Kompetencie

12.5.2008 | Martin Mojžiš | Nielen o škole

Prídavné mená kompetentný a nekompetentný mali v slovenčine až donedávna zvláštne postavenie. Zvláštne na nich bolo to, že napriek gramatike nebolo jedno opakom druhého. Kompetentný znamenalo mať právomoc, nekompetentný znamenalo nemať schopnosť.

Podstatné meno kompetencia malo až donedávna význam v zhode s prídavným menom kompetentný, čiže znamenalo niečo ako právomoc. V poslednom čase sa však, najmä v školstve, udomácnil aj druhý význam tohto slova, a to opak neschopnosti – čiže schopnosť.

Väčšina ľudí však nie je zvyknutá na tento druhý význam slova kompetencia a to trochu komplikuje komunikáciu medzi pedagogickou obcou a zvyškom sveta. V skutočnosti nie je komunikácia ideálna ani v rámci pedagogickej obce. Dôvodom je, že ani tam nepanuje jasná zhoda v otázke, čo presne tie kompetencie vlastne sú. Tak sa to rieši vymenovaním nejakých základných kompetencií, ktoré sa nazvú kľúčovými a ktoré sa potom rozvetvujú na špecifickejšie kompetencie, až z toho nakoniec môže vzniknúť obrovský a neprehľadný systém s desiatkami až stovkami kompetencií. A nielen jeden, takých systémov môže vzniknúť niekoľko. A nielen môže, ale aj vzniklo.

Bez ohľadu na tieto komunikačné ťažkosti, je slovo kompetencia v zmysle schopnosti, zručnosti či spôsobilosti intuitívne celkom jasné a zrozumiteľné, a rovnako jasné a zrozumiteľné je, že reforma školstva by mala vo veľkej miere (nie však úplne) presunúť dôraz z vedomostí na kompetencie.

Ako z tohto pohľadu vyzerá pripravovaná mikolajená reforma? Pred týždňom sme na tomto mieste písali, že nie sú vypracované nijaké konkrétne štátne vzdelávacie programy. V čase uzávierky minulého čísla sa na stránke Štátneho pedagogického ústavu (http://www.statpedu.sk/) objavili takéto programy. Kompetencií majú, najmä vo všeobecných častiach, plnú hubu. Ako to však myslia v skutočnosti, je jasné z osnov uvedených v prílohe. Odporúčam pozrieť si napríklad osnovy chémie pre prvý ročník gymnázií. Ale upozorňujem, že je to čítanie len pre silné povahy a rozhodne nevhodné pre deti do šestnásť rokov.

Článok bol uverejnený v týždenníku .týždeň 19/2008 dňa 5. mája 2008.

Nielen o škole

Webinár: Výhody a riziká domáceho vzdelávania

Koalícia pre deti Slovensko považuje necitlivé vykonávanie súdnych rozhodnutí v prípadoch odoberania detí za neakceptovateľné

Výzva rodičov a učiteľov poslancom NR SR a ministrovi školstva, vedy, výskumu a športu SR

Školská samospráva je naďalej v ohrození

Pripomienkové konanie končí, ale aktivity proti okliešteniu školskej samosprávy pokračujú

Iniciátori hromadnej pripomienky proti okliešteniu školskej samosprávy sa obracajú na rady škôl a obecné zastupiteľstvá

Škola bez kried

Rebríček kvality vzdelávania Pearson

O využití projektu Khan Academy v prostredí bežných škôl

Ján Macek: Vytáča ma pasivita kolegýň, mám jej plné zuby

Čo bude formovať podobu vzdelávania?

Pedagógovia sa obávajú, že bude ešte horšie

Pripomienky učiteľov k správe o stave školstva

Učiteľ a zázraky na počkanie

Biela vrana v školstve

Je Čaplovič blbý, alebo nie?

O správe učiteľov o situácii v školstve

Niekoľko postrehov k situácii v slovenskom školstve

Infovek 2 je pomalý, predražený a už ho v škole nechceme

Josef Widmer: Nové modely pre náročné povolania

Infografika: There is No Homework In Finland

Vladimír Urban: Čím je škola slabšia, tým sú lepšie známky

Otvorený list kritizuje šírenie waldorfu

Martin Mojžiš: Problémom našich škôl nie je málo softvéru, ale veľa nudy

Koniec Planéty vedomostí

Martin Mojžiš kritizuje Planétu vedomostí

Lampa: Čo učíme naše deti?

Politické anestetikum PISA

Školstvo potrebuje víziu

Ministerstvo školstva nerobí správne kroky

Vratké nohy povinnej angličtiny

Netrápme deti angličtinou

Martin Kríž: Školy budú mať iba toľko slobody, koľko si jej vezmú

Kto zarába na učebniciach

Ministerstvo školstva nesleduje experimenty na školách

Učebnice budú meškať mesiace

Máme školstvo, aké si zaslúžime

Školská reforma je Potemkinova dedina

Rok s Mikolajovou reformou

OECD: Učitelia sú málo motivovaní

Vladimír Burjan: Nemám svedomie kritizovať učiteľov

Učebnice nebudú v Kalifornii, možno ani u nás

Čo je hlavnou úlohou školy?

Orol pamírsky

INEKO: Učitelia dostali viac slobody, chýbajú im však učebnice

Dávid Králik: Neschopný učiteľ nech má len základný plat

Aký je Váš názor na zmeny v slovnom hodnotení? Napíšte ministrovi!

Reakcie učiteľov na národnú učebnicu

Ján Mikolaj: Chcem školy zmeniť

Nebezpečné spoločenstvá, rodina, škola a štát (seminár)

Protimonopolný úrad, nevadí ti ministerstvo školstva?

Martin Mojžiš: Učebnica má zaujať najmä učiteľov

Václav Klaus ml.: Netešte sa na reformu

Videokomentár Anny Gottweisovej k reforme a školstvu

Čítanie na Slovensku

Prvý (druhý) september

Web portál FYZIKUS

Prečo som tak skoro alergická na slovo reforma?

Edičná politika plná pochybností

Čakanie na reformu školstva

Veľa kriku pre nič?

Chonchanó baró

Skvelý nástroj

Informačné technológie

Školská reforma odklepnutá

Plochá Zem

Učebnice

Slaná voda

Ako (ne)učiť literatúru

Mastný chlieb

Kompetencie

Čo všeličo by sa dalo...

Ako reformovali Česi

Rozumná reforma

Čo s nedobrou reformou?

Všetko naopak

Ťažká reforma

Akože reforma

Posadnutosť kompetenciami

Diskusia o reforme? Niet času

Reforma zn. chaos

Školská reforma

Čulý Mikolaj

Reforma vzdelávania alebo kozmetická úprava školstva

Branislav Pupala: Škola nemôže riešiť problémy sveta

Šlabikár – najčítanejšia kniha

K Návrhu koncepcie vyučovania cudzích jazykov v základných a stredných školách

Učiť piatakov základom ekonómie

Ohrozená veda

Na kvalite nezáleží?

Základný či aplikovaný výskum?

Môžete ma citovať!

Čítanie sa učí ako spartakiáda

Odvahu školám

Kolobeh školských reforiem

Hranice školskej revolúcie

Domino reformy vzdelávania - ako ďalej?

Príbeh školského zákona

Školský zákon a politická elita

S obavami za

Šanca na rozbeh

Korešpondenčné semináre