Prednáška | Daniel Sobel:
Ako školský systém v Anglicku reaguje na individuálne potreby detí

2.6.2014 | Admin | Podujatia

Nové školstvo a Nadácia Milana Šimečku organizovali dňa 27. mája 2014 v Park Inn Danube Hotel Bratislava ďalšiu verejnú prednášku s diskusiou organizovanú v rámci iniciatívy Verejná komisia pre reformu vzdelávacej politiky, tentoraz na tému:


Ako školský systém v Anglicku reaguje na individuálne potreby detí


Anglicko v oblasti inkluzívneho vzdelávania inšpiruje celý svet. V Londýne je takých škôl, ktoré navštevujú deti z rôznych komunít spoločne, viac než kdekoľvek inde na svete. Anglická skúsenosť presahuje tri desaťročia aktívnej snahy o zaradenie všetkých detí, bez ohľadu na ich pôvod a ich schopnosti, spoločne do bežných základných škôl. Ide o príbeh, ktorý v sebe nesie tak úspechy, ako i neúspechy. Zdieľanie tejto jedinečnej skúsenosti s inkluzívnym modelom vzdelávania môže ďalším krajinám, vrátane Slovenska, len a len pomôcť.


Prednášal:
Daniel Sobel

hlavný konzultant pôsobiaci v rámci organizácie Inclusion Expert v Londýne


Výstupy:
Videozáznam úvodného slova organizátorov, ako i videozáznam z prednášky a diskusie v anglickom jazyku s tlmočením do slovenčiny nájdete nižšie.
Prezentáciu Daniela Sobela v angličtine nájdete nižšie. Osobitne ešte nižšie ponúkame i verziu videozáznamu prednášky v anglickom jazyku.Zuzana Zimenová a Peter Dráľ | úvodné slová organizátorov prednášky


Daniel Sobel: Ako školský systém v Anglicku reaguje na individuálne potreby detí | prednáška s tlmočením


Daniel Sobel: Ako školský systém v Anglicku reaguje na individuálne potreby detí | diskusia s tlmočením


Daniel Sobel: Ako školský systém v Anglicku reaguje na individuálne potreby detí | prezentácia | EN


Daniel Sobel: How England has catered for the individual needs of students | EN


Fotogaléria:
O Danielovi Sobelovi


Daniel Sobel pôsobí v Londýne ako hlavný konzultant v rámci organizácie Inclusion Expert, ktorej je zároveň i zakladateľom. Táto organizácia je aktívna v oblasti vzdelávania a zaoberá sa najmä vzdelávaním a podporou odborníkov, zameraných na realizáciu inkluzívneho modelu v školskej praxi.


Daniel Sobel má praktické odborné skúsenosti ako školský psychológ, psychoterapeut i asistent učiteľa. V pozícii konzultanta pôsobil okrem iných i pre britské ministerstvo školstva, Institute of Education, Cass School of Education na University of East London a pre mnohé mimovládne organizácie.


O vzdelávaní píše pre Guardian, vyjadruje sa pre médiá a vystupuje na konferenciách vo Veľkej Británii i mimo nej.Verejná komisia pre reformu vzdelávacej politiky


Dobrý vzdelávací systém nie je dôsledkom reformy, ktorá sa niekedy v minulosti stala, ale je výsledkom debát a zmien, ktoré sa nepretržite dejú.


Verejná komisia na Slovensko pozýva medzinárodných expertov na vzdelávanie, ktorí okrem prednášky a diskusie pre verejnosť budú tiež konzultovať v spolupráci so slovenskými expertami v rámci pracovných skupín na workshopoch (účasť na workshopoch je možná na základe pozvánky od organizátorov).


Viac o podujatiach a výstupoch verejnej komisie nájdete tu.
Organizátori:
Občianske združenie Nové školstvo a Nadácia Milana Šimečku


     


Podujatie sa konalo v rámci projektu Za inklúziu a rovnosť vo vzdelávaní, ktorý realizuje občianske združenie Nové školstvo. Projekt bol podporený Islandom, Lichtenštajnskom a Nórskom prostredníctvom Programu Aktívne občianstvo a inklúzia, ktorý realizuje Ekopolis v spolupráci s Nadáciou pre deti Slovenska a SOCIA - nadácia na podporu sociálnych zmien.
Podujatie sa konalo v rámci projektu Príklady dobrej praxe vo vzdelávaní detí cudzincov v zahraničí, ktorý realizuje Nadácia Milana Šimečku. Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu pre integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín (Solidarita pri riadení migračných tokov).

Podujatia

Ôsme zasadnutie Verejnej komisie pre reformu vzdelávacej politiky

Prednáška | Miroslav Hřebecký: Ako možno pomáhať školám na strednej úrovni riadenia?

Siedme zasadnutie Verejnej komisie pre reformu vzdelávacej politiky

Prednáška | Oldřich Botlík: Zmysluplné testovanie žiakov. Čo, ako a prečo je užitočné zisťovať o vzdelávacích výsledkoch?

Šieste zasadnutie Verejnej komisie pre reformu vzdelávacej politiky

Prednáška | Arnošt Veselý: Reforma školstva zhora či zmena škôl zdola?

Piate zasadnutie Verejnej komisie pre reformu vzdelávacej politiky

Prednáška | Mart Laidmets: Dobrá škola za rohom – ako to dosiahnuť?

Štvrté zasadnutie Verejnej komisie pre reformu vzdelávacej politiky

Prednáška | Wilfried W. Steinert: Waldhofschule – škola pre všetkých. Ako môže inkluzívne vzdelávanie úspešne fungovať

Prepájame autorov reformných konceptov

Okrúhly stôl na tému Regulácia, riadenie a (samo)správa vzdelávacieho systému

Diskusia o vzdelávaní detí s rodičmi v Bratislave

Diskusia o školstve v Pezinku

Okrúhly stôl na tému Vízia výchovy a vzdelávania orientovaná na deti

Okrúhly stôl na tému Príprava na svet práce

Okrúhly stôl na tému Potreby detí a ich napĺňanie

Atlas predstáv o budúcnosti vzdelávania na Slovensku

Jedenásty workshop v rámci kampane CHCEME VEDIEŤ VIAC

Desiaty workshop v rámci kampane CHCEME VEDIEŤ VIAC

Deviaty workshop v rámci kampane CHCEME VEDIEŤ VIAC

Čo už vieme:
Prezentácia prvých zistení z kampane

Ôsmy workshop v rámci kampane CHCEME VEDIEŤ VIAC

Siedmy workshop v rámci kampane CHCEME VEDIEŤ VIAC

Šiesty workshop v rámci kampane CHCEME VEDIEŤ VIAC

Workshop | Inklúzia je spoločná vec

Piaty workshop v rámci kampane CHCEME VEDIEŤ VIAC

Tretie zasadnutie Verejnej komisie pre reformu vzdelávacej politiky

Štvrtý workshop v rámci kampane CHCEME VEDIEŤ VIAC

Prednáška | Daniel Sobel:
Ako školský systém v Anglicku reaguje na individuálne potreby detí

Správa z okrúhleho stola na tému Inkluzívne vzdelávanie – vzdelávanie pre všetkých

Tretí workshop v rámci kampane CHCEME VEDIEŤ VIAC

Druhý workshop v rámci kampane CHCEME VEDIEŤ VIAC

Prvý workshop v rámci kampane CHCEME VEDIEŤ VIAC

Prvý okrúhly stôl v rámci kampane CHCEME VEDIEŤ VIAC

Štart kampane CHCEME VEDIEŤ VIAC

Druhé zasadnutie Verejnej komisie pre reformu vzdelávacej politiky

Prednáška | Josef Widmer:
Duálny systém odborného vzdelávania vo Švajčiarsku

Prvé zasadnutie Verejnej komisie pre reformu vzdelávacej politiky

Prednáška | Leo Pahkin:
Financovanie vzdelávania vo Fínsku

TREND CSR FÓRUM 2012: Ako to vyzerá, keď sa podpora vzdelávania od firiem robí naozaj

Reforma školstva bez učebníc?

Aká je budúcnosť waldorfských škôl na Slovensku?

Konferencia:
Základné školy v reformnom procese

September 2008 – Čo prinesie reforma školstva?

Manažment školy alebo Je rodič zákazníkom školy? (závery konferencie)

Stanislav Štech: Poslanie školy – chrániť kultúru a rozvíjať dieťa (prednáška )

Otvorenie Iniciatívy na podporu vzdelávania

Naučme sa učiť – učíme sa pre život (konferencia)

Návrh nového školského zákona, legislatívny rámec reformy vzdelávania (diskusia)

Bariéry v reforme obsahovej náplne vyučovania na základných a stredných školách v SR (konferencia)

Reforma vzdelávania (diskusia)