S obavami za

6.3.2006 | Eva Čobejová | Nielen o škole

ImageTvorcovia nového školského zákona pozvali minulý týždeň na verejnú diskusiu ľudí zo škôl, pedagogických fakúlt či odborných ústavov. Salón v bratislavskom Zichyho paláci bol plný. Na dvojhodinovú diskusiu pricestovali ľudia z celého Slovenska. V sále bolo cítiť vážnosť chvíle – na stole je hotový návrh reformy vzdelávania, na ktorý sa čakalo pätnásť rokov. Diskusiu uviedol poslanec Martin Fronc. Zdôraznil, že je to občiansky zákon a netreba ho podozrievať, že v ňom presadzuje záujmy cirkevného školstva. „Tento zákon odmieta koncepciu jednotnej školy, chceme rozmanité školy,“ zdôraznil. Aj to, že zákon prinesie slobodu pre školy, učiteľov, žiakov i rodičov. „Potrebujeme mladú generáciu učiteľov,“ prednášal Fronc v sále, kde dominovali ľudia strednej a staršej generácie. Na ich tvárach bolo zreteľne vidieť obavy. Diskusie, ktoré sa na tému reformy viedli už predtým, vyzneli zväčša proti nej. Aj posledná diskusia bola kritická, pretože takmer každý diskutujúci si bránil svoju oblasť záujmu. Zástupcovia umeleckých škôl sa bránili tomu, prečo ich školy vypadli zo zákona. Pedagógovia špecializovaní na postihnuté deti chceli prepracovať zákon v tejto oblasti, zástupcovia rodičovských združení chceli väčšie práva pre rodičov, docenti z pedagogických škôl chceli vedieť, čo budú učiť. Viacerí diskutujúci len predvádzali svoje vedomosti či znalosť smerníc Európskej únie.

Priveľa partikulárnych záujmov sa naraz skrížilo v diskusii, kde sa potom strácal zmysel reformy. Najzaujímavejšou bola napokon asi otázka Matúša Pošvanca z Nadácie F. A. Hayeka, či v rámcovom vzdelávacom programe bude napísané, že žiak musí zvládnuť kotúľ vpred, alebo tam bude iba to, že má mať základnú pohybovú zdatnosť. Martin Kríž zo združenia Reforma školstva odpovedal, že správne by tam mala byť iba tá zdatnosť, ale nebude ľahké dosiahnuť, aby tam ten kotúľ nebol. V tejto bizarnosti je naozaj podstata reformy. Pre všetkých reformátorov bývajú zväčša takéto diskusie deprimujúce, pretože málokto dokáže vnímať reformu ako presadenie princípu a všeobecných zásad. Ale napriek všetkému z tej piatkovej diskusie, ktorá sa občas rozplývala do druhoradostí, napokon predsa bolo cítiť, že reforma školstva nie je bez šancí. Aj pedagogická obec už cíti potrebu zmeny.

Autorka je redaktorkou týždenníka .týždeň.

Článok bol publikovaný v týždenníku .týždeň dňa 27. februára 2006.

Nielen o škole

Webinár: Výhody a riziká domáceho vzdelávania

Koalícia pre deti Slovensko považuje necitlivé vykonávanie súdnych rozhodnutí v prípadoch odoberania detí za neakceptovateľné

Výzva rodičov a učiteľov poslancom NR SR a ministrovi školstva, vedy, výskumu a športu SR

Školská samospráva je naďalej v ohrození

Pripomienkové konanie končí, ale aktivity proti okliešteniu školskej samosprávy pokračujú

Iniciátori hromadnej pripomienky proti okliešteniu školskej samosprávy sa obracajú na rady škôl a obecné zastupiteľstvá

Škola bez kried

Rebríček kvality vzdelávania Pearson

O využití projektu Khan Academy v prostredí bežných škôl

Ján Macek: Vytáča ma pasivita kolegýň, mám jej plné zuby

Čo bude formovať podobu vzdelávania?

Pedagógovia sa obávajú, že bude ešte horšie

Pripomienky učiteľov k správe o stave školstva

Učiteľ a zázraky na počkanie

Biela vrana v školstve

Je Čaplovič blbý, alebo nie?

O správe učiteľov o situácii v školstve

Niekoľko postrehov k situácii v slovenskom školstve

Infovek 2 je pomalý, predražený a už ho v škole nechceme

Josef Widmer: Nové modely pre náročné povolania

Infografika: There is No Homework In Finland

Vladimír Urban: Čím je škola slabšia, tým sú lepšie známky

Otvorený list kritizuje šírenie waldorfu

Martin Mojžiš: Problémom našich škôl nie je málo softvéru, ale veľa nudy

Koniec Planéty vedomostí

Martin Mojžiš kritizuje Planétu vedomostí

Lampa: Čo učíme naše deti?

Politické anestetikum PISA

Školstvo potrebuje víziu

Ministerstvo školstva nerobí správne kroky

Vratké nohy povinnej angličtiny

Netrápme deti angličtinou

Martin Kríž: Školy budú mať iba toľko slobody, koľko si jej vezmú

Kto zarába na učebniciach

Ministerstvo školstva nesleduje experimenty na školách

Učebnice budú meškať mesiace

Máme školstvo, aké si zaslúžime

Školská reforma je Potemkinova dedina

Rok s Mikolajovou reformou

OECD: Učitelia sú málo motivovaní

Vladimír Burjan: Nemám svedomie kritizovať učiteľov

Učebnice nebudú v Kalifornii, možno ani u nás

Čo je hlavnou úlohou školy?

Orol pamírsky

INEKO: Učitelia dostali viac slobody, chýbajú im však učebnice

Dávid Králik: Neschopný učiteľ nech má len základný plat

Aký je Váš názor na zmeny v slovnom hodnotení? Napíšte ministrovi!

Reakcie učiteľov na národnú učebnicu

Ján Mikolaj: Chcem školy zmeniť

Nebezpečné spoločenstvá, rodina, škola a štát (seminár)

Protimonopolný úrad, nevadí ti ministerstvo školstva?

Martin Mojžiš: Učebnica má zaujať najmä učiteľov

Václav Klaus ml.: Netešte sa na reformu

Videokomentár Anny Gottweisovej k reforme a školstvu

Čítanie na Slovensku

Prvý (druhý) september

Web portál FYZIKUS

Prečo som tak skoro alergická na slovo reforma?

Edičná politika plná pochybností

Čakanie na reformu školstva

Veľa kriku pre nič?

Chonchanó baró

Skvelý nástroj

Informačné technológie

Školská reforma odklepnutá

Plochá Zem

Učebnice

Slaná voda

Ako (ne)učiť literatúru

Mastný chlieb

Kompetencie

Čo všeličo by sa dalo...

Ako reformovali Česi

Rozumná reforma

Čo s nedobrou reformou?

Všetko naopak

Ťažká reforma

Akože reforma

Posadnutosť kompetenciami

Diskusia o reforme? Niet času

Reforma zn. chaos

Školská reforma

Čulý Mikolaj

Reforma vzdelávania alebo kozmetická úprava školstva

Branislav Pupala: Škola nemôže riešiť problémy sveta

Šlabikár – najčítanejšia kniha

K Návrhu koncepcie vyučovania cudzích jazykov v základných a stredných školách

Učiť piatakov základom ekonómie

Ohrozená veda

Na kvalite nezáleží?

Základný či aplikovaný výskum?

Môžete ma citovať!

Čítanie sa učí ako spartakiáda

Odvahu školám

Kolobeh školských reforiem

Hranice školskej revolúcie

Domino reformy vzdelávania - ako ďalej?

Príbeh školského zákona

Školský zákon a politická elita

S obavami za

Šanca na rozbeh

Korešpondenčné semináre