2020/

Reformné plány a diskusia o nich /október 2020/

Vzdelávanie na diaľku prehlbuje rozdiely /september 2020/

Čo prinieslo leto /júl-august 2020/

Dopady uzatvorenia škôl podľa britského modelu /jún 2020/

Porovnanie dvoch programových vyhlásení troch vlád v školstve /máj 2020/

Ako zostať vo vzdelávaní blízko na diaľku? /apríl 2020/

Revízia výdavkov na skupiny ohrozené chudobou alebo sociálnym vylúčením /marec 2020/

Odporúčania To dá rozum pre skvalitnenie školstva na Slovensku /február 2020/

Čo sa udialo | Súhrn vybraných postrehov z diania v školstve v roku 2019 /január 2020/

Výsledky PISA opäť nepotešili /december 2019/

Školstvo potrebuje zmeny, no neopravujme hodiny sekerou /november 2019/

To dá rozum, že chceme vedieť viac! /október 2019/

Zistenia Komisie naďalej viac zarmucujú ako tešia / september 2019/

Čo prinieslo leto /júl-august 2019/

OECD o práci učiteľov na Slovensku /jún 2019/

Dokedy sa budeme učiť nohami namiesto hlavou? /máj 2019/

V parlamente zasadla komisia pre inklúziu /apríl 2019/

Dobré a zlé správy o deťoch a vzdelávaní /marec 2019/

Petícia za stiahnutie návrhu nového zákona o pedagogických a odborných zamestnancoch /február 2019/

Čo sa udialo | Súhrn vybraných postrehov z diania v školstve v roku 2018 /január 2019/

Štátny rozpočet nemyslí na zlepšenie kvality podporných služieb v školách /december 2018/

Prečo medzi mladými voličmi vyhráva Kotleba? /november 2018/

Kríza v školstve /október 2018/

Rok Lubyovej /september 2018/

Čo prinieslo leto /júl-august 2018/

Tento způsob reformy školstva zdá se mi poněkud nešťastným /jún 2018/

Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania /máj 2018/

Malé víťazstvo socializmu nad kapitalizmom za 35 miliónov eur /apríl 2018/

Výzva ministrovi vnútra a ministerke školstva /marec 2018/

Odluka škôl od samospráv nepomôže /február 2018/

Čo sa udialo | Súhrn vybraných postrehov z diania v školstve v roku 2017 /január 2018/

Premiér Fico orbanizuje slovenské školstvo /december 2017/

Otvorený list o inklúzii /november 2017/

Rozpočet a reforma spolu neladia /október 2017/

K riadeniu a financovaniu školstva /september 2017/

Každý školský rok víta deti v školách iný minister /august 2017/

K zverejnenému počtu asistentov učiteľa /júl 2017/

Prehliadka strateného času /jún 2017/

Regionálne školstvo sa dnes nedá riadiť /apríl-máj 2017/

Vajce vs. sliepka v slovenskom školstve /marec 2017/

Hromadná pripomienka za asistentov učiteľov /február 2017/

Čo sa udialo | Súhrn vybraných postrehov z diania v školstve v roku 2016 /január 2017/

Preto volíme, ako volíme /december 2016/

Reformný tím navrhol prekopať vysoké školstvo od základu /november 2016/

Oceňujeme prvý krok /október 2016/

Školstvo – chce to zmenu /september 2016/

Školy nedokážu čeliť extrémizmu, pretože sú neslobodné /august 2016/

Sú pre Fica s Kažimírom učiteľky kravy a vedci teliatka? /júl 2016/

Rodičia otvorili v parlamente viacero problémov nášho školstva /jún 2016/

Porušovanie základných práv detí vo vzdelávaní na Slovensku /máj 2016/

Deti nie sú v centre záujmu vzdelávania /apríl 2016/

Vzdelávanie a školstvo v programoch politických strán a hnutí /marec 2016/

Bilancia programového vyhlásenia vlády /február 2016/

Čo sa udialo | Súhrn vybraných postrehov z diania v školstve v roku 2015 /január 2016/

Fico s Kažimírom sú hrobári slovenského školstva /december 2015/

Zatriasť školstvom nestačí /november 2015/

Najvyšší súd podporil inkluzívne vzdelávanie /október 2015/

Vláda zbabrala aj opravnú skúšku z reformy školstva /september 2015/

Päť dôvodov na obavy /august 2015/

Správy z prieskumu verejnej mienky o vzdelávaní /júl 2015/

Školstvo potrebuje impulz /jún 2015/

Kam smerujú eurofondy vo vzdelávaní na Slovensku? /máj 2015/

Čo potrebujú angličtinári /apríl 2015/

Hromadná pripomienka proti okliešteniu školskej samosprávy /marec 2015/

Je nový Štátny vzdelávací program skutočne inovovaný? /február 2015/

Duálny model po slovensky /január 2015/

Čo sa udialo | Súhrn vybraných postrehov z diania v školstve v roku 2014 /december 2014/

Fico si vylepšuje imidž Pellegrinim, na školstvo kašle /november 2014/

Svet ešte nikdy nebol tak nedorobený /október 2014/

Ilúzie o vzdelávaní na Slovensku /september 2014/

Kam kráča ministerstvo školstva /august 2014/

Pellegrini plní Kažimírov sľub /júl 2014/

Zverejňujeme ministerské návrhy na zmeny kľúčových zákonov v školstve /jún 2014/

O budúcnosti školstva rozhoduje jeden človek /máj 2014/

Koncentrácia moci školstvo nezachráni /apríl 2014/

Inšpirujme sa tým, čo funguje /marec 2014/

Hlas detí zatiaľ nepočuť /február 2014/

Čaplovičov švédsky stôl /január 2014/

Chceme vedieť viac /december 2013/

Všetko, čo nie je v poriadku, treba zverejniť! /november 2013/

Málo miest v škôlkach má riešenie! /október 2013/

Čaplovičove národné projekty /september 2013/

Štátne týranie vs. blaho detí /august 2013/

Správa z vládneho auditu vykonanom na ministerstve školstva /júl 2013/

Varovanie ministrom: Školy nie sú lego! /jún 2013/

O skutočnom duálnom modeli vzdelávania /máj 2013/

Čaplovičova utajená správa o stave školstva /apríl 2013/

Zmätky a precitnutia ministra Čaploviča /marec 2013/

Testovanie podľa INEKO – chybné rady Čaplovičovi /február 2013/

Ide o deti /január 2013/

Inkluzívne vzdelávanie /december 2012/

Zvýšme učiteľom platy a posuňme diskusie ďalej /november 2012/

Nový vzdelávací systém pre všetkých /október 2012/

K tupinám z debaty o platoch v školstve /september 2012/

Centrálne plánovaný absolvent /august 2012/

Prvých 100 dní Dušana Čaploviča v kresle ministra školstva /júl 2012/

„Akčný“ pán a jeho „akčný“ plán /jún 2012/

Výzva Iniciatívy rodičov za dobré školy /máj 2012/

Čaplovič nie je svätý Juraj a nebojuje s drakom /apríl 2012/

Volebný odpočet /marec 2012/

Ako (a načo) čítať volebné programy strán /február 2012/

Ako ohlupovať národ /január 2012/

Základná línia vzdelávacej politiky na Slovensku a jej reflexia vo verejnej diskusii /december 2011/

Domáca škola, mravov stodola /november 2011/

Slabá záplata na deravé vrece /október 2011/

Planéta nehorázností /september 2011/

Čo si myslia učitelia o dnešnom stave v oblasti učebníc? /august 2011/

Horká pilulka na záver školského roka /júl 2011/

Reformu školstva brzdia systémové prekážky /jún 2011/

Čo všetko musí slovenský učiteľ /máj 2011/

Planéta vedomostí /apríl 2011/

Zmena hodnotenia testu z matematiky bola zbytočná a odborne pomýlená /marec 2011/

Otvorené listy ministrovi školstva /február 2011/

Policajti poznajú vízie svojho šéfa. A učitelia? /január 2011/

Kto nečíta, nevie. Kto číta, nerozumie? /december 2010/

Smutné voľby rektora /november 2010/

Vlažné korekcie Mikolajovej deformy /október 2010/

Angličtina do každého vrecka? /september 2010/

Hodnotenie programového vyhlásenia vlády v oblasti vzdelávania /august 2010/

Učiteľom treba dať slobodu /júl 2010/

Vzdelávací systém - odporúčania pre budúcu vládu /jún 2010/

Tradične žalostná gramotnosť /máj 2010/

Európska óda na vzdelanie /apríl 2010/

Kauza Waldorf na Slovensku /marec 2010/

Rodičia vynechaní z reformnej hry /február 2010/

Falošný vlastenecký diktát /január 2010/

Premýšľanie o reforme /december 2009/

Reforma školstva bez učebníc podľa Mikolaja /november 2009/

Absurdné divadlo v alternatívnych školách /október 2009/

Papieroví draci na predvolebnej oblohe /september 2009/

Druhý rok reformy klope na dvere /august 2009/

Rok jeden reformy vzdelávania bez reformy /júl 2009/

(druhý) pohľad obyčajného (m)učiteľa na reformu školstva /jún 2009/

Učiteľské noviny ako čistý kšeft /máj 2009/

Mikolajov papierový drak /apríl 2009/

Nevedomosť skrytá za ústretovosť /marec 2009/

10 dôvodov, prečo dať výpoveď kvôli Mikolajovi /február 2009/

Zahmlené kontúry školskej politiky /január 2009/

Národné učebnice? Deforma /december 2008/

Pochod veľkej septembrovej obsahovej reformy /november 2008/

Reforma po slovensky: Základné omyly štátnych vzdelávacích programov /október 2008/

Ciele ministerstva školstva sledujú viac kvantitu ako kvalitu /september 2008/

Reformná prskavka /august 2008/

Edičná politika plná pochybností /júl 2008/

Ministerstvo školstva schválilo vzorové školské programy /jún 2008/

Falošné pierka kačku na páva nepremenia /máj 2008/

Reforma? - hodnotenie Štátneho vzdelávacieho programu /apríl 2008/

Otvorená výzva ministrovi školstva /marec 2008/

Školstvo v roku 2007 /február 2008/

Nový školský zákon je omyl /január 2008/

Výsledky PISA 2006 – problém zo slepej uličky /december 2007/

EuroSZM - hodnotenie návrhu zákona o podpore a rozvoji práce s mládežou /november 2007/

Pripomienka za zachovanie rovnoprávnosti vo financovaní ZUŠ a školských zariadení /október 2007/

Hodnotenie návrhov nového školského zákona /september 2007/

Hodnotenie Mikolajovho školského zákona: nebude reformný /august 2007/

Hodnotenie legislatívneho zámeru zákona o výchove a vzdelávaní /júl 2007/

Hodnotenie Návrhu koncepcie vyučovania cudzích jazykov v základných a stredných školách /jún 2007/

Hodnotenie Návrhu koncepcie dvojúrovňového modelu vzdelávacích programov v oblasti odborného vzdelávania a prípravy v SR /máj 2007/

Minister školstva vymenoval Kurikulárnu radu /apríl 2007/

Centralizácia z kuchyne ministerstva školstva /marec 2007/

Hodnotenie koncepcie profesijného rozvoja učiteľov v kariérnom systéme /február 2007/

Pripomienky k Návrhu koncepcie predškolskej výchovy /január 2007/

Hodnotenie návrhu stratégie celoživotného vzdelávania /január 2007/

Hodnotenie programového vyhlásenia vlády /2006/