Informačné technológie

[ 3.6.2008, Martin Mojžiš, Nielen o škole]

Situácia s počítačmi a takzvanými informačnými technológiami v našich školách je tak trochu obrazom celého nášho školstva. Je to obraz každodennej prózy, pomaly kráčajúcej medzi dvoma poéziami.

Na jednej strane stojí majestátna budovateľská poézia, ktorá je v prípade informačných technológií plná onomatopoických slovných spojení ako „informačná spoločnosť“ či „znalostná ekonomika“. Dielo tohto budovateľského prúdu, reprezentovaného najmä básnickou skupinou Trh práce, je verejnosti známe z rôznych manifestov. To je napokon celkom prirodzené, pre tento prúd je totiž príznačné, že práve manifesty sú v podstate celým dielom.

Na druhej strane stojí undergroundová poézia rozprávajúca o tom, čo všeličo by sa s tými počítačmi v školách dalo robiť. Dielo tohto prúdu, reprezentovanému básnickou skupinou Osamelých vzpieračov, je verejnosti takmer neznáme. Osamelý vzpierač sa namáha s množstvom ťažkých problémov, od hardvérových cez softvérové až po pedagogické, v snahe urobiť niečo zaujímavé pre konkrétne deti na konkrétnej škole. A o tom sa väčšinou dozvedia práve len tie deti a občas aj niektorí rodičia a pár kolegov učiteľov.

Osamelým vzpieračom je často učiteľ informatiky, ktorý síce zrejme občas komunikuje s učiteľmi informatiky na iných školách, ale na vlastnej škole býva naozaj dosť osamotený.

Preto sa venuje najmä rozmýšľaniu o tom, ako naučiť deti to, čo pozná najlepšie, a to je vo väčšine prípadov programovanie. Učenie programovania je preto v mnohých prípadoch celkom zaujímavé a dobre premyslené. To však nemení nič na skutočnosti, že pre väčšinu populácie je schopnosť programovať celkom zbytočná.

Bude určite užitočné, ak niektoré školy zaradia programovanie do svojho školského vzdelávacieho programu. V štátnom vzdelávacom programe by však programovanie byť nemalo. Energia schopných učiteľov informatiky na bežných školách by mala byť využitá v úzkej spolupráci s učiteľmi iných predmetov či delávacíchvz oblastí. To si však vyžaduje iniciatívu od ostatných učiteľov. Nie kvôli svetlým zajtrajškom či sociálnej kohézii. Kvôli deťom.

Článok bol uverejnený v týždenníku .týždeň 22/2008 dňa 26. mája 2008.