Čo už vieme:
Prezentácia prvých zistení z kampane

30.11.2014 | Admin | Podujatia


Občianske združenie Nové školstvo sa v spolupráci s ďalšími partnermi a podporovateľmi snaží oživiť verejnú diskusiu kampaňou CHCEME VEDIEŤ VIAC o budúcnosti vzdelávania na Slovensku.Čo už vieme | Prezentácia prvých zistení z kampaneKampaňou CHCEME VEDIEŤ VIAC sa usilujeme zintenzívniť verejnú diskusiu o vzdelávaní a posilniť hlas detí, rodičov, učiteľov a odbornej verejnosti pri jeho kvalitatívnej premene.


Počas roka 2014 sme sa pýtali ľudí v rôznych častiach Slovenska, ako by podľa nich malo vyzerať vzdelávanie v budúcnosti. Svoje predstavy nám prerozprávali v rámci tvorivých workshopov, okrúhlych stolov, online diskusií aj v mnohých neformálnych debatách. Spoločne sme uvažovali o tom, ako sa vzdelávanie zmenilo počas uplynulých 25 rokov a ako by mohlo vyzerať o ďalšie štvrťstoročie.


Kde sa deťom najlepšie učí? Od koho sa najviac naučia? Čo im v dnešných školách najviac chýba? Ako si predstavujú školy budúcnosti? A aké vzdelávanie by sme im chceli dopriať my, dospelí?


Odpovede detí a dospelých na tieto ale aj ďalšie otázky sme prezentovali na neformálnom podujatí v utorok 25. novembra 2014 v Bratislave, na ktoré prijalo pozvanie vyše sto hostí.


Pozrite si videozáznam a fotogalériu z podujatia:Prvý súhrn zistení z kampane si môžete prečítať v Novinkách z kampane:


Ďalšie zistenia budú nasledovať čoskoro na webe kampane.O kampani


Kampaň CHCEME VEDIEŤ VIAC je otvorená občianska iniciatíva, ktorou vyjadrujeme vôľu pokračovať vo verejnej diskusii o vzdelávaní a snahu posilniť hlas odbornej a rodičovskej verejnosti v procese reformy školstva.Kampaňou CHCEME VEDIEŤ VIAC ponúkame priestor na spoločné prediskutovanie problémov nášho školstva a na hľadanie návrhov na užitočné zmeny. Otvárame novú, oveľa širšiu diskusiu o budúcnosti vzdelávania, než bola rezortná diskusia o Správe o stave školstva minulý rok. Zapojiť sa do nej môžu všetci, ktorým leží na srdci budúcnosť detí v našej krajine.Zámery kampane nám pomáhajú napĺňať naši partneri, kolegovia z Nadácie M. Šimečku a z Centra pre výskum etnicity a kultúry. Postupne sa k iniciatíve pridávajú aj ďalší jednotlivci a organizácie, ktorí nás v našej práci podporujú a pomáhajú nám kampaň realizovať.Kreatívnym partnerom kampane je iniciatíva Česko mluví o vzdělávaní. Je pre nás inšpiráciou a zdrojom cenných nápadov a overených postupov, na ktoré chceme voľne nadväzovať. Našim spoločným zámerom je záverečné porovnanie výstupov z verejnej diskusie na Slovensku so zisteniami v Českej republike.
Organizátor
Kreatívny partner
Partner kampane v roku 2014


Nadácia OrangePartner webu kampane


Platon webhostingŠtart kampane podporili


Slovenská sporiteľňa              Veľvyslanectvo Fínska v Bratislave             mesto Šamorín-Somorja              České centrum v Bratislave              OSFMediálni partneri kampane


Dobrá škola                   TREND                   Mama a ja


Eduworld.sk                   Zones.sk


Podujatia

Ôsme zasadnutie Verejnej komisie pre reformu vzdelávacej politiky

Prednáška | Miroslav Hřebecký: Ako možno pomáhať školám na strednej úrovni riadenia?

Siedme zasadnutie Verejnej komisie pre reformu vzdelávacej politiky

Prednáška | Oldřich Botlík: Zmysluplné testovanie žiakov. Čo, ako a prečo je užitočné zisťovať o vzdelávacích výsledkoch?

Šieste zasadnutie Verejnej komisie pre reformu vzdelávacej politiky

Prednáška | Arnošt Veselý: Reforma školstva zhora či zmena škôl zdola?

Piate zasadnutie Verejnej komisie pre reformu vzdelávacej politiky

Prednáška | Mart Laidmets: Dobrá škola za rohom – ako to dosiahnuť?

Štvrté zasadnutie Verejnej komisie pre reformu vzdelávacej politiky

Prednáška | Wilfried W. Steinert: Waldhofschule – škola pre všetkých. Ako môže inkluzívne vzdelávanie úspešne fungovať

Prepájame autorov reformných konceptov

Okrúhly stôl na tému Regulácia, riadenie a (samo)správa vzdelávacieho systému

Diskusia o vzdelávaní detí s rodičmi v Bratislave

Diskusia o školstve v Pezinku

Okrúhly stôl na tému Vízia výchovy a vzdelávania orientovaná na deti

Okrúhly stôl na tému Príprava na svet práce

Okrúhly stôl na tému Potreby detí a ich napĺňanie

Atlas predstáv o budúcnosti vzdelávania na Slovensku

Jedenásty workshop v rámci kampane CHCEME VEDIEŤ VIAC

Desiaty workshop v rámci kampane CHCEME VEDIEŤ VIAC

Deviaty workshop v rámci kampane CHCEME VEDIEŤ VIAC

Čo už vieme:
Prezentácia prvých zistení z kampane

Ôsmy workshop v rámci kampane CHCEME VEDIEŤ VIAC

Siedmy workshop v rámci kampane CHCEME VEDIEŤ VIAC

Šiesty workshop v rámci kampane CHCEME VEDIEŤ VIAC

Workshop | Inklúzia je spoločná vec

Piaty workshop v rámci kampane CHCEME VEDIEŤ VIAC

Tretie zasadnutie Verejnej komisie pre reformu vzdelávacej politiky

Štvrtý workshop v rámci kampane CHCEME VEDIEŤ VIAC

Prednáška | Daniel Sobel:
Ako školský systém v Anglicku reaguje na individuálne potreby detí

Správa z okrúhleho stola na tému Inkluzívne vzdelávanie – vzdelávanie pre všetkých

Tretí workshop v rámci kampane CHCEME VEDIEŤ VIAC

Druhý workshop v rámci kampane CHCEME VEDIEŤ VIAC

Prvý workshop v rámci kampane CHCEME VEDIEŤ VIAC

Prvý okrúhly stôl v rámci kampane CHCEME VEDIEŤ VIAC

Štart kampane CHCEME VEDIEŤ VIAC

Druhé zasadnutie Verejnej komisie pre reformu vzdelávacej politiky

Prednáška | Josef Widmer:
Duálny systém odborného vzdelávania vo Švajčiarsku

Prvé zasadnutie Verejnej komisie pre reformu vzdelávacej politiky

Prednáška | Leo Pahkin:
Financovanie vzdelávania vo Fínsku

TREND CSR FÓRUM 2012: Ako to vyzerá, keď sa podpora vzdelávania od firiem robí naozaj

Reforma školstva bez učebníc?

Aká je budúcnosť waldorfských škôl na Slovensku?

Konferencia:
Základné školy v reformnom procese

September 2008 – Čo prinesie reforma školstva?

Manažment školy alebo Je rodič zákazníkom školy? (závery konferencie)

Stanislav Štech: Poslanie školy – chrániť kultúru a rozvíjať dieťa (prednáška )

Otvorenie Iniciatívy na podporu vzdelávania

Naučme sa učiť – učíme sa pre život (konferencia)

Návrh nového školského zákona, legislatívny rámec reformy vzdelávania (diskusia)

Bariéry v reforme obsahovej náplne vyučovania na základných a stredných školách v SR (konferencia)

Reforma vzdelávania (diskusia)