Prepájame autorov reformných konceptov

3.1.2017 | Anna Dráľová | Podujatia


V utorok 20. decembra 2016 sa v priestoroch OZ Edulienka konal okrúhly stôl, ktorý zorganizovalo občianske združenie Nové školstvoInkluCiTy v spolupráci s Miroslavou Kiripolskou (Edulienka) a Janou Paukovou, na tému „Ako prispieť k pozitívnym zmenám vo vzdelávaní?“.

 

Do debaty významným spôsobom prispeli pozvaní experti na vzdelávanie zo zahraničia – Nina Hood a Marek Tesař z Univerzity v Aucklande na Novom Zélande. Medzi pozvanými diskutérmi boli aj spolutvorcovia téz Národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania, Milan Ftáčnik a Ivan Juráš a ich bývalá spolupracovníčka Zuzana Zimenová, ktorá už v súčasnosti pôsobí ako poslankyňa parlamentu. Za reformný tím MESA 10, ktorý pracuje na koncepcii To dá rozum, sa diskusie zúčastnili Jozef Miškolci Peter Dráľ, ktorý  je zároveň spoluiniciátor kampane Chceme vedieť viac.

 

Rozprávali sme sa predovšetkým o spôsoboch, ktorými možno ovplyvniť zmeny vzdelávacieho systému na Slovensku, či o pozitívnych príkladoch z prostredia Nového Zélandu v tomto smere. Zúčastnených zaujali aj ďalšie témy, napríklad možnosti domáceho vzdelávania (homeschooling) doma i v zahraničí, či to, ako súvisí podoba štátneho kurikula s mierou autonómnosti škôl a so samostatnosťou učiteľov.

 

Pozrite si fotoreport z diskusie:

 

20122016

 

Navštíviť môžete aj ďalšie súvisiace podujatia

 

Zajtra, 4. januára 2017 sa o 17-tej v priestoroch Nadácie otvorenej spoločnosti – OSF na Baštovej 5 uskutoční diskusia o inkluzívnom vzdelávaní. Odborným garantom podujatia je Vladimír Dočkal z Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie, moderovať bude výkonný riaditeľ OSF Ján Orlovský.

 

„Inklúzia – ilúzia? Človek by mohol mať pocit, že na Slovensku sa môžeme aj na hlavu postaviť a nepôjde to. Pokúsime sa inšpirovať od tých, ktorí žijú dole hlavou: Marek Tesař (pôvodom Čechoslovák) a Nina Hood z Univerzity v Aucklande na Novom Zélande nám ako oneskorený darček rozbalia podnety, ako sa to robí na druhej strane sveta,“ uvádzajú organizátori diskusie. Okrem hostí od „protinožcov“ bude na danú tému diskutovať ďalší tucet zaujímavých ľudí, ktorí majú čo povedať k inkluzívnemu vzdelávaniu.

 

Vo štvrtok, 5. januára 2017 sa zas uskutoční moderovaná diskusia organizovaná Krajanským centrom umenia (KALAB) a InkluCity. Aj tu, v sídle KALAB na Zámockej 5 v Bratislave, sa bude o 17-tej diskutovať na tému „Inkluzívnym vzdelávaním k inkluzívnej spoločnosti“.

 

„Môže nás inšpirovať vzdelávanie maorských a pacifických detí vo vzdelávaní detí z našich menšín, napríklad rómskych? Čo môže mať československá nedeľná škola na Novom Zélande či slovenská škola v Srbsku spoločné so vzdelávaním detí menšín a imigrantov na Slovensku? Prečo na Novom Zélande nemajú špeciálne školstvo a nútený homeschooling obdobne ako u nás, a kde sú vzdelávané novozélandské deti so špeciálnymi potrebami?“

 

S Marekom Tesařom a Vladimírom Dočkalom bude aj na vyššie naznačené témy diskutovať spoluiniciátorka kampane Chceme vedieť viac Elena Gallová Kriglerová (CVEK). Moderuje Vladimír Dolinay.

Podujatia

Ôsme zasadnutie Verejnej komisie pre reformu vzdelávacej politiky

Prednáška | Miroslav Hřebecký: Ako možno pomáhať školám na strednej úrovni riadenia?

Siedme zasadnutie Verejnej komisie pre reformu vzdelávacej politiky

Prednáška | Oldřich Botlík: Zmysluplné testovanie žiakov. Čo, ako a prečo je užitočné zisťovať o vzdelávacích výsledkoch?

Šieste zasadnutie Verejnej komisie pre reformu vzdelávacej politiky

Prednáška | Arnošt Veselý: Reforma školstva zhora či zmena škôl zdola?

Piate zasadnutie Verejnej komisie pre reformu vzdelávacej politiky

Prednáška | Mart Laidmets: Dobrá škola za rohom – ako to dosiahnuť?

Štvrté zasadnutie Verejnej komisie pre reformu vzdelávacej politiky

Prednáška | Wilfried W. Steinert: Waldhofschule – škola pre všetkých. Ako môže inkluzívne vzdelávanie úspešne fungovať

Prepájame autorov reformných konceptov

Okrúhly stôl na tému Regulácia, riadenie a (samo)správa vzdelávacieho systému

Diskusia o vzdelávaní detí s rodičmi v Bratislave

Diskusia o školstve v Pezinku

Okrúhly stôl na tému Vízia výchovy a vzdelávania orientovaná na deti

Okrúhly stôl na tému Príprava na svet práce

Okrúhly stôl na tému Potreby detí a ich napĺňanie

Atlas predstáv o budúcnosti vzdelávania na Slovensku

Jedenásty workshop v rámci kampane CHCEME VEDIEŤ VIAC

Desiaty workshop v rámci kampane CHCEME VEDIEŤ VIAC

Deviaty workshop v rámci kampane CHCEME VEDIEŤ VIAC

Čo už vieme:
Prezentácia prvých zistení z kampane

Ôsmy workshop v rámci kampane CHCEME VEDIEŤ VIAC

Siedmy workshop v rámci kampane CHCEME VEDIEŤ VIAC

Šiesty workshop v rámci kampane CHCEME VEDIEŤ VIAC

Workshop | Inklúzia je spoločná vec

Piaty workshop v rámci kampane CHCEME VEDIEŤ VIAC

Tretie zasadnutie Verejnej komisie pre reformu vzdelávacej politiky

Štvrtý workshop v rámci kampane CHCEME VEDIEŤ VIAC

Prednáška | Daniel Sobel:
Ako školský systém v Anglicku reaguje na individuálne potreby detí

Správa z okrúhleho stola na tému Inkluzívne vzdelávanie – vzdelávanie pre všetkých

Tretí workshop v rámci kampane CHCEME VEDIEŤ VIAC

Druhý workshop v rámci kampane CHCEME VEDIEŤ VIAC

Prvý workshop v rámci kampane CHCEME VEDIEŤ VIAC

Prvý okrúhly stôl v rámci kampane CHCEME VEDIEŤ VIAC

Štart kampane CHCEME VEDIEŤ VIAC

Druhé zasadnutie Verejnej komisie pre reformu vzdelávacej politiky

Prednáška | Josef Widmer:
Duálny systém odborného vzdelávania vo Švajčiarsku

Prvé zasadnutie Verejnej komisie pre reformu vzdelávacej politiky

Prednáška | Leo Pahkin:
Financovanie vzdelávania vo Fínsku

TREND CSR FÓRUM 2012: Ako to vyzerá, keď sa podpora vzdelávania od firiem robí naozaj

Reforma školstva bez učebníc?

Aká je budúcnosť waldorfských škôl na Slovensku?

Konferencia:
Základné školy v reformnom procese

September 2008 – Čo prinesie reforma školstva?

Manažment školy alebo Je rodič zákazníkom školy? (závery konferencie)

Stanislav Štech: Poslanie školy – chrániť kultúru a rozvíjať dieťa (prednáška )

Otvorenie Iniciatívy na podporu vzdelávania

Naučme sa učiť – učíme sa pre život (konferencia)

Návrh nového školského zákona, legislatívny rámec reformy vzdelávania (diskusia)

Bariéry v reforme obsahovej náplne vyučovania na základných a stredných školách v SR (konferencia)

Reforma vzdelávania (diskusia)