Okrúhly stôl na tému Regulácia, riadenie a (samo)správa vzdelávacieho systému

6.11.2016 | Admin | Podujatia


Téma regulácie, riadenia a spravovania vzdelávacieho systému je komplexná. Cieľom okrúhleho stola nie je iba pomenovať súčasný stav, ale ani identifikovať „hotové“ riešenia. Chceme načrtnúť východiská, základné princípy a parametre riadenia funkčného, kvalitného a efektívneho vzdelávacieho systému.


Pozičný dokument k okrúhlemu stolu, ktorý organizuje Nové školstvo v rámci kampane Chceme vedieť viac o budúcnosti vzdelávania na Slovensku dňa 8. novembra 2016 v Bratislave, ponúkame ako príspevok do prepotrebnej verejnej diskusie o (samo)správe vzdelávacieho systému.


Naše pozvanie do diskusie prijali nasledovní zástupcovia politických strán a experti v oblasti vzdelávania:


Ondrej Dostál (poslanec parlamentu a samosprávy, OKS), Milan Ftáčnik (člen tímu externých poradcov ministra školstva), Peter Halák (Indícia, manažér školy, člen rady rodičov), Anna Chlupíková (riaditeľka základnej školy), Ivan Juráš (zriaďovateľ súkromnej školy), Beáta Kiss (riaditeľka strednej školy, SMK-MKP), Miroslav Kollár (primátor mesta Hlohovec), Katarína Macháčková (poslankyňa parlamentu, primátorka mesta Prievidza), Ján Marušinec (M.E.S.A. 10), Viktor Nižňanský (Komunálne výskumné a poradenské centrum), Pavel Ondek (OZPŠaV), Ľubomír Petrák (starosta obce Hurbanova Ves, poslanec parlamentu, SMER-SD), Saskia Repčíková (Asociácia súkromných škôl a školských zariadení SR), Richard Rybníček (primátor mesta Trenčín), Eva Smolíková (poslankyňa parlamentu, SNS), Dušan Sloboda (Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika) a Matej Šiškovič (IVP).


Za kampaň Chceme vedieť viac sa diskusie zúčastňujú Zuzana ZimenováFedor BlaščákElena Gallová Kriglerová a Peter Dráľ, ktorý okrúhly stôl moderuje.


Podkladom pre diskusiu zúčastnených je pozičný dokument k téme Regulácia, riadenie a (samo)správa vzdelávacieho systému, ktorý nájdete vo formáte PDF na stiahnutie tu alebo v náhľade nižšie:


Podujatia

Ôsme zasadnutie Verejnej komisie pre reformu vzdelávacej politiky

Prednáška | Miroslav Hřebecký: Ako možno pomáhať školám na strednej úrovni riadenia?

Siedme zasadnutie Verejnej komisie pre reformu vzdelávacej politiky

Prednáška | Oldřich Botlík: Zmysluplné testovanie žiakov. Čo, ako a prečo je užitočné zisťovať o vzdelávacích výsledkoch?

Šieste zasadnutie Verejnej komisie pre reformu vzdelávacej politiky

Prednáška | Arnošt Veselý: Reforma školstva zhora či zmena škôl zdola?

Piate zasadnutie Verejnej komisie pre reformu vzdelávacej politiky

Prednáška | Mart Laidmets: Dobrá škola za rohom – ako to dosiahnuť?

Štvrté zasadnutie Verejnej komisie pre reformu vzdelávacej politiky

Prednáška | Wilfried W. Steinert: Waldhofschule – škola pre všetkých. Ako môže inkluzívne vzdelávanie úspešne fungovať

Prepájame autorov reformných konceptov

Okrúhly stôl na tému Regulácia, riadenie a (samo)správa vzdelávacieho systému

Diskusia o vzdelávaní detí s rodičmi v Bratislave

Diskusia o školstve v Pezinku

Okrúhly stôl na tému Vízia výchovy a vzdelávania orientovaná na deti

Okrúhly stôl na tému Príprava na svet práce

Okrúhly stôl na tému Potreby detí a ich napĺňanie

Atlas predstáv o budúcnosti vzdelávania na Slovensku

Jedenásty workshop v rámci kampane CHCEME VEDIEŤ VIAC

Desiaty workshop v rámci kampane CHCEME VEDIEŤ VIAC

Deviaty workshop v rámci kampane CHCEME VEDIEŤ VIAC

Čo už vieme:
Prezentácia prvých zistení z kampane

Ôsmy workshop v rámci kampane CHCEME VEDIEŤ VIAC

Siedmy workshop v rámci kampane CHCEME VEDIEŤ VIAC

Šiesty workshop v rámci kampane CHCEME VEDIEŤ VIAC

Workshop | Inklúzia je spoločná vec

Piaty workshop v rámci kampane CHCEME VEDIEŤ VIAC

Tretie zasadnutie Verejnej komisie pre reformu vzdelávacej politiky

Štvrtý workshop v rámci kampane CHCEME VEDIEŤ VIAC

Prednáška | Daniel Sobel:
Ako školský systém v Anglicku reaguje na individuálne potreby detí

Správa z okrúhleho stola na tému Inkluzívne vzdelávanie – vzdelávanie pre všetkých

Tretí workshop v rámci kampane CHCEME VEDIEŤ VIAC

Druhý workshop v rámci kampane CHCEME VEDIEŤ VIAC

Prvý workshop v rámci kampane CHCEME VEDIEŤ VIAC

Prvý okrúhly stôl v rámci kampane CHCEME VEDIEŤ VIAC

Štart kampane CHCEME VEDIEŤ VIAC

Druhé zasadnutie Verejnej komisie pre reformu vzdelávacej politiky

Prednáška | Josef Widmer:
Duálny systém odborného vzdelávania vo Švajčiarsku

Prvé zasadnutie Verejnej komisie pre reformu vzdelávacej politiky

Prednáška | Leo Pahkin:
Financovanie vzdelávania vo Fínsku

TREND CSR FÓRUM 2012: Ako to vyzerá, keď sa podpora vzdelávania od firiem robí naozaj

Reforma školstva bez učebníc?

Aká je budúcnosť waldorfských škôl na Slovensku?

Konferencia:
Základné školy v reformnom procese

September 2008 – Čo prinesie reforma školstva?

Manažment školy alebo Je rodič zákazníkom školy? (závery konferencie)

Stanislav Štech: Poslanie školy – chrániť kultúru a rozvíjať dieťa (prednáška )

Otvorenie Iniciatívy na podporu vzdelávania

Naučme sa učiť – učíme sa pre život (konferencia)

Návrh nového školského zákona, legislatívny rámec reformy vzdelávania (diskusia)

Bariéry v reforme obsahovej náplne vyučovania na základných a stredných školách v SR (konferencia)

Reforma vzdelávania (diskusia)