Netrápme deti angličtinou

6.9.2010 | Branislav Pupala | Nielen o škole

Ak chceme, aby naše deti obstáli vo svete, musia začať s angličtinou čo najskôr: tak by sa dal charakterizovať slogan nového ministra školstva. Eugen Jurzyca chce zaviesť povinnú angličtinu od najnižších ročníkov základných škôl. Lenže pohľad na slovenský učiteľský stav, ako aj výskumy zahraničných odborníkov napovedajú, že to nie je práve najlepší nápad.

...

Pri povinnom vyučovaní angličtiny od tretej triedy bude treba ešte oveľa viac kvalifikovaných učiteľov. Získať ich bude dosť heroická úloha. Malo by sa tak diať nielen preškoľovaním starších učiteľov z európskych fondov. Bývalé ministerstvo chcelo v tomto smere ovplyvniť aj pedagogické fakulty. Tie mali do študijného programu pre 1. stupeň základných škôl jednoducho vložiť ešte aj cudzí jazyk a didaktiku cudzieho jazyka so zameraním na deti. Proti tomu sa postavil profesor Branislav Pupala z Katedry predškolskej a elementárnej pedagogiky na Pedagogickej fakulte Trnavskej univerzity a spolupracovník Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika. „To je cesta zrútenia tohto štúdia. Už teraz v ňom máme trošku slovenčiny, trošku matematiky, trošku telocviku, trošku hudobnej výchovy. A ešte z toho chceme niečo odobrať a pridať cudzí jazyk. Nakoniec naši študenti nebudú vedieť vôbec nič, ani tie základné veci, kvôli ktorým na túto školu prišli. Učitelia s magisterským štúdiom by mali v prvom rade zabezpečiť osvojenie si rodného jazyka a základov kultúrneho poznania, teda základov matematiky, vlastivedy a prírodných vied,“ tvrdí Pupala. Stále podľa neho pretrváva mylná predstava, že na prvom stupni má deti všetko učiť jeden učiteľ, lebo taká je tu tradícia. „Z môjho hľadiska znalosť cudzieho jazyka nie je súčasťou vzdelania, je to sociálna zručnosť, ktorá človeka zvýhodňuje napríklad na trhu práce. Je možné ju v škole učiť, ale to je skôr lektorská záležitosť.“

Cestou, ako dostať do škôl dobrých učiteľov jazykov, je podľa Pupalu otvorenie tohto trhu. Do škôl by mohli prísť lektori, ktorí by nemuseli mať magisterské pedagogické vzdelanie. Takto to robia aj jazykové školy, ktoré posudzujú svojich učiteľov na základe ich reálneho výkonu. A takto to funguje aj v mnohých škôlkach, kam deti prichádzajú učiť lektori z externého prostredia. „Pre deti je zaujímavým signálom, že teraz táto teta znamená ‚nemčinu´ či ‚angličtinu´,“ hovorí Pupala na základe výskumu, ktorý robil práve v materských školách. Pedagogické fakulty by podľa neho mohli v bakalárskom štúdiu poskytovať užšie jazykové vzdelávanie. Ale keď svojho času prišiel s týmto modelom, okamžite ho zavrhlo nielen ministerstvo, ale aj akademická komunita. „Dehonestujeme tým vraj status učiteľa primárneho vzdelávania, keď chceme pustiť do školy aj niekoho, kto má len štyri roky bakalárskeho vzdelávania,“ konštatuje prof. Pupala s miernou iróniou a dodáva: „Za takýchto podmienok by ani Bill Gates u nás nemohol učiť informatiku.“

Čítajte ďalej v týždenníku .týždeň zo dňa 30. augusta 2010 tu.

Nielen o škole

Webinár: Výhody a riziká domáceho vzdelávania

Koalícia pre deti Slovensko považuje necitlivé vykonávanie súdnych rozhodnutí v prípadoch odoberania detí za neakceptovateľné

Výzva rodičov a učiteľov poslancom NR SR a ministrovi školstva, vedy, výskumu a športu SR

Školská samospráva je naďalej v ohrození

Pripomienkové konanie končí, ale aktivity proti okliešteniu školskej samosprávy pokračujú

Iniciátori hromadnej pripomienky proti okliešteniu školskej samosprávy sa obracajú na rady škôl a obecné zastupiteľstvá

Škola bez kried

Rebríček kvality vzdelávania Pearson

O využití projektu Khan Academy v prostredí bežných škôl

Ján Macek: Vytáča ma pasivita kolegýň, mám jej plné zuby

Čo bude formovať podobu vzdelávania?

Pedagógovia sa obávajú, že bude ešte horšie

Pripomienky učiteľov k správe o stave školstva

Učiteľ a zázraky na počkanie

Biela vrana v školstve

Je Čaplovič blbý, alebo nie?

O správe učiteľov o situácii v školstve

Niekoľko postrehov k situácii v slovenskom školstve

Infovek 2 je pomalý, predražený a už ho v škole nechceme

Josef Widmer: Nové modely pre náročné povolania

Infografika: There is No Homework In Finland

Vladimír Urban: Čím je škola slabšia, tým sú lepšie známky

Otvorený list kritizuje šírenie waldorfu

Martin Mojžiš: Problémom našich škôl nie je málo softvéru, ale veľa nudy

Koniec Planéty vedomostí

Martin Mojžiš kritizuje Planétu vedomostí

Lampa: Čo učíme naše deti?

Politické anestetikum PISA

Školstvo potrebuje víziu

Ministerstvo školstva nerobí správne kroky

Vratké nohy povinnej angličtiny

Netrápme deti angličtinou

Martin Kríž: Školy budú mať iba toľko slobody, koľko si jej vezmú

Kto zarába na učebniciach

Ministerstvo školstva nesleduje experimenty na školách

Učebnice budú meškať mesiace

Máme školstvo, aké si zaslúžime

Školská reforma je Potemkinova dedina

Rok s Mikolajovou reformou

OECD: Učitelia sú málo motivovaní

Vladimír Burjan: Nemám svedomie kritizovať učiteľov

Učebnice nebudú v Kalifornii, možno ani u nás

Čo je hlavnou úlohou školy?

Orol pamírsky

INEKO: Učitelia dostali viac slobody, chýbajú im však učebnice

Dávid Králik: Neschopný učiteľ nech má len základný plat

Aký je Váš názor na zmeny v slovnom hodnotení? Napíšte ministrovi!

Reakcie učiteľov na národnú učebnicu

Ján Mikolaj: Chcem školy zmeniť

Nebezpečné spoločenstvá, rodina, škola a štát (seminár)

Protimonopolný úrad, nevadí ti ministerstvo školstva?

Martin Mojžiš: Učebnica má zaujať najmä učiteľov

Václav Klaus ml.: Netešte sa na reformu

Videokomentár Anny Gottweisovej k reforme a školstvu

Čítanie na Slovensku

Prvý (druhý) september

Web portál FYZIKUS

Prečo som tak skoro alergická na slovo reforma?

Edičná politika plná pochybností

Čakanie na reformu školstva

Veľa kriku pre nič?

Chonchanó baró

Skvelý nástroj

Informačné technológie

Školská reforma odklepnutá

Plochá Zem

Učebnice

Slaná voda

Ako (ne)učiť literatúru

Mastný chlieb

Kompetencie

Čo všeličo by sa dalo...

Ako reformovali Česi

Rozumná reforma

Čo s nedobrou reformou?

Všetko naopak

Ťažká reforma

Akože reforma

Posadnutosť kompetenciami

Diskusia o reforme? Niet času

Reforma zn. chaos

Školská reforma

Čulý Mikolaj

Reforma vzdelávania alebo kozmetická úprava školstva

Branislav Pupala: Škola nemôže riešiť problémy sveta

Šlabikár – najčítanejšia kniha

K Návrhu koncepcie vyučovania cudzích jazykov v základných a stredných školách

Učiť piatakov základom ekonómie

Ohrozená veda

Na kvalite nezáleží?

Základný či aplikovaný výskum?

Môžete ma citovať!

Čítanie sa učí ako spartakiáda

Odvahu školám

Kolobeh školských reforiem

Hranice školskej revolúcie

Domino reformy vzdelávania - ako ďalej?

Príbeh školského zákona

Školský zákon a politická elita

S obavami za

Šanca na rozbeh

Korešpondenčné semináre