Pripomienky učiteľov k správe o stave školstva

26.6.2013 | Braňo Kočan | Nielen o škole


Vážené panie kolegyne, páni kolegovia,

dovoľujeme si Vám predložiť niekoľko učiteľských pripomienok a podnetov k ministerskej Správe o stave v školstve. V pripomienkach sa vyjadrujeme k tým najdôležitejším bodom.


Najzásadnejšie pripomienky a výhrady:

1. Nesúhlasíme, aby sa podiel financií z HDP vyrovnal priemeru financovania štátov OECD (z roku 2009) až v roku 2020.

2. Nesúhlasíme, aby sa platy učiteľov dostali na úroveň 75% platu vysokoškolsky vzdelaných ľudí až v roku 2020, priemer OECD je v súčasnosti 85% a nestále sa zvyšuje.

3. Myslíme si, že predložené systémové kroky nemôžu skutočne zatraktívniť učiteľské povolanie, ani štúdium pedagogiky, pretože neponúkajú ozajstné benefity.

4. Nesúhlasíme, aby riaditeľov škôl menoval zriaďovateľ.

5. Nesúhlasíme, aby sa zaviedli povinné spádové školy.


Kolegyne a kolegovia, uvedomujeme si, že ste zaneprázdnení každodennými školskými povinnosťami, no je mimoriadne dôležité, aby sme k predloženej správe zaujali rozhodný postoj. Preto Vám ponúkame dve identické verzie našich pripomienok, jednu vo formáte PDF (na stiahnutie tu), jednu vo formáte Word (na stiahnutie tu). Ak sa s nimi stotožňujete a nechcete nič meniť, môžete poslať pdfkový súbor na mailovú adresu ministerstva sprava2013@minedu.sk. Kto s niečím nesúhlasí, alebo chce niečo zmeniť či doplniť, môže to ľahko urobiť vo wordovom súbore.

Dôležité je, aby sme sa my učitelia, bez ohľadu aprobácie či príslušnosti k odborovej organizácii postavili proti tomu, s čím nesúhlasíme, resp. dali dôrazne najavo, že nám naše školské životné prostredie nie je ľahostajné. Zmenu môžeme dosiahnuť len tak, že sa za ňu každý z nás začne aktívne osobne zasadzovať. Prvým, hoci malým krokom, môže byť zaslanie našich pripomienok k Správe o stave školstva na Slovensku.

Priatelia, možno si mnohí z Vás povedia: „môj mail nič nezmôže“ a my Vám neprotirečíme. Možno nič nezmôže ani 50 tisíc mailov od všetkých slovenských učiteľov... No každá jedna učiteľská iniciatíva dokáže, že nám nie je osud nášho školstva ľahostajný a že sme ochotní niečo pre zmenu aj urobiť.


Posielajte pripomienky.


Ďakujeme.


Za organizátorov:


Mgr. Branislav Kočan, Gymnázium na ul. L Sáru č.1,Bratislava
kontakt: branokocan@gmail.com, 0908 420 468


Ďalšie informácie nájdete na portáli zborovna.sk v článku Jána Macka zo dňa 21. júna 2013 tu.

Nielen o škole

Webinár: Výhody a riziká domáceho vzdelávania

Koalícia pre deti Slovensko považuje necitlivé vykonávanie súdnych rozhodnutí v prípadoch odoberania detí za neakceptovateľné

Výzva rodičov a učiteľov poslancom NR SR a ministrovi školstva, vedy, výskumu a športu SR

Školská samospráva je naďalej v ohrození

Pripomienkové konanie končí, ale aktivity proti okliešteniu školskej samosprávy pokračujú

Iniciátori hromadnej pripomienky proti okliešteniu školskej samosprávy sa obracajú na rady škôl a obecné zastupiteľstvá

Škola bez kried

Rebríček kvality vzdelávania Pearson

O využití projektu Khan Academy v prostredí bežných škôl

Ján Macek: Vytáča ma pasivita kolegýň, mám jej plné zuby

Čo bude formovať podobu vzdelávania?

Pedagógovia sa obávajú, že bude ešte horšie

Pripomienky učiteľov k správe o stave školstva

Učiteľ a zázraky na počkanie

Biela vrana v školstve

Je Čaplovič blbý, alebo nie?

O správe učiteľov o situácii v školstve

Niekoľko postrehov k situácii v slovenskom školstve

Infovek 2 je pomalý, predražený a už ho v škole nechceme

Josef Widmer: Nové modely pre náročné povolania

Infografika: There is No Homework In Finland

Vladimír Urban: Čím je škola slabšia, tým sú lepšie známky

Otvorený list kritizuje šírenie waldorfu

Martin Mojžiš: Problémom našich škôl nie je málo softvéru, ale veľa nudy

Koniec Planéty vedomostí

Martin Mojžiš kritizuje Planétu vedomostí

Lampa: Čo učíme naše deti?

Politické anestetikum PISA

Školstvo potrebuje víziu

Ministerstvo školstva nerobí správne kroky

Vratké nohy povinnej angličtiny

Netrápme deti angličtinou

Martin Kríž: Školy budú mať iba toľko slobody, koľko si jej vezmú

Kto zarába na učebniciach

Ministerstvo školstva nesleduje experimenty na školách

Učebnice budú meškať mesiace

Máme školstvo, aké si zaslúžime

Školská reforma je Potemkinova dedina

Rok s Mikolajovou reformou

OECD: Učitelia sú málo motivovaní

Vladimír Burjan: Nemám svedomie kritizovať učiteľov

Učebnice nebudú v Kalifornii, možno ani u nás

Čo je hlavnou úlohou školy?

Orol pamírsky

INEKO: Učitelia dostali viac slobody, chýbajú im však učebnice

Dávid Králik: Neschopný učiteľ nech má len základný plat

Aký je Váš názor na zmeny v slovnom hodnotení? Napíšte ministrovi!

Reakcie učiteľov na národnú učebnicu

Ján Mikolaj: Chcem školy zmeniť

Nebezpečné spoločenstvá, rodina, škola a štát (seminár)

Protimonopolný úrad, nevadí ti ministerstvo školstva?

Martin Mojžiš: Učebnica má zaujať najmä učiteľov

Václav Klaus ml.: Netešte sa na reformu

Videokomentár Anny Gottweisovej k reforme a školstvu

Čítanie na Slovensku

Prvý (druhý) september

Web portál FYZIKUS

Prečo som tak skoro alergická na slovo reforma?

Edičná politika plná pochybností

Čakanie na reformu školstva

Veľa kriku pre nič?

Chonchanó baró

Skvelý nástroj

Informačné technológie

Školská reforma odklepnutá

Plochá Zem

Učebnice

Slaná voda

Ako (ne)učiť literatúru

Mastný chlieb

Kompetencie

Čo všeličo by sa dalo...

Ako reformovali Česi

Rozumná reforma

Čo s nedobrou reformou?

Všetko naopak

Ťažká reforma

Akože reforma

Posadnutosť kompetenciami

Diskusia o reforme? Niet času

Reforma zn. chaos

Školská reforma

Čulý Mikolaj

Reforma vzdelávania alebo kozmetická úprava školstva

Branislav Pupala: Škola nemôže riešiť problémy sveta

Šlabikár – najčítanejšia kniha

K Návrhu koncepcie vyučovania cudzích jazykov v základných a stredných školách

Učiť piatakov základom ekonómie

Ohrozená veda

Na kvalite nezáleží?

Základný či aplikovaný výskum?

Môžete ma citovať!

Čítanie sa učí ako spartakiáda

Odvahu školám

Kolobeh školských reforiem

Hranice školskej revolúcie

Domino reformy vzdelávania - ako ďalej?

Príbeh školského zákona

Školský zákon a politická elita

S obavami za

Šanca na rozbeh

Korešpondenčné semináre