Školská reforma odklepnutá

2.6.2008 | Eva Čobejová | Nielen o škole

Koalícia prevzala absolútnu zodpovednosť za celú školskú reformu. Minulý týždeň ju v parlamente odhlasovali iba zástupcovia koalície, ktorí nepripustili ani jedinú pripomienku opozície.

Proti návrhu školského zákona hlasovali aj všetci poslanci SMK. Neprešla ani zásadná požiadavka, aby sa účinnosť školskej reformy odložila o rok. Za ročný odklad sa verejne vyslovila aj Katolícka cirkev.

Školy majú teda tri mesiace na to, aby pripravili vlastný školský vzdelávací program pre prvý a piaty ročník na základných školách a pre prvé ročníky stredných škôl. Krátkosť času na prípravu má školám uľahčiť vzorový školský program, ktorý ponúkne ministerstvo. Možno predpokladať, že väčšina škôl po ňom siahne a možno aj ostane. Napokon v situácii, keď ministerstvo školstva schvaľuje učebnice a keď niet pre ne alternatívy, je to asi najjednoduchšia cesta. Minulý týždeň sa absurdnosť s centralizovaným schvaľovaním učebníc ukázala pri šlabikároch, kde sa doteraz používali tri schválené učebnice. Ministerstvo prikázalo školám učiť už iba z jednej, ktorú vybralo ono – a ako sa ukázalo, išlo o učebnicu v školách používanú najmenej. Aj takto sa začína školská reforma...

Iste, nový zákon má aj prínosy – tvoriví učitelia a silné školské kolektívy, ktoré sa na reformu pripravovali dlhšie, ponúknutú šancu využijú a ponúknu aj skutočne zreformované vyučovanie. Takých škôl zrejme nebude veľa. Užitočným nápadom je aj zníženie počtu detí v triedach a povinné učenie cudzieho jazyka už od tretej triedy. Realizácia však môže byť problematická – niektoré školy majú problém s priestormi a nevyriešia ho pravdepodobne ani do troch rokov. Chronickým problémom je nedostatok učiteľov jazykov, ktorý sa rieši obvykle nekvalifikovanými silami. Malé obce v menej atraktívnych lokalitách budú mať vážny a takmer neriešiteľný problém. Bude zaujímavé sledovať, ako tieto ťažkosti školy zvládnu a s akými pomocnými riešeniami príde ministerstvo školstva.

Kľúčová otázka celej reformy je však iná: je to naozaj reforma? Ján Mikolaj tvrdí, že učitelia konečne dostávajú priestor na vlastnú realizáciu a je už na nich, ako svoju šancu využijú. Tá šanca je však pomerne malá a vďaka silným centralizačným mechanizmom (učebnice, rozsiahly štátny vzdelávací program) nie ani veľmi motivačná. Žiaľ.

Článok bol uverejnený v týždenníku .týždeň 22/2008 dňa 26. mája 2008.

Nielen o škole

Webinár: Výhody a riziká domáceho vzdelávania

Koalícia pre deti Slovensko považuje necitlivé vykonávanie súdnych rozhodnutí v prípadoch odoberania detí za neakceptovateľné

Výzva rodičov a učiteľov poslancom NR SR a ministrovi školstva, vedy, výskumu a športu SR

Školská samospráva je naďalej v ohrození

Pripomienkové konanie končí, ale aktivity proti okliešteniu školskej samosprávy pokračujú

Iniciátori hromadnej pripomienky proti okliešteniu školskej samosprávy sa obracajú na rady škôl a obecné zastupiteľstvá

Škola bez kried

Rebríček kvality vzdelávania Pearson

O využití projektu Khan Academy v prostredí bežných škôl

Ján Macek: Vytáča ma pasivita kolegýň, mám jej plné zuby

Čo bude formovať podobu vzdelávania?

Pedagógovia sa obávajú, že bude ešte horšie

Pripomienky učiteľov k správe o stave školstva

Učiteľ a zázraky na počkanie

Biela vrana v školstve

Je Čaplovič blbý, alebo nie?

O správe učiteľov o situácii v školstve

Niekoľko postrehov k situácii v slovenskom školstve

Infovek 2 je pomalý, predražený a už ho v škole nechceme

Josef Widmer: Nové modely pre náročné povolania

Infografika: There is No Homework In Finland

Vladimír Urban: Čím je škola slabšia, tým sú lepšie známky

Otvorený list kritizuje šírenie waldorfu

Martin Mojžiš: Problémom našich škôl nie je málo softvéru, ale veľa nudy

Koniec Planéty vedomostí

Martin Mojžiš kritizuje Planétu vedomostí

Lampa: Čo učíme naše deti?

Politické anestetikum PISA

Školstvo potrebuje víziu

Ministerstvo školstva nerobí správne kroky

Vratké nohy povinnej angličtiny

Netrápme deti angličtinou

Martin Kríž: Školy budú mať iba toľko slobody, koľko si jej vezmú

Kto zarába na učebniciach

Ministerstvo školstva nesleduje experimenty na školách

Učebnice budú meškať mesiace

Máme školstvo, aké si zaslúžime

Školská reforma je Potemkinova dedina

Rok s Mikolajovou reformou

OECD: Učitelia sú málo motivovaní

Vladimír Burjan: Nemám svedomie kritizovať učiteľov

Učebnice nebudú v Kalifornii, možno ani u nás

Čo je hlavnou úlohou školy?

Orol pamírsky

INEKO: Učitelia dostali viac slobody, chýbajú im však učebnice

Dávid Králik: Neschopný učiteľ nech má len základný plat

Aký je Váš názor na zmeny v slovnom hodnotení? Napíšte ministrovi!

Reakcie učiteľov na národnú učebnicu

Ján Mikolaj: Chcem školy zmeniť

Nebezpečné spoločenstvá, rodina, škola a štát (seminár)

Protimonopolný úrad, nevadí ti ministerstvo školstva?

Martin Mojžiš: Učebnica má zaujať najmä učiteľov

Václav Klaus ml.: Netešte sa na reformu

Videokomentár Anny Gottweisovej k reforme a školstvu

Čítanie na Slovensku

Prvý (druhý) september

Web portál FYZIKUS

Prečo som tak skoro alergická na slovo reforma?

Edičná politika plná pochybností

Čakanie na reformu školstva

Veľa kriku pre nič?

Chonchanó baró

Skvelý nástroj

Informačné technológie

Školská reforma odklepnutá

Plochá Zem

Učebnice

Slaná voda

Ako (ne)učiť literatúru

Mastný chlieb

Kompetencie

Čo všeličo by sa dalo...

Ako reformovali Česi

Rozumná reforma

Čo s nedobrou reformou?

Všetko naopak

Ťažká reforma

Akože reforma

Posadnutosť kompetenciami

Diskusia o reforme? Niet času

Reforma zn. chaos

Školská reforma

Čulý Mikolaj

Reforma vzdelávania alebo kozmetická úprava školstva

Branislav Pupala: Škola nemôže riešiť problémy sveta

Šlabikár – najčítanejšia kniha

K Návrhu koncepcie vyučovania cudzích jazykov v základných a stredných školách

Učiť piatakov základom ekonómie

Ohrozená veda

Na kvalite nezáleží?

Základný či aplikovaný výskum?

Môžete ma citovať!

Čítanie sa učí ako spartakiáda

Odvahu školám

Kolobeh školských reforiem

Hranice školskej revolúcie

Domino reformy vzdelávania - ako ďalej?

Príbeh školského zákona

Školský zákon a politická elita

S obavami za

Šanca na rozbeh

Korešpondenčné semináre