Okrúhly stôl na tému Vízia výchovy a vzdelávania orientovaná na deti

26.4.2016 | Admin | Podujatia


Poslanci Národnej rady SR dnes schválili Programové vyhlásenie vlády na volebné obdobie 2016 – 2020, v ktorom sa vláda zaviazala vytvoriť Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania v spolupráci s učiteľskou, odbornou aj rodičovskou verejnosťou.


Pozičný dokument k okrúhlemu stolu, ktorý organizovalo Nové školstvo v rámci kampane Chceme vedieť viac o budúcnosti vzdelávania na Slovensku dňa 25. apríla 2016 v Bratislave, ponúkame ako prvý príspevok do verejnej diskusie o novej vízii vzdelávania, v centre ktorej je hlavná pozornosť venovaná deťom a ich vzdelávacím potrebám. Správu z okrúhleho stola zverejníme čoskoro.


Témou tretieho zo série okrúhlych stolov zástupcov politických strán a odborníkov v oblasti vzdelávania bola Vízia výchovy a vzdelávania orientovaná na deti | Náčrt východísk a okruhov potrebných zmien slovenského vzdelávacieho systému.


Naše pozvanie do diskusie prijali nasledovní zástupcovia politických strán a experti v oblasti vzdelávania:


Ondrej Dostál (OKS), Petra Fridrichová (ŠPÚ), Miroslava Hapalová (Člověk v tísni), Zuzana Juščáková (NÚCEM), Romana Kanovská (NÚCEM), Peter Krajňák (MOST-HÍD, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR), Martina Maláková (Zelená stužka), Peter Mederly (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR), Jozef Miškolci (SGI), Miroslav Pagáč (pomoz.sk), Ľubomír Petrák (SMER-SD), Martin Poliačik (SaS), Eva Radičová (ZŠ M. Rázusovej-Martákovej Liptovský Mikuláš), Veronika Remišová (OĽANO-NOVA), Dana Rušínová (NDS), Eva Smolíková (SNS) a Oľga Šulíková (Zelená stužka).


Za kampaň Chceme vedieť viac sa diskusie zúčastnili Zuzana Zimenová, Fedor Blaščák, Elena Gallová Kriglerová a Peter Dráľ, ktorý okrúhly stôl moderoval.


Pozrite si fotoreport z podujatia:Podkladom pre diskusiu zúčastnených bol pozičný dokument k téme Vízia výchovy a vzdelávania orientovaná na deti | Náčrt východísk a okruhov potrebných zmien slovenského vzdelávacieho systému, ktorý nájdete vo formáte PDF na stiahnutie tu alebo v náhľade nižšie:V máji budeme publikovať správu o priebehu diskusie. Ďalšie výstupy nielen k okrúhlemu stolu nájdete na webe kampane.Kampaň v roku 2016 podporuje:


OSF

Supported [in part] by a grant from the Foundation Open Society Institute in cooperation with the Education Support Program of Open Society Foundations


Podujatia

Ôsme zasadnutie Verejnej komisie pre reformu vzdelávacej politiky

Prednáška | Miroslav Hřebecký: Ako možno pomáhať školám na strednej úrovni riadenia?

Siedme zasadnutie Verejnej komisie pre reformu vzdelávacej politiky

Prednáška | Oldřich Botlík: Zmysluplné testovanie žiakov. Čo, ako a prečo je užitočné zisťovať o vzdelávacích výsledkoch?

Šieste zasadnutie Verejnej komisie pre reformu vzdelávacej politiky

Prednáška | Arnošt Veselý: Reforma školstva zhora či zmena škôl zdola?

Piate zasadnutie Verejnej komisie pre reformu vzdelávacej politiky

Prednáška | Mart Laidmets: Dobrá škola za rohom – ako to dosiahnuť?

Štvrté zasadnutie Verejnej komisie pre reformu vzdelávacej politiky

Prednáška | Wilfried W. Steinert: Waldhofschule – škola pre všetkých. Ako môže inkluzívne vzdelávanie úspešne fungovať

Prepájame autorov reformných konceptov

Okrúhly stôl na tému Regulácia, riadenie a (samo)správa vzdelávacieho systému

Diskusia o vzdelávaní detí s rodičmi v Bratislave

Diskusia o školstve v Pezinku

Okrúhly stôl na tému Vízia výchovy a vzdelávania orientovaná na deti

Okrúhly stôl na tému Príprava na svet práce

Okrúhly stôl na tému Potreby detí a ich napĺňanie

Atlas predstáv o budúcnosti vzdelávania na Slovensku

Jedenásty workshop v rámci kampane CHCEME VEDIEŤ VIAC

Desiaty workshop v rámci kampane CHCEME VEDIEŤ VIAC

Deviaty workshop v rámci kampane CHCEME VEDIEŤ VIAC

Čo už vieme:
Prezentácia prvých zistení z kampane

Ôsmy workshop v rámci kampane CHCEME VEDIEŤ VIAC

Siedmy workshop v rámci kampane CHCEME VEDIEŤ VIAC

Šiesty workshop v rámci kampane CHCEME VEDIEŤ VIAC

Workshop | Inklúzia je spoločná vec

Piaty workshop v rámci kampane CHCEME VEDIEŤ VIAC

Tretie zasadnutie Verejnej komisie pre reformu vzdelávacej politiky

Štvrtý workshop v rámci kampane CHCEME VEDIEŤ VIAC

Prednáška | Daniel Sobel:
Ako školský systém v Anglicku reaguje na individuálne potreby detí

Správa z okrúhleho stola na tému Inkluzívne vzdelávanie – vzdelávanie pre všetkých

Tretí workshop v rámci kampane CHCEME VEDIEŤ VIAC

Druhý workshop v rámci kampane CHCEME VEDIEŤ VIAC

Prvý workshop v rámci kampane CHCEME VEDIEŤ VIAC

Prvý okrúhly stôl v rámci kampane CHCEME VEDIEŤ VIAC

Štart kampane CHCEME VEDIEŤ VIAC

Druhé zasadnutie Verejnej komisie pre reformu vzdelávacej politiky

Prednáška | Josef Widmer:
Duálny systém odborného vzdelávania vo Švajčiarsku

Prvé zasadnutie Verejnej komisie pre reformu vzdelávacej politiky

Prednáška | Leo Pahkin:
Financovanie vzdelávania vo Fínsku

TREND CSR FÓRUM 2012: Ako to vyzerá, keď sa podpora vzdelávania od firiem robí naozaj

Reforma školstva bez učebníc?

Aká je budúcnosť waldorfských škôl na Slovensku?

Konferencia:
Základné školy v reformnom procese

September 2008 – Čo prinesie reforma školstva?

Manažment školy alebo Je rodič zákazníkom školy? (závery konferencie)

Stanislav Štech: Poslanie školy – chrániť kultúru a rozvíjať dieťa (prednáška )

Otvorenie Iniciatívy na podporu vzdelávania

Naučme sa učiť – učíme sa pre život (konferencia)

Návrh nového školského zákona, legislatívny rámec reformy vzdelávania (diskusia)

Bariéry v reforme obsahovej náplne vyučovania na základných a stredných školách v SR (konferencia)

Reforma vzdelávania (diskusia)