Koalícia pre deti Slovensko považuje necitlivé vykonávanie súdnych rozhodnutí v prípadoch odoberania detí za neakceptovateľné

19.5.2016 | Zuzana Zimenová | Nielen o škole

Koalícia pre deti je pobúrená medializovaným necitlivým zákrokom štátnych úradníkov v prípade Marca. Rozumieme vlne negatívnych reakcií, ktoré vyvolalo video zaznamenávajúce priebeh tohto zákroku a sme presvedčení, že jeho priebeh bol v príkrom rozpore s najlepším záujmom dieťaťa.


Zákrok považujeme za absolútne nevhodný a neprimeraný, keďže prebehol nielen v rozpore s elementárnym ľudským prístupom (napr. citlivo pripraviť dieťa na zmenu v živote a citlivo ju aj zrealizovať), ale aj v rozpore s viacerými právami dieťaťa (právo na vypočutie jeho názoru, právo na dôstojné zaobchádzanie…) a s právnymi normami ošetrujúcimi takéto postupy. Zrejme sa nadlho stane učebnicovým príkladom toho, ako sa takéto zákroky nemajú vykonávať.


Radi by sme upriamili pozornosť tiež na medializované zdôvodnenie krajského súdu na margo zverenia dieťaťa do starostlivosti starej matky, podľa ktorého má mať matka na syna väčšie právo ako stará matka. Takéto uvažovanie považujeme za nepochopenie princípu ochrany práv dieťaťa. Z nášho pohľadu má, naopak, dieťa právo vyrastať v milujúcej a dobre fungujúcej rodine a práva rodičov (alebo iných dospelých) majú byť v súlade s právami dieťaťa.


Zároveň považujeme za dôležité vyjadriť sa k etickej stránke tohto prípadu. Zverejňovanie osobných informácií týkajúcich sa dieťaťa na verejných sieťach považujeme za neetické a pre dieťa škodlivé. To, že medializácia je často jediným účinným nástrojom na to, aby nekompetentný prístup zodpovedných neostal nepovšimnutý, neospravedlňujem takýto zásah do intimity a integrity dieťaťa.


Prípad Marca ukázal, že napriek všetkým posunom, ktoré sa v posledných rokoch podarilo dosiahnuť v oblasti sociálnoprávnej ochrany detí, naďalej – a ešte vo väčšej miere – je tu potreba vzdelávať sociálnych pracovníkov, sudcov, policajtov a ďalších profesionálov pracujúcich s deťmi, ale i širokú verejnosť, aby práva deti neostávali len na papieri, ale boli rešpektované v každodennom živote. Koalícia pre deti Slovensko ponúka v tomto smere všetky svoje odborné kapacity.


„Dôležité je zintenzívniť vzdelávanie profesionálov, ale aj širokej verejnosti o tom, ako zohľadňovať práva a potreby detí v praxi. Neziskové organizácie dlhodobo ponúkajú verejnej správe pomoc pri tomto vzdelávaní,“ povedala Dana Rušinová, prezidentka Koalície pre deti Slovensko.Nové školstvo je jedným z členov Koalície pre deti Slovensko.

Nielen o škole

Webinár: Výhody a riziká domáceho vzdelávania

Koalícia pre deti Slovensko považuje necitlivé vykonávanie súdnych rozhodnutí v prípadoch odoberania detí za neakceptovateľné

Výzva rodičov a učiteľov poslancom NR SR a ministrovi školstva, vedy, výskumu a športu SR

Školská samospráva je naďalej v ohrození

Pripomienkové konanie končí, ale aktivity proti okliešteniu školskej samosprávy pokračujú

Iniciátori hromadnej pripomienky proti okliešteniu školskej samosprávy sa obracajú na rady škôl a obecné zastupiteľstvá

Škola bez kried

Rebríček kvality vzdelávania Pearson

O využití projektu Khan Academy v prostredí bežných škôl

Ján Macek: Vytáča ma pasivita kolegýň, mám jej plné zuby

Čo bude formovať podobu vzdelávania?

Pedagógovia sa obávajú, že bude ešte horšie

Pripomienky učiteľov k správe o stave školstva

Učiteľ a zázraky na počkanie

Biela vrana v školstve

Je Čaplovič blbý, alebo nie?

O správe učiteľov o situácii v školstve

Niekoľko postrehov k situácii v slovenskom školstve

Infovek 2 je pomalý, predražený a už ho v škole nechceme

Josef Widmer: Nové modely pre náročné povolania

Infografika: There is No Homework In Finland

Vladimír Urban: Čím je škola slabšia, tým sú lepšie známky

Otvorený list kritizuje šírenie waldorfu

Martin Mojžiš: Problémom našich škôl nie je málo softvéru, ale veľa nudy

Koniec Planéty vedomostí

Martin Mojžiš kritizuje Planétu vedomostí

Lampa: Čo učíme naše deti?

Politické anestetikum PISA

Školstvo potrebuje víziu

Ministerstvo školstva nerobí správne kroky

Vratké nohy povinnej angličtiny

Netrápme deti angličtinou

Martin Kríž: Školy budú mať iba toľko slobody, koľko si jej vezmú

Kto zarába na učebniciach

Ministerstvo školstva nesleduje experimenty na školách

Učebnice budú meškať mesiace

Máme školstvo, aké si zaslúžime

Školská reforma je Potemkinova dedina

Rok s Mikolajovou reformou

OECD: Učitelia sú málo motivovaní

Vladimír Burjan: Nemám svedomie kritizovať učiteľov

Učebnice nebudú v Kalifornii, možno ani u nás

Čo je hlavnou úlohou školy?

Orol pamírsky

INEKO: Učitelia dostali viac slobody, chýbajú im však učebnice

Dávid Králik: Neschopný učiteľ nech má len základný plat

Aký je Váš názor na zmeny v slovnom hodnotení? Napíšte ministrovi!

Reakcie učiteľov na národnú učebnicu

Ján Mikolaj: Chcem školy zmeniť

Nebezpečné spoločenstvá, rodina, škola a štát (seminár)

Protimonopolný úrad, nevadí ti ministerstvo školstva?

Martin Mojžiš: Učebnica má zaujať najmä učiteľov

Václav Klaus ml.: Netešte sa na reformu

Videokomentár Anny Gottweisovej k reforme a školstvu

Čítanie na Slovensku

Prvý (druhý) september

Web portál FYZIKUS

Prečo som tak skoro alergická na slovo reforma?

Edičná politika plná pochybností

Čakanie na reformu školstva

Veľa kriku pre nič?

Chonchanó baró

Skvelý nástroj

Informačné technológie

Školská reforma odklepnutá

Plochá Zem

Učebnice

Slaná voda

Ako (ne)učiť literatúru

Mastný chlieb

Kompetencie

Čo všeličo by sa dalo...

Ako reformovali Česi

Rozumná reforma

Čo s nedobrou reformou?

Všetko naopak

Ťažká reforma

Akože reforma

Posadnutosť kompetenciami

Diskusia o reforme? Niet času

Reforma zn. chaos

Školská reforma

Čulý Mikolaj

Reforma vzdelávania alebo kozmetická úprava školstva

Branislav Pupala: Škola nemôže riešiť problémy sveta

Šlabikár – najčítanejšia kniha

K Návrhu koncepcie vyučovania cudzích jazykov v základných a stredných školách

Učiť piatakov základom ekonómie

Ohrozená veda

Na kvalite nezáleží?

Základný či aplikovaný výskum?

Môžete ma citovať!

Čítanie sa učí ako spartakiáda

Odvahu školám

Kolobeh školských reforiem

Hranice školskej revolúcie

Domino reformy vzdelávania - ako ďalej?

Príbeh školského zákona

Školský zákon a politická elita

S obavami za

Šanca na rozbeh

Korešpondenčné semináre