Školská samospráva je naďalej v ohrození

13.4.2015 | Admin | Nielen o škole

Napriek kompromisnému návrhu spôsobu výberu riaditeľov škôl, s ktorým minulý týždeň prišlo ministerstvo školstva, je školská samospráva naďalej v ohrození a existuje vážne riziko, že právomoci školských rád budú oklieštené.


Ministerstvo školstva predložilo v marci do medzirezortného pripomienkového konania návrh novely zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve. Ministerstvo navrhlo odobrať radám škôl rozhodujúce slovo pri rozhodovaní o riaditeľoch škôl. Miesto školskej samosprávy s účasťou učiteľov, rodičov a poslancov zastupiteľstiev mal podľa návrhu ministerstva o riaditeľoch škôl rozhodovať v podstate len zriaďovateľ, čiže starosta obce, primátor mesta, predseda samosprávneho kraja alebo prednosta okresného úradu v sídle kraja.


Podľa súčasného znenia zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve zriaďovateľ vymenúva riaditeľa školy na návrh rady školy na základe výberového konania, pričom návrh rady školy je pre zriadovateľa školy záväzný. Ministerstvo prišlo v pripomienkovom konaní s návrhom, aby návrh rady školy nebol pre zriaďovateľa záväzný. Ak by zriaďovateľ nesúhlasil s kandidátom navrhnutým radou školy, mala by rada navrhnúť nového kandidáta najneskôr do 15 dní odo dňa doručenia nesúhlasu zriaďovateľa. Ak by zriaďovateľ nesúhlasil ani s druhým navrhnutým kandidátom, uskutočnilo by sa výberové konanie podľa zákona o výkone práce vo verejnom záujme. Kandidáta na riaditeľa školy by potom nevyberala rada školy, ale výberová komisia, ktorej členov by vymenoval zriaďovateľ.


K ministerskému návrhu sme predložili Hromadnú pripomienku proti okliešteniu školskej samosprávy, v ktorej sme žiadali uvedené zmeny z návrhu novely vypustiť. S hromadnou pripomienkou sa prostredníctvom portálu changenet.sk stotožnilo 1861 osôb. Proti oslabeniu školskej samosprávy sa vo svojej hromadnej pripomienke vyslovila aj Slovenská komora učiteľov. Pripomienkovanie skončilo vo štvrtok 2. apríla 2015 a ministerstvo školstva ešte pred jeho skončením zvolalo rozporové konanie na utorok 7. apríla, tesne po Veľkonočných sviatkoch. Keďže zástupcovia signatárov hromadnej pripomienky sa nemohli v uvedenom termíne rozporového konania zúčastniť, ospravedlnili sme sa a požiadali o stanovenie náhradného termínu, pričom sme vyjadrili pripravenosť stretnúť sa ktorýkoľvek z nasledujúcich dní v minulom týždni. Ministerstvo nám nakoniec ponúklo ako náhradný termín až piatok 10. apríla, avšak už vo štvrtok 9. apríla posunulo návrh novely na rokovanie vlády a jej poradných orgánov, takže piatkové rozporové konanie už na návrhu nemohlo nič zmeniť.


Ministerstvo pôvodný návrh zmenilo tak, že zriaďovateľovi sa síce ponechá právo veta voči personálnemu návrhu rady školy na riaditeľa školy, ale v prípade vetovania kandidáta vyberie nového kandidáta opäť rada školy v novom výberovom konaní a jej druhý návrh už bude pre zriaďovateľa záväzný. V porovnaní s pôvodným návrhom ministerstva ide o pozitívny posun, avšak v porovnaní so súčasným stavom je to naďalej snaha oslabiť postavenie školskej samosprávy. V prípade, že bude rada školy trvať na vybranom kandidátovi, bude ho môcť navrhnúť znovu, ale až po opakovanom výberovom konaní. Vzhľadom na to sme v piatok na rozporovom konaní navrhli takú úpravu návrhu novely, aby rada školy po oboznámení sa s písomnými dôvodmi, pre ktoré zriaďovateľ odmietol ňou vybraného kandidáta na riaditeľa školy, mala možnosť svoj výber potvrdiť, čím by sa jej návrh stal pre zriaďovateľa záväzný. Opakovanie výberového konania v situácii, keď väčšina členov rady školy trvá napriek výhradám zriaďovateľa na pôvodne vybranom kandidátovi, je iba mrhaním časom, financiami a administratívnymi kapacitami a zbytočnou formalitou. Ministerstvo však náš návrh neakceptovalo s tým, že materiál je už posunutý na rokovanie vlády.


Dnes sa predmetným návrhom novely mala na svojom zasadnutí zaoberať Hospodárska a sociálna rada, zajtra o ňom bude rokovať Legislatívna rada vlády a v stredu o ňom rozhodne vláda. Parlament sa novelou bude zaoberať na svojej májovej schôdzi. Upozorňujeme, že vzhľadom na tlaky zo strany lobistickej organizácie starostov ZMOS naďalej existuje riziko, že návrh bude na rokovaní vlády alebo parlamentu zmenený tak, že školskej samospráve bude odobraté rozhodujúce postavenie pri výbere kandidátov na riaditeľov škôl.


Zuzana Zimenová, riaditeľka občianskeho združenia Nové školstvo

Ondrej Dostál, predseda Občianskej konzervatívnej strany (OKS)

Vladimír Špánik, predseda Združenia občanov miesta a obcí Slovenska (ZOMOS)

Ivan Kuhn, analytik Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika


poverení zástupcovia verejnosti pre rozporové konanie


V Šamoríne, Bratislave, Vinodole a Rožňave dňa 13. apríla 2015.


Súvisiace informácie:


Hromadná pripomienka na portáli changenet.sk


Iniciátori hromadnej pripomienky proti okliešteniu školskej samosprávy sa obracajú na rady škôl a obecné zastupiteľstvá (vrátane vzorových textov vyjadrenia nesúhlasu so zámerom ministerstva školstva)


Pripomienkové konanie končí, ale aktivity proti okliešteniu školskej samosprávy pokračujú

Nielen o škole

Webinár: Výhody a riziká domáceho vzdelávania

Koalícia pre deti Slovensko považuje necitlivé vykonávanie súdnych rozhodnutí v prípadoch odoberania detí za neakceptovateľné

Výzva rodičov a učiteľov poslancom NR SR a ministrovi školstva, vedy, výskumu a športu SR

Školská samospráva je naďalej v ohrození

Pripomienkové konanie končí, ale aktivity proti okliešteniu školskej samosprávy pokračujú

Iniciátori hromadnej pripomienky proti okliešteniu školskej samosprávy sa obracajú na rady škôl a obecné zastupiteľstvá

Škola bez kried

Rebríček kvality vzdelávania Pearson

O využití projektu Khan Academy v prostredí bežných škôl

Ján Macek: Vytáča ma pasivita kolegýň, mám jej plné zuby

Čo bude formovať podobu vzdelávania?

Pedagógovia sa obávajú, že bude ešte horšie

Pripomienky učiteľov k správe o stave školstva

Učiteľ a zázraky na počkanie

Biela vrana v školstve

Je Čaplovič blbý, alebo nie?

O správe učiteľov o situácii v školstve

Niekoľko postrehov k situácii v slovenskom školstve

Infovek 2 je pomalý, predražený a už ho v škole nechceme

Josef Widmer: Nové modely pre náročné povolania

Infografika: There is No Homework In Finland

Vladimír Urban: Čím je škola slabšia, tým sú lepšie známky

Otvorený list kritizuje šírenie waldorfu

Martin Mojžiš: Problémom našich škôl nie je málo softvéru, ale veľa nudy

Koniec Planéty vedomostí

Martin Mojžiš kritizuje Planétu vedomostí

Lampa: Čo učíme naše deti?

Politické anestetikum PISA

Školstvo potrebuje víziu

Ministerstvo školstva nerobí správne kroky

Vratké nohy povinnej angličtiny

Netrápme deti angličtinou

Martin Kríž: Školy budú mať iba toľko slobody, koľko si jej vezmú

Kto zarába na učebniciach

Ministerstvo školstva nesleduje experimenty na školách

Učebnice budú meškať mesiace

Máme školstvo, aké si zaslúžime

Školská reforma je Potemkinova dedina

Rok s Mikolajovou reformou

OECD: Učitelia sú málo motivovaní

Vladimír Burjan: Nemám svedomie kritizovať učiteľov

Učebnice nebudú v Kalifornii, možno ani u nás

Čo je hlavnou úlohou školy?

Orol pamírsky

INEKO: Učitelia dostali viac slobody, chýbajú im však učebnice

Dávid Králik: Neschopný učiteľ nech má len základný plat

Aký je Váš názor na zmeny v slovnom hodnotení? Napíšte ministrovi!

Reakcie učiteľov na národnú učebnicu

Ján Mikolaj: Chcem školy zmeniť

Nebezpečné spoločenstvá, rodina, škola a štát (seminár)

Protimonopolný úrad, nevadí ti ministerstvo školstva?

Martin Mojžiš: Učebnica má zaujať najmä učiteľov

Václav Klaus ml.: Netešte sa na reformu

Videokomentár Anny Gottweisovej k reforme a školstvu

Čítanie na Slovensku

Prvý (druhý) september

Web portál FYZIKUS

Prečo som tak skoro alergická na slovo reforma?

Edičná politika plná pochybností

Čakanie na reformu školstva

Veľa kriku pre nič?

Chonchanó baró

Skvelý nástroj

Informačné technológie

Školská reforma odklepnutá

Plochá Zem

Učebnice

Slaná voda

Ako (ne)učiť literatúru

Mastný chlieb

Kompetencie

Čo všeličo by sa dalo...

Ako reformovali Česi

Rozumná reforma

Čo s nedobrou reformou?

Všetko naopak

Ťažká reforma

Akože reforma

Posadnutosť kompetenciami

Diskusia o reforme? Niet času

Reforma zn. chaos

Školská reforma

Čulý Mikolaj

Reforma vzdelávania alebo kozmetická úprava školstva

Branislav Pupala: Škola nemôže riešiť problémy sveta

Šlabikár – najčítanejšia kniha

K Návrhu koncepcie vyučovania cudzích jazykov v základných a stredných školách

Učiť piatakov základom ekonómie

Ohrozená veda

Na kvalite nezáleží?

Základný či aplikovaný výskum?

Môžete ma citovať!

Čítanie sa učí ako spartakiáda

Odvahu školám

Kolobeh školských reforiem

Hranice školskej revolúcie

Domino reformy vzdelávania - ako ďalej?

Príbeh školského zákona

Školský zákon a politická elita

S obavami za

Šanca na rozbeh

Korešpondenčné semináre