Ministerstvo školstva nesleduje experimenty na školách

[ 21.10.2009, Zuzana Humajová, Nielen o škole]

Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika (KI) žiadal ministerstvo školstva o sprístupnenie informácií o alternatívnych programoch, ktoré sa realizujú na základných školách. Z odpovede ministerstva školstva vplynulo, že nevedie ani len základnú evidenciu o experimentoch, ktoré samo povolilo.

Úlohou ministerstva školstva je proces overovania inovácií pozorne sledovať, korigovať a vyhodnocovať, ako o tom hovorí príslušný paragraf o experimentálnom overovaní v novom školskom zákone, predtým vyhláška ministerstva školstva. Výsledky úspešných projektov by mal rezort následne sprostredkovať ďalším učiteľom, aby z nich mohli čerpať inšpiráciu. Iné opodstatnenie tento nástroj štátnej kontroly inovácií nemá. Pýtali sme sa preto kompetentných na výsledky experimentálne overovaných projektov, ktoré boli ministerstvom školstva zaradené do experimentálneho overovania v rokoch 1995 – 2009. Odpoveď ministerstva školstva bola zarážajúca – nielenže nevie, ktoré projekty sú úspešné, nevie ani len to, koľko a aké projekty na školách vôbec povolilo a v akej fáze realizácie sa práve nachádzajú.

Na našu žiadosť sprístupniť zoznam projektov v experimentálnom overovaní nám ministerstvo školstva odpovedalo tak, že žiadosti vyhovieť nemôže, lebo taký zoznam vôbec nemá. Keď sme si pýtali priebežné hodnotiace správy všetkých realizovaných projektov a záverečné hodnotiace správy už ukončených projektov, ministerstvo školstva odpovedalo rovnako – nič z toho zverejniť nemôže, keďže nemá ani len základný prehľad o tom, aké experimenty sa na školách realizujú. Počet škôl, mená garantov projektov, doba experimentálneho overovania – nič z toho nie je na ministerstve školstva systematicky evidované. Zodpovední na naše otázky odpovedali jednou vetou: „Ministerstvo školstva SR ako povinná osoba zoznam všetkých návrhov na experimentálne overovanie na základných školách, ktoré boli schválené Ministerstvom školstva SR v rokoch 1995-2009 v zmysle platnej legislatívy, nemá k dispozícii“.

Vyšlo najavo, že nielen minister Mikolaj, ale žiaden z „porevolučných“ ministrov školstva nespravil poriadok v tom, čo mohlo slúžiť ako reálny hnací motor modernizácie školského systému. Dlhoročné snahy niekoľkých učiteľov aspoň po troške vnášať nové trendy do slovenského školského systému tak vyšli úplne nazmar. Rezort školstva spustil obsahovú reformu, v rámci ktorej rozhadzuje financie na horúcou ihlou šité inovácie, no zároveň ignoruje dobré výsledky z už overených experimentov . To je výsmech všetkým, ktorí sa roky úprimne snažia o zmenu.

Odpoveď ministerstva školstva je zároveň výsmechom aj rodičom, ktorí sa zotrvačne spoliehajú na to, že všetky alternatívne školy sú pod prísnym dohľadom štátu a každá, ktorá je riadne zaradená do siete škôl, prešla jeho kontrolným sitom, a teda je v nej všetko v poriadku. Teraz vidno, že takto to nefunguje. Štát nemá pod kontrolou absolútne nič. Nesnaží sa ani len predstierať, že vo veci kontroly kvality vzdelávania premyslene koná. Pri prípadných problémoch teda rodičia zbytočne čakajú, že kompetentne rozhodne.

Zodpovednosť zabezpečiť deťom čo najkvalitnejšie vzdelanie dnes leží na pleciach rodičov, keďže majú právo vybrať si školu, ktorá ich dieťaťu najviac vyhovuje. Chybou je, že na slobodné rozhodovanie o budúcnosti svojich detí nemajú dostatok informácii a transparentné vzdelávacie prostredie. „Zreformovaný“ školský systém im nedokáže zabezpečiť ani len to.

Zuzana Humajová
Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika

V Bratislave dňa 21. októbra 2009


Viac k tejto téme odznie na diskusnom konzervatívnom klube, ktorý na tému Aká je budúcnosť waldorfských škôl na Slovensku? Pohľad do zákulisia experimentálneho overovania alternatívneho vzdelávania organizuje KI dňa 22. októbra 2009 (štvrtok) od 17.00 hod. v Pálffyho paláci v Bratislave. Pozvánku nájdete tu.Súvisiace výstupy:

12. október 2009

Konzervatívne listy: Branislav Pupala: Absurdné divadlo v alternatívnych školách

21. október 2009

KIosk: Zuzana Humajová: Načo nám je ministerstvo školstva?