Prednáška | Arnošt Veselý: Reforma školstva zhora či zmena škôl zdola?

13.11.2018 | Admin | Podujatia

Nové školstvo organizovalo dňa 8. novembra 2018 v Bratislave ďalšiu verejnú prednášku s diskusiou organizovanú v rámci iniciatívy Verejná komisia pre reformu vzdelávacej politiky, tentoraz na tému:Reforma školstva zhora či zmena škôl zdola?V slovenskom školstve prežívame ďalšie nenaplnené očakávanie, „najväčšia reforma za posledných 25 rokov“ sa nekoná. Bez ohľadu na to, do akej miery sa zhodneme na navrhovaných zámeroch dokumentu Učiace sa Slovensko, jeho rozpracovanie a ani následné kroky nenapĺňajú štandardy kvalitnej tvorby verejnej politiky. V tomto je žiaľ pokus o presadenie potrebných systémových zmien podobne neúspešný ako viaceré iné reformné iniciatívy z minulosti.
Nielen u nás, ale aj vo svete medzitým silnie volanie po tom, aby sa také komplikované systémy, akými tie vzdelávacie nepochybne sú, nereformovali nariadeniami „zhora“, ale skôr posilňovaním odborných a ľudských kapacít zdola. Aby sa viac než makrodáta o „systéme“ pri riadení zmien pracovalo s know-how o žiakoch a efektívnom učení v školách a triedach. Aby sa menej času a energie venovalo byrokracii a kontrole a viac podpore a pozitívnej motivácii.
Je však zabezpečenie kvalitného vzdelávania možné bez vytvorenia podmienok „zhora“? A naopak, možno dobre myslené zmeny realizovať bez toho, aby im rozumeli a aby ich podporovali zriaďovatelia, riaditelia, učitelia a rodičia?
O týchto a ďalších otázkach na pozvanie občianskeho združenia Nové školstvo s verejnosťou hovoril akademik a výskumník z Českej republiky, profesor Arnošt Veselý.


Prednášal:
Arnošt Veselý
vedúci Centra pre sociálne a ekonomické stratégie na Fakulte sociálnych vied Karlovej Univerzity


Výstupy:
- videozáznam úvodného slova, prednášky a následnej diskusie
- prezentácia k prednáške
- fotogaléria z prednášky


Peter Dráľ: Úvodné slovo k prednáške Arnošta Veselého


Arnošt Veselý: Videozáznam prednášky


Arnošt Veselý: Prezentácia k prednáške


Arnošt Veselý: Videozáznam diskusie po prednáške


Fotogaléria:O Arnoštovi Veselom


Prof. PhDr. Arnošt Veselý, Ph.D. je vedúcim Centra pre sociálne a ekonomické stratégie na Fakulte sociálnych vied Karlovej Univerzity. Takmer desať rokov viedol katedru verejnej a sociálnej politiky na tej istej fakulte. Zaoberá sa najmä vzdelávacou politikou, analýzou a tvorbou verejnej politiky, metodológiou sociálnych vied a výskumom verejnej správy. Zapojil sa do realizácie množstva projektov. Bol hlavným riešiteľom projektu „Analytici politiky v ústrednej štátnej správe Českej republiky: praktiky, profesijné hodnoty a identita“ či projektu „Využitie výsledkov sociálno-vedného výskumu pri analytickej činnosti vstupujúcej do rozhodovania a strategického riadenia verejnej správy“. Okrem vedeckých projektov sa podieľal aj na celom rade prakticky orientovaných projektov, napríklad na príprave Stratégie vzdelávacej politiky Českej republiky do roku 2020.
Verejná komisia pre reformu vzdelávacej politiky


Dobrý vzdelávací systém nie je dôsledkom reformy, ktorá sa niekedy v minulosti stala, ale je výsledkom debát a zmien, ktoré sa nepretržite dejú.


Verejná komisia na Slovensko pozýva medzinárodných expertov na vzdelávanie, ktorí okrem verejnej prednášky a diskusie konzultujú postupy pri tvorbe vzdelávacej politiky aj so slovenskými expertmi. Prednášky sú verejne dostupné na základe registrácie, účasť na expertných workshopoch je na pozvánku organizátora.


Viac o podujatiach a výstupoch verejnej komisie nájdete tu.
Organizátor:


     


Ďakujeme za podporu:Podujatie sa koná v rámci projektu Školy pre všetkých, ktorý realizuje občianske združenie Nové školstvo. Projekt počas roka 2018 podporujú Nadačný fond Telekom pri Nadácii Pontis a Nadácia Orange.


Podujatia

Ôsme zasadnutie Verejnej komisie pre reformu vzdelávacej politiky

Prednáška | Miroslav Hřebecký: Ako možno pomáhať školám na strednej úrovni riadenia?

Siedme zasadnutie Verejnej komisie pre reformu vzdelávacej politiky

Prednáška | Oldřich Botlík: Zmysluplné testovanie žiakov. Čo, ako a prečo je užitočné zisťovať o vzdelávacích výsledkoch?

Šieste zasadnutie Verejnej komisie pre reformu vzdelávacej politiky

Prednáška | Arnošt Veselý: Reforma školstva zhora či zmena škôl zdola?

Piate zasadnutie Verejnej komisie pre reformu vzdelávacej politiky

Prednáška | Mart Laidmets: Dobrá škola za rohom – ako to dosiahnuť?

Štvrté zasadnutie Verejnej komisie pre reformu vzdelávacej politiky

Prednáška | Wilfried W. Steinert: Waldhofschule – škola pre všetkých. Ako môže inkluzívne vzdelávanie úspešne fungovať

Prepájame autorov reformných konceptov

Okrúhly stôl na tému Regulácia, riadenie a (samo)správa vzdelávacieho systému

Diskusia o vzdelávaní detí s rodičmi v Bratislave

Diskusia o školstve v Pezinku

Okrúhly stôl na tému Vízia výchovy a vzdelávania orientovaná na deti

Okrúhly stôl na tému Príprava na svet práce

Okrúhly stôl na tému Potreby detí a ich napĺňanie

Atlas predstáv o budúcnosti vzdelávania na Slovensku

Jedenásty workshop v rámci kampane CHCEME VEDIEŤ VIAC

Desiaty workshop v rámci kampane CHCEME VEDIEŤ VIAC

Deviaty workshop v rámci kampane CHCEME VEDIEŤ VIAC

Čo už vieme:
Prezentácia prvých zistení z kampane

Ôsmy workshop v rámci kampane CHCEME VEDIEŤ VIAC

Siedmy workshop v rámci kampane CHCEME VEDIEŤ VIAC

Šiesty workshop v rámci kampane CHCEME VEDIEŤ VIAC

Workshop | Inklúzia je spoločná vec

Piaty workshop v rámci kampane CHCEME VEDIEŤ VIAC

Tretie zasadnutie Verejnej komisie pre reformu vzdelávacej politiky

Štvrtý workshop v rámci kampane CHCEME VEDIEŤ VIAC

Prednáška | Daniel Sobel:
Ako školský systém v Anglicku reaguje na individuálne potreby detí

Správa z okrúhleho stola na tému Inkluzívne vzdelávanie – vzdelávanie pre všetkých

Tretí workshop v rámci kampane CHCEME VEDIEŤ VIAC

Druhý workshop v rámci kampane CHCEME VEDIEŤ VIAC

Prvý workshop v rámci kampane CHCEME VEDIEŤ VIAC

Prvý okrúhly stôl v rámci kampane CHCEME VEDIEŤ VIAC

Štart kampane CHCEME VEDIEŤ VIAC

Druhé zasadnutie Verejnej komisie pre reformu vzdelávacej politiky

Prednáška | Josef Widmer:
Duálny systém odborného vzdelávania vo Švajčiarsku

Prvé zasadnutie Verejnej komisie pre reformu vzdelávacej politiky

Prednáška | Leo Pahkin:
Financovanie vzdelávania vo Fínsku

TREND CSR FÓRUM 2012: Ako to vyzerá, keď sa podpora vzdelávania od firiem robí naozaj

Reforma školstva bez učebníc?

Aká je budúcnosť waldorfských škôl na Slovensku?

Konferencia:
Základné školy v reformnom procese

September 2008 – Čo prinesie reforma školstva?

Manažment školy alebo Je rodič zákazníkom školy? (závery konferencie)

Stanislav Štech: Poslanie školy – chrániť kultúru a rozvíjať dieťa (prednáška )

Otvorenie Iniciatívy na podporu vzdelávania

Naučme sa učiť – učíme sa pre život (konferencia)

Návrh nového školského zákona, legislatívny rámec reformy vzdelávania (diskusia)

Bariéry v reforme obsahovej náplne vyučovania na základných a stredných školách v SR (konferencia)

Reforma vzdelávania (diskusia)