Reforma vzdelávania alebo kozmetická úprava školstva

5.10.2007 | Peter Zajac | Nielen o škole

ImageTen nekrológ by mohol vyzerať takto: „Dňa 18. septembra 2007 nás po dlhotrvajúcej chorobe opustila vo veku nedožitých osemnástich rokov reforma vzdelávania. Na smútočnom akte sa zúčastnilo 136 poslancov, 56 sa so zosnulou pietne rozlúčilo, 23 sa zdržalo citových prejavov a 57 prejavilo nad úmrtím neskrývane svoju radosť. Pravdu povediac, neštekol po nej ani pes, hoci mala byť projektom desaťročia slovenskej spoločnosti.“

O reforme vzdelávania sa toho popísalo po roku 1989 o to viac, o čo menej sa urobilo v jej prospech. V deklaratívnej rovine vznikol projekt Milénium, za reformu vzdelávania sa veľkoplošne vydávala znalostná ekonomika, pričom nešlo o reformu vzdelávania, ale o súčasť neúspešnej ekonomickej agendy EÚ, podľa ktorej mala európska ekonomika do roku 2010 dobehnúť USA. Nedobehne ich a v bruselských úradovniach už zaprášenú lisabonskú agendu odložili ad acta, len u nás ešte stále straší jej slovník.

Jediný projekt skutočnej reformy vzdelávania potopila na jar 2006 vtedajšia vládna koalícia. Návrh školského zákona, ktorý pripravil Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika (KI) pre vtedajšieho ministra školstva Fronca, nepustila ani do prvého čítania. Hrobárom reformy vzdelávania sa stala vláda, ktorá si hovorila, že je reformná, a ešte k tomu s odôvodnením, že o návrhu zákona neprebehla verejná diskusia, pričom koncom leta 2007 ho bývalé vládne strany, súc už v opozícii, predložili v nezmenenom znení.

Legislatívny zámer terajšej vlády už za reformný označiť nemožno. Ide len o kozmetickú úpravu, predlžujúcu životnosť školského systému, aký sme zažívali dlhé desaťročia aj s nikam nevedúcimi zmenami základného a stredného školstva, ktoré podnes tŕpne prijímajú učitelia, rodičia aj žiaci.

Výsledkom je len konštatovanie správy Detského fondu OSN, že za posledné desaťročia došlo „ku katastrofálnemu úpadku v prístupe ku vzdelaniu v strednej a východnej Európe“. Pritom na rozdiel od deväťdesiatych rokov a Milénia existuje dnes už napríklad i takmer dvadsaťročná skúsenosť úspešného fínskeho modelu, od ktorého má legislatívny zámer vlády ďaleko ako noc odo dňa.

Vládny legislatívny zámer je posledným pokusom o lifting dožívajúceho školského systému. Stačí porovnať koncepčné východiská návrhu školského zákona, ktorý pripravil KI, s legislatívnym zámerom Ministerstva školstva SR (MŠ SR).

Školský zákon, ako ho prezentovala analytička KI Zuzana Humajová na tlačovke, a ako si ho osvojila terajšia opozícia, ukazuje, že legislatívny zámer MŠ SR povedie iba k potvrdeniu starého školského systému, k zabrzdeniu procesu decentralizácie a k zabetónovaniu nevyvážených kompetencií v prospech štátu a na úkor slobodného rozvoja škôl.

Návrh z dielne KI vychádza z koncepcie komplexnej reformy školstva. Legislatívny zámer MŠ SR prináša čiastkové materiály k vybraným segmentom školského systému a chýba mu ucelená stratégia postupných reformných krokov.

Návrh KI zaručuje potrebnú transformáciu vzdelávacieho prostredia, zavádza nové princípy, slobodu, subsidiaritu, participáciu a konkurenciu. MŠ SR obmedzuje potrebnú transformáciu vzdelávacieho prostredia a princípy fungovania školského systému nemení.

Vo vzťahu rámcových a školských programov zaručuje návrh KI dôslednú decentralizáciu a kompetencie vyvážene rozdeľuje medzi centrálnu úroveň a úroveň školy. MŠ SR ide len o formálnu decentralizáciu a kompetencie ostávajú nevyvážené v prospech štátu.

Vypracovanie rámcových vzdelávacích programov zabezpečuje podľa návrhu KI Kurikulárna rada, ktorá je orgánom vlády a vydáva záväzné stanoviská k rámcovým vzdelávacím programom a k sústave odborov vzdelávania. Podľa MŠ SR ich zabezpečuje ministerstvo školstva, Kurikulárna rada je bezzubým poradným orgánom ministra školstva iba posudzujúcim návrhy zásadných dokumentov ministerstva.

Školské vzdelávacie programy rozpracúvajú podľa návrhu KI samostatne obsah vzdelávania do konkrétnych predmetov. V legislatívnom zámere MŠ SR môžu len dopĺňať základné učivo. Kontrola a hodnotenie školských vzdelávacích programov je podľa návrhu KI prehľadná a dôsledná. Podľa MŠ SR je nepravidelná a náhodná.

Členenie návrhu zákona KI je prehľadné a v súlade s medzinárodnou klasifikáciou ISCED, sústava škôl sa prispôsobuje novej štruktúre vzdelávacích programov, odborov vzdelávania a stupňov vzdelania. V legislatívnom zámere MŠ SR je členenie nejasné, nie je v súlade s klasifikáciou ISCED a je šité na súčasnú školskú sústavu.

To hádam stačí na rozlíšenie reformy vzdelávania od kozmetickej úpravy školstva. Reformu vzdelávania nemôže uskutočniť vláda, ktorá má bytostný odpor k reformám, ani vláda, ktorá reformu vzdelávania iba deklaruje. Môže ju uskutočniť len vláda, ktorá reformu vzdelávania chápe, je ochotná sa za ňu zasadiť a trpezlivo ju uskutočňovať v súlade s potrebami škôl.

Autor je prezident KI. Písané pre Konzervatívne listy a denník SME.

Porovnanie opozičného návrhu nového školského zákona z dielne KI s legislatívnym zámerom ministerstva školstva nájdete tu.

Článok bol publikovaný v Konzervatívnych listoch 9/2007.

Nielen o škole

Webinár: Výhody a riziká domáceho vzdelávania

Koalícia pre deti Slovensko považuje necitlivé vykonávanie súdnych rozhodnutí v prípadoch odoberania detí za neakceptovateľné

Výzva rodičov a učiteľov poslancom NR SR a ministrovi školstva, vedy, výskumu a športu SR

Školská samospráva je naďalej v ohrození

Pripomienkové konanie končí, ale aktivity proti okliešteniu školskej samosprávy pokračujú

Iniciátori hromadnej pripomienky proti okliešteniu školskej samosprávy sa obracajú na rady škôl a obecné zastupiteľstvá

Škola bez kried

Rebríček kvality vzdelávania Pearson

O využití projektu Khan Academy v prostredí bežných škôl

Ján Macek: Vytáča ma pasivita kolegýň, mám jej plné zuby

Čo bude formovať podobu vzdelávania?

Pedagógovia sa obávajú, že bude ešte horšie

Pripomienky učiteľov k správe o stave školstva

Učiteľ a zázraky na počkanie

Biela vrana v školstve

Je Čaplovič blbý, alebo nie?

O správe učiteľov o situácii v školstve

Niekoľko postrehov k situácii v slovenskom školstve

Infovek 2 je pomalý, predražený a už ho v škole nechceme

Josef Widmer: Nové modely pre náročné povolania

Infografika: There is No Homework In Finland

Vladimír Urban: Čím je škola slabšia, tým sú lepšie známky

Otvorený list kritizuje šírenie waldorfu

Martin Mojžiš: Problémom našich škôl nie je málo softvéru, ale veľa nudy

Koniec Planéty vedomostí

Martin Mojžiš kritizuje Planétu vedomostí

Lampa: Čo učíme naše deti?

Politické anestetikum PISA

Školstvo potrebuje víziu

Ministerstvo školstva nerobí správne kroky

Vratké nohy povinnej angličtiny

Netrápme deti angličtinou

Martin Kríž: Školy budú mať iba toľko slobody, koľko si jej vezmú

Kto zarába na učebniciach

Ministerstvo školstva nesleduje experimenty na školách

Učebnice budú meškať mesiace

Máme školstvo, aké si zaslúžime

Školská reforma je Potemkinova dedina

Rok s Mikolajovou reformou

OECD: Učitelia sú málo motivovaní

Vladimír Burjan: Nemám svedomie kritizovať učiteľov

Učebnice nebudú v Kalifornii, možno ani u nás

Čo je hlavnou úlohou školy?

Orol pamírsky

INEKO: Učitelia dostali viac slobody, chýbajú im však učebnice

Dávid Králik: Neschopný učiteľ nech má len základný plat

Aký je Váš názor na zmeny v slovnom hodnotení? Napíšte ministrovi!

Reakcie učiteľov na národnú učebnicu

Ján Mikolaj: Chcem školy zmeniť

Nebezpečné spoločenstvá, rodina, škola a štát (seminár)

Protimonopolný úrad, nevadí ti ministerstvo školstva?

Martin Mojžiš: Učebnica má zaujať najmä učiteľov

Václav Klaus ml.: Netešte sa na reformu

Videokomentár Anny Gottweisovej k reforme a školstvu

Čítanie na Slovensku

Prvý (druhý) september

Web portál FYZIKUS

Prečo som tak skoro alergická na slovo reforma?

Edičná politika plná pochybností

Čakanie na reformu školstva

Veľa kriku pre nič?

Chonchanó baró

Skvelý nástroj

Informačné technológie

Školská reforma odklepnutá

Plochá Zem

Učebnice

Slaná voda

Ako (ne)učiť literatúru

Mastný chlieb

Kompetencie

Čo všeličo by sa dalo...

Ako reformovali Česi

Rozumná reforma

Čo s nedobrou reformou?

Všetko naopak

Ťažká reforma

Akože reforma

Posadnutosť kompetenciami

Diskusia o reforme? Niet času

Reforma zn. chaos

Školská reforma

Čulý Mikolaj

Reforma vzdelávania alebo kozmetická úprava školstva

Branislav Pupala: Škola nemôže riešiť problémy sveta

Šlabikár – najčítanejšia kniha

K Návrhu koncepcie vyučovania cudzích jazykov v základných a stredných školách

Učiť piatakov základom ekonómie

Ohrozená veda

Na kvalite nezáleží?

Základný či aplikovaný výskum?

Môžete ma citovať!

Čítanie sa učí ako spartakiáda

Odvahu školám

Kolobeh školských reforiem

Hranice školskej revolúcie

Domino reformy vzdelávania - ako ďalej?

Príbeh školského zákona

Školský zákon a politická elita

S obavami za

Šanca na rozbeh

Korešpondenčné semináre