Otvorenie Iniciatívy na podporu vzdelávania

16.11.2006 | Admin | Podujatia

Americký veľvyslanec Rodolphe Vallee prezentoval v stredu 15. novembra 2006 v Bratislave Iniciatívu Veľvyslanectva USA v oblasti vyššieho vzdelávania, ktorá sa sústredí na zintenzívnenie spolupráce medzi americkými a slovenskými univerzitami v oblasti spoločného výskumu a študijných programov a na prehĺbenie partnerstva medzi súkromným sektorom a vysokými školami na Slovensku. Iniciatíva je významným príspevkom do verejnej diskusie o potrebe reformy vzdelávania na Slovensku a o jej konkrétnych podobách.

Diskusia na tému Úloha súkromného sektora vo vysokoškolskom vzdelávaní sa konala v priestoroch NetCafé Bratislavskej medzinárodnej školy liberálnych štúdií (BISLA), za účasti vysokoškolských študentov, pedagógov a médií. Hosťami diskusie boli Veit Dengler, predstaviteľ firmy DELL a Andrej Salner z Inštitútu pre dobre spravovanú spoločnosť.

Podľa slov veľvyslanca Valleeho majú USA veľký záujem na rozvoji univerzitného vzdelávania na Slovensku, pretože Slovensko vnímajú ako významného obchodného partnera, ktorý dokáže vytvoriť firmám nielen dostatok priestoru na rozvoj podnikania, ale aj možností na budovanie partnerstiev v oblasti vzdelávania, vedy a výskumu. Vyjadril vôľu podporovať tie slovenské spoločnosti alebo vzdelávacej inštitúcie, ktoré uvažujú o vytvorení, či rozšírení partnerstva medzi verejným a súkromným sektorom, medzi sférou vzdelávania a praxou. Iniciatíva sa snaží povzbudiť väčšiu spoluprácu medzi americkými a slovenskými univerzitami v oblasti spoločného výskumu a spoločných študijných programov všetkých druhov.

V rámci diskusie zároveň odzneli slová Andreja Salnera o potrebe rovnako intenzívne sa venovať aj reforme regionálneho školstva, pretože úspešné vysokoškolské štúdium v mnohom závisí od toho, ako kvalitne je naň mladý človek pripravený na nižších stupňoch. Reforma vzdelávania je komplexný proces, ktorý potrebuje podporu na všetkých úrovniach.

Viac sa o iniciatíve dozviete na stránkach Veľvyslanectva USA v Bratislave tu.

Podujatia

Siedme zasadnutie Verejnej komisie pre reformu vzdelávacej politiky

Prednáška | Oldřich Botlík: Zmysluplné testovanie žiakov. Čo, ako a prečo je užitočné zisťovať o vzdelávacích výsledkoch?

Šieste zasadnutie Verejnej komisie pre reformu vzdelávacej politiky

Prednáška | Arnošt Veselý: Reforma školstva zhora či zmena škôl zdola?

Piate zasadnutie Verejnej komisie pre reformu vzdelávacej politiky

Prednáška | Mart Laidmets: Dobrá škola za rohom – ako to dosiahnuť?

Štvrté zasadnutie Verejnej komisie pre reformu vzdelávacej politiky

Prednáška | Wilfried W. Steinert: Waldhofschule – škola pre všetkých. Ako môže inkluzívne vzdelávanie úspešne fungovať

Prepájame autorov reformných konceptov

Okrúhly stôl na tému Regulácia, riadenie a (samo)správa vzdelávacieho systému

Diskusia o vzdelávaní detí s rodičmi v Bratislave

Diskusia o školstve v Pezinku

Okrúhly stôl na tému Vízia výchovy a vzdelávania orientovaná na deti

Okrúhly stôl na tému Príprava na svet práce

Okrúhly stôl na tému Potreby detí a ich napĺňanie

Atlas predstáv o budúcnosti vzdelávania na Slovensku

Jedenásty workshop v rámci kampane CHCEME VEDIEŤ VIAC

Desiaty workshop v rámci kampane CHCEME VEDIEŤ VIAC

Deviaty workshop v rámci kampane CHCEME VEDIEŤ VIAC

Čo už vieme:
Prezentácia prvých zistení z kampane

Ôsmy workshop v rámci kampane CHCEME VEDIEŤ VIAC

Siedmy workshop v rámci kampane CHCEME VEDIEŤ VIAC

Šiesty workshop v rámci kampane CHCEME VEDIEŤ VIAC

Workshop | Inklúzia je spoločná vec

Piaty workshop v rámci kampane CHCEME VEDIEŤ VIAC

Tretie zasadnutie Verejnej komisie pre reformu vzdelávacej politiky

Štvrtý workshop v rámci kampane CHCEME VEDIEŤ VIAC

Prednáška | Daniel Sobel:
Ako školský systém v Anglicku reaguje na individuálne potreby detí

Správa z okrúhleho stola na tému Inkluzívne vzdelávanie – vzdelávanie pre všetkých

Tretí workshop v rámci kampane CHCEME VEDIEŤ VIAC

Druhý workshop v rámci kampane CHCEME VEDIEŤ VIAC

Prvý workshop v rámci kampane CHCEME VEDIEŤ VIAC

Prvý okrúhly stôl v rámci kampane CHCEME VEDIEŤ VIAC

Štart kampane CHCEME VEDIEŤ VIAC

Druhé zasadnutie Verejnej komisie pre reformu vzdelávacej politiky

Prednáška | Josef Widmer:
Duálny systém odborného vzdelávania vo Švajčiarsku

Prvé zasadnutie Verejnej komisie pre reformu vzdelávacej politiky

Prednáška | Leo Pahkin:
Financovanie vzdelávania vo Fínsku

TREND CSR FÓRUM 2012: Ako to vyzerá, keď sa podpora vzdelávania od firiem robí naozaj

Reforma školstva bez učebníc?

Aká je budúcnosť waldorfských škôl na Slovensku?

Konferencia:
Základné školy v reformnom procese

September 2008 – Čo prinesie reforma školstva?

Manažment školy alebo Je rodič zákazníkom školy? (závery konferencie)

Stanislav Štech: Poslanie školy – chrániť kultúru a rozvíjať dieťa (prednáška )

Otvorenie Iniciatívy na podporu vzdelávania

Naučme sa učiť – učíme sa pre život (konferencia)

Návrh nového školského zákona, legislatívny rámec reformy vzdelávania (diskusia)

Bariéry v reforme obsahovej náplne vyučovania na základných a stredných školách v SR (konferencia)

Reforma vzdelávania (diskusia)