Nebezpečné spoločenstvá, rodina, škola a štát (seminár)

3.12.2008 | Miroslav Lojda | Nielen o škole

brasilflog.comDňa 12. novembra 2008 usporiadal Ústav pre vzťahy štátu a cirkví v Bratislave odborný seminár pod názvom Nebezpečné spoločenstvá, rodina, škola a štát. Jeho cieľom bolo poukázať na prenikanie často potenciálne nebezpečných spoločenstiev do edukačného systému prostredníctvom alternatívneho vzdelávania.

Prítomnému publiku skladajúcemu sa z pedagógov, psychológov, duchovných, osvetových, sociálnych pracovníkov ako i príslušníkov policajného zboru prednášali domáci i zahraniční odborníci. Jednotlivé prednášky sa venovali témam ako: difúzna propagácia alternativizmu vo vzdelávaní, infiltrácia duchovných obsahov do školských alternatív, primárna prevencia pôsobenia nových náboženských hnutí v školskom prostredí, kolektívne nevedomie ako kľúč k zraniteľnosti, kauza Rodová škola na Slovensku a praktické skúsenosti s waldorfskou „pedagogikou“ (viac k téme si prečítajte v príspevku Evy Orbanovej na tému Infiltrácia duchovných obsahov do školských alternatív, ktorý nájdete vo formáte PDF tu).

Akcia umožnila vzájomnú výmenu medzi inštitúciami a kompetentnými odborníkmi v danej oblasti. Účastníci sa zhodli v názore, že je potreba inicializovať legislatívne riešenie tohto fenoménu. Na seminár boli pozvaní aj zástupcovia rezortov školstva, práce, sociálnych vecí a rodiny, poslanci venujúci sa tejto oblasti ako i garant školskej reformy a poradca ministra školstva. Drvivá väčšina z nich sa nedostavila. Aj to svedčí o ich zaujme o v poslednom čase veľmi pertraktovanú tému.

Autor pracuje v Ústave pre vzťahy štátu a cirkví.
Program konferencie:


Príspevok pedagogiky k difúznej propagácii tzv. alternativizmu vo vzdelávaní
Branislav Pupala, Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity, Trnava a spolupracovník Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika


Infiltrácia duchovných obsahov do školských alternatív (formát PDF)
Eva Orbanová, Filozofická fakulta Trnavskej univerzity, Trnava a Ekumenická spoločnosť pre štúdium siekt


Primární prevence působení nových náboženských hnuti ve školním prostředí
Dagmar Roučková, Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity, České Budějovice


Kolektívne nevedomie ako kľúč k zraniteľnosti
Peter Ďurkovský, Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity, Ružomberok


Kauza Rodová škola na Slovensku alebo Ako vzniká „škola budúcnosti“ na Slovensku?
Ivana Škodová, Integra, Banská Bystrica


Praktické skúsenosti s waldorfskou „pedagogikou“
Soňa Nováková, Bratislava

Nielen o škole

Webinár: Výhody a riziká domáceho vzdelávania

Koalícia pre deti Slovensko považuje necitlivé vykonávanie súdnych rozhodnutí v prípadoch odoberania detí za neakceptovateľné

Výzva rodičov a učiteľov poslancom NR SR a ministrovi školstva, vedy, výskumu a športu SR

Školská samospráva je naďalej v ohrození

Pripomienkové konanie končí, ale aktivity proti okliešteniu školskej samosprávy pokračujú

Iniciátori hromadnej pripomienky proti okliešteniu školskej samosprávy sa obracajú na rady škôl a obecné zastupiteľstvá

Škola bez kried

Rebríček kvality vzdelávania Pearson

O využití projektu Khan Academy v prostredí bežných škôl

Ján Macek: Vytáča ma pasivita kolegýň, mám jej plné zuby

Čo bude formovať podobu vzdelávania?

Pedagógovia sa obávajú, že bude ešte horšie

Pripomienky učiteľov k správe o stave školstva

Učiteľ a zázraky na počkanie

Biela vrana v školstve

Je Čaplovič blbý, alebo nie?

O správe učiteľov o situácii v školstve

Niekoľko postrehov k situácii v slovenskom školstve

Infovek 2 je pomalý, predražený a už ho v škole nechceme

Josef Widmer: Nové modely pre náročné povolania

Infografika: There is No Homework In Finland

Vladimír Urban: Čím je škola slabšia, tým sú lepšie známky

Otvorený list kritizuje šírenie waldorfu

Martin Mojžiš: Problémom našich škôl nie je málo softvéru, ale veľa nudy

Koniec Planéty vedomostí

Martin Mojžiš kritizuje Planétu vedomostí

Lampa: Čo učíme naše deti?

Politické anestetikum PISA

Školstvo potrebuje víziu

Ministerstvo školstva nerobí správne kroky

Vratké nohy povinnej angličtiny

Netrápme deti angličtinou

Martin Kríž: Školy budú mať iba toľko slobody, koľko si jej vezmú

Kto zarába na učebniciach

Ministerstvo školstva nesleduje experimenty na školách

Učebnice budú meškať mesiace

Máme školstvo, aké si zaslúžime

Školská reforma je Potemkinova dedina

Rok s Mikolajovou reformou

OECD: Učitelia sú málo motivovaní

Vladimír Burjan: Nemám svedomie kritizovať učiteľov

Učebnice nebudú v Kalifornii, možno ani u nás

Čo je hlavnou úlohou školy?

Orol pamírsky

INEKO: Učitelia dostali viac slobody, chýbajú im však učebnice

Dávid Králik: Neschopný učiteľ nech má len základný plat

Aký je Váš názor na zmeny v slovnom hodnotení? Napíšte ministrovi!

Reakcie učiteľov na národnú učebnicu

Ján Mikolaj: Chcem školy zmeniť

Nebezpečné spoločenstvá, rodina, škola a štát (seminár)

Protimonopolný úrad, nevadí ti ministerstvo školstva?

Martin Mojžiš: Učebnica má zaujať najmä učiteľov

Václav Klaus ml.: Netešte sa na reformu

Videokomentár Anny Gottweisovej k reforme a školstvu

Čítanie na Slovensku

Prvý (druhý) september

Web portál FYZIKUS

Prečo som tak skoro alergická na slovo reforma?

Edičná politika plná pochybností

Čakanie na reformu školstva

Veľa kriku pre nič?

Chonchanó baró

Skvelý nástroj

Informačné technológie

Školská reforma odklepnutá

Plochá Zem

Učebnice

Slaná voda

Ako (ne)učiť literatúru

Mastný chlieb

Kompetencie

Čo všeličo by sa dalo...

Ako reformovali Česi

Rozumná reforma

Čo s nedobrou reformou?

Všetko naopak

Ťažká reforma

Akože reforma

Posadnutosť kompetenciami

Diskusia o reforme? Niet času

Reforma zn. chaos

Školská reforma

Čulý Mikolaj

Reforma vzdelávania alebo kozmetická úprava školstva

Branislav Pupala: Škola nemôže riešiť problémy sveta

Šlabikár – najčítanejšia kniha

K Návrhu koncepcie vyučovania cudzích jazykov v základných a stredných školách

Učiť piatakov základom ekonómie

Ohrozená veda

Na kvalite nezáleží?

Základný či aplikovaný výskum?

Môžete ma citovať!

Čítanie sa učí ako spartakiáda

Odvahu školám

Kolobeh školských reforiem

Hranice školskej revolúcie

Domino reformy vzdelávania - ako ďalej?

Príbeh školského zákona

Školský zákon a politická elita

S obavami za

Šanca na rozbeh

Korešpondenčné semináre