Ministerstvo školstva nesleduje experimenty na školách

21.10.2009 | Zuzana Humajová | Nielen o škole

Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika (KI) žiadal ministerstvo školstva o sprístupnenie informácií o alternatívnych programoch, ktoré sa realizujú na základných školách. Z odpovede ministerstva školstva vplynulo, že nevedie ani len základnú evidenciu o experimentoch, ktoré samo povolilo.

Úlohou ministerstva školstva je proces overovania inovácií pozorne sledovať, korigovať a vyhodnocovať, ako o tom hovorí príslušný paragraf o experimentálnom overovaní v novom školskom zákone, predtým vyhláška ministerstva školstva. Výsledky úspešných projektov by mal rezort následne sprostredkovať ďalším učiteľom, aby z nich mohli čerpať inšpiráciu. Iné opodstatnenie tento nástroj štátnej kontroly inovácií nemá. Pýtali sme sa preto kompetentných na výsledky experimentálne overovaných projektov, ktoré boli ministerstvom školstva zaradené do experimentálneho overovania v rokoch 1995 – 2009. Odpoveď ministerstva školstva bola zarážajúca – nielenže nevie, ktoré projekty sú úspešné, nevie ani len to, koľko a aké projekty na školách vôbec povolilo a v akej fáze realizácie sa práve nachádzajú.

Na našu žiadosť sprístupniť zoznam projektov v experimentálnom overovaní nám ministerstvo školstva odpovedalo tak, že žiadosti vyhovieť nemôže, lebo taký zoznam vôbec nemá. Keď sme si pýtali priebežné hodnotiace správy všetkých realizovaných projektov a záverečné hodnotiace správy už ukončených projektov, ministerstvo školstva odpovedalo rovnako – nič z toho zverejniť nemôže, keďže nemá ani len základný prehľad o tom, aké experimenty sa na školách realizujú. Počet škôl, mená garantov projektov, doba experimentálneho overovania – nič z toho nie je na ministerstve školstva systematicky evidované. Zodpovední na naše otázky odpovedali jednou vetou: „Ministerstvo školstva SR ako povinná osoba zoznam všetkých návrhov na experimentálne overovanie na základných školách, ktoré boli schválené Ministerstvom školstva SR v rokoch 1995-2009 v zmysle platnej legislatívy, nemá k dispozícii“.

Vyšlo najavo, že nielen minister Mikolaj, ale žiaden z „porevolučných“ ministrov školstva nespravil poriadok v tom, čo mohlo slúžiť ako reálny hnací motor modernizácie školského systému. Dlhoročné snahy niekoľkých učiteľov aspoň po troške vnášať nové trendy do slovenského školského systému tak vyšli úplne nazmar. Rezort školstva spustil obsahovú reformu, v rámci ktorej rozhadzuje financie na horúcou ihlou šité inovácie, no zároveň ignoruje dobré výsledky z už overených experimentov . To je výsmech všetkým, ktorí sa roky úprimne snažia o zmenu.

Odpoveď ministerstva školstva je zároveň výsmechom aj rodičom, ktorí sa zotrvačne spoliehajú na to, že všetky alternatívne školy sú pod prísnym dohľadom štátu a každá, ktorá je riadne zaradená do siete škôl, prešla jeho kontrolným sitom, a teda je v nej všetko v poriadku. Teraz vidno, že takto to nefunguje. Štát nemá pod kontrolou absolútne nič. Nesnaží sa ani len predstierať, že vo veci kontroly kvality vzdelávania premyslene koná. Pri prípadných problémoch teda rodičia zbytočne čakajú, že kompetentne rozhodne.

Zodpovednosť zabezpečiť deťom čo najkvalitnejšie vzdelanie dnes leží na pleciach rodičov, keďže majú právo vybrať si školu, ktorá ich dieťaťu najviac vyhovuje. Chybou je, že na slobodné rozhodovanie o budúcnosti svojich detí nemajú dostatok informácii a transparentné vzdelávacie prostredie. „Zreformovaný“ školský systém im nedokáže zabezpečiť ani len to.

Zuzana Humajová
Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika

V Bratislave dňa 21. októbra 2009


Viac k tejto téme odznie na diskusnom konzervatívnom klube, ktorý na tému Aká je budúcnosť waldorfských škôl na Slovensku? Pohľad do zákulisia experimentálneho overovania alternatívneho vzdelávania organizuje KI dňa 22. októbra 2009 (štvrtok) od 17.00 hod. v Pálffyho paláci v Bratislave. Pozvánku nájdete tu.Súvisiace výstupy:

12. október 2009

Konzervatívne listy: Branislav Pupala: Absurdné divadlo v alternatívnych školách

21. október 2009

KIosk: Zuzana Humajová: Načo nám je ministerstvo školstva?

Nielen o škole

Webinár: Výhody a riziká domáceho vzdelávania

Koalícia pre deti Slovensko považuje necitlivé vykonávanie súdnych rozhodnutí v prípadoch odoberania detí za neakceptovateľné

Výzva rodičov a učiteľov poslancom NR SR a ministrovi školstva, vedy, výskumu a športu SR

Školská samospráva je naďalej v ohrození

Pripomienkové konanie končí, ale aktivity proti okliešteniu školskej samosprávy pokračujú

Iniciátori hromadnej pripomienky proti okliešteniu školskej samosprávy sa obracajú na rady škôl a obecné zastupiteľstvá

Škola bez kried

Rebríček kvality vzdelávania Pearson

O využití projektu Khan Academy v prostredí bežných škôl

Ján Macek: Vytáča ma pasivita kolegýň, mám jej plné zuby

Čo bude formovať podobu vzdelávania?

Pedagógovia sa obávajú, že bude ešte horšie

Pripomienky učiteľov k správe o stave školstva

Učiteľ a zázraky na počkanie

Biela vrana v školstve

Je Čaplovič blbý, alebo nie?

O správe učiteľov o situácii v školstve

Niekoľko postrehov k situácii v slovenskom školstve

Infovek 2 je pomalý, predražený a už ho v škole nechceme

Josef Widmer: Nové modely pre náročné povolania

Infografika: There is No Homework In Finland

Vladimír Urban: Čím je škola slabšia, tým sú lepšie známky

Otvorený list kritizuje šírenie waldorfu

Martin Mojžiš: Problémom našich škôl nie je málo softvéru, ale veľa nudy

Koniec Planéty vedomostí

Martin Mojžiš kritizuje Planétu vedomostí

Lampa: Čo učíme naše deti?

Politické anestetikum PISA

Školstvo potrebuje víziu

Ministerstvo školstva nerobí správne kroky

Vratké nohy povinnej angličtiny

Netrápme deti angličtinou

Martin Kríž: Školy budú mať iba toľko slobody, koľko si jej vezmú

Kto zarába na učebniciach

Ministerstvo školstva nesleduje experimenty na školách

Učebnice budú meškať mesiace

Máme školstvo, aké si zaslúžime

Školská reforma je Potemkinova dedina

Rok s Mikolajovou reformou

OECD: Učitelia sú málo motivovaní

Vladimír Burjan: Nemám svedomie kritizovať učiteľov

Učebnice nebudú v Kalifornii, možno ani u nás

Čo je hlavnou úlohou školy?

Orol pamírsky

INEKO: Učitelia dostali viac slobody, chýbajú im však učebnice

Dávid Králik: Neschopný učiteľ nech má len základný plat

Aký je Váš názor na zmeny v slovnom hodnotení? Napíšte ministrovi!

Reakcie učiteľov na národnú učebnicu

Ján Mikolaj: Chcem školy zmeniť

Nebezpečné spoločenstvá, rodina, škola a štát (seminár)

Protimonopolný úrad, nevadí ti ministerstvo školstva?

Martin Mojžiš: Učebnica má zaujať najmä učiteľov

Václav Klaus ml.: Netešte sa na reformu

Videokomentár Anny Gottweisovej k reforme a školstvu

Čítanie na Slovensku

Prvý (druhý) september

Web portál FYZIKUS

Prečo som tak skoro alergická na slovo reforma?

Edičná politika plná pochybností

Čakanie na reformu školstva

Veľa kriku pre nič?

Chonchanó baró

Skvelý nástroj

Informačné technológie

Školská reforma odklepnutá

Plochá Zem

Učebnice

Slaná voda

Ako (ne)učiť literatúru

Mastný chlieb

Kompetencie

Čo všeličo by sa dalo...

Ako reformovali Česi

Rozumná reforma

Čo s nedobrou reformou?

Všetko naopak

Ťažká reforma

Akože reforma

Posadnutosť kompetenciami

Diskusia o reforme? Niet času

Reforma zn. chaos

Školská reforma

Čulý Mikolaj

Reforma vzdelávania alebo kozmetická úprava školstva

Branislav Pupala: Škola nemôže riešiť problémy sveta

Šlabikár – najčítanejšia kniha

K Návrhu koncepcie vyučovania cudzích jazykov v základných a stredných školách

Učiť piatakov základom ekonómie

Ohrozená veda

Na kvalite nezáleží?

Základný či aplikovaný výskum?

Môžete ma citovať!

Čítanie sa učí ako spartakiáda

Odvahu školám

Kolobeh školských reforiem

Hranice školskej revolúcie

Domino reformy vzdelávania - ako ďalej?

Príbeh školského zákona

Školský zákon a politická elita

S obavami za

Šanca na rozbeh

Korešpondenčné semináre