Ťažká reforma

24.3.2008 | Daniel Bútora a Martin Kríž | Nielen o škole

Na Slovensku sa celé roky rozpráva o zmenách v školstve. Napriek tomu nie je nikto spokojný a odborníci varujú, že bez hlbších zmien obsahu a spôsobu vyučovania sa Slovensku Západ dobehnúť nikdy nepodarí. Minulí ministri sa do týchto zmien veľmi nepúšťali. Minister Mikolaj, naopak, postupuje tak rýchlo, že školy nebudú mať čas pripraviť si vlastné programy. Necháva pritom v rukách štátu príliš veľkú kontrolu toho, čo učiť.

Čo sa vlastne má zmeniť? Odpoveď súvisí s novými požiadavkami na budúce zamestnania a s technológiami, ktoré priniesli dostupnosť dát a faktov.

Školy nevedia, ako sa k týmto výzvam postaviť. A tak ako pred sto rokmi učia deti písané písmo už od prvej triedy, nútia ich recitovať básničky, menovať gramatické javy a slohové štýly či rozlišovať hluchavkovité a ľuľkovité rastliny. Robia to s presvedčením, že deťom sprostredkúvajú poznatky. Má však byť v čase internetových encyklopédií a kníh úlohou školy dopraviť informácie z knižníc k žiakom? Je naozaj dobré, ak učíme deti mechanicky poznať výsledky bádania a tvorivého poznávania iných? Alebo je dôležité naučiť ich samostatne bádať a tvorivo poznávať?

Ak pozorujeme svet okolo nás, odpoveď tušíme. Technológie posúvajú cieľ vzdelávania od poznatkov k procesom. Už sa netreba sústrediť na fakty – tých je všade dosť. Treba sa učiť pracovať s poznatkami, a to bez pomoci dospelých deti nevedia. Fakty majú byť pozadím procesu učenia, nie jeho centrom.

Zdá sa samozrejmé, že deti sa musia naučiť čítať, písať a počítať, osvojiť si pracovné návyky a získať základnú sumu vedomostí. V skutočnosti však budú potrebovať viac: pracovať s informáciami a žiť s inými ľuďmi. U väčších detí bude potreba ešte väčšia: riešiť problémy, kriticky myslieť, vidieť veci v súvislostiach, zodpovedne konať. Rozprávajte sa chvíľu s lepším zamestnávateľom a dostanete veľmi podobné odpovede na to, ako má vyzerať absolvent školy: mal by sám rozmýšľať, vedieť pracovať v tíme, mať svoj názor, byť tvorivý a prichádzať s nápadmi. Americkí učitelia, ktorí učia na Slovensku, svoje skúsenosti často zhrnú takto: slovenské deti sú pracovité a usilovné, oproti americkým im však chýba tvorivosť a vlastné nápady... Posun od poznatkov k tvorivosti je ťažší, ako sa zdá. Aj preto, že učebnice vychádzajú najmä z faktografie a nepodporujú rozvoj iných zručností. Aj preto, že osnovy stále presadzujú a testovanie stále meria najmä pamäťový výkon. Niekedy majú obavy aj rodičia: bude dieťa „vzdelané“, ak by nevedelo vymenovať miesta s ťažbou nerastných surovín?

Napokon – dobrá škola by mala by vychovávať k občianskym cnostiam, k slušnosti a čestnosti. Stačí sa opýtať absolventov dobrých západných škôl, nakoľko sa tam toleruje podvádzanie a odpisovanie, a o koľko vyššia je slovenská tolerancia voči nim. Aj tu je dôležitý spôsob výchovy. Kocúrkovom a karikatúrou by bolo, ak by sa výchova k cnostiam skončila zoznamom slov, ktoré by sa študent musel naučiť, alebo kampaňovitým a formálnym zaraďovaním rôznych výchov do vzdelávacích programov.

Bude to ešte dlho ťažká reforma.

Daniel Bútora je manažér Združenia škôl C. S. Lewisa. Martin Kríž je učiteľ na Bilingválnom gymnáziu C. S. Lewisa a spolupracovník KI.

Článok bol publikovaný v týždenníku .týždeň dňa 17. marca 2008.

Nielen o škole

Webinár: Výhody a riziká domáceho vzdelávania

Koalícia pre deti Slovensko považuje necitlivé vykonávanie súdnych rozhodnutí v prípadoch odoberania detí za neakceptovateľné

Výzva rodičov a učiteľov poslancom NR SR a ministrovi školstva, vedy, výskumu a športu SR

Školská samospráva je naďalej v ohrození

Pripomienkové konanie končí, ale aktivity proti okliešteniu školskej samosprávy pokračujú

Iniciátori hromadnej pripomienky proti okliešteniu školskej samosprávy sa obracajú na rady škôl a obecné zastupiteľstvá

Škola bez kried

Rebríček kvality vzdelávania Pearson

O využití projektu Khan Academy v prostredí bežných škôl

Ján Macek: Vytáča ma pasivita kolegýň, mám jej plné zuby

Čo bude formovať podobu vzdelávania?

Pedagógovia sa obávajú, že bude ešte horšie

Pripomienky učiteľov k správe o stave školstva

Učiteľ a zázraky na počkanie

Biela vrana v školstve

Je Čaplovič blbý, alebo nie?

O správe učiteľov o situácii v školstve

Niekoľko postrehov k situácii v slovenskom školstve

Infovek 2 je pomalý, predražený a už ho v škole nechceme

Josef Widmer: Nové modely pre náročné povolania

Infografika: There is No Homework In Finland

Vladimír Urban: Čím je škola slabšia, tým sú lepšie známky

Otvorený list kritizuje šírenie waldorfu

Martin Mojžiš: Problémom našich škôl nie je málo softvéru, ale veľa nudy

Koniec Planéty vedomostí

Martin Mojžiš kritizuje Planétu vedomostí

Lampa: Čo učíme naše deti?

Politické anestetikum PISA

Školstvo potrebuje víziu

Ministerstvo školstva nerobí správne kroky

Vratké nohy povinnej angličtiny

Netrápme deti angličtinou

Martin Kríž: Školy budú mať iba toľko slobody, koľko si jej vezmú

Kto zarába na učebniciach

Ministerstvo školstva nesleduje experimenty na školách

Učebnice budú meškať mesiace

Máme školstvo, aké si zaslúžime

Školská reforma je Potemkinova dedina

Rok s Mikolajovou reformou

OECD: Učitelia sú málo motivovaní

Vladimír Burjan: Nemám svedomie kritizovať učiteľov

Učebnice nebudú v Kalifornii, možno ani u nás

Čo je hlavnou úlohou školy?

Orol pamírsky

INEKO: Učitelia dostali viac slobody, chýbajú im však učebnice

Dávid Králik: Neschopný učiteľ nech má len základný plat

Aký je Váš názor na zmeny v slovnom hodnotení? Napíšte ministrovi!

Reakcie učiteľov na národnú učebnicu

Ján Mikolaj: Chcem školy zmeniť

Nebezpečné spoločenstvá, rodina, škola a štát (seminár)

Protimonopolný úrad, nevadí ti ministerstvo školstva?

Martin Mojžiš: Učebnica má zaujať najmä učiteľov

Václav Klaus ml.: Netešte sa na reformu

Videokomentár Anny Gottweisovej k reforme a školstvu

Čítanie na Slovensku

Prvý (druhý) september

Web portál FYZIKUS

Prečo som tak skoro alergická na slovo reforma?

Edičná politika plná pochybností

Čakanie na reformu školstva

Veľa kriku pre nič?

Chonchanó baró

Skvelý nástroj

Informačné technológie

Školská reforma odklepnutá

Plochá Zem

Učebnice

Slaná voda

Ako (ne)učiť literatúru

Mastný chlieb

Kompetencie

Čo všeličo by sa dalo...

Ako reformovali Česi

Rozumná reforma

Čo s nedobrou reformou?

Všetko naopak

Ťažká reforma

Akože reforma

Posadnutosť kompetenciami

Diskusia o reforme? Niet času

Reforma zn. chaos

Školská reforma

Čulý Mikolaj

Reforma vzdelávania alebo kozmetická úprava školstva

Branislav Pupala: Škola nemôže riešiť problémy sveta

Šlabikár – najčítanejšia kniha

K Návrhu koncepcie vyučovania cudzích jazykov v základných a stredných školách

Učiť piatakov základom ekonómie

Ohrozená veda

Na kvalite nezáleží?

Základný či aplikovaný výskum?

Môžete ma citovať!

Čítanie sa učí ako spartakiáda

Odvahu školám

Kolobeh školských reforiem

Hranice školskej revolúcie

Domino reformy vzdelávania - ako ďalej?

Príbeh školského zákona

Školský zákon a politická elita

S obavami za

Šanca na rozbeh

Korešpondenčné semináre