Pozvánka na workshop:
Inklúzia je spoločná vec

22.9.2014 | Admin | Podujatia

Nové školstvo v spolupráci s partnermi si Vás dovoľuje pozvať na workshop, ktorý sa bude konať pod záštitou poslankyne Európskeho parlamentu Jany Žitňanskej, a to na tému:Inklúzia je spoločná vecKedy: piatok 10. október 2014 od 10.00 hod.


Kde: Dom Európskej únie, Palisády 29, Bratislava (lokalizácia podľa mapy tu)


Registrácia účastníkov:
Účasť na workshope potvrďte najneskôr do stredy 8. októbra 2014 prostredníctvom prihlasovacieho formulára, ktorý je dostupný tu.


Program:


V rámci workshopu budú s jeho účastníkmi o inkluzívnom vzdelávaní diskutovať:

Jana Žitňanská, poslankyňa Európskeho parlamentu (NOVA),
Zuzana Zimenová, Nové školstvo,
Maroš Matiaško, právnik, MDAC,
Mária Tomaško, matka dieťaťa so zdravotným znevýhodnením,
Ľubica Pilková, občianske združenie diabetikinfo.sk,
Alena Novotná, matka diabetika,
Pavla Baxová, Rytmus o. s.,
Miroslava Hapalová, koalícia Za rovnosť vo vzdelávaní.


Na workshope budú prezentované skutočné príbehy detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ktoré narážajú na bariéry v školskom vzdelávaní. Príbehy vo forme advokačného manuálu pre rodičov spracoval tím expertov Nového školstva. Taktiež budú prezentované snahy skupín rodičov detí so zdravotným postihnutím o ich začlenenie do škôlok a škôl a prekážky, na ktoré narážajú.Skúsenosti s procesom inklúzie v školách v Českej republike predstavia hostia z občianskeho združenia Rytmus. O tom, ako postupovať na Slovensku, budú diskutovať členovia koalície Za rovnosť vo vzdelávaní.Organizátor:
Občianske združenie Nové školstvo


Podujatie sa koná v rámci projektu Za inklúziu a rovnosť vo vzdelávaní, ktorý realizuje občianske združenie Nové školstvo. Projekt bol podporený Islandom, Lichtenštajnskom a Nórskom prostredníctvom Programu Aktívne občianstvo a inklúzia, ktorý realizuje Ekopolis v spolupráci s Nadáciou pre deti Slovenska a SOCIA - nádacia na podporu sociálnych zmien.


Podujatia

Ôsme zasadnutie Verejnej komisie pre reformu vzdelávacej politiky

Prednáška | Miroslav Hřebecký: Ako možno pomáhať školám na strednej úrovni riadenia?

Siedme zasadnutie Verejnej komisie pre reformu vzdelávacej politiky

Prednáška | Oldřich Botlík: Zmysluplné testovanie žiakov. Čo, ako a prečo je užitočné zisťovať o vzdelávacích výsledkoch?

Šieste zasadnutie Verejnej komisie pre reformu vzdelávacej politiky

Prednáška | Arnošt Veselý: Reforma školstva zhora či zmena škôl zdola?

Piate zasadnutie Verejnej komisie pre reformu vzdelávacej politiky

Prednáška | Mart Laidmets: Dobrá škola za rohom – ako to dosiahnuť?

Štvrté zasadnutie Verejnej komisie pre reformu vzdelávacej politiky

Prednáška | Wilfried W. Steinert: Waldhofschule – škola pre všetkých. Ako môže inkluzívne vzdelávanie úspešne fungovať

Prepájame autorov reformných konceptov

Okrúhly stôl na tému Regulácia, riadenie a (samo)správa vzdelávacieho systému

Diskusia o vzdelávaní detí s rodičmi v Bratislave

Diskusia o školstve v Pezinku

Okrúhly stôl na tému Vízia výchovy a vzdelávania orientovaná na deti

Okrúhly stôl na tému Príprava na svet práce

Okrúhly stôl na tému Potreby detí a ich napĺňanie

Atlas predstáv o budúcnosti vzdelávania na Slovensku

Jedenásty workshop v rámci kampane CHCEME VEDIEŤ VIAC

Desiaty workshop v rámci kampane CHCEME VEDIEŤ VIAC

Deviaty workshop v rámci kampane CHCEME VEDIEŤ VIAC

Čo už vieme:
Prezentácia prvých zistení z kampane

Ôsmy workshop v rámci kampane CHCEME VEDIEŤ VIAC

Siedmy workshop v rámci kampane CHCEME VEDIEŤ VIAC

Šiesty workshop v rámci kampane CHCEME VEDIEŤ VIAC

Workshop | Inklúzia je spoločná vec

Piaty workshop v rámci kampane CHCEME VEDIEŤ VIAC

Tretie zasadnutie Verejnej komisie pre reformu vzdelávacej politiky

Štvrtý workshop v rámci kampane CHCEME VEDIEŤ VIAC

Prednáška | Daniel Sobel:
Ako školský systém v Anglicku reaguje na individuálne potreby detí

Správa z okrúhleho stola na tému Inkluzívne vzdelávanie – vzdelávanie pre všetkých

Tretí workshop v rámci kampane CHCEME VEDIEŤ VIAC

Druhý workshop v rámci kampane CHCEME VEDIEŤ VIAC

Prvý workshop v rámci kampane CHCEME VEDIEŤ VIAC

Prvý okrúhly stôl v rámci kampane CHCEME VEDIEŤ VIAC

Štart kampane CHCEME VEDIEŤ VIAC

Druhé zasadnutie Verejnej komisie pre reformu vzdelávacej politiky

Prednáška | Josef Widmer:
Duálny systém odborného vzdelávania vo Švajčiarsku

Prvé zasadnutie Verejnej komisie pre reformu vzdelávacej politiky

Prednáška | Leo Pahkin:
Financovanie vzdelávania vo Fínsku

TREND CSR FÓRUM 2012: Ako to vyzerá, keď sa podpora vzdelávania od firiem robí naozaj

Reforma školstva bez učebníc?

Aká je budúcnosť waldorfských škôl na Slovensku?

Konferencia:
Základné školy v reformnom procese

September 2008 – Čo prinesie reforma školstva?

Manažment školy alebo Je rodič zákazníkom školy? (závery konferencie)

Stanislav Štech: Poslanie školy – chrániť kultúru a rozvíjať dieťa (prednáška )

Otvorenie Iniciatívy na podporu vzdelávania

Naučme sa učiť – učíme sa pre život (konferencia)

Návrh nového školského zákona, legislatívny rámec reformy vzdelávania (diskusia)

Bariéry v reforme obsahovej náplne vyučovania na základných a stredných školách v SR (konferencia)

Reforma vzdelávania (diskusia)