O správe učiteľov o situácii v školstve

25.4.2013 | Braňo Kočan | Nielen o škole

Skupina učiteľov predstavila v piatok 19. apríla 2013 vlastnú správu o situácii v školstve. Čo ich k tomu viedlo?


Iniciatíva napísať akúsi paralelnú správu k správe ministra sa zrodila v prostredí učiteľov, ktorí sa v novembri a decembri zapojili do Štafetového štrajku. Priebeh štafetového štrajku sprevádzali rôzne aktivity, ktoré upozorňovali na situáciu v školstve: mítingy, koncerty, Výzva 155, kalkulačky pre ministra financií a predsedu vlády, štafetový kolík v NRSR, vianočný stromček s prázdnymi darčekmi pred Úradom vlády, vysvedčenie pre vládu, aktivity na Facebooku, otvorené listy a pod.

Pred Vianocami zaniesli učitelia štafetový kolík na vedenie OZ PŠaV, od ktorého sme očakávali, že potiahne štafetu so všetkými svojimi prostriedkami a pomôže tak stupňovať tlak na vládu. Ponúkali sme spoluprácu a skúsenosti, bohužiaľ, štrajkový výbor zväzu sa rozhodol prerušiť protesty a pokúsiť sa presadiť svoje požiadavky do ministrovej správy prostredníctvom svojho zástupcu v Rade pre systémové zmeny v školstve.

Od začiatku nám bolo jasné, že správa bude niekedy tak trocha chodiť okolo horúcej kaše a začali sme preto pomaly zbierať materiál, ktorý by vystihoval najpálčivejšie problémy v slovenskom školstve. Predpokladali sme, že o pozitívnych veciach a úspechoch, a že ich nie je málo, sa zmieni správa ministra.

Popri zbieraní bodov do správy sme začali nadväzovať kontakty s ďalšími učiteľmi, ktorí sa aktívne zaujímajú o naše školské životné prostredie. Rozmýšľame aj nad tým, ako založiť spoločnú sieť aktívnych učiteľov bez rozdielu príslušnosti k odborom.

Inšpirovaní iniciatívou p. Farárika sme sa spolu s učiteľmi s ďalších miest zamerali na hlavný argument vlády, že pre školstvo nie sú peniaze a pomáhame ich preto vláde nájsť vyhľadávaním a zverejňovaním faktúr a zmlúv, ktoré sú z pohľadu štátu prinajmenšom veľkorysé. Pôjde o dlhšiu iniciatívu, ktorú by sme po ministerstve školstva radi preniesli aj na iné ministerstvá a ich rozpočtové organizácie. Potrvá to dlhšie aj preto, že častokrát musíme niektoré informácie od inštitúcií žiadať prostredníctvom infozákona, podľa ktorého majú na odpoveď osem dní a literu zákona si ctia.

Robíme to všetko preto, lebo nám nie je ľahostajné, akú minimálnu pozornosť venujú jednotlivé vlády Slovenskej republiky rezortu školstva. Robíme to všetci preto, lebo chceme niečím prispieť. Každý ako vie a stíha, rovnako ako všetci tí učitelia, ktorí nechávajú deťom a škole viac, akoby museli.


Pozrite si správu učiteľov o školstve. Nájdete ju tu alebo tiež v náhľade nižšie:Text neobsahuje návrhy systémových krokov na zmenu situácie v školstve. Chceme tým poukázať na skutočnosť, že minister školstva neprizval do Rady pre systémové zmeny v školstve ani jedného učiteľa. Za nevyhnutný predpoklad systémových zmien v školstve smerujúcich k zvýšeniu kvality vzdelávania aj naďalej považujeme systematické a bezodkladné zvyšovanie objemu financií pre školstvo prostredníctvom navyšovania normatívov.


Text zostavili: Braňo Kočan, Vlado Crmoman, Soňa Puterková


Na texte spolupracovali: Ján Macek, Ivona Rankovová, Eva Chudíková, Jana Fraasová, Dagmar Ondrejková, Asociácia CVČ SR a kolektív ZUŠ Partizánske.


Ďalšie informácie nájdete na portáli zborovna.sk v článku Jána Macka zo dňa 19. apríla 2013 tu.


Súvisiace informácie:


noveskolstvo.sk: Čaplovičova utajená správa o stave školstva /apríl 2013/


Nielen o škole

Webinár: Výhody a riziká domáceho vzdelávania

Koalícia pre deti Slovensko považuje necitlivé vykonávanie súdnych rozhodnutí v prípadoch odoberania detí za neakceptovateľné

Výzva rodičov a učiteľov poslancom NR SR a ministrovi školstva, vedy, výskumu a športu SR

Školská samospráva je naďalej v ohrození

Pripomienkové konanie končí, ale aktivity proti okliešteniu školskej samosprávy pokračujú

Iniciátori hromadnej pripomienky proti okliešteniu školskej samosprávy sa obracajú na rady škôl a obecné zastupiteľstvá

Škola bez kried

Rebríček kvality vzdelávania Pearson

O využití projektu Khan Academy v prostredí bežných škôl

Ján Macek: Vytáča ma pasivita kolegýň, mám jej plné zuby

Čo bude formovať podobu vzdelávania?

Pedagógovia sa obávajú, že bude ešte horšie

Pripomienky učiteľov k správe o stave školstva

Učiteľ a zázraky na počkanie

Biela vrana v školstve

Je Čaplovič blbý, alebo nie?

O správe učiteľov o situácii v školstve

Niekoľko postrehov k situácii v slovenskom školstve

Infovek 2 je pomalý, predražený a už ho v škole nechceme

Josef Widmer: Nové modely pre náročné povolania

Infografika: There is No Homework In Finland

Vladimír Urban: Čím je škola slabšia, tým sú lepšie známky

Otvorený list kritizuje šírenie waldorfu

Martin Mojžiš: Problémom našich škôl nie je málo softvéru, ale veľa nudy

Koniec Planéty vedomostí

Martin Mojžiš kritizuje Planétu vedomostí

Lampa: Čo učíme naše deti?

Politické anestetikum PISA

Školstvo potrebuje víziu

Ministerstvo školstva nerobí správne kroky

Vratké nohy povinnej angličtiny

Netrápme deti angličtinou

Martin Kríž: Školy budú mať iba toľko slobody, koľko si jej vezmú

Kto zarába na učebniciach

Ministerstvo školstva nesleduje experimenty na školách

Učebnice budú meškať mesiace

Máme školstvo, aké si zaslúžime

Školská reforma je Potemkinova dedina

Rok s Mikolajovou reformou

OECD: Učitelia sú málo motivovaní

Vladimír Burjan: Nemám svedomie kritizovať učiteľov

Učebnice nebudú v Kalifornii, možno ani u nás

Čo je hlavnou úlohou školy?

Orol pamírsky

INEKO: Učitelia dostali viac slobody, chýbajú im však učebnice

Dávid Králik: Neschopný učiteľ nech má len základný plat

Aký je Váš názor na zmeny v slovnom hodnotení? Napíšte ministrovi!

Reakcie učiteľov na národnú učebnicu

Ján Mikolaj: Chcem školy zmeniť

Nebezpečné spoločenstvá, rodina, škola a štát (seminár)

Protimonopolný úrad, nevadí ti ministerstvo školstva?

Martin Mojžiš: Učebnica má zaujať najmä učiteľov

Václav Klaus ml.: Netešte sa na reformu

Videokomentár Anny Gottweisovej k reforme a školstvu

Čítanie na Slovensku

Prvý (druhý) september

Web portál FYZIKUS

Prečo som tak skoro alergická na slovo reforma?

Edičná politika plná pochybností

Čakanie na reformu školstva

Veľa kriku pre nič?

Chonchanó baró

Skvelý nástroj

Informačné technológie

Školská reforma odklepnutá

Plochá Zem

Učebnice

Slaná voda

Ako (ne)učiť literatúru

Mastný chlieb

Kompetencie

Čo všeličo by sa dalo...

Ako reformovali Česi

Rozumná reforma

Čo s nedobrou reformou?

Všetko naopak

Ťažká reforma

Akože reforma

Posadnutosť kompetenciami

Diskusia o reforme? Niet času

Reforma zn. chaos

Školská reforma

Čulý Mikolaj

Reforma vzdelávania alebo kozmetická úprava školstva

Branislav Pupala: Škola nemôže riešiť problémy sveta

Šlabikár – najčítanejšia kniha

K Návrhu koncepcie vyučovania cudzích jazykov v základných a stredných školách

Učiť piatakov základom ekonómie

Ohrozená veda

Na kvalite nezáleží?

Základný či aplikovaný výskum?

Môžete ma citovať!

Čítanie sa učí ako spartakiáda

Odvahu školám

Kolobeh školských reforiem

Hranice školskej revolúcie

Domino reformy vzdelávania - ako ďalej?

Príbeh školského zákona

Školský zákon a politická elita

S obavami za

Šanca na rozbeh

Korešpondenčné semináre