Informačné technológie

3.6.2008 | Martin Mojžiš | Nielen o škole

Situácia s počítačmi a takzvanými informačnými technológiami v našich školách je tak trochu obrazom celého nášho školstva. Je to obraz každodennej prózy, pomaly kráčajúcej medzi dvoma poéziami.

Na jednej strane stojí majestátna budovateľská poézia, ktorá je v prípade informačných technológií plná onomatopoických slovných spojení ako „informačná spoločnosť“ či „znalostná ekonomika“. Dielo tohto budovateľského prúdu, reprezentovaného najmä básnickou skupinou Trh práce, je verejnosti známe z rôznych manifestov. To je napokon celkom prirodzené, pre tento prúd je totiž príznačné, že práve manifesty sú v podstate celým dielom.

Na druhej strane stojí undergroundová poézia rozprávajúca o tom, čo všeličo by sa s tými počítačmi v školách dalo robiť. Dielo tohto prúdu, reprezentovanému básnickou skupinou Osamelých vzpieračov, je verejnosti takmer neznáme. Osamelý vzpierač sa namáha s množstvom ťažkých problémov, od hardvérových cez softvérové až po pedagogické, v snahe urobiť niečo zaujímavé pre konkrétne deti na konkrétnej škole. A o tom sa väčšinou dozvedia práve len tie deti a občas aj niektorí rodičia a pár kolegov učiteľov.

Osamelým vzpieračom je často učiteľ informatiky, ktorý síce zrejme občas komunikuje s učiteľmi informatiky na iných školách, ale na vlastnej škole býva naozaj dosť osamotený.

Preto sa venuje najmä rozmýšľaniu o tom, ako naučiť deti to, čo pozná najlepšie, a to je vo väčšine prípadov programovanie. Učenie programovania je preto v mnohých prípadoch celkom zaujímavé a dobre premyslené. To však nemení nič na skutočnosti, že pre väčšinu populácie je schopnosť programovať celkom zbytočná.

Bude určite užitočné, ak niektoré školy zaradia programovanie do svojho školského vzdelávacieho programu. V štátnom vzdelávacom programe by však programovanie byť nemalo. Energia schopných učiteľov informatiky na bežných školách by mala byť využitá v úzkej spolupráci s učiteľmi iných predmetov či delávacíchvz oblastí. To si však vyžaduje iniciatívu od ostatných učiteľov. Nie kvôli svetlým zajtrajškom či sociálnej kohézii. Kvôli deťom.

Článok bol uverejnený v týždenníku .týždeň 22/2008 dňa 26. mája 2008.

Nielen o škole

Webinár: Výhody a riziká domáceho vzdelávania

Koalícia pre deti Slovensko považuje necitlivé vykonávanie súdnych rozhodnutí v prípadoch odoberania detí za neakceptovateľné

Výzva rodičov a učiteľov poslancom NR SR a ministrovi školstva, vedy, výskumu a športu SR

Školská samospráva je naďalej v ohrození

Pripomienkové konanie končí, ale aktivity proti okliešteniu školskej samosprávy pokračujú

Iniciátori hromadnej pripomienky proti okliešteniu školskej samosprávy sa obracajú na rady škôl a obecné zastupiteľstvá

Škola bez kried

Rebríček kvality vzdelávania Pearson

O využití projektu Khan Academy v prostredí bežných škôl

Ján Macek: Vytáča ma pasivita kolegýň, mám jej plné zuby

Čo bude formovať podobu vzdelávania?

Pedagógovia sa obávajú, že bude ešte horšie

Pripomienky učiteľov k správe o stave školstva

Učiteľ a zázraky na počkanie

Biela vrana v školstve

Je Čaplovič blbý, alebo nie?

O správe učiteľov o situácii v školstve

Niekoľko postrehov k situácii v slovenskom školstve

Infovek 2 je pomalý, predražený a už ho v škole nechceme

Josef Widmer: Nové modely pre náročné povolania

Infografika: There is No Homework In Finland

Vladimír Urban: Čím je škola slabšia, tým sú lepšie známky

Otvorený list kritizuje šírenie waldorfu

Martin Mojžiš: Problémom našich škôl nie je málo softvéru, ale veľa nudy

Koniec Planéty vedomostí

Martin Mojžiš kritizuje Planétu vedomostí

Lampa: Čo učíme naše deti?

Politické anestetikum PISA

Školstvo potrebuje víziu

Ministerstvo školstva nerobí správne kroky

Vratké nohy povinnej angličtiny

Netrápme deti angličtinou

Martin Kríž: Školy budú mať iba toľko slobody, koľko si jej vezmú

Kto zarába na učebniciach

Ministerstvo školstva nesleduje experimenty na školách

Učebnice budú meškať mesiace

Máme školstvo, aké si zaslúžime

Školská reforma je Potemkinova dedina

Rok s Mikolajovou reformou

OECD: Učitelia sú málo motivovaní

Vladimír Burjan: Nemám svedomie kritizovať učiteľov

Učebnice nebudú v Kalifornii, možno ani u nás

Čo je hlavnou úlohou školy?

Orol pamírsky

INEKO: Učitelia dostali viac slobody, chýbajú im však učebnice

Dávid Králik: Neschopný učiteľ nech má len základný plat

Aký je Váš názor na zmeny v slovnom hodnotení? Napíšte ministrovi!

Reakcie učiteľov na národnú učebnicu

Ján Mikolaj: Chcem školy zmeniť

Nebezpečné spoločenstvá, rodina, škola a štát (seminár)

Protimonopolný úrad, nevadí ti ministerstvo školstva?

Martin Mojžiš: Učebnica má zaujať najmä učiteľov

Václav Klaus ml.: Netešte sa na reformu

Videokomentár Anny Gottweisovej k reforme a školstvu

Čítanie na Slovensku

Prvý (druhý) september

Web portál FYZIKUS

Prečo som tak skoro alergická na slovo reforma?

Edičná politika plná pochybností

Čakanie na reformu školstva

Veľa kriku pre nič?

Chonchanó baró

Skvelý nástroj

Informačné technológie

Školská reforma odklepnutá

Plochá Zem

Učebnice

Slaná voda

Ako (ne)učiť literatúru

Mastný chlieb

Kompetencie

Čo všeličo by sa dalo...

Ako reformovali Česi

Rozumná reforma

Čo s nedobrou reformou?

Všetko naopak

Ťažká reforma

Akože reforma

Posadnutosť kompetenciami

Diskusia o reforme? Niet času

Reforma zn. chaos

Školská reforma

Čulý Mikolaj

Reforma vzdelávania alebo kozmetická úprava školstva

Branislav Pupala: Škola nemôže riešiť problémy sveta

Šlabikár – najčítanejšia kniha

K Návrhu koncepcie vyučovania cudzích jazykov v základných a stredných školách

Učiť piatakov základom ekonómie

Ohrozená veda

Na kvalite nezáleží?

Základný či aplikovaný výskum?

Môžete ma citovať!

Čítanie sa učí ako spartakiáda

Odvahu školám

Kolobeh školských reforiem

Hranice školskej revolúcie

Domino reformy vzdelávania - ako ďalej?

Príbeh školského zákona

Školský zákon a politická elita

S obavami za

Šanca na rozbeh

Korešpondenčné semináre