Výzva rodičov a učiteľov poslancom NR SR a ministrovi školstva, vedy, výskumu a športu SR

16.6.2015 | Admin | Nielen o škole


Nedajme sa ogabať!


My, rodičia a učitelia detí v školách a školských zariadeniach na Slovensku, vyzývame poslankyne a poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, aby neschválili zmenu zákona č. 596/2003 o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, ktorá by zriaďovateľom škôl a školských zariadení poskytla pri voľbe riaditeľa právo veta. Takáto právna úprava by rodičov a učiteľov obrala nielen o možnosť rozhodovať o budúcnosti škôl, ale i o dôležitý demokratický výdobytok zmien v školstve po roku 1989.


Sme za to, aby sa kompetencie rád škôl, v ktorých majú zastúpenie rodičia, učitelia i zriaďovateľ, skôr rozširovali než zužovali. Vyzývame Vás preto, aby ste podporili iba tie návrhy, ktoré vzídu zo širokého celospoločenského konsenzu.


Pripomíname, že proti udeleniu práva veta zriaďovateľom pri voľbe riaditeľa školy sa v pripomienkovom konaní vyjadrili aj Generálna prokuratúra SR, Úrad vlády SR, Ministerstvo vnútra SR, Ministerstvo financií SR, Slovenská komora učiteľov, Nové školské odbory, Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku, Asociácia riaditeľov štátnych gymnázií SR, Združenie základných škôl Slovenska, Asociácia stredných odborných škôl Slovenska, Nové školstvo a ďalší.


Právo veta pre zriaďovateľov presadzujú len SK8, ZMOS a predseda vlády SR, pričom nevychádzajú zo žiadnych analýz súčasného stavu a okrem posilnenia mocenských ambícií zriaďovateľov nepredložili relevantné argumenty.


Vyzývame preto ministra školstva Juraja Draxlera, aby v prípade, že v druhom čítaní bude schválený pozmeňujúci návrh, ktorý nad rámec predloženého návrhu ešte viac zhorší postavenie školskej samosprávy, stiahol návrh zákona ako celok pred tretím čítaním z parlamentu. Žiadame ho týmto, aby sa k našej výzve verejne vyjadril ešte pred prerokovaním návrhu zákona v parlamente.


Zásadne odmietame, aby zástupcovia zriaďovateľov škôl, čiže starostovia, predsedovia samosprávnych krajov a prednostovia okresných úradov, získali právo vetovať návrh rady školy na riaditeľa, ktorý vzišiel z výberového konania. Navrhovaná úprava povedie k politizácii školstva, mnoho schopných ľudí stratí motiváciu kandidovať za riaditeľa a vytvorí sa priestor pre korupciu, klientelizmus a rodinkárstvo.


Nenechajme sa obrať o základné právo rozhodovať o budúcnosti a smerovaní našich škôl!


Pozn.: Výzvu s podpismi predložíme ministrovi školstva a poslancom NR SR, v prípade schválenia pozmeneného znenia zákona aj prezidentovi SR ako podklad pri rozhodovaní, či zákon vráti do NR SR. V prípade vrátenia zákona prezidentom späť do parlamentu opätovne predložíme výzvu s podpismi ministrovi školstva a poslankyniam a poslancom NR SR.


Pripojte sa i vy k tejto výzve na portáli change|net.sk.Signatári:
Branislav Kočan, učiteľ a rodič
Michal Hvorecký, rodič
Zuzana Zimenová, rodič
Mária Barancová, učiteľka a rodič
Zuzana Wienk, podporovateľka
Jana Žitňanská, rodič
Vladimír Crmoman, učiteľ a rodič
Oto Žarnay, podporovateľ
Vladimír Suchodolinský, rodič
Juraj Hipš, podporovateľ
Ondrej Dostál, rodič
Dana Spurná, rodič
Ondrej Kalamár, rodič
Juraj Smatana, učiteľ a rodič
Soňa Puterková, učiteľka a rodič
Mária Peťová, učiteľka a rodič
Veronika Čukášová, rodič
Marek Čukáš, rodič
Lucia Porubčanská, učiteľka a rodič
Ivan Mirga, rodič
Andrea Benková, učiteľka a rodič
Miroslav Sopko, učiteľ a rodič
Peter Švec, rodič
Anna Chlupíková, učiteľka a rodič
Ján Papuga, učiteľ
Jana Kontúrová, učiteľ a rodič
Juraj Jonák, učiteľ a rodič
Jana Brigantová, učiteľka a rodič
Dagmar Kolevová, učiteľka a rodič
Mária Kondelčíková, učiteľka a rodič
Danka Jarabová, učiteľka a rodič
Ľuboš Lukáč, učiteľ
Katarína Kalašová, učiteľ a rodič
Edita Pláteníková, učiteľka
Anna Gernátová, učiteľka a rodičSúvisiace informácie:


Výzva rodičov a učiteľov poslancom NR SR a ministrovi školstva, vedy, výskumu a športu SR


Hromadná pripomienka na portáli changenet.sk


Iniciátori hromadnej pripomienky proti okliešteniu školskej samosprávy sa obracajú na rady škôl a obecné zastupiteľstvá (vrátane vzorových textov vyjadrenia nesúhlasu so zámerom ministerstva školstva)


Pripomienkové konanie končí, ale aktivity proti okliešteniu školskej samosprávy pokračujú

Nielen o škole

Webinár: Výhody a riziká domáceho vzdelávania

Koalícia pre deti Slovensko považuje necitlivé vykonávanie súdnych rozhodnutí v prípadoch odoberania detí za neakceptovateľné

Výzva rodičov a učiteľov poslancom NR SR a ministrovi školstva, vedy, výskumu a športu SR

Školská samospráva je naďalej v ohrození

Pripomienkové konanie končí, ale aktivity proti okliešteniu školskej samosprávy pokračujú

Iniciátori hromadnej pripomienky proti okliešteniu školskej samosprávy sa obracajú na rady škôl a obecné zastupiteľstvá

Škola bez kried

Rebríček kvality vzdelávania Pearson

O využití projektu Khan Academy v prostredí bežných škôl

Ján Macek: Vytáča ma pasivita kolegýň, mám jej plné zuby

Čo bude formovať podobu vzdelávania?

Pedagógovia sa obávajú, že bude ešte horšie

Pripomienky učiteľov k správe o stave školstva

Učiteľ a zázraky na počkanie

Biela vrana v školstve

Je Čaplovič blbý, alebo nie?

O správe učiteľov o situácii v školstve

Niekoľko postrehov k situácii v slovenskom školstve

Infovek 2 je pomalý, predražený a už ho v škole nechceme

Josef Widmer: Nové modely pre náročné povolania

Infografika: There is No Homework In Finland

Vladimír Urban: Čím je škola slabšia, tým sú lepšie známky

Otvorený list kritizuje šírenie waldorfu

Martin Mojžiš: Problémom našich škôl nie je málo softvéru, ale veľa nudy

Koniec Planéty vedomostí

Martin Mojžiš kritizuje Planétu vedomostí

Lampa: Čo učíme naše deti?

Politické anestetikum PISA

Školstvo potrebuje víziu

Ministerstvo školstva nerobí správne kroky

Vratké nohy povinnej angličtiny

Netrápme deti angličtinou

Martin Kríž: Školy budú mať iba toľko slobody, koľko si jej vezmú

Kto zarába na učebniciach

Ministerstvo školstva nesleduje experimenty na školách

Učebnice budú meškať mesiace

Máme školstvo, aké si zaslúžime

Školská reforma je Potemkinova dedina

Rok s Mikolajovou reformou

OECD: Učitelia sú málo motivovaní

Vladimír Burjan: Nemám svedomie kritizovať učiteľov

Učebnice nebudú v Kalifornii, možno ani u nás

Čo je hlavnou úlohou školy?

Orol pamírsky

INEKO: Učitelia dostali viac slobody, chýbajú im však učebnice

Dávid Králik: Neschopný učiteľ nech má len základný plat

Aký je Váš názor na zmeny v slovnom hodnotení? Napíšte ministrovi!

Reakcie učiteľov na národnú učebnicu

Ján Mikolaj: Chcem školy zmeniť

Nebezpečné spoločenstvá, rodina, škola a štát (seminár)

Protimonopolný úrad, nevadí ti ministerstvo školstva?

Martin Mojžiš: Učebnica má zaujať najmä učiteľov

Václav Klaus ml.: Netešte sa na reformu

Videokomentár Anny Gottweisovej k reforme a školstvu

Čítanie na Slovensku

Prvý (druhý) september

Web portál FYZIKUS

Prečo som tak skoro alergická na slovo reforma?

Edičná politika plná pochybností

Čakanie na reformu školstva

Veľa kriku pre nič?

Chonchanó baró

Skvelý nástroj

Informačné technológie

Školská reforma odklepnutá

Plochá Zem

Učebnice

Slaná voda

Ako (ne)učiť literatúru

Mastný chlieb

Kompetencie

Čo všeličo by sa dalo...

Ako reformovali Česi

Rozumná reforma

Čo s nedobrou reformou?

Všetko naopak

Ťažká reforma

Akože reforma

Posadnutosť kompetenciami

Diskusia o reforme? Niet času

Reforma zn. chaos

Školská reforma

Čulý Mikolaj

Reforma vzdelávania alebo kozmetická úprava školstva

Branislav Pupala: Škola nemôže riešiť problémy sveta

Šlabikár – najčítanejšia kniha

K Návrhu koncepcie vyučovania cudzích jazykov v základných a stredných školách

Učiť piatakov základom ekonómie

Ohrozená veda

Na kvalite nezáleží?

Základný či aplikovaný výskum?

Môžete ma citovať!

Čítanie sa učí ako spartakiáda

Odvahu školám

Kolobeh školských reforiem

Hranice školskej revolúcie

Domino reformy vzdelávania - ako ďalej?

Príbeh školského zákona

Školský zákon a politická elita

S obavami za

Šanca na rozbeh

Korešpondenčné semináre