Školská reforma odklepnutá

[ 2.6.2008, Eva Čobejová, Nielen o škole]

Koalícia prevzala absolútnu zodpovednosť za celú školskú reformu. Minulý týždeň ju v parlamente odhlasovali iba zástupcovia koalície, ktorí nepripustili ani jedinú pripomienku opozície.

Proti návrhu školského zákona hlasovali aj všetci poslanci SMK. Neprešla ani zásadná požiadavka, aby sa účinnosť školskej reformy odložila o rok. Za ročný odklad sa verejne vyslovila aj Katolícka cirkev.

Školy majú teda tri mesiace na to, aby pripravili vlastný školský vzdelávací program pre prvý a piaty ročník na základných školách a pre prvé ročníky stredných škôl. Krátkosť času na prípravu má školám uľahčiť vzorový školský program, ktorý ponúkne ministerstvo. Možno predpokladať, že väčšina škôl po ňom siahne a možno aj ostane. Napokon v situácii, keď ministerstvo školstva schvaľuje učebnice a keď niet pre ne alternatívy, je to asi najjednoduchšia cesta. Minulý týždeň sa absurdnosť s centralizovaným schvaľovaním učebníc ukázala pri šlabikároch, kde sa doteraz používali tri schválené učebnice. Ministerstvo prikázalo školám učiť už iba z jednej, ktorú vybralo ono – a ako sa ukázalo, išlo o učebnicu v školách používanú najmenej. Aj takto sa začína školská reforma...

Iste, nový zákon má aj prínosy – tvoriví učitelia a silné školské kolektívy, ktoré sa na reformu pripravovali dlhšie, ponúknutú šancu využijú a ponúknu aj skutočne zreformované vyučovanie. Takých škôl zrejme nebude veľa. Užitočným nápadom je aj zníženie počtu detí v triedach a povinné učenie cudzieho jazyka už od tretej triedy. Realizácia však môže byť problematická – niektoré školy majú problém s priestormi a nevyriešia ho pravdepodobne ani do troch rokov. Chronickým problémom je nedostatok učiteľov jazykov, ktorý sa rieši obvykle nekvalifikovanými silami. Malé obce v menej atraktívnych lokalitách budú mať vážny a takmer neriešiteľný problém. Bude zaujímavé sledovať, ako tieto ťažkosti školy zvládnu a s akými pomocnými riešeniami príde ministerstvo školstva.

Kľúčová otázka celej reformy je však iná: je to naozaj reforma? Ján Mikolaj tvrdí, že učitelia konečne dostávajú priestor na vlastnú realizáciu a je už na nich, ako svoju šancu využijú. Tá šanca je však pomerne malá a vďaka silným centralizačným mechanizmom (učebnice, rozsiahly štátny vzdelávací program) nie ani veľmi motivačná. Žiaľ.

Článok bol uverejnený v týždenníku .týždeň 22/2008 dňa 26. mája 2008.