Na kvalite nezáleží?

25.2.2007 | Miroslav Urban | Nielen o škole

Zdá sa neuveriteľné, že aj v roku 2007 musí vedecká komunita bojovať o základný výskum. Ale už je to raz tak – základný výskum na Slovensku sa znova ocitá v ohrození.

Ministerstvo školstva sa pokúsilo zmeniť nástroje financovania univerzít tak, aby boli plošne zvýhodnené technické univerzity na úkor ostatných. Problém s ministerským návrhom je ten, že malo ísť o plošné opatrenie – bez ohľadu na kvalitu vedeckej alebo technickej tvorivej práce. Nateraz ministerstvo od svojho návrhu ustúpilo, ale zhoršenie už aj tak zlého modelu financovania, zavedeného ešte predchádzajúcim ministrom, visí vo vzduchu. Tento model charakterizuje extenzívnosť a dôraz na masové vzdelávanie. Rozhodujúci je počet študentov a koeficienty ekonomickej a personálnej náročnosti, ktoré nijako nezohľadňujú kvalitu vedeckého výskumu.

Kvalitná veda je pritom pre univerzity životne dôležitá. Na bakalárskom štúdiu je masovosť prirodzená, ale najmä na magisterskom a samozrejme na doktorandskom stupni majú byť študenti vedení k tvorivosti, ku koncepčnému a nezávislému mysleniu.

To sa dá najlepšie dosiahnuť práve účasťou študentov na vedeckej práci ich učiteľov. Bez ohľadu na odbor – prírodovedný, technický či spoločenskovedný. Nejde o konflikt odborov, ale o to, či je tvorba vysokých škôl univerzitného typu kreatívna a či ide o diela medzinárodného významu, nech sa to už dokumentuje publikáciami v medzinárodných časopisoch, alebo významnými oceneniami vo svete. Hodnotenie kvality univerzít malo byť úlohou Akreditačnej komisie, ktorá však v tomto celkom zlyhala. Je známe, že sa neuskutočnili komplexné akreditácie a diferenciácia univerzít podľa poslania a rozsahu tvorivej práce, zastavilo sa hodnotenie kvality vedy aj vzdelávania, sledovanie kvality menovania docentov a profesorov, a tak ďalej. Bývalý minister Fronc argumentoval tým, že na hodnotenie kvality nie sú metódy a že publikácie a citácie nie sú meradlom, lebo „sa dajú umelo vyrábať“. Výsledkom je, že v doterajšej kamufláži hodnotenia kvality vedeckej práce ovplyvňovali medzinárodne akceptované publikácie financovanie univerzít menej než jedným percentom. Citácie sa nezohľadňovali vôbec, podobne sa nezohľadňovali ani významné technické diela.

Je smutné, že tento dlhodobo neutešený stav sa ešte prehlbuje. Namiesto hodnotenia kvality prichádzajú návrhy na plošné zvýhodnenie technických univerzít a aplikovaného výskumu.

V dokumente Európskej komisie zo 14. januára 2004 sa zdôrazňuje, že „takmer všetky výsledky, technológie a výrobky, ktoré viedli k ekonomickému a komerčnému úspechu a/alebo k zlepšeniu kvality života, sú založené na základnom výskume“ a tiež, že „v USA aj v Európe sa základný výskum robí najmä na univerzitách“. Na Slovensku lepšiu víziu nevymyslíme, a tak verme, že pán minister Mikolaj sa namiesto nesystémových opatrení bude riadiť uvedeným dokumentom a projektom spoločnosti založenej na poznatkoch.

Autor je chemik.

Článok bol publikovaný v týždenníku .týždeň 8/2007 dňa 19. februára 2007.

Nielen o škole

Webinár: Výhody a riziká domáceho vzdelávania

Koalícia pre deti Slovensko považuje necitlivé vykonávanie súdnych rozhodnutí v prípadoch odoberania detí za neakceptovateľné

Výzva rodičov a učiteľov poslancom NR SR a ministrovi školstva, vedy, výskumu a športu SR

Školská samospráva je naďalej v ohrození

Pripomienkové konanie končí, ale aktivity proti okliešteniu školskej samosprávy pokračujú

Iniciátori hromadnej pripomienky proti okliešteniu školskej samosprávy sa obracajú na rady škôl a obecné zastupiteľstvá

Škola bez kried

Rebríček kvality vzdelávania Pearson

O využití projektu Khan Academy v prostredí bežných škôl

Ján Macek: Vytáča ma pasivita kolegýň, mám jej plné zuby

Čo bude formovať podobu vzdelávania?

Pedagógovia sa obávajú, že bude ešte horšie

Pripomienky učiteľov k správe o stave školstva

Učiteľ a zázraky na počkanie

Biela vrana v školstve

Je Čaplovič blbý, alebo nie?

O správe učiteľov o situácii v školstve

Niekoľko postrehov k situácii v slovenskom školstve

Infovek 2 je pomalý, predražený a už ho v škole nechceme

Josef Widmer: Nové modely pre náročné povolania

Infografika: There is No Homework In Finland

Vladimír Urban: Čím je škola slabšia, tým sú lepšie známky

Otvorený list kritizuje šírenie waldorfu

Martin Mojžiš: Problémom našich škôl nie je málo softvéru, ale veľa nudy

Koniec Planéty vedomostí

Martin Mojžiš kritizuje Planétu vedomostí

Lampa: Čo učíme naše deti?

Politické anestetikum PISA

Školstvo potrebuje víziu

Ministerstvo školstva nerobí správne kroky

Vratké nohy povinnej angličtiny

Netrápme deti angličtinou

Martin Kríž: Školy budú mať iba toľko slobody, koľko si jej vezmú

Kto zarába na učebniciach

Ministerstvo školstva nesleduje experimenty na školách

Učebnice budú meškať mesiace

Máme školstvo, aké si zaslúžime

Školská reforma je Potemkinova dedina

Rok s Mikolajovou reformou

OECD: Učitelia sú málo motivovaní

Vladimír Burjan: Nemám svedomie kritizovať učiteľov

Učebnice nebudú v Kalifornii, možno ani u nás

Čo je hlavnou úlohou školy?

Orol pamírsky

INEKO: Učitelia dostali viac slobody, chýbajú im však učebnice

Dávid Králik: Neschopný učiteľ nech má len základný plat

Aký je Váš názor na zmeny v slovnom hodnotení? Napíšte ministrovi!

Reakcie učiteľov na národnú učebnicu

Ján Mikolaj: Chcem školy zmeniť

Nebezpečné spoločenstvá, rodina, škola a štát (seminár)

Protimonopolný úrad, nevadí ti ministerstvo školstva?

Martin Mojžiš: Učebnica má zaujať najmä učiteľov

Václav Klaus ml.: Netešte sa na reformu

Videokomentár Anny Gottweisovej k reforme a školstvu

Čítanie na Slovensku

Prvý (druhý) september

Web portál FYZIKUS

Prečo som tak skoro alergická na slovo reforma?

Edičná politika plná pochybností

Čakanie na reformu školstva

Veľa kriku pre nič?

Chonchanó baró

Skvelý nástroj

Informačné technológie

Školská reforma odklepnutá

Plochá Zem

Učebnice

Slaná voda

Ako (ne)učiť literatúru

Mastný chlieb

Kompetencie

Čo všeličo by sa dalo...

Ako reformovali Česi

Rozumná reforma

Čo s nedobrou reformou?

Všetko naopak

Ťažká reforma

Akože reforma

Posadnutosť kompetenciami

Diskusia o reforme? Niet času

Reforma zn. chaos

Školská reforma

Čulý Mikolaj

Reforma vzdelávania alebo kozmetická úprava školstva

Branislav Pupala: Škola nemôže riešiť problémy sveta

Šlabikár – najčítanejšia kniha

K Návrhu koncepcie vyučovania cudzích jazykov v základných a stredných školách

Učiť piatakov základom ekonómie

Ohrozená veda

Na kvalite nezáleží?

Základný či aplikovaný výskum?

Môžete ma citovať!

Čítanie sa učí ako spartakiáda

Odvahu školám

Kolobeh školských reforiem

Hranice školskej revolúcie

Domino reformy vzdelávania - ako ďalej?

Príbeh školského zákona

Školský zákon a politická elita

S obavami za

Šanca na rozbeh

Korešpondenčné semináre