Štart kampane CHCEME VEDIEŤ VIAC

5.2.2014 | Admin | Podujatia


Občianske združenie Nové školstvo sa snaží oživiť verejnú diskusiu o našom školstve kampaňou CHCEME VEDIEŤ VIAC o budúcnosti vzdelávania.


Kampaň CHCEME VEDIEŤ VIAC, ktorú sme odštartovali dňa 31. januára 2014, je zameraná na širokú, najmä rodičovskú verejnosť a otvorí viacero tém, ktoré v doterajších diskusiách o školstve ostali nepovšimnuté. V centre pozornosti kampane stoja najmä deti a tínedžeri, ich problémy a potreby.Štart kampane CHCEME VEDIEŤ VIAC | 31. január 2014Zámery kampane predstavili na prvej verejnej diskusii v piatok 31. januára Zuzana Zimenová a Fedor Blaščák, iniciátori Verejnej komisie pre reformu vzdelávacej politiky, ktorá obohacuje uvažovanie o potrebných zmenách v školstve na Slovensku zahraničnou inšpiráciou.


Spoločnú diskusiu zástupcov mimovládnych organizácii a vzdelávacích expertov symbolicky odštartovala fínska ministerka školstva Krista Kiuru. Podelila sa s nimi o fínsku skúsenosť s reformou školstva a vyzdvihla kľúčovú rolu verejnej diskusie v tomto procese.


Ďalšími hosťami boli predstavitelia iniciatívy Česko mluví o vzdělávání Zdeněk Slejška a Tomáš Feřtek. Na pozadí ich osobnej skúsenosti s podobnou kampaňou, ktorou žilo Česko minulý rok, uvažovali spoločne so slovenskými kolegami o význame širokej verejnej diskusie pre Slovensko.


Jak Česko mluvilo o vzdělávání?Zuzana Zimenová     Fedor Blaščák     Krista Kiuru     Tomáš Feřtek a Zdeněk SlejškaFotogaléria
Mediálne výstupy:


December 2013


Dobrá škola: Zuzana Zimenová: Chceme vedieť viac


31. január 2014


STV: Štart kampane Chceme vedieť viac


TASR: Začína sa kampaň, ktorá má naštartovať diskusiu o budúcnosti vzdelávania


1. február 2014


Pravda: Čo robiť, aby sa deti učili lepšie?


Február 2014


Dobrá škola: Zuzana Zimenová, Elena Gallová Kriglerová a Peter Dráľ: Človeče, zapoj sa!O kampani


Kampaň CHCEME VEDIEŤ VIAC je otvorená občianska iniciatíva, ktorou vyjadrujeme vôľu pokračovať vo verejnej diskusii o vzdelávaní a snahu posilniť hlas odbornej a rodičovskej verejnosti v procese reformy školstva.


Kampaňou CHCEME VEDIEŤ VIAC ponúkame priestor na spoločné prediskutovanie problémov nášho školstva a na hľadanie návrhov na užitočné zmeny. Otvárame novú, oveľa širšiu diskusiu o budúcnosti vzdelávania, než bola rezortná diskusia o Správe o stave školstva minulý rok. Zapojiť sa do nej môžu všetci, ktorým leží na srdci budúcnosť detí v našej krajine.


Zámery kampane nám pomáhajú napĺňať naši partneri, kolegovia z Nadácie M. Šimečku a z Centra pre výskum etnicity a kultúry. Veríme, že postupne sa k iniciatíve pridajú aj ďalší jednotlivci a organizácie, ktorí nás v našej práci podporia a pomôžu nám ju zrealizovať.


Kreatívnym partnerom kampane je iniciatíva Česko mluví o vzdělávaní. Je pre nás inšpiráciou a zdrojom cenných nápadov a overených postupov, na ktoré chceme voľne nadväzovať. Našim spoločným zámerom je záverečné porovnanie výstupov z verejnej diskusie na Slovensku so zisteniami v Českej republike.


Návrh tém, ktoré by sa mali v priebehu verejnej diskusie postupne otvárať, sme načrtli v podobe jednoduchého herného plánu, ktorý nájdete na stránkach www.chcemevedietviac.sk a čoskoro i na www.facebook.com/chcemevedietviac.


Pozývame všetkých, ktorí sa chcú dozvedieť o budúcnosti vzdelávania viac, do hry Človeče, zapoj sa!
Organizátor
Kreatívny partner
Štart kampane podporili


Slovenská sporiteľňa              Veľvyslanectvo Fínska v Bratislave             mesto Šamorín-Somorja              České centrum v Bratislave              OSFMediálni partneri kampane


Dobrá škola                   TREND                   Mama a ja


Podujatia

Ôsme zasadnutie Verejnej komisie pre reformu vzdelávacej politiky

Prednáška | Miroslav Hřebecký: Ako možno pomáhať školám na strednej úrovni riadenia?

Siedme zasadnutie Verejnej komisie pre reformu vzdelávacej politiky

Prednáška | Oldřich Botlík: Zmysluplné testovanie žiakov. Čo, ako a prečo je užitočné zisťovať o vzdelávacích výsledkoch?

Šieste zasadnutie Verejnej komisie pre reformu vzdelávacej politiky

Prednáška | Arnošt Veselý: Reforma školstva zhora či zmena škôl zdola?

Piate zasadnutie Verejnej komisie pre reformu vzdelávacej politiky

Prednáška | Mart Laidmets: Dobrá škola za rohom – ako to dosiahnuť?

Štvrté zasadnutie Verejnej komisie pre reformu vzdelávacej politiky

Prednáška | Wilfried W. Steinert: Waldhofschule – škola pre všetkých. Ako môže inkluzívne vzdelávanie úspešne fungovať

Prepájame autorov reformných konceptov

Okrúhly stôl na tému Regulácia, riadenie a (samo)správa vzdelávacieho systému

Diskusia o vzdelávaní detí s rodičmi v Bratislave

Diskusia o školstve v Pezinku

Okrúhly stôl na tému Vízia výchovy a vzdelávania orientovaná na deti

Okrúhly stôl na tému Príprava na svet práce

Okrúhly stôl na tému Potreby detí a ich napĺňanie

Atlas predstáv o budúcnosti vzdelávania na Slovensku

Jedenásty workshop v rámci kampane CHCEME VEDIEŤ VIAC

Desiaty workshop v rámci kampane CHCEME VEDIEŤ VIAC

Deviaty workshop v rámci kampane CHCEME VEDIEŤ VIAC

Čo už vieme:
Prezentácia prvých zistení z kampane

Ôsmy workshop v rámci kampane CHCEME VEDIEŤ VIAC

Siedmy workshop v rámci kampane CHCEME VEDIEŤ VIAC

Šiesty workshop v rámci kampane CHCEME VEDIEŤ VIAC

Workshop | Inklúzia je spoločná vec

Piaty workshop v rámci kampane CHCEME VEDIEŤ VIAC

Tretie zasadnutie Verejnej komisie pre reformu vzdelávacej politiky

Štvrtý workshop v rámci kampane CHCEME VEDIEŤ VIAC

Prednáška | Daniel Sobel:
Ako školský systém v Anglicku reaguje na individuálne potreby detí

Správa z okrúhleho stola na tému Inkluzívne vzdelávanie – vzdelávanie pre všetkých

Tretí workshop v rámci kampane CHCEME VEDIEŤ VIAC

Druhý workshop v rámci kampane CHCEME VEDIEŤ VIAC

Prvý workshop v rámci kampane CHCEME VEDIEŤ VIAC

Prvý okrúhly stôl v rámci kampane CHCEME VEDIEŤ VIAC

Štart kampane CHCEME VEDIEŤ VIAC

Druhé zasadnutie Verejnej komisie pre reformu vzdelávacej politiky

Prednáška | Josef Widmer:
Duálny systém odborného vzdelávania vo Švajčiarsku

Prvé zasadnutie Verejnej komisie pre reformu vzdelávacej politiky

Prednáška | Leo Pahkin:
Financovanie vzdelávania vo Fínsku

TREND CSR FÓRUM 2012: Ako to vyzerá, keď sa podpora vzdelávania od firiem robí naozaj

Reforma školstva bez učebníc?

Aká je budúcnosť waldorfských škôl na Slovensku?

Konferencia:
Základné školy v reformnom procese

September 2008 – Čo prinesie reforma školstva?

Manažment školy alebo Je rodič zákazníkom školy? (závery konferencie)

Stanislav Štech: Poslanie školy – chrániť kultúru a rozvíjať dieťa (prednáška )

Otvorenie Iniciatívy na podporu vzdelávania

Naučme sa učiť – učíme sa pre život (konferencia)

Návrh nového školského zákona, legislatívny rámec reformy vzdelávania (diskusia)

Bariéry v reforme obsahovej náplne vyučovania na základných a stredných školách v SR (konferencia)

Reforma vzdelávania (diskusia)