Reforma školstva bez učebníc?

30.11.2009 | Admin | Podujatia

Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika organizoval v Bratislave dňa 26. novembra 2009 ďalší diskusný konzervatívny klub, tentoraz na témuReforma školstva bez učebníc?Reforma školstva nie je dostatočne pripravená a na školách sa hromadia problémy.
Po vyše roku stále chýbajú učebnice, ktoré by uľahčili žiakom i učiteľom prechod na nové formy výučby. Ministerstvo školstva nezabezpečilo vydanie nových učebníc včas a pritom ignoruje už hotové tituly, ktoré vznikli v súlade s reformným pohybom. Nevyužíva tvorivý potenciál autorov, vydavateľov, ani samotných učiteľov. Namiesto otvorenia trhu s učebnicami čoraz viac centralizuje svoju učebnicovú politiku.
Témou diskusie bola ilustrácia súčasného stavu reformy v školskej praxi a informácia o ďalších plánovaných krokoch rezortu školstva, ktoré ešte viac obmedzia pestrosť a slobodu výberu na školách.Vystúpenia pozvaných hostí:Zuzana Humajová
analytička KI

Prezentácia príspevku vo formáte .PPT na stiahnutie tu

Videozáznam príspevku:


Anna Chlupíková
riaditeľka na základnej škole v Novákoch

Prezentácia príspevku vo formáte .PPT na stiahnutie tu

Videozáznam príspevku:


David Králik /blog najmä o školstve tu/
učiteľ na základnej škole v Bratislave


Videozáznam príspevku:


Veronika Adamčíková
vydavateľstvo Didaktis

Prezentácia príspevku vo formáte .PPT na stiahnutie tu

Videozáznam príspevku:


Gréta Korpádiová
vydavateľstvo Macmillan Slovensko


Videozáznam príspevku:


Martin Mojžiš
vysokoškolský učiteľ na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave

Videozáznam príspevku:


Diskusia
Diskusiu moderovala Zuzana Humajová, analytička KI.


Výstupy:
Audiozáznam vstupných príspevkov panelistov vo formáte .ASF spustiť tu.
Audiozáznam diskusie vo formáte .ASF spustiť tu.


Videozáznam diskusie:
Mediálne výstupy:


26. november 2009


Pravda: Reforma? Školy kopírujú staré učivo


Pravda: Rodičia musia platiť za učebnice


Pravda: Na výtvarnej výchove zarobil podnikateľ blízky vláde

Podujatia

Ôsme zasadnutie Verejnej komisie pre reformu vzdelávacej politiky

Prednáška | Miroslav Hřebecký: Ako možno pomáhať školám na strednej úrovni riadenia?

Siedme zasadnutie Verejnej komisie pre reformu vzdelávacej politiky

Prednáška | Oldřich Botlík: Zmysluplné testovanie žiakov. Čo, ako a prečo je užitočné zisťovať o vzdelávacích výsledkoch?

Šieste zasadnutie Verejnej komisie pre reformu vzdelávacej politiky

Prednáška | Arnošt Veselý: Reforma školstva zhora či zmena škôl zdola?

Piate zasadnutie Verejnej komisie pre reformu vzdelávacej politiky

Prednáška | Mart Laidmets: Dobrá škola za rohom – ako to dosiahnuť?

Štvrté zasadnutie Verejnej komisie pre reformu vzdelávacej politiky

Prednáška | Wilfried W. Steinert: Waldhofschule – škola pre všetkých. Ako môže inkluzívne vzdelávanie úspešne fungovať

Prepájame autorov reformných konceptov

Okrúhly stôl na tému Regulácia, riadenie a (samo)správa vzdelávacieho systému

Diskusia o vzdelávaní detí s rodičmi v Bratislave

Diskusia o školstve v Pezinku

Okrúhly stôl na tému Vízia výchovy a vzdelávania orientovaná na deti

Okrúhly stôl na tému Príprava na svet práce

Okrúhly stôl na tému Potreby detí a ich napĺňanie

Atlas predstáv o budúcnosti vzdelávania na Slovensku

Jedenásty workshop v rámci kampane CHCEME VEDIEŤ VIAC

Desiaty workshop v rámci kampane CHCEME VEDIEŤ VIAC

Deviaty workshop v rámci kampane CHCEME VEDIEŤ VIAC

Čo už vieme:
Prezentácia prvých zistení z kampane

Ôsmy workshop v rámci kampane CHCEME VEDIEŤ VIAC

Siedmy workshop v rámci kampane CHCEME VEDIEŤ VIAC

Šiesty workshop v rámci kampane CHCEME VEDIEŤ VIAC

Workshop | Inklúzia je spoločná vec

Piaty workshop v rámci kampane CHCEME VEDIEŤ VIAC

Tretie zasadnutie Verejnej komisie pre reformu vzdelávacej politiky

Štvrtý workshop v rámci kampane CHCEME VEDIEŤ VIAC

Prednáška | Daniel Sobel:
Ako školský systém v Anglicku reaguje na individuálne potreby detí

Správa z okrúhleho stola na tému Inkluzívne vzdelávanie – vzdelávanie pre všetkých

Tretí workshop v rámci kampane CHCEME VEDIEŤ VIAC

Druhý workshop v rámci kampane CHCEME VEDIEŤ VIAC

Prvý workshop v rámci kampane CHCEME VEDIEŤ VIAC

Prvý okrúhly stôl v rámci kampane CHCEME VEDIEŤ VIAC

Štart kampane CHCEME VEDIEŤ VIAC

Druhé zasadnutie Verejnej komisie pre reformu vzdelávacej politiky

Prednáška | Josef Widmer:
Duálny systém odborného vzdelávania vo Švajčiarsku

Prvé zasadnutie Verejnej komisie pre reformu vzdelávacej politiky

Prednáška | Leo Pahkin:
Financovanie vzdelávania vo Fínsku

TREND CSR FÓRUM 2012: Ako to vyzerá, keď sa podpora vzdelávania od firiem robí naozaj

Reforma školstva bez učebníc?

Aká je budúcnosť waldorfských škôl na Slovensku?

Konferencia:
Základné školy v reformnom procese

September 2008 – Čo prinesie reforma školstva?

Manažment školy alebo Je rodič zákazníkom školy? (závery konferencie)

Stanislav Štech: Poslanie školy – chrániť kultúru a rozvíjať dieťa (prednáška )

Otvorenie Iniciatívy na podporu vzdelávania

Naučme sa učiť – učíme sa pre život (konferencia)

Návrh nového školského zákona, legislatívny rámec reformy vzdelávania (diskusia)

Bariéry v reforme obsahovej náplne vyučovania na základných a stredných školách v SR (konferencia)

Reforma vzdelávania (diskusia)