S obavami za

[ 6.3.2006, Eva Čobejová, Nielen o škole]

ImageTvorcovia nového školského zákona pozvali minulý týždeň na verejnú diskusiu ľudí zo škôl, pedagogických fakúlt či odborných ústavov. Salón v bratislavskom Zichyho paláci bol plný. Na dvojhodinovú diskusiu pricestovali ľudia z celého Slovenska. V sále bolo cítiť vážnosť chvíle – na stole je hotový návrh reformy vzdelávania, na ktorý sa čakalo pätnásť rokov. Diskusiu uviedol poslanec Martin Fronc. Zdôraznil, že je to občiansky zákon a netreba ho podozrievať, že v ňom presadzuje záujmy cirkevného školstva. „Tento zákon odmieta koncepciu jednotnej školy, chceme rozmanité školy,“ zdôraznil. Aj to, že zákon prinesie slobodu pre školy, učiteľov, žiakov i rodičov. „Potrebujeme mladú generáciu učiteľov,“ prednášal Fronc v sále, kde dominovali ľudia strednej a staršej generácie. Na ich tvárach bolo zreteľne vidieť obavy. Diskusie, ktoré sa na tému reformy viedli už predtým, vyzneli zväčša proti nej. Aj posledná diskusia bola kritická, pretože takmer každý diskutujúci si bránil svoju oblasť záujmu. Zástupcovia umeleckých škôl sa bránili tomu, prečo ich školy vypadli zo zákona. Pedagógovia špecializovaní na postihnuté deti chceli prepracovať zákon v tejto oblasti, zástupcovia rodičovských združení chceli väčšie práva pre rodičov, docenti z pedagogických škôl chceli vedieť, čo budú učiť. Viacerí diskutujúci len predvádzali svoje vedomosti či znalosť smerníc Európskej únie.

Priveľa partikulárnych záujmov sa naraz skrížilo v diskusii, kde sa potom strácal zmysel reformy. Najzaujímavejšou bola napokon asi otázka Matúša Pošvanca z Nadácie F. A. Hayeka, či v rámcovom vzdelávacom programe bude napísané, že žiak musí zvládnuť kotúľ vpred, alebo tam bude iba to, že má mať základnú pohybovú zdatnosť. Martin Kríž zo združenia Reforma školstva odpovedal, že správne by tam mala byť iba tá zdatnosť, ale nebude ľahké dosiahnuť, aby tam ten kotúľ nebol. V tejto bizarnosti je naozaj podstata reformy. Pre všetkých reformátorov bývajú zväčša takéto diskusie deprimujúce, pretože málokto dokáže vnímať reformu ako presadenie princípu a všeobecných zásad. Ale napriek všetkému z tej piatkovej diskusie, ktorá sa občas rozplývala do druhoradostí, napokon predsa bolo cítiť, že reforma školstva nie je bez šancí. Aj pedagogická obec už cíti potrebu zmeny.

Autorka je redaktorkou týždenníka .týždeň.

Článok bol publikovaný v týždenníku .týždeň dňa 27. februára 2006.