Odvahu školám

8.1.2007 | Martin Kríž | Nielen o škole

V apríli roku 2004 som odchádzal zo skalického gymnázia do Štátneho pedagogického ústavu so zmiešanými pocitmi. Od študentov, s ktorými som bol rád, od práce, ktorú som chcel robiť.

Odchádzal som však na pokraji vyhorenia, znechutený systémom, ktorý prekrútil zmysel učiteľského povolania. Štátny pedagogický ústav som si vybral preto, lebo som bol presvedčený, že odtiaľ budem môcť ovplyvniť systém. Odišiel som s tým, že sa za katedru raz vrátim – ale už do lepšieho systému. Túžil som mať slobodu v tvorbe vzdelávacieho programu a v metódach, ktorými ho budem realizovať. Slobodu, ktorá so sebou prináša zodpovednosť. Správnu zodpovednosť, ktorá je výzvou pre muža na svojom mieste – zodpovednosť za svoju prácu a za svojich študentov, nie administratívnu zodpovednosť za správne vypísané kolónky v triednej knihe.

Bola to naivná predstava a za normálnych okolností by moje pôsobenie na ŠPÚ bolo asi o niečom úplne inom. Normálne okolnosti však nenastali. Námestník riaditeľa ŠPÚ Pavol Černek ma napriek všetkému riziku ako úplne neznámeho človeka pozval do tímu riešiteľov projektu, ktorý de facto odštartoval zásadnú zmenu obsahu ametód vzdelávania na strednej škole. Tento rok sa kruh uzavrel. Nový model tvorby obsahu vzdelávania je pripravený a ja som v septembri nastúpil ako učiteľ na bilingválnom gymnáziu, kde môžem vďaka pochopeniu manažmentu začať prakticky realizovať všetko, čo som predchádzajúce dva roky pripravoval.

Ešte to nie je celkom ono. Ešte stále to nerobím s podporou systému. Systém ešte takýto prístup programovo nepodporuje, už ho však dokáže tolerovať.

Prečo je to tak? Pretože minister Fronc príliš neskoro pochopil, akú reformu potrebuje „malé“ školstvo. Príliš neskoro zveril prípravu zákona ľuďom, ktorí skutočne dokážu narysovať reformu – a práve preto ten zákon príliš neskoro predložil. Je to tak aj preto, lebo v rezorte školstva sú na viacerých dôležitých postoch ľudia, ktorí sa boja dať slobodu a zodpovednosť učiteľom a školám. Namiesto pomoci ponúkajú „podporu“ vo forme záväzných usmernení a výnimiek. V rezorte školstva máme systém, v ktorom síce na všetko potrebujete súhlas rezortných inštitúcií, rezort však nedokáže účinne kontrolovať plošné dodržiavanie predpisov. Čaká sa na odvážlivca, ktorý určí minimálne, ale jasné pravidlá a jasné požiadavky a bude trvať na ich rešpektovaní. Pravidlá, ktoré budú nastavené tak, aby ponechali dostatočný priestor slobode žiaka, rodiča, učiteľa a školy. Ten odvážlivec však bude musieť počítať aj s tým, že ešte stále tu nie je prevaha učiteľov, ktorí by po slobode a zodpovednosti túžili.

Napriek tomu sa zdá, že už je dosť takých, ktorí svoju slobodu napriek všetkým ťažkostiam príjmu ako výzvu, s ktorou stojí za to sa popasovať. Ak rezort školstva bude namiesto príkazov ponúkať radu a namiesto usmernení návrhy a ukážky dobrých riešení, bude tých odvážlivcov čoraz viac. Želanie do roku 2007? Žiakom, učiteľom, ministrovi a jeho mužom najmä veľa odvahy k slobode a zodpovednosti.

Autor je učiteľ na bilingválnom gymnáziu C. S. Lewisa v Bratislave, koordinátor projektu kurikulárnej transformácie v ŠPÚ a spolupracovník Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika

Článok bol publikovaný v týždenníku .týždeň 51/2006 dňa 18. decembra 2006.

Nielen o škole

Webinár: Výhody a riziká domáceho vzdelávania

Koalícia pre deti Slovensko považuje necitlivé vykonávanie súdnych rozhodnutí v prípadoch odoberania detí za neakceptovateľné

Výzva rodičov a učiteľov poslancom NR SR a ministrovi školstva, vedy, výskumu a športu SR

Školská samospráva je naďalej v ohrození

Pripomienkové konanie končí, ale aktivity proti okliešteniu školskej samosprávy pokračujú

Iniciátori hromadnej pripomienky proti okliešteniu školskej samosprávy sa obracajú na rady škôl a obecné zastupiteľstvá

Škola bez kried

Rebríček kvality vzdelávania Pearson

O využití projektu Khan Academy v prostredí bežných škôl

Ján Macek: Vytáča ma pasivita kolegýň, mám jej plné zuby

Čo bude formovať podobu vzdelávania?

Pedagógovia sa obávajú, že bude ešte horšie

Pripomienky učiteľov k správe o stave školstva

Učiteľ a zázraky na počkanie

Biela vrana v školstve

Je Čaplovič blbý, alebo nie?

O správe učiteľov o situácii v školstve

Niekoľko postrehov k situácii v slovenskom školstve

Infovek 2 je pomalý, predražený a už ho v škole nechceme

Josef Widmer: Nové modely pre náročné povolania

Infografika: There is No Homework In Finland

Vladimír Urban: Čím je škola slabšia, tým sú lepšie známky

Otvorený list kritizuje šírenie waldorfu

Martin Mojžiš: Problémom našich škôl nie je málo softvéru, ale veľa nudy

Koniec Planéty vedomostí

Martin Mojžiš kritizuje Planétu vedomostí

Lampa: Čo učíme naše deti?

Politické anestetikum PISA

Školstvo potrebuje víziu

Ministerstvo školstva nerobí správne kroky

Vratké nohy povinnej angličtiny

Netrápme deti angličtinou

Martin Kríž: Školy budú mať iba toľko slobody, koľko si jej vezmú

Kto zarába na učebniciach

Ministerstvo školstva nesleduje experimenty na školách

Učebnice budú meškať mesiace

Máme školstvo, aké si zaslúžime

Školská reforma je Potemkinova dedina

Rok s Mikolajovou reformou

OECD: Učitelia sú málo motivovaní

Vladimír Burjan: Nemám svedomie kritizovať učiteľov

Učebnice nebudú v Kalifornii, možno ani u nás

Čo je hlavnou úlohou školy?

Orol pamírsky

INEKO: Učitelia dostali viac slobody, chýbajú im však učebnice

Dávid Králik: Neschopný učiteľ nech má len základný plat

Aký je Váš názor na zmeny v slovnom hodnotení? Napíšte ministrovi!

Reakcie učiteľov na národnú učebnicu

Ján Mikolaj: Chcem školy zmeniť

Nebezpečné spoločenstvá, rodina, škola a štát (seminár)

Protimonopolný úrad, nevadí ti ministerstvo školstva?

Martin Mojžiš: Učebnica má zaujať najmä učiteľov

Václav Klaus ml.: Netešte sa na reformu

Videokomentár Anny Gottweisovej k reforme a školstvu

Čítanie na Slovensku

Prvý (druhý) september

Web portál FYZIKUS

Prečo som tak skoro alergická na slovo reforma?

Edičná politika plná pochybností

Čakanie na reformu školstva

Veľa kriku pre nič?

Chonchanó baró

Skvelý nástroj

Informačné technológie

Školská reforma odklepnutá

Plochá Zem

Učebnice

Slaná voda

Ako (ne)učiť literatúru

Mastný chlieb

Kompetencie

Čo všeličo by sa dalo...

Ako reformovali Česi

Rozumná reforma

Čo s nedobrou reformou?

Všetko naopak

Ťažká reforma

Akože reforma

Posadnutosť kompetenciami

Diskusia o reforme? Niet času

Reforma zn. chaos

Školská reforma

Čulý Mikolaj

Reforma vzdelávania alebo kozmetická úprava školstva

Branislav Pupala: Škola nemôže riešiť problémy sveta

Šlabikár – najčítanejšia kniha

K Návrhu koncepcie vyučovania cudzích jazykov v základných a stredných školách

Učiť piatakov základom ekonómie

Ohrozená veda

Na kvalite nezáleží?

Základný či aplikovaný výskum?

Môžete ma citovať!

Čítanie sa učí ako spartakiáda

Odvahu školám

Kolobeh školských reforiem

Hranice školskej revolúcie

Domino reformy vzdelávania - ako ďalej?

Príbeh školského zákona

Školský zákon a politická elita

S obavami za

Šanca na rozbeh

Korešpondenčné semináre