K Návrhu koncepcie vyučovania cudzích jazykov v základných a stredných školách

25.6.2007 | Anna Oslancová a Daniela Krajňáková | Nielen o škole

Návrh Koncepcie vyučovania cudzích jazykov v základných a stredných školách

/Materiál Ministerstva školstva SR predložený na medzirezortné pripomienkové konanie dňa 7. júna 2007 je k dispozícii na stiahnutie tu./


Koncepcia, ktorú pripravilo Ministerstvo školstva, spochybňuje vhodnosť výberu cudzojazyčných učebníc a navrhuje vytvoriť tzv. národné učebnice na výučbu cudzích jazykov. Na základe našej dlhoročnej skúsenosti s cudzojazyčnými učebnicami sa domnievame, že tento návrh neprispeje k zlepšeniu vzdelávacích podmienok žiakov na školách, ani k skvalitneniu práce učiteľov. Naopak, vráti naše školy späť do obdobia, v ktorom bola výučba cudzích jazykov na oveľa nižšej úrovni ako je tomu dnes.

Ako vyzerá dnešná výučba cudzích jazykov v praxi? Ak sa zameriame napr. na výučbu angličtiny, môžeme konštatovať, že je čoraz kvalitnejšia najmä vďaka kvalitným učebniciam. Na slovenskom trhu sú dnes najžiadanejšími učebnice zo štyroch veľkých anglických vydavateľstiev (Macmillan Education, Oxford University Press, Cambridge University Press, Pearson Longman) a niekoľkých menších, pričom v ponuke sú samozrejme aj učebnice zo slovenských vydavateľstiev (SPN a ďalšie). Obdobne široký výber učebníc majú aj učitelia nemeckého či francúzskeho jazyka.

Kvalita učebníc zahraničných vydavateľstiev je veľmi vysoká. Prejavuje sa najmä v množstve komponentov, z ktorých sa učebnica skladá. Dnes už k štandardnej výbave učebnice patrí pracovný zošit, audiokazeta, metodika, kopírovateľné materiály, CD-ROM, DVD, testy, slovníček, obrazový materiál, plagáty a pod. Rovnako užitočná je aj podpora na internete, kde vydavateľstvá uverejňujú ďalšie nápady a aktivity pre učiteľa. Je nepravdepodobné, že by sa z obmedzených dotácií, ktoré by rezort školstva na tvorbu národných učebníc poskytol, dali pokryť náklady na takýto vysoký štandard. Zároveň je nereálne, že by sa v slovenskom prostredí našiel dostatok jazykových expertov, ktorí by učebnice – aj s prislúchajúcimi komponentmi – dokázali vyprodukovať na medzinárodnej úrovni. Na to nám na Slovensku chýbajú skúsenosti, ktorými disponujú zahraničné vydavateľstvá s vyše storočnou tradíciou.

V renomovaných vydavateľstvách vzniká učebnica cudzieho jazyka 3-5 rokov, kým sa uvedie na trh. Nepíšu ju jednotlivci, ale celé autorské tímy, pozostávajúce z expertov s priamym prepojením s praxou. Zároveň sa dodržiava zásada, že učebnicu jazyka tvoria najmä „native speakeri“, čo je v slovenskom prostredí ďalší nedosiahnuteľný predpoklad potrebnej kvality.

Skôr než sa učebnica začne písať, urobia si vydavateľstvá prieskum trhu. Autori učebnice sa kontaktujú priamo s takým typom škôl, pre ktoré má byť učebnica určená. Tento kontakt sa pritom neobmedzuje iba na krajinu pôvodu učebnice, veľké vydavateľstvá majú na tento účel k dispozícii celú sieť národných konzultantov aj v ďalších krajinách, o ktorých sa predpokladá, že budú mať o učebnicu záujem.

Každá časť učebnice, ktorú autori vytvoria, prechádza pilotným testovaním v školskom prostredí. Učitelia z praxe ju pripomienkujú vo viacerých kolách a ich pripomienky sú pre autorov cenným inšpiratívnym zdrojom. Učebnicu prepracovávajú dovtedy, kým sa nezhodnú, že bude v praxi perfektne fungovať.

Nemenej dôležitá je aj formálna stránka učebníc. Zahraničné učebnice sú vytlačené na kvalitnom papieri, ich texty sú bohato doplnené ilustráciami a fotografickým materiálom. Učebnice sú po každej stránke koncipované tak, aby boli pre deti pútavé a podnetné. Táto špičková kvalita pritom nie je predražená – keďže sú určené na pomerne veľký medzinárodný trh, ich cena je porovnateľná s cenou súčasných domácich učebníc.

Z uvedených príkladov vyplýva, že ak sa v slovenskom vzdelávacom prostredí presadí návrh vytvoriť jednotné národné učebnice, čím sa obmedzí, resp. celkom zlikviduje pestrá ponuka učebníc zo zahraničných vydavateľstiev, ochudobnia sa naši žiaci o kvalitné nástroje na výučbu cudzieho jazyka a namiesto zvýšenia kvality vo vzdelávaní dôjde k presnému opaku. Na školách sa síce budú učiť všetci z rovnakých národných učebníc ale ľahko sa môže stať, že rovnako nekvalitne.

Anna Oslancová pracuje v Albion Books - dovoz a distribúcia cudzojazyčnej odbornej literatúry.

Daniela Krajňáková je učiteľkou anglického jazyka.

Nielen o škole

Webinár: Výhody a riziká domáceho vzdelávania

Koalícia pre deti Slovensko považuje necitlivé vykonávanie súdnych rozhodnutí v prípadoch odoberania detí za neakceptovateľné

Výzva rodičov a učiteľov poslancom NR SR a ministrovi školstva, vedy, výskumu a športu SR

Školská samospráva je naďalej v ohrození

Pripomienkové konanie končí, ale aktivity proti okliešteniu školskej samosprávy pokračujú

Iniciátori hromadnej pripomienky proti okliešteniu školskej samosprávy sa obracajú na rady škôl a obecné zastupiteľstvá

Škola bez kried

Rebríček kvality vzdelávania Pearson

O využití projektu Khan Academy v prostredí bežných škôl

Ján Macek: Vytáča ma pasivita kolegýň, mám jej plné zuby

Čo bude formovať podobu vzdelávania?

Pedagógovia sa obávajú, že bude ešte horšie

Pripomienky učiteľov k správe o stave školstva

Učiteľ a zázraky na počkanie

Biela vrana v školstve

Je Čaplovič blbý, alebo nie?

O správe učiteľov o situácii v školstve

Niekoľko postrehov k situácii v slovenskom školstve

Infovek 2 je pomalý, predražený a už ho v škole nechceme

Josef Widmer: Nové modely pre náročné povolania

Infografika: There is No Homework In Finland

Vladimír Urban: Čím je škola slabšia, tým sú lepšie známky

Otvorený list kritizuje šírenie waldorfu

Martin Mojžiš: Problémom našich škôl nie je málo softvéru, ale veľa nudy

Koniec Planéty vedomostí

Martin Mojžiš kritizuje Planétu vedomostí

Lampa: Čo učíme naše deti?

Politické anestetikum PISA

Školstvo potrebuje víziu

Ministerstvo školstva nerobí správne kroky

Vratké nohy povinnej angličtiny

Netrápme deti angličtinou

Martin Kríž: Školy budú mať iba toľko slobody, koľko si jej vezmú

Kto zarába na učebniciach

Ministerstvo školstva nesleduje experimenty na školách

Učebnice budú meškať mesiace

Máme školstvo, aké si zaslúžime

Školská reforma je Potemkinova dedina

Rok s Mikolajovou reformou

OECD: Učitelia sú málo motivovaní

Vladimír Burjan: Nemám svedomie kritizovať učiteľov

Učebnice nebudú v Kalifornii, možno ani u nás

Čo je hlavnou úlohou školy?

Orol pamírsky

INEKO: Učitelia dostali viac slobody, chýbajú im však učebnice

Dávid Králik: Neschopný učiteľ nech má len základný plat

Aký je Váš názor na zmeny v slovnom hodnotení? Napíšte ministrovi!

Reakcie učiteľov na národnú učebnicu

Ján Mikolaj: Chcem školy zmeniť

Nebezpečné spoločenstvá, rodina, škola a štát (seminár)

Protimonopolný úrad, nevadí ti ministerstvo školstva?

Martin Mojžiš: Učebnica má zaujať najmä učiteľov

Václav Klaus ml.: Netešte sa na reformu

Videokomentár Anny Gottweisovej k reforme a školstvu

Čítanie na Slovensku

Prvý (druhý) september

Web portál FYZIKUS

Prečo som tak skoro alergická na slovo reforma?

Edičná politika plná pochybností

Čakanie na reformu školstva

Veľa kriku pre nič?

Chonchanó baró

Skvelý nástroj

Informačné technológie

Školská reforma odklepnutá

Plochá Zem

Učebnice

Slaná voda

Ako (ne)učiť literatúru

Mastný chlieb

Kompetencie

Čo všeličo by sa dalo...

Ako reformovali Česi

Rozumná reforma

Čo s nedobrou reformou?

Všetko naopak

Ťažká reforma

Akože reforma

Posadnutosť kompetenciami

Diskusia o reforme? Niet času

Reforma zn. chaos

Školská reforma

Čulý Mikolaj

Reforma vzdelávania alebo kozmetická úprava školstva

Branislav Pupala: Škola nemôže riešiť problémy sveta

Šlabikár – najčítanejšia kniha

K Návrhu koncepcie vyučovania cudzích jazykov v základných a stredných školách

Učiť piatakov základom ekonómie

Ohrozená veda

Na kvalite nezáleží?

Základný či aplikovaný výskum?

Môžete ma citovať!

Čítanie sa učí ako spartakiáda

Odvahu školám

Kolobeh školských reforiem

Hranice školskej revolúcie

Domino reformy vzdelávania - ako ďalej?

Príbeh školského zákona

Školský zákon a politická elita

S obavami za

Šanca na rozbeh

Korešpondenčné semináre