Konferencia:
Základné školy v reformnom procese

30.9.2008 | Admin | Podujatia

Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika organizoval dňa 24. septembra 2008 v Bratislave konferenciuZákladné školy v reformnom procese Panel 1:
Štart reformy vzdelávania na slovenských školách
Legislatívne súvislosti reformy vzdelávania
Zuzana Humajová (analytička, Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika)

Výstupy:
Prezentáciu vo formáte .PPT stiahnuť tu.
Audiozáznam príspevku vo formáte .ASF spustiť tu.
Audiozáznam diskusie k príspevku vo formáte .ASF spustiť tu.


Zmysel reformy vzdelávania v slovenskom školstve
Peter Zajac (Humboldtova univerzita v Berlíne a Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika)

Výstupy:
Audiozáznam príspevku vo formáte .ASF spustiť tu.
Audiozáznam diskusie k príspevku vo formáte .ASF spustiť tu.


Ako by mali vyzerať dobré učebnice
Martin Mojžiš (Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK)

Výstupy:
Príklad prezentovanej učebnice vo formáte .PDF stiahnuť tu.
Audiozáznam príspevku vo formáte .ASF spustiť tu.
Audiozáznam diskusie k príspevku vo formáte .ASF spustiť tu.


 Panel 2:
Učitelia – hlavní aktéri reformných zmien

Problémy školstva očami učiteľov. Výsledky prieskumu
Marián Timoracký (United Consultants)

Výstupy:
Prezentáciu vo formáte .PPT stiahnuť tu.
Audiozáznam príspevku vo formáte .ASF spustiť tu.
Audiozáznam diskusie k príspevku vo formáte .ASF spustiť tu.


Podoby školskej reformy
Branislav Pupala (Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity)

Výstupy:
Audiozáznam príspevku vo formáte .ASF spustiť tu.
Audiozáznam diskusie k príspevku vo formáte .ASF spustiť tu.


Tvorba školského vzdelávacieho programu v ZŠ Nováky
Anna Chlupíková (riaditeľka ZŠ)

Výstupy:
Prezentáciu vo formáte .PPT stiahnuť tu.
Audiozáznam príspevku vo formáte .ASF spustiť tu.
Tvorba školského vzdelávacieho programu v ZŠ Štúrova, Myjava
Jarmila Maliariková (riaditeľka ZŠ)

Výstupy:
Prezentáciu vo formáte .PPT stiahnuť tu.
Audiozáznam príspevku vo formáte .ASF spustiť tu.
Audiozáznam diskusie k príspevku vo formáte .ASF spustiť tu.


 


Konferenciu moderoval:
Ondrej Dostál, riaditeľ Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika.Konferencia bola venovaná záverom projektu Vzdelávanie pre život, realizovaného v rokoch 2006–2008. Ústrednou témou bol rozvoj kvality vzdelávania na základných školách a hľadanie nových možností na uplatnenie inovatívnych postupov nielen na vyučovaní, ale i v procese organizácie a riadenia škôl.

Hosťami konferencie boli lektori, ktorí sa v rámci projektu podieľali na realizácii pilotného tréningového vzdelávacieho programu pre učiteľov základných škôl, ako aj samotní učitelia – absolventi vzdelávacieho programu, ktorí sa aktívne podieľali na tvorbe vzdelávacích programov na svojich školách.

Na konferencii boli prezentované i výsledky prieskumu, venovaného identifikácii najpálčivejších problémov v školstve z pohľadu učiteľov a postoju verejnosti k hodnote vzdelania.Projekt Vzdelávanie pre život. Príprava učiteľov na zmeny vzdelávacieho systému a potreby trhu práce (Pilotný vzdelávací tréningový program) je spolufinancovaný Európskou úniou poskytnutím nenávratného príspevku z Európskeho sociálneho fondu.

Podujatia

Ôsme zasadnutie Verejnej komisie pre reformu vzdelávacej politiky

Prednáška | Miroslav Hřebecký: Ako možno pomáhať školám na strednej úrovni riadenia?

Siedme zasadnutie Verejnej komisie pre reformu vzdelávacej politiky

Prednáška | Oldřich Botlík: Zmysluplné testovanie žiakov. Čo, ako a prečo je užitočné zisťovať o vzdelávacích výsledkoch?

Šieste zasadnutie Verejnej komisie pre reformu vzdelávacej politiky

Prednáška | Arnošt Veselý: Reforma školstva zhora či zmena škôl zdola?

Piate zasadnutie Verejnej komisie pre reformu vzdelávacej politiky

Prednáška | Mart Laidmets: Dobrá škola za rohom – ako to dosiahnuť?

Štvrté zasadnutie Verejnej komisie pre reformu vzdelávacej politiky

Prednáška | Wilfried W. Steinert: Waldhofschule – škola pre všetkých. Ako môže inkluzívne vzdelávanie úspešne fungovať

Prepájame autorov reformných konceptov

Okrúhly stôl na tému Regulácia, riadenie a (samo)správa vzdelávacieho systému

Diskusia o vzdelávaní detí s rodičmi v Bratislave

Diskusia o školstve v Pezinku

Okrúhly stôl na tému Vízia výchovy a vzdelávania orientovaná na deti

Okrúhly stôl na tému Príprava na svet práce

Okrúhly stôl na tému Potreby detí a ich napĺňanie

Atlas predstáv o budúcnosti vzdelávania na Slovensku

Jedenásty workshop v rámci kampane CHCEME VEDIEŤ VIAC

Desiaty workshop v rámci kampane CHCEME VEDIEŤ VIAC

Deviaty workshop v rámci kampane CHCEME VEDIEŤ VIAC

Čo už vieme:
Prezentácia prvých zistení z kampane

Ôsmy workshop v rámci kampane CHCEME VEDIEŤ VIAC

Siedmy workshop v rámci kampane CHCEME VEDIEŤ VIAC

Šiesty workshop v rámci kampane CHCEME VEDIEŤ VIAC

Workshop | Inklúzia je spoločná vec

Piaty workshop v rámci kampane CHCEME VEDIEŤ VIAC

Tretie zasadnutie Verejnej komisie pre reformu vzdelávacej politiky

Štvrtý workshop v rámci kampane CHCEME VEDIEŤ VIAC

Prednáška | Daniel Sobel:
Ako školský systém v Anglicku reaguje na individuálne potreby detí

Správa z okrúhleho stola na tému Inkluzívne vzdelávanie – vzdelávanie pre všetkých

Tretí workshop v rámci kampane CHCEME VEDIEŤ VIAC

Druhý workshop v rámci kampane CHCEME VEDIEŤ VIAC

Prvý workshop v rámci kampane CHCEME VEDIEŤ VIAC

Prvý okrúhly stôl v rámci kampane CHCEME VEDIEŤ VIAC

Štart kampane CHCEME VEDIEŤ VIAC

Druhé zasadnutie Verejnej komisie pre reformu vzdelávacej politiky

Prednáška | Josef Widmer:
Duálny systém odborného vzdelávania vo Švajčiarsku

Prvé zasadnutie Verejnej komisie pre reformu vzdelávacej politiky

Prednáška | Leo Pahkin:
Financovanie vzdelávania vo Fínsku

TREND CSR FÓRUM 2012: Ako to vyzerá, keď sa podpora vzdelávania od firiem robí naozaj

Reforma školstva bez učebníc?

Aká je budúcnosť waldorfských škôl na Slovensku?

Konferencia:
Základné školy v reformnom procese

September 2008 – Čo prinesie reforma školstva?

Manažment školy alebo Je rodič zákazníkom školy? (závery konferencie)

Stanislav Štech: Poslanie školy – chrániť kultúru a rozvíjať dieťa (prednáška )

Otvorenie Iniciatívy na podporu vzdelávania

Naučme sa učiť – učíme sa pre život (konferencia)

Návrh nového školského zákona, legislatívny rámec reformy vzdelávania (diskusia)

Bariéry v reforme obsahovej náplne vyučovania na základných a stredných školách v SR (konferencia)

Reforma vzdelávania (diskusia)