Pripomienkové konanie končí, ale aktivity proti okliešteniu školskej samosprávy pokračujú

2.4.2015 | Admin | Nielen o škole

Dnešným dňom končí medzirezortné pripomienkové konanie k návrhu novely zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a k novelám ďalších dvoch zákonov týkajúcich sa školstva.


S hromadnou pripomienkou verejnosti proti okliešteniu školskej samosprávy, ktorá je zverejnená na portáli changenet.sk, sa dosiaľ stotožnilo vyše 1 800 ľudí. To znamená, že v prípade jej neakceptovania bude ministerstvo školstva povinné uskutočniť so zástupcami jej predkladateľov rozporové konanie.


V hromadnej pripomienke žiadame vypustiť z návrhu novely ustanovenia, ktoré odoberajú radám škôl právomoc záväzným spôsobom rozhodovať o kandidátoch na riaditeľov škôl. Školská samospráva je jedným z výdobytkov Novembra 1989. Rozhodovanie o návrhoch na vymenovanie a odvolanie riaditeľov škôl je najdôležitejšou úlohou rád škôl od ich vytvorenia začiatkom roku 1991.


Okrem občanov podporujúcich hromadnú pripomienku vyjadrili svoje nesúhlasné stanoviská k zámeru oklieštiť školskú samosprávu aj niektoré zastupiteľstvá, školské rády a združenia rodičov. Proti okliešteniu školskej samosprávy sa postavili mestské zastupiteľstvo Bratislavy, miestne zastupiteľstvá bratislavských mestských častí Staré Mesto a Petržalka, Združenie maďarských rodičov na Slovensku, základná organizácia pri Gymnáziu a ZŠ Sándora Máraiho, Kuzmányho 6, Košice, Rada školy pri ZŠ AI v Balogu nad Ipľom, Rada školy pri ZŠ Karloveská 61, Bratislava, Rada školy Jánosa Aranya s VJM Okoč, Združenie rodičov a priateľov školy Jánosa Aranya s vyučovacím jazykom maďarským v Okoči, učitelia Základnej školy Arnolda Ipolyiho s vyučovacím jazykom maďarským – Ipolyi Arnold Alapiskola, Hlavná 294, Balog nad Ipľom – Ipolybalog, Rodičovské združenie pri Základnej škole Karloveská 61, Karloveská 61, Bratislava, učitelia ZŠ s VJM Moča, Školská 417, učitelia, rodičia a Rada školy pri Základnej škole Bálinta Balassiho s vyučovacím jazykom maďarským, Vinica, pedagogický zbor ZŠ s VJM Tomášov, Rada školy pri ZŠ s VJM – Alapiskola, Moča, ul. Školská č. 417, Rada školy pri Materskej škole J. Kollára 896 v Malackách, Rady školy pri škole Stredná priemyselná škola – Ipari Szakközépiskola, Petőfiho 2, Komárno, Rady školy pri ZŠ s VJM Tomášov, Rada školy pri Gymnáziu Mikuláša Kováča na Mládežníckej ulici v Banskej Bystrici.


Možnosť podporiť hromadnú pripomienku podpisom na portáli changenet.sk končí dnešným dňom o polnoci. Obecné, mestské a krajské zastupiteľstvá, ako aj rady škôl, združenia rodičov a pedagógovia škôl majú možnosť vyjadrovať svoj názor aj naďalej, a to až do prerokovania a schválenia návrhu zákona vo vláde a v Národnej rade SR. O svojich stanoviskách nás môžete aj naďalej informovať na e-mailovej adrese samosprava@institute.sk. O vývoji situácie, ďalších nesúhlasných stanoviskách a pokračujúcom legislatívnom procese budeme priebežne informovať.

 

Zuzana Zimenová, riaditeľka občianskeho združenia Nové školstvo

Ondrej Dostál, predseda Občianskej konzervatívnej strany (OKS)

Vladimír Špánik, predseda Združenia občanov miesta a obcí Slovenska (ZOMOS)

Ivan Kuhn, analytik Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika

 

poverení zástupcovia verejnosti pre rozporové konanie

 

V Šamoríne, Bratislave, Vinodole a Rožňave dňa 2. apríla 2015.

 

 

Súvisiace informácie:


Hromadná pripomienka na portáli changenet.sk


Iniciátori hromadnej pripomienky proti okliešteniu školskej samosprávy sa obracajú na rady škôl a obecné zastupiteľstvá (vrátane vzorových textov vyjadrenia nesúhlasu so zámerom ministerstva školstva)

Nielen o škole

Webinár: Výhody a riziká domáceho vzdelávania

Koalícia pre deti Slovensko považuje necitlivé vykonávanie súdnych rozhodnutí v prípadoch odoberania detí za neakceptovateľné

Výzva rodičov a učiteľov poslancom NR SR a ministrovi školstva, vedy, výskumu a športu SR

Školská samospráva je naďalej v ohrození

Pripomienkové konanie končí, ale aktivity proti okliešteniu školskej samosprávy pokračujú

Iniciátori hromadnej pripomienky proti okliešteniu školskej samosprávy sa obracajú na rady škôl a obecné zastupiteľstvá

Škola bez kried

Rebríček kvality vzdelávania Pearson

O využití projektu Khan Academy v prostredí bežných škôl

Ján Macek: Vytáča ma pasivita kolegýň, mám jej plné zuby

Čo bude formovať podobu vzdelávania?

Pedagógovia sa obávajú, že bude ešte horšie

Pripomienky učiteľov k správe o stave školstva

Učiteľ a zázraky na počkanie

Biela vrana v školstve

Je Čaplovič blbý, alebo nie?

O správe učiteľov o situácii v školstve

Niekoľko postrehov k situácii v slovenskom školstve

Infovek 2 je pomalý, predražený a už ho v škole nechceme

Josef Widmer: Nové modely pre náročné povolania

Infografika: There is No Homework In Finland

Vladimír Urban: Čím je škola slabšia, tým sú lepšie známky

Otvorený list kritizuje šírenie waldorfu

Martin Mojžiš: Problémom našich škôl nie je málo softvéru, ale veľa nudy

Koniec Planéty vedomostí

Martin Mojžiš kritizuje Planétu vedomostí

Lampa: Čo učíme naše deti?

Politické anestetikum PISA

Školstvo potrebuje víziu

Ministerstvo školstva nerobí správne kroky

Vratké nohy povinnej angličtiny

Netrápme deti angličtinou

Martin Kríž: Školy budú mať iba toľko slobody, koľko si jej vezmú

Kto zarába na učebniciach

Ministerstvo školstva nesleduje experimenty na školách

Učebnice budú meškať mesiace

Máme školstvo, aké si zaslúžime

Školská reforma je Potemkinova dedina

Rok s Mikolajovou reformou

OECD: Učitelia sú málo motivovaní

Vladimír Burjan: Nemám svedomie kritizovať učiteľov

Učebnice nebudú v Kalifornii, možno ani u nás

Čo je hlavnou úlohou školy?

Orol pamírsky

INEKO: Učitelia dostali viac slobody, chýbajú im však učebnice

Dávid Králik: Neschopný učiteľ nech má len základný plat

Aký je Váš názor na zmeny v slovnom hodnotení? Napíšte ministrovi!

Reakcie učiteľov na národnú učebnicu

Ján Mikolaj: Chcem školy zmeniť

Nebezpečné spoločenstvá, rodina, škola a štát (seminár)

Protimonopolný úrad, nevadí ti ministerstvo školstva?

Martin Mojžiš: Učebnica má zaujať najmä učiteľov

Václav Klaus ml.: Netešte sa na reformu

Videokomentár Anny Gottweisovej k reforme a školstvu

Čítanie na Slovensku

Prvý (druhý) september

Web portál FYZIKUS

Prečo som tak skoro alergická na slovo reforma?

Edičná politika plná pochybností

Čakanie na reformu školstva

Veľa kriku pre nič?

Chonchanó baró

Skvelý nástroj

Informačné technológie

Školská reforma odklepnutá

Plochá Zem

Učebnice

Slaná voda

Ako (ne)učiť literatúru

Mastný chlieb

Kompetencie

Čo všeličo by sa dalo...

Ako reformovali Česi

Rozumná reforma

Čo s nedobrou reformou?

Všetko naopak

Ťažká reforma

Akože reforma

Posadnutosť kompetenciami

Diskusia o reforme? Niet času

Reforma zn. chaos

Školská reforma

Čulý Mikolaj

Reforma vzdelávania alebo kozmetická úprava školstva

Branislav Pupala: Škola nemôže riešiť problémy sveta

Šlabikár – najčítanejšia kniha

K Návrhu koncepcie vyučovania cudzích jazykov v základných a stredných školách

Učiť piatakov základom ekonómie

Ohrozená veda

Na kvalite nezáleží?

Základný či aplikovaný výskum?

Môžete ma citovať!

Čítanie sa učí ako spartakiáda

Odvahu školám

Kolobeh školských reforiem

Hranice školskej revolúcie

Domino reformy vzdelávania - ako ďalej?

Príbeh školského zákona

Školský zákon a politická elita

S obavami za

Šanca na rozbeh

Korešpondenčné semináre