Prednáška | Leo Pahkin:
Financovanie vzdelávania vo Fínsku

20.1.2013 | Admin | Podujatia

TREND a Nové školstvo s podporou spoločnosti Orange
organizovali dňa 17. januára 2013 v Bratislave verejnú prednášku s diskusiou na tému


Financovanie vzdelávania vo Fínsku


Aká je inštitucionálna infraštruktúra a štruktúra financovania vzdelávania vo Fínsku? Aké sú právne vzťahy a kompetencie jednotlivých inštitúcií (štát – samospráva – škola – učiteľ)? Ako funguje zodpovednosť a kontrola učiteľov?Prednášal:
Leo Pahkin

konzultant pôsobiaci v rámci Fínskej národnej rady pre vzdelávanie, Helsinki


Leo Pahkin sa zaoberá najmä rozvojom vzdelávania v oblasti matematiky a prírodných vied so zameraním na predškolské vzdelávanie a vzdelávanie na základných a stredných školách. V súčasnosti je tiež projektovým manažérom zodpovedným za projekt nadaných a talentovaných detí vo Fínsku. Pôsobil tiež ako učiteľ, školiteľ učiteľov a výskumník. Je autorom viacerých odborných článkov a pôsobí i v rámci Rady pre fínsku maturitnú skúšku.
Výstupy:
Videozáznam úvodného slova organizátorov, ako i videozáznam z prednášky a diskusie v anglickom jazyku nájdete nižšie.
Osobitne ešte nižšie ponúkame i verziu videozáznamu s tlmočením do slovenského jazyka.
Prezentáciu Leo Pahkina v anglickom jazyku nájdete nižšie.Leo Pahkin | Financovanie vzdelávania vo Fínsku | ENLeo Pahkin | Financovanie vzdelávania vo Fínsku | SKLeo Pahkin | Financovanie vzdelávania vo FínskuFotogaléria:


Mediálne výstupy:


16. január 2013


TASR: V Bratislave vystúpi fínsky expert na vzdelávanie Leo Pahkin


19. január 2013


SME: Leo Pahkin: Veci sa nedajú zmeniť za noc a chce to čas


SITA: Fínske skúsenosti zo školstva môžu pomôcť Slovensku


21. január 2013


.týždeň: Martin Kríž: Reforma či perestrojka?


26. január 2013


TREND: Kedy Fíni myslia na červenú čiaru


30. január 2013


Slovenský rozhlas Fínsky školský systém (od minutáže 13:00


11. február 2013


SITA/webnoviny.sk: Podľa odborníkov je financovanie škôl na žiaka dôležité

Verejná komisia pre reformu vzdelávacej politiky


Dobrý vzdelávací systém nie je dôsledkom reformy, ktorá sa niekedy v minulosti stala, ale je výsledkom debát a zmien, ktoré sa nepretržite dejú.

O tom, že diskutovať o budúcnosti takpovediac „do nemoty“ sa vypláca, svedčí aj historická skúsenosť Fínska. Po roku 1945 pôsobili vo Fínsku tri rôzne komisie, v nich pracovali politici spolu s nezávislými expertmi na podobe budúceho vzdelávacieho systému. Fínsky expert Pasi Sahlberg v knihe Finnish Lesson priznáva, že by v tejto súvislosti bolo „nenáležité priznávať zásluhy len vtedajším politikom a expertom“. Naopak, v tomto procese zohrali „významnú úlohu občianske iniciatívy a organizácie.“ Nový školský zákon bol vo Fínsku napokon prijatý po viac než pätnástich rokoch debát dňa 22. novembra 1963.

A čo Slovensko?

Na Slovensku máme reformu školstva už za sebou - tzv. „Mikolajova reforma“ sa stala v roku 2008. Aktuálne sa pripravujú ďalšie zmeny. Pod tlakom požiadaviek štrajkujúcich učiteľov zriadilo Ministerstvo školstva v decembri minulého roka nový reformný orgán – radu pre systémové zmeny v školstve. Návrhy avizovaných systémových zmien sľúbilo predložiť do konca marca 2013.

Veríme, že podobne ako pred šesťdesiatimi rokmi vo Fínsku aj dnes na Slovensku môže pluralita foriem verejnej a odbornej diskusie výsledku pripravovaných zmien len pomôcť. Preto spoločnosť TREND Holding v rámci projektu CSR TRENDY v spolupráci s portálom Nové školstvo a s finančnou podporou spoločnosti Orange zakladajú Verejnú komisiu pre reformu vzdelávacej politiky. Vytvárajú tak medzinárodnú platformu pre odborníkov v oblasti vzdelávania, ktorí chcú spoločne hľadať reformné nástroje a posúvať nové myšlienky vo verejnej diskusii o vzdelávaní na Slovensku.

Verejná komisia bude na Slovensko pozývať medzinárodných expertov na vzdelávanie, ktorí okrem prednášky a diskusie pre verejnosť budú tiež konzultovať v spolupráci so slovenskými expertami v rámci pracovných skupín na workshopoch (účasť na workshopoch je možná na základe pozvánky od organizátorov).

Podujatia

Ôsme zasadnutie Verejnej komisie pre reformu vzdelávacej politiky

Prednáška | Miroslav Hřebecký: Ako možno pomáhať školám na strednej úrovni riadenia?

Siedme zasadnutie Verejnej komisie pre reformu vzdelávacej politiky

Prednáška | Oldřich Botlík: Zmysluplné testovanie žiakov. Čo, ako a prečo je užitočné zisťovať o vzdelávacích výsledkoch?

Šieste zasadnutie Verejnej komisie pre reformu vzdelávacej politiky

Prednáška | Arnošt Veselý: Reforma školstva zhora či zmena škôl zdola?

Piate zasadnutie Verejnej komisie pre reformu vzdelávacej politiky

Prednáška | Mart Laidmets: Dobrá škola za rohom – ako to dosiahnuť?

Štvrté zasadnutie Verejnej komisie pre reformu vzdelávacej politiky

Prednáška | Wilfried W. Steinert: Waldhofschule – škola pre všetkých. Ako môže inkluzívne vzdelávanie úspešne fungovať

Prepájame autorov reformných konceptov

Okrúhly stôl na tému Regulácia, riadenie a (samo)správa vzdelávacieho systému

Diskusia o vzdelávaní detí s rodičmi v Bratislave

Diskusia o školstve v Pezinku

Okrúhly stôl na tému Vízia výchovy a vzdelávania orientovaná na deti

Okrúhly stôl na tému Príprava na svet práce

Okrúhly stôl na tému Potreby detí a ich napĺňanie

Atlas predstáv o budúcnosti vzdelávania na Slovensku

Jedenásty workshop v rámci kampane CHCEME VEDIEŤ VIAC

Desiaty workshop v rámci kampane CHCEME VEDIEŤ VIAC

Deviaty workshop v rámci kampane CHCEME VEDIEŤ VIAC

Čo už vieme:
Prezentácia prvých zistení z kampane

Ôsmy workshop v rámci kampane CHCEME VEDIEŤ VIAC

Siedmy workshop v rámci kampane CHCEME VEDIEŤ VIAC

Šiesty workshop v rámci kampane CHCEME VEDIEŤ VIAC

Workshop | Inklúzia je spoločná vec

Piaty workshop v rámci kampane CHCEME VEDIEŤ VIAC

Tretie zasadnutie Verejnej komisie pre reformu vzdelávacej politiky

Štvrtý workshop v rámci kampane CHCEME VEDIEŤ VIAC

Prednáška | Daniel Sobel:
Ako školský systém v Anglicku reaguje na individuálne potreby detí

Správa z okrúhleho stola na tému Inkluzívne vzdelávanie – vzdelávanie pre všetkých

Tretí workshop v rámci kampane CHCEME VEDIEŤ VIAC

Druhý workshop v rámci kampane CHCEME VEDIEŤ VIAC

Prvý workshop v rámci kampane CHCEME VEDIEŤ VIAC

Prvý okrúhly stôl v rámci kampane CHCEME VEDIEŤ VIAC

Štart kampane CHCEME VEDIEŤ VIAC

Druhé zasadnutie Verejnej komisie pre reformu vzdelávacej politiky

Prednáška | Josef Widmer:
Duálny systém odborného vzdelávania vo Švajčiarsku

Prvé zasadnutie Verejnej komisie pre reformu vzdelávacej politiky

Prednáška | Leo Pahkin:
Financovanie vzdelávania vo Fínsku

TREND CSR FÓRUM 2012: Ako to vyzerá, keď sa podpora vzdelávania od firiem robí naozaj

Reforma školstva bez učebníc?

Aká je budúcnosť waldorfských škôl na Slovensku?

Konferencia:
Základné školy v reformnom procese

September 2008 – Čo prinesie reforma školstva?

Manažment školy alebo Je rodič zákazníkom školy? (závery konferencie)

Stanislav Štech: Poslanie školy – chrániť kultúru a rozvíjať dieťa (prednáška )

Otvorenie Iniciatívy na podporu vzdelávania

Naučme sa učiť – učíme sa pre život (konferencia)

Návrh nového školského zákona, legislatívny rámec reformy vzdelávania (diskusia)

Bariéry v reforme obsahovej náplne vyučovania na základných a stredných školách v SR (konferencia)

Reforma vzdelávania (diskusia)