Učebnice

26.5.2008 | Martin Mojžiš | Nielen o škole

Rýchlosť, akou sa dá reálne rozbehnúť rozumná školská reforma, je v podstate daná rýchlosťou, akou sa dajú napísať nové učebnice. Až s učebnicami totiž dostane nový školský systém jasnú a rozpoznateľnú tvár.

Nové učebnice pritom nie sú určené len pre deti. Vo veľkej miere predstavujú aj akýsi základný signál a ľahko čitateľnú informáciu pre rodičov. Prelistovaním učebníc získa rodič za polhodinku celkom plastickú predstavu o tom, čo a ako sa budú jeho deti učiť. Takéto prelistovanie mu povie oveľa viac než akékoľvek šťavnaté opisy zámerov, cieľov a obsahu školskej reformy.

Najdôležitejšími adresátmi nových učebníc však nie sú ani deti, ani rodičia, ale učitelia. Nové učebnice by totiž mali v prvom rade ukázať učiteľom jednu konkrétnu koncepciu, podľa ktorej by sa ich predmet či oblasť dali učiť. A poskytnúť by mali nielen koncepciu, ale aj kompletný servis. Učebnice by sa mali uchádzať o priazeň učiteľov, mali by sa snažiť aspoň niektorých učiteľov nadchnúť (ospravedlňujem sa za použitie tohto slova v súvislosti s naším školstvom) a vyvolať v nich chuť učiť spôsobom prezentovaným v danej učebnici.

Hádam netreba zdôrazňovať, že to predpokladá voľný trh s učebnicami. Ak budeme mať jednotné učebnice, pokusy s modelom plochej zeme spomínané v hlavnom článku na tejto strane nemajú šancu (neviem si predstaviť väčší nezmysel, ako urobiť diskusiu o Pratchettovej Plochozemi povinnú pre všetky deti na Slovensku). Ak by sme mali voľný trh a myšlienka Plochozeme spolu s celou učebnicou by sa zapáčila dostatočne veľkému počtu učiteľov, učilo by sa podľa nej určité percento detí. Iné deti by sa učili podľa iných učebníc.

A nebol by v tom nijaký chaos. Každá učebnica by totiž musela pokrývať všetko to, čo predpisuje rámcový (štátny) vzdelávací program. A k tomu by autori mohli pridať svoje vlastné veci. Presne tak, ako by školský vzdelávací program pridával svoje vlastné veci k rámcovému. Pri dostatočne bohatom trhu s učebnicami by sa dokonca základná kostra školských programov utvorila pomerne rýchlo a jednoducho konkrétnym výberom učebníc.

Netreba hádam zdôrazňovať, že u nás to tak nebude. Učebnice budú jednotné, mládež bude uvedomelá.

Článok bol uverejnený v týždenníku .týždeň 21/2008 dňa 19. mája 2008.

Nielen o škole

Webinár: Výhody a riziká domáceho vzdelávania

Koalícia pre deti Slovensko považuje necitlivé vykonávanie súdnych rozhodnutí v prípadoch odoberania detí za neakceptovateľné

Výzva rodičov a učiteľov poslancom NR SR a ministrovi školstva, vedy, výskumu a športu SR

Školská samospráva je naďalej v ohrození

Pripomienkové konanie končí, ale aktivity proti okliešteniu školskej samosprávy pokračujú

Iniciátori hromadnej pripomienky proti okliešteniu školskej samosprávy sa obracajú na rady škôl a obecné zastupiteľstvá

Škola bez kried

Rebríček kvality vzdelávania Pearson

O využití projektu Khan Academy v prostredí bežných škôl

Ján Macek: Vytáča ma pasivita kolegýň, mám jej plné zuby

Čo bude formovať podobu vzdelávania?

Pedagógovia sa obávajú, že bude ešte horšie

Pripomienky učiteľov k správe o stave školstva

Učiteľ a zázraky na počkanie

Biela vrana v školstve

Je Čaplovič blbý, alebo nie?

O správe učiteľov o situácii v školstve

Niekoľko postrehov k situácii v slovenskom školstve

Infovek 2 je pomalý, predražený a už ho v škole nechceme

Josef Widmer: Nové modely pre náročné povolania

Infografika: There is No Homework In Finland

Vladimír Urban: Čím je škola slabšia, tým sú lepšie známky

Otvorený list kritizuje šírenie waldorfu

Martin Mojžiš: Problémom našich škôl nie je málo softvéru, ale veľa nudy

Koniec Planéty vedomostí

Martin Mojžiš kritizuje Planétu vedomostí

Lampa: Čo učíme naše deti?

Politické anestetikum PISA

Školstvo potrebuje víziu

Ministerstvo školstva nerobí správne kroky

Vratké nohy povinnej angličtiny

Netrápme deti angličtinou

Martin Kríž: Školy budú mať iba toľko slobody, koľko si jej vezmú

Kto zarába na učebniciach

Ministerstvo školstva nesleduje experimenty na školách

Učebnice budú meškať mesiace

Máme školstvo, aké si zaslúžime

Školská reforma je Potemkinova dedina

Rok s Mikolajovou reformou

OECD: Učitelia sú málo motivovaní

Vladimír Burjan: Nemám svedomie kritizovať učiteľov

Učebnice nebudú v Kalifornii, možno ani u nás

Čo je hlavnou úlohou školy?

Orol pamírsky

INEKO: Učitelia dostali viac slobody, chýbajú im však učebnice

Dávid Králik: Neschopný učiteľ nech má len základný plat

Aký je Váš názor na zmeny v slovnom hodnotení? Napíšte ministrovi!

Reakcie učiteľov na národnú učebnicu

Ján Mikolaj: Chcem školy zmeniť

Nebezpečné spoločenstvá, rodina, škola a štát (seminár)

Protimonopolný úrad, nevadí ti ministerstvo školstva?

Martin Mojžiš: Učebnica má zaujať najmä učiteľov

Václav Klaus ml.: Netešte sa na reformu

Videokomentár Anny Gottweisovej k reforme a školstvu

Čítanie na Slovensku

Prvý (druhý) september

Web portál FYZIKUS

Prečo som tak skoro alergická na slovo reforma?

Edičná politika plná pochybností

Čakanie na reformu školstva

Veľa kriku pre nič?

Chonchanó baró

Skvelý nástroj

Informačné technológie

Školská reforma odklepnutá

Plochá Zem

Učebnice

Slaná voda

Ako (ne)učiť literatúru

Mastný chlieb

Kompetencie

Čo všeličo by sa dalo...

Ako reformovali Česi

Rozumná reforma

Čo s nedobrou reformou?

Všetko naopak

Ťažká reforma

Akože reforma

Posadnutosť kompetenciami

Diskusia o reforme? Niet času

Reforma zn. chaos

Školská reforma

Čulý Mikolaj

Reforma vzdelávania alebo kozmetická úprava školstva

Branislav Pupala: Škola nemôže riešiť problémy sveta

Šlabikár – najčítanejšia kniha

K Návrhu koncepcie vyučovania cudzích jazykov v základných a stredných školách

Učiť piatakov základom ekonómie

Ohrozená veda

Na kvalite nezáleží?

Základný či aplikovaný výskum?

Môžete ma citovať!

Čítanie sa učí ako spartakiáda

Odvahu školám

Kolobeh školských reforiem

Hranice školskej revolúcie

Domino reformy vzdelávania - ako ďalej?

Príbeh školského zákona

Školský zákon a politická elita

S obavami za

Šanca na rozbeh

Korešpondenčné semináre