Posadnutosť kompetenciami

17.3.2008 | Branislav Pupala | Nielen o škole

ImagePedagogika i školská politika sa v poslednej dobe stali posadnuté tzv. kompetenciami. Udivuje ma, ako jedným dychom tí, ktorí vzývajú potrebu kritického myslenia, úplne nekriticky prijímajú koncept kompetencií ako niečoho, čo by malo spôsobiť zásadný obrat v našom chápaní vzdelania. Obrat ku kompetenciám však zlepšeniu vzdelania nepomôže, môže ho naopak znehodnotiť, zredukovať na bohapustý tréning či výcvik.

Pojem kompetencie nemá žiadnu tradíciu v oblasti všeobecného vzdelávania a ani dnes k nemu nepatrí. Jeho pôvod nájdeme v oblasti odborného výcviku a v utilitárnej príprave na výkon profesie. Reprezentujú ho dnes tak módne kompetenčné profily pracovníkov či kompetenčné modely prípravy na profesiu. Kompetencie nevychádzajú z ľudí ako takých, kompetenciami sa majú formovať tzv. ľudské zdroje. Preto nech nikoho neudivuje, keď poviem, že v pozadí všeobecného pretláčania kompetencií do vzdelávania stojí najmä podnikateľská lobby.

Iniciatívnosť, tímovosť, schopnosť kooperácie, interaktívnosť, sebapresadenie – to sú len niektoré z kompetencií, o ktoré sa moderné vzdelávanie má vraj usilovať. Vzťah ku kvalitnému ľudskému zdroju je zjavný. Veď aj preto výcvik v týchto schopnostiach (kompetenciách) je dnes vlastne obligátnou súčasťou všetkých výcvikových personalistických firiem či školiacich útvarov veľkých organizácií. Tie však ani nepopierajú, že robia výcvik istých sociálno–psychologických zručností. Výcvik a vzdelávanie sú však dve odlišné veci, rovnako odlišné veci sú školiace stredisko a škola. Otázkou ostáva, či chceme, aby sa školy premenili na výcvikové tábory ponúkajúce tréning psychologických schopností. Ak podstúpime túto cestu, strácame kontakt s vlastnou kultúrou.

Zaradením kompetencií do nášho pedagogické slovníka podstupujeme ešte ďalšiu hrozbu. Prestávame považovať školské učivo za podstatný prvok školského vzdelávania. Veď univerzálne kompetencie je vlastne možné trénovať na ľubovoľnom obsahu. Hlavne, že budeme tvoriví, kritickí, reflektívni, že sa staneme asertívni, empatickí, komunikatívni, že budeme informaticky zdatní. Vďaka kompetenciám nám začína unikať, že škola napomáha človeku tým, že mu ponúka stabilný obraz sveta s poznatkami, ktoré ho vytvárajú.

Kompetenciami zamieňame ciele za nástroje. Vzdelanie redukujeme na pragmatické schopnosti zamerané na dosahovanie pragmatických cieľov. Prestávame vnímať, že vzdelanie je hodnota sama o sebe, ktorá človeka kultivuje. Ak si zameníme vzdelanie za kompetencie napr. v cudzích jazykoch, tak nevidíme to podstatné: Človek sa nestáva vzdelanejším tým, že si osvojí cudzie jazyky. Cez cudzie jazyky sa však môže stať vzdelanejším.

Autor je profesor pedagogiky na Trnavskej univerzite a spolupracovník Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika.

Článok bol publikovaný v dvojtýždenníku Učiteľské noviny dňa 17. marca 2008.

Nielen o škole

Webinár: Výhody a riziká domáceho vzdelávania

Koalícia pre deti Slovensko považuje necitlivé vykonávanie súdnych rozhodnutí v prípadoch odoberania detí za neakceptovateľné

Výzva rodičov a učiteľov poslancom NR SR a ministrovi školstva, vedy, výskumu a športu SR

Školská samospráva je naďalej v ohrození

Pripomienkové konanie končí, ale aktivity proti okliešteniu školskej samosprávy pokračujú

Iniciátori hromadnej pripomienky proti okliešteniu školskej samosprávy sa obracajú na rady škôl a obecné zastupiteľstvá

Škola bez kried

Rebríček kvality vzdelávania Pearson

O využití projektu Khan Academy v prostredí bežných škôl

Ján Macek: Vytáča ma pasivita kolegýň, mám jej plné zuby

Čo bude formovať podobu vzdelávania?

Pedagógovia sa obávajú, že bude ešte horšie

Pripomienky učiteľov k správe o stave školstva

Učiteľ a zázraky na počkanie

Biela vrana v školstve

Je Čaplovič blbý, alebo nie?

O správe učiteľov o situácii v školstve

Niekoľko postrehov k situácii v slovenskom školstve

Infovek 2 je pomalý, predražený a už ho v škole nechceme

Josef Widmer: Nové modely pre náročné povolania

Infografika: There is No Homework In Finland

Vladimír Urban: Čím je škola slabšia, tým sú lepšie známky

Otvorený list kritizuje šírenie waldorfu

Martin Mojžiš: Problémom našich škôl nie je málo softvéru, ale veľa nudy

Koniec Planéty vedomostí

Martin Mojžiš kritizuje Planétu vedomostí

Lampa: Čo učíme naše deti?

Politické anestetikum PISA

Školstvo potrebuje víziu

Ministerstvo školstva nerobí správne kroky

Vratké nohy povinnej angličtiny

Netrápme deti angličtinou

Martin Kríž: Školy budú mať iba toľko slobody, koľko si jej vezmú

Kto zarába na učebniciach

Ministerstvo školstva nesleduje experimenty na školách

Učebnice budú meškať mesiace

Máme školstvo, aké si zaslúžime

Školská reforma je Potemkinova dedina

Rok s Mikolajovou reformou

OECD: Učitelia sú málo motivovaní

Vladimír Burjan: Nemám svedomie kritizovať učiteľov

Učebnice nebudú v Kalifornii, možno ani u nás

Čo je hlavnou úlohou školy?

Orol pamírsky

INEKO: Učitelia dostali viac slobody, chýbajú im však učebnice

Dávid Králik: Neschopný učiteľ nech má len základný plat

Aký je Váš názor na zmeny v slovnom hodnotení? Napíšte ministrovi!

Reakcie učiteľov na národnú učebnicu

Ján Mikolaj: Chcem školy zmeniť

Nebezpečné spoločenstvá, rodina, škola a štát (seminár)

Protimonopolný úrad, nevadí ti ministerstvo školstva?

Martin Mojžiš: Učebnica má zaujať najmä učiteľov

Václav Klaus ml.: Netešte sa na reformu

Videokomentár Anny Gottweisovej k reforme a školstvu

Čítanie na Slovensku

Prvý (druhý) september

Web portál FYZIKUS

Prečo som tak skoro alergická na slovo reforma?

Edičná politika plná pochybností

Čakanie na reformu školstva

Veľa kriku pre nič?

Chonchanó baró

Skvelý nástroj

Informačné technológie

Školská reforma odklepnutá

Plochá Zem

Učebnice

Slaná voda

Ako (ne)učiť literatúru

Mastný chlieb

Kompetencie

Čo všeličo by sa dalo...

Ako reformovali Česi

Rozumná reforma

Čo s nedobrou reformou?

Všetko naopak

Ťažká reforma

Akože reforma

Posadnutosť kompetenciami

Diskusia o reforme? Niet času

Reforma zn. chaos

Školská reforma

Čulý Mikolaj

Reforma vzdelávania alebo kozmetická úprava školstva

Branislav Pupala: Škola nemôže riešiť problémy sveta

Šlabikár – najčítanejšia kniha

K Návrhu koncepcie vyučovania cudzích jazykov v základných a stredných školách

Učiť piatakov základom ekonómie

Ohrozená veda

Na kvalite nezáleží?

Základný či aplikovaný výskum?

Môžete ma citovať!

Čítanie sa učí ako spartakiáda

Odvahu školám

Kolobeh školských reforiem

Hranice školskej revolúcie

Domino reformy vzdelávania - ako ďalej?

Príbeh školského zákona

Školský zákon a politická elita

S obavami za

Šanca na rozbeh

Korešpondenčné semináre